„Służba Zdrowia” nr 53-56 z 6 lipca 2000 r.


archiwum 2000
 
Łuszczyca
Anita Tarajkowska-Olejnik

Łuszczyca jest przewlekłą i nawrotową chorobą zapalno-proliferacyjną, jednym z najczęstszych schorzeń skóry. Przyjmuje się, że dotyczy 2-3% populacji krajów europejskich, w równym stopniu mężczyzn, jak i kobiet; łuszczyca dziecięca jest jednak dwukrotnie częstsza u dziewcząt niż u chłopców. (...)


/ Łuszczyca / Anita Tarajkowska-Olejnik
Jak walczymy z grzybicą?
Roman Nowicki

Przed kilkoma miesiącami na forum Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w Amsterdamie przedstawiono wyniki międzynarodowych badań dotyczących epidemiologii grzybic stóp (projekt Achilles). W badaniach tych brała udział również Polska. Najwięcej zakażeń grzybiczych stóp rozpoznano w Rosji, na Węgrzech i w Czechach. Polska zajęła czwartą pozycję pod względem częstości występowania grzybicy stóp i paznokci. (...)


 
Choroby owłosionej skóry głowy
Magdalena Ciupińska, Leszek Kalbarczyk

W zależności od etiologii mogą to być choroby wywołane czynnikami zakaźnymi, jak wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty, lub czynnikami związanymi z zaburzeniami wydzielania łoju, rogowaceniem oraz nowotworami (...)


/ Choroby owłosionej skóry głowy / Magdalena Ciupińska, Leszek Kalbarczyk
Farmakoekonomiczna ocena kosztów leczenie ogólnego grzybicy skóry owłosionej i paznokci
Tomasz Rogoziński

Grzybice skóry i jej przydatków (włosy i paznokcie) są najczęściej wywołane przez dermatofity. W przypadku owłosionej skóry głowy jest to schorzenie spotykane najczęściej u dzieci, szybko szerzące się w szkołach i internatach (...)


 
Prywatyzacja w Sopocie
Małgorzata Kukowska

Rada Miasta Sopotu zdecydowała się na przeprowadzenie pełnej prywatyzacji usług w sektorze ochrony zdrowia. w miejsce spzozu powstaje kilkanaście spółek i prywatnych gabinetów, które przejmą całość świadczeń zdrowotnych. Prywatyzacja ma charakter pracowniczy. Tworzący nowe podmioty otrzymują duże preferencje na pierwsze lata działalności.


/ Prywatyzacja w Sopocie / Małgorzata Kukowska
Fundusz alkoholowy
Andrzej Grzybowski

Alkoholizm jest chorobą społeczną, dotyka nie tylko osoby nadużywającej alkoholu, ale i jej rodziny, środowiska, w którym żyje. Zgodnie z terminologią międzynarodową używamy pojęcia "problemy alkoholowe", ponieważ ułatwia ono precyzyjne określenie szkód i metod ich zmniejszania lub usuwania (...)


 
Inowrocław 2000: Ratownictwo strategiczne
Konrad Pszczołowski

29 i 30 maja 2000 r. odbyło się w Inowrocławiu V Międzynarodowe Forum Ratownictwa. To tradycyjnie już, istotna dla środowiska ratowniczego konferencja, na której spotykają się i wymieniają poglądy wszyscy, od lat działający w tej dziedzinie: pracownicy naukowi z zakładów i katedr medycyny stanów nagłych i katastrof, kierownicy i pracownicy stacji pogotowia ratunkowego i szkół ratownictwa, strażacy i policjanci, wojskowi i cywile, koordynatorzy ratownictwa lotniczego, chemicznego, morskiego... W tegorocznym Forum, w odróżnieniu od poprzednich, wzięło też udział bardzo wielu przedstawicieli samorządów lokalnych różnych szczebli (burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad gminnych, kierownicy centrów zarządzania kryzysowego).


/ Inowrocław 2000: Ratownictwo strategiczne / Konrad Pszczołowski
Jaki będzie system ratownictwa medycznego w Polsce?
Tomasz Leonkiewicz

Zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrost liczby wypadków, nadumieralność z powodu chorób układu krążenia, coraz częściej występujące wypadki o charakterze masowym - wymuszają stworzenie systemu pomocy, który dawałby poczucie bezpieczeństwa (...)


Pogotowie lotnicze
Marcin Kowalski

Na początku roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało wytyczne w sprawie zasad korzystania z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Określono, jak dyspozytorzy służb ratownictwa, załogi karetek ratunkowego pogotowia naziemnego i lekarze klinicyści mogą korzystać z tej cennej usługi medycznej (...)


Ratownictwo, czyli szwagier mechanik
Marek Wójtowicz

Mój szef, starosta, średnio raz na tydzień ma jakiś nowy pomysł na promowanie powiatu, uruchomienie czegoś powiatowego lub zrealizowanie jak najbardziej powiatowego zadania. Mnie też męczą różne pomysły, tyle że rzadziej. Po półtorarocznym okresie funkcjonowania powiatu i po odrzuceniu pomysłów niemożliwych do realizacji, pozostało nam więc kilkanaście dobrych projektów, choć kosztownych i wymagających co najmniej kilkumiesięcznej realizacji. Zarząd je przyklepuje, a potem – niech realizuje największy powiatowy pracodawca, czyli SP ZOZ Lubartów. (...)


Technika medyczna
Witold Ponikło

Czy zagadnienia techniki medycznej można zostawić w ministerstwie niemal własnemu biegowi, gdyż zakres obowiązków zlikwidowanego departamentu został przejęty przez kilka innych, których pracownicy nie mieli dotychczas nic wspólnego z aparaturą medyczną i inwestycjami w opiece zdrowotnej (...)


 

Zmarł ks. prof. Józef Tischner

Świat bez Niego jest już inny
Anna Grajcarek

Ks. prof. Józef Tischner był człowiekiem o niezwykłej osobowości i ogromnej charyzmie, człowiekiem renesansu i już za życia - legendą (...) Kilka lat temu ks. prof. Tischner zainteresował nas problemem rozmowy z chorym człowiekiem. Zainspirował też do zorganizowania dyskusji na ten temat w środowisku, czego owocem była konferencja pt. „Rozmowa z chorym”, a następnie pozycja książkowa pod tym samym tytułem, kilka artykułów, audycje radiowe i telewizyjna. Za kilka tygodni ukaże się książka przygotowywana przez nasze wydawnictwo pt. „Sztuka rozmowy z chorym”, w której również znajdzie się Jego tekst. Ks. prof. Tischner już jej nie zobaczy, a jest dedykowana właśnie Jemu. (...)


Zmarł ks. prof. Józef Tischner / Świat bez Niego jest już inny / Anna Grajcarek
Doktorat h.c. dla prof. Relig
Tomasz Kobosz

- To najważniejszy tytuł, jaki otrzymałem w życiu - powiedział prof. Zbigniew Religa, odbierając doktorat honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej (...)


Podumowa, podzlecenie i podświadczenio­da­wca
Marek Wójtowicz

Lubelska Regionalna Kasa Chorych 30 maja 2000 r. przesłała wszystkim dyrektorom lubelskich placówek zdrowotnych interpretację prawną, uniemożliwiającą w ciągu roku podzlecanie usług zdrowotnych zakładom opieki zdrowotnej, które nie mają kontraktu z kasą chorych (...)


Powstanie bioetyki
Wojciech Bołoz

Refleksja nad problematyką życia i śmierci towarzyszy ludzkości przez całą jej historię. Bezpośrednich początków dyscypliny zwanej bioetyką należy jednak szukać w uwarunkowaniach kulturalnych i naukowych lat pięćdziesiątych kończącego się stulecia (...)


Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej
Tomasz Piwowarun

Wraz z ogłoszeniem Ustawy z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 3, poz. 28 z 2000 r.) na gruncie prawa pracy pojawiło się jeszcze jedno szczególne uregulowanie czasu pracy (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot