„Służba Zdrowia” nr 57-60 z 20 lipca 2000 r.


archiwum 2000
 
Borelioza - choroba przenoszona przez kleszcze
Monika Serafin

Krętkowica kleszczowa, zwana też boreliozą lub chorobą z Lyme, jest przewlekłą infekcją bakteryjną, w której przebiegu dochodzi do zajęcia przez proces chorobowy skóry i/lub wielu narządów i układów wewnętrznych. (...)


/ Borelioza - choroba przenoszona przez kleszcze / Monika Serafin
 
Schorzenia skóry przebiegające z nadwrażliwością na światło słoneczne
Magdalena Ciupińska, Agnieszka Kryczka

Fotodermatozy to grupa schorzeń, w których występuje nadwrażliwość na światło słoneczne, najczęściej ultrafiolet. Niewielka dawka promieniowania UV nie wywołuje zauważalnych objawów u osób zdrowych, natomiast może sprowokować zmiany skórne u osób wrażliwych. Reakcje takie mogą być uwarunkowane genetycznie lub spowodowane np. lekami. (...)


/ Schorzenia skóry przebiegające z nadwrażliwością na światło słoneczne / Magdalena Ciupińska, Agnieszka Kryczka
 
Ostre i przewlekłe odczyny na światło słoneczne
Magdalena Ciupińska, Leszek Kalbarczyk

Promieniowanie UV jest emitowane przez słońce lub przez sztuczne źródła. Promieniowanie słoneczne może wywołać odczyny ostre - występujące bezpośrednio po ekspozycji (oparzenie słoneczne, udar) lub w kilkanaście godzin i dni później (hiperpigmentacja wczesna i późna). W wyniku powtarzających się ekspozycji powstają tzw. odczyny przewlekłe - fotostarzenie skóry, zmiany przednowotworowe i nowotwory skóry. (...)


/ Ostre i przewlekłe odczyny na światło słoneczne / Magdalena Ciupińska, Leszek Kalbarczyk
 
Zmiany skórne po kontakcie z roślinami
Barbara Dziewulska

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)


/ Zmiany skórne po kontakcie z roślinami / Barbara Dziewulska
 
Raki skóry
Elżbieta Jasiel-Walikowska, Waldemar Placek

Raki rozwijające się w obrębie skóry mogą powstać pod wpływem czynników fizycznych (promieniowanie ultrafioletowe, jonizujące), chemicznych (dziegcie, preparaty arsenu, pochodne węglowodorów aromatycznych), mechanicznych (przewlekłe drażnienie w wyniku urazów, blizny np. pooparzeniowe). W ostatnich latach podkreśla się rolę onkogennych lub potencjalnie onkogennych wirusów brodawczaka ludzkiego w rozwoju nowotworów skóry (...)


/ Raki skóry / Elżbieta Jasiel-Walikowska, Waldemar Placek
Najczęstsze choroby skóry w praktyce lekarza rodzinnego
Lidia Rudnicka

Do lekarza rodzinnego często trafia pacjent z ostrym stanem zapalnym skóry, niekiedy z towarzyszącym świądem, pieczeniem lub bólem. Taki pacjent wymaga szybkiej interwencji lekarskiej. Zamierzeniem artykułu jest przedstawienie schematu postępowania w takich sytuacjach, a także określenie potencjalnych wskazań do leczenia przez specjalistę dermatologa lub hospitalizacji. (...)


 
Budżet 1999, czyli stan wyższej konieczności
Mariola Pietraszek

Nie odbyła się dotąd sejmowa debata nad sprawozdaniem rządu z pierwszego roku funkcjonowania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ale dyskutowany publicznie od ponad miesiąca raport NIK z wykonania przez Ministerstwo Zdrowia budżetu państwa w pierwszym roku reformy oraz stanowisko w tej sprawie minister zdrowia - wskazują wymownie na ewidentne błędy i niedopatrzenia legislacyjne w procesie planowania i wdrażania systemu kas chorych. (...)


/ Budżet 1999, czyli stan wyższej konieczności / Mariola Pietraszek
Nie ma bezpłatnych usług medycznych
Wojciech Misiński

Najbardziej istotną przyczyną konieczności zaakceptowania powszechnej zasady współpłacenia jest racjonalizacja ekonomiczna systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Bez partycypacji pacjenta w koszcie usług medycznych nie jest to możliwe, co potwierdza doświadczenie krajów europejskich. (...)


Zarządzanie przez cele?
Marcin Kautsch

Nadanie poczucia kierunku sprawia, że pracownicy rozumieją, do czego organizacja będzie dążyć przez kolejne kilka lat i dlaczego coś jest ważne właśnie dla realizacji tych długookresowych zamierzeń. Dzięki sformułowaniu celów łatwiej jest kontrolować, co robimy (...)


Na prostej
Halina Kleszcz

W roku 1998 wydzielili się z SPZOZ „Nowa Huta”. Opiekują się populacją ponad 20 tysięcy i chętnie przyjmują nowych podopiecznych. Wchłonęli przychodnię kolejową w Podłężu. Mają satelitarne ośrodki w Podgrabiu, Staniątkach, Zabierzowie Bocheńskim. Centralna przychodnia przy ul. Korczaka (ponad 8 tys. pacjentów) sprzężona jest z pogotowiem ratunkowym, które znajdzie się w sieci medycyny ratunkowej. (...)


Bioetyka w Polsce
Ks. Wojciech Bołoz

W Polsce dyskutowane są wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne. Niektóre jednak problemy, ze względu na swój specyficzny charakter i głęboki związek z życiem, były i są przedmiotem większego zainteresowania przez wiele lat. Największe dyskusje i kontrowersje wywołała dotychczas w naszym społeczeństwie próba legalizacji aborcji. Historia legalizacji aborcji w Polsce trwa już ponad 40 lat i nie wydaje się jeszcze całkowicie zakończona. W Polsce obowiązywała przez dziesiątki lat ustawa sejmowa z dnia 27 IV 1956 roku dopuszczająca przerywanie ciąży do 12. tygodnia w trzech przypadkach: 1) ze wskazań lekarskich (około 1% zabiegów), 2) przy trudnych warunkach życiowych kobiety ciężarnej (około 99% zabiegów), 3) przy uzasadnionym podejrzeniu, że ciąża jest wynikiem przestępstwa. Regulacja ta obowiązywała do końca istnienia władz komunistycznych. (...)


Czy można kupić nieśmiertelność?
Piotr Krasucki

Książka dr med. Ewy Orlewskiej: "Podstawy farmakoekonomiki" powinna się stać "artykułem pierwszej potrzeby" dla wszystkich decydentów w sferze opieki zdrowotnej. Daje niezbędne narzędzie tym wszystkim, którzy politykę zdrowotną w Polsce chcieliby oprzeć na racjonalnych podstawach (...)


Wykazy leków refundowanych

Tworzyć inaczej
Zbigniew Kotula

Punktem wyjścia przy ustalaniu zawartości wykazów leków refundowanych powinna być łączna kwota przewidywana przez kasy chorych na refundację leków oraz dane o aktualnym udziale poszczególnych grup leków w całkowitym rynku aptecznym, zwłaszcza - w rynku leków refundowanych (...)


NADZÓR MERYTORYCZNY

Opieka nad matką i dzieckiem AD 2000
Henryk Siciński

Wynikające z przekształceń jednostek służby zdrowia ich usamodzielnienie, a w szczególności dezintegracja zespołów opieki zdrowotnej poprzez wydzielenie lecznictwa ambulatoryjnego, zaistnienie instytucji lekarza rodzinnego jako niezależnego podmiotu podpisującego umowę na świadczenie usług medycznych z kasą chorych, rozerwały dotychczasowe zależności służbowe, a wśród nich i nadzór merytoryczny nad bieżącą działalnością lekarzy pierwszego kontaktu. (...)


Jak uzyskać akredytację?
Teresa Gwizdak, Wrzesław Romańczuk

Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie jako pierwszy w kraju uzyskał trzyletni certyfikat akredytacyjny (w 1997 r.). 29 maja br. - znów jako pierwszy w Polsce - ponownie uzyskał taki certyfikat, na kolejne trzy lata. Niespełna 3 tygodnie później rzeszowska "dwójka", spełniając warunki WHO i UNICEF-u, jako pierwsza placówka w regionie otrzymała tytuł "Szpitala przyjaznego dziecku" (...)


Ile kosztuje niepubliczna psychiatria?
Krzysztof Gawroński, Konrad Kiersnowski

Zapewnienie wieloletniego leczenia chorych wymaga wzrostu poziomu finansowania o 25 do 30% w roku 2001 i co najmniej o wskaźnik inflacji w latach następnych (...)


Ekonomiczne aspekty utrzymania czystości
Dariusz Jedliński

Ważne jest, aby firmy sprzątające miały pełną świadomość co do wielkości kosztów związanych z utrzymaniem czystości w obiektach szpitalnych i specyfiki działania w tym obszarze, a osoby reprezentujące szpital przedstawiały sprecyzowane oczekiwania co do usługi, za którą płacą (...)


Prywatna chirurgia naczyniowa
Anna Jarosz

Plany utworzenia prywatnej kliniki chirurgii naczyń zaczęły się krystalizować w połowie 1999 r. Byliśmy świadomi, że utworzenie ośrodka, który będzie świadczył tylko usługi odpłatne, nie ma przyszłości - średni koszt operacji naczyniowej to około 10 tys. zł (...)


Sprzęt jednorazowego (?) użytku
Witold Ponikło

Warto byłoby przyjrzeć się bliżej procesowi reutylizacji sprzętu jednorazowego użytku w Polsce. Czy w trudnej sytuacji finansowej szpitali zjawisko to jest w ogóle do opanowania? (...)


Marketing w usługach medycznych
Maria Polakowska, Wojciech Przybylski

Współczesne rozumienie marketingu przyjmuje za punkt wyjścia tezę, że dążenie do usatysfakcjonowania partnera wymiany (klienta, nabywcy, konsumenta) jest naczelną zasadą postępowania marketingowego, wokół której skupiają się wszystkie decyzje i działania służące jej urzeczywistnieniu (...)


Niemcy (1): Controlling w służbie zdrowia
Joachim Hentze

Controlling jest - już od dłuższego czasu - koncepcją wypróbowaną w zakładach przemysłowych, wspomagającą zarządzanie - zorientowaną na osiągnięcie celu: sterowania strukturami i procesami poprzez zintegrowane planowanie i kontrolę. Ta koncepcja jest konieczna i możliwa do wykorzystania także w szpitalach (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot