„Służba Zdrowia” nr 61-64 z 3 sierpnia 2000 r.


archiwum 2000
 
Wybrane modele opieki geriatrycznej na świecie
Katarzyna Szczerbińska

W Polsce, pomimo funkcjonowania różnych form opieki instytucjonalnej (domy pomocy społecznej dla osób sprawnych i dla przewlekle chorych, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne, domy dziennego pobytu), brakuje instytucji, które przejmowałyby chorych ze szpitala lub stanowiły śluzę zapobiegającą przedwczesnej hospitalizacji. (...)


/ Wybrane modele opieki geriatrycznej na świecie / Katarzyna Szczerbińska
 
Sytuacja zdrowotna ludzi w podeszłym wieku w Polsce
Barbara Bień

Drugi rok wdrażania reformy ochrony zdrowia w Polsce nie upoważnia jeszcze do oceny jej wpływu na stan zdrowia ludzi starszych, z uwagi na brak argumentów opartych na badaniach empirycznych. Niemniej jednak podstawy legislacyjne reformy, tworzonej bez udziału praktyków ochrony zdrowia, dotychczasowe chaotyczne działania ośrodków decyzyjnych, nieprzemyślana reorganizacja struktur ochrony zdrowia, protesty pacjentów i środowiska medycznego oraz wstępne spostrzeżenia dotyczące reformy - mogą być podstawą do włączenia się do dyskusji także nad funkcjonowaniem systemu w odniesieniu do ludzi starszych wiekiem. Dysonans między pozycją gerontologii w krajach rozwiniętych a ignorancją przejawianą w tej dziedzinie wiedzy w Polsce, zwłaszcza w okresie przemian systemowych, upoważnia profesjonalistów do uzasadnionej krytyki oraz formułowania konstruktywnych wniosków. (...)


/ Sytuacja zdrowotna ludzi w podeszłym wieku w Polsce / Barbara Bień
 
Konsultacje w poradni geriatrycznej
Jarosław Derejczyk

Podstawowym zestawem badań dla chorego badanego pierwszy raz, w związku z zaleconą konsultacją geriatryczną, jest wykonanie: OB, morfologii z rozmazem, badania ogólnego moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy oraz zawartości sodu, potasu i wapnia. Dla osób bez informacji na temat istniejących zaburzeń przemiany węglowodanów oprócz glikemii na czczo staramy się wykonać badanie poziomu cukru we krwi w 60 minut po posiłku lub glikemię przygodną. Każdy chory ma wykonane standardowe EKG. (...)


/ Konsultacje w poradni geriatrycznej / Jarosław Derejczyk
 
Stanowisko Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii dotyczące roli geriatrii w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Stanowisko podpisało kilkadziesiąt osób, w tym specjalista krajowy z geriatrii - prof. K. Galus, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego - prof. W. Pędich, prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce - dr J. Derejczyk


/ Stanowisko Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii dotyczące roli geriatrii w systemie ochrony zdrowia w Polsce /
 
Geriatria a reforma ochrony zdrowia w Polsce
Jarosław Derejczyk

Ludzie starzy to grupa najbardziej zaniedbana medycznie. Spotyka się nawet zjawiska psychicznego i fizycznego maltretowania osób starych w obiektach służby zdrowia. Defensywną postawę wykazują studenci AM; bezkrytycznie złe prognozowanie jest tworzone z powodu wieku (...)


/ Geriatria a reforma ochrony zdrowia w Polsce / Jarosław Derejczyk
 
Czego uczy geriatria?
Jarosław Derejczyk

Trzeba uczyć dzieci w przedszkolu, a potem młodzież w szkole pełniejszej akceptacji dla starości. Jeśli dziecko zrozumie, jakim mechanizmom będzie nieuchronnie podlegało i jak może je modyfikować swoim świadomym zachowaniem, to osłabi się w nim odruchowy lęk przed starością, zarówno własną, jak i innego człowieka (...)


/ Czego uczy geriatria? / Jarosław Derejczyk
 
Starzeć się wolniej
Jarosław Derejczyk

Równie groźna dla zdrowia jak nałogi i złe żywienie jest nieświadomość i pseudowiedza. Jesteśmy bodaj jedynym krajem, gdzie w księgarniach można skorzystać z podręcznika o dobrodziejstwach diety bogatocholesterolowej (...)


/ Starzeć się wolniej / Jarosław Derejczyk
 
Specjalizacje - szara rzeczywistość
Sławomir Józefowicz

W dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja między lekarzami powoli staje się faktem, niemożliwe jest funkcjonowanie na rynku usług medycznych bez posiadania specjalizacji. Żadna kasa chorych, a w przyszłości - prywatna firma ubezpieczeniowa nie podpisze z takim lekarzem umowy na świadczenie usług lekarskich (...)


/ Specjalizacje - szara rzeczywistość / Sławomir Józefowicz
 

INTEGRACJA

Przed wejściem do Unii

Z dr. Bogusławem A. Suskim, zastępcą dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Zdrowia, rozmawia Małgorzata Kukowska. (...)


INTEGRACJA / Przed wejściem do Unii /
Rynek leków - szanse i zagrożenia
Wojciech Kuźmierkiewicz

Niezgodne z prawem unijnym są nasze zasady stanowienia cen na leki (...) Przedstawiciele Komisji Europejskiej przyjmują informacje o polskiej polityce cenowej z dużym niedowierzaniem, nie pojmując, dlaczego nasz kraj wybrał politykę dyskryminującą lokalnych wytwórców (...)


Generyki w Europie
Wojciech Kuźmierkiewicz

Duże znaczenie dla możliwości wprowadzania na rynek leków generycznych po naszym wejściu do Unii będzie miało przyjęcie zasady wyłączności danych, tzn. niemożność powoływania się na wyniki badań klinicznych i toksykologicznych zgłoszonych przez firmę rejestrującą lek na terenie UE po raz pierwszy (...)


Marże a wydatki na leki
Zbigniew Kotula

W Polsce, to przede wszystkim pacjent ze swoich dochodów ponosi koszty zakupu leków w aptekach. Z analizy danych kas chorych i Kamsoftu wynika, że w roku 1999 pacjenci wydali ok. 7,2 mld zł na leki w aptekach, tj. 67%, podczas gdy kasy chorych - 3,55 mld zł. Takiego udziału pacjentów w wydatkach na leki nie ma w żadnym kraju Unii Europejskiej (...)


Europejskie standardy bioetyczne w Polsce
Ks. prof. Wojciech Bołoz

Zgromadzenie Parlamentarne Europy i Europejski Komitet Ministrów już od lat siedemdziesiątych kończącego się stulecia uwzględniały etyczny aspekt nauk medycznych (...)


Klasyfikacja urządzeń medycznych w UE
Witold Ponikło

Polska ma szansę szybkiego nadrobienia opóźnień w pracach prowadzonych nad europejską nomenklaturą urządzeń medycznych, jeżeli Ministerstwo Zdrowia zdecyduje się na ich podjęcie (...)


Do Europy poprzez system łączności ratowniczej?
Witold Ponikło

Niewykluczone jest, że system TETRA wkrótce stanie się w Polsce narodowym systemem łączności służb ratowniczych. TETRA umożliwia przesyłanie drogą radiową zdjęć, wolno zmiennych filmów wideo i danych komputerowych. System charakteryzuje się wysokim stopniem niezawodności, krótkim czasem zestawiania połączeń, elastycznością sieci i zabezpieczeniem (poufnością) transmisji (...)


Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne?
Małgorzata Kukowska

Do nowych firm ubezpieczeniowych przeniosą się młodzi, zdrowi i bogaci, a więc osoby rzadko korzystające z usług medycznych, a zarazem płacące - nominalnie - wyższą składkę. Publiczne kasy, tracąc "śmietankę" przychodów, będą musiały natomiast ponosić wysokie koszty finansowania opieki zdrowotnej ludzi starych i biednych (...)


Jak przebiega restrukturyzacja 2000
Anna Jarosz

Ubiegłoroczna restrukturyzacja w ochronie zdrowia, zwłaszcza dokonana w drodze tzw. szybkiej ścieżki, czyli częściowego lub całkowitego zlikwidowania zakładu, przyniosła zmniejszenie zatrudnienia w sektorze publicznym o ponad 40 tys. pracowników (...)


W Warszawie najgorzej?
Anna Jarosz

Przetarg na opracowanie programu restrukturyzacji na Mazowszu wygrała Fundacja Zdrowia Publicznego z Krakowa. Jej kontrakt opiewa na 388 tys. zł (...)


Reforma do rewizji
Piotr Krasucki

Uznanie Bogu ducha winnego RUM-u za postkomunistyczny wymysł, a także jego bojkot przez lekarzy doprowadziły do całkowitej likwidacji podstawowych informacji dotyczących zachorowalności, chorobowości i umieralności. Jak prowadzić bez nich politykę zdrowotną? (...)


Patologie w zamówieniach publicznych
Zbigniew Koczorski

W opinii Biura Banku Światowego w Warszawie oraz Najwyższej Izby Kontroli, nieprawidłowa realizacja zamówień publicznych przy wielkich kontraktach rządowych kosztuje państwo i podatników miliony złotych (...)


Po IX kongresie uzdrowisk: Wykorzystać potencjał
Ewa Krupczyńska

Członkowie Unii Uzdrowisk Polskich stwierdzali, że sytuacja ekonomiczna uzdrowisk, po wprowadzeniu nowego systemu finansowania opieki zdrowotnej, dramatycznie się pogorszyła (...)


STEREOTAKTYCZNY SYSTEM BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ

Diagnostyka niebadalnych zmian gruczołu piersiowego
Paweł Murawa

Stereotaktyczny System Biopsji Mammotomicznej jest miniinwazyjną, czułą i bezpieczną metodą diagnostyczną, będącą poważną alternatywą dla metod stosowanych dotychczas w diagnostyce niepalpacyjnych zmian gruczołu piersiowego. Niebolesny, krótki ok. 25-minutowy zabieg, oparty na ambulatoryjnym systemie porad, jest bardzo dobrze tolerowany przez pacjentki (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot