„Służba Zdrowia” nr 50-52 z 22 czerwca 2000 r.


archiwum 2000
 
Jest, ale nie ma
Tomasz Sienkiewicz

Ponad 2 miesiące temu prasa poinformowała, iż po wieloletnich wahaniach i przymiarkach, rząd - poprzez wojewodów - zdecydował się wreszcie na rzucenie koła ratunkowego pionierom reformy: zakładom najwcześniej usamodzielnionym, w których restrukturyzację przeprowadzono wiele lat przed powstaniem programu Restrukturyzacja 2000. (...)


/ Jest, ale nie ma / Tomasz Sienkiewicz
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

Potrzeba ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Polsce wynika: z szybkiego wzrostu zachorowań na nowotwory, który wyprzedza przyrost ludności kraju, przy jednoczesnym niewykorzystaniu możliwości zapobiegania tym chorobom w skali populacyjnej, oraz z niezadowalającej poprawy wczesnego rozpoznawania i w związku z tym skuteczniejszego leczenia tych chorób. (...)


 
Zakaz konkurencji a wykonywanie zawodu lekarza
Bogumiła Mirosławska

Czy wykonywanie zawodu lekarza można objąć zakazem działalności konkurencyjnej, skoro podstawowym podmiotem, na którego rzecz jest on wykonywany, jest pacjent, a nie - zakład opieki zdrowotnej? (...)


/ Zakaz konkurencji a wykonywanie zawodu lekarza / Bogumiła Mirosławska
 

IV Światowy Kongres Polonii Medycznej

Opieka zdrowotna w USA - Struktura i finansowanie
Chrisopher K. Kubik

Na świecie wyróżnia się cztery modele opieki zdrowotnej: systemy oparte na przedsiębiorczości reprezentowane przez Stany Zjednoczone, systemy oparte na zabezpieczeniach społecznych, najliczniej reprezentowane w Europie, których reprezentantami są między innymi Niemcy i Francja, systemy oparte na opiece całościowej, których przykładem jest Wielka Brytania i systemy socjalistyczne, których reprezentantem do niedawna była Polska. (...)


IV Światowy Kongres Polonii Medycznej / Opieka zdrowotna w USA - Struktura i finansowanie / Chrisopher K. Kubik

IV Światowy Kongres Polonii Medycznej

Internet: Obawy i nadzieje
Tomasz Kobosz

Jaką rolę odgrywa Internet w rozwoju medycyny? Czy informacje dostępne na medycznych stronach WWW są wiarygodne? Czy kontakt lekarza z pacjentem ograniczy się w przyszłości do konsultacji za pośrednictwem sieci? A może lekarze w ogóle staną się niepotrzebni, gdyż chorzy zadowolą się poradami generowanymi przez inteligentne programy diagnostyczne, a leki zamawiać będą w internetowych aptekach? Próbę odpowiedzi na takie pytania podjęli uczestnicy sesji „Internet a globalizacja informacji i terapii medycznej”, która odbyła się 2 czerwca podczas Światowego Kongresu Polonii Medycznej. (...)


Wolność wyboru ubezpieczyciela czy monopol kas chorych?
Wojciech Misiński

Każdy model, w tym i systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, można opisać wyodrębniając główne, podstawowe jego elementy, czyli zmienne. Oddzielna prezentacja tych głównych zmiennych w systemie puz jest jednak utrudniona, bowiem przyjęcie danego rozwiązania w stosunku do jednej zmiennej ogranicza zakres wyboru lub wręcz determinuje wariant rozwiązania innej zmiennej. Dlatego prezentacja zmiennych systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych wymaga syntetycznego zaprezentowania całego systemu i wskazania korelacji między jego zmiennymi. (...)


Co zmienić w systemie?
Jacek Kukurba

Czy już dziś można się pokusić o ocenę systemu finansowania świadczeń zdrowotnych i określić, czy struktura placówek służby zdrowia sprosta przyszłym zadaniom związanym z prognozami epidemiologicznymi i demograficznymi? Dlaczego większość społeczeństwa uważa, że opieka zdrowotna się pogorszyła i co jest tego powodem? (...)


 
Polityka zdrowotna
Marcin Kautsch, Witold Ponikło

Pojęcie „polityka zdrowotna” robi ostatnio karierę. Pojawia się w wypowiedziach i publikacjach tym częściej, im gorzej oceniany jest przez społeczeństwo system opieki zdrowotnej. Czy w sytuacji, gdy blisko 80% społeczeństwa negatywnie ocenia zreformowaną służbę zdrowia można w ogóle mówić o polityce w zdrowiu? A może tylko – o jej braku lub wręcz klęsce? Czy negatywne oceny dotyczą organizacji służby zdrowia, czy też skuteczności jej działania? Czy są one wynikiem przypadkowych, subiektywnych odczuć i kreowania przez media czarnego obrazu rzeczywistości, czy też opierają się na wskaźnikach i danych liczbowych? (...)


/ Polityka zdrowotna / Marcin Kautsch, Witold Ponikło
Nowotwory przełyku
Ryszard Marciniak

Rak przełyku stanowi jeden z dziesięciu najczęstszych nowotworów złośliwych pojawiających się u człowieka. W zależności od obrazu histologicznego nowotwory złośliwe przełyku można podzielić na raki płaskonabłonkowe, raki gruczołowe oraz rzadsze: guzy przerzutowe, chłoniaki i mięsaki. Guzy łagodne przełyku występują rzadko, jednym z najczęściej spotykanych jest mięśniak gładkokomórkowy (leiomyoma). (...)


Rak żołądka
Michał Drews, Jacek Szmeja, Tomasz Kościński

Rak żołądka stanowi nadal jedną z najczęstszych przyczyn zgonów z powodu nowotworów złośliwych na całym świecie, a szczególnie w Polsce, która jest w grupie dziesięciu krajów o najwyższych wskaźnikach zachorowalności i umieralności na ten nowotwór. Choroba ta od wielu lat stwarzała i nadal stwarza duże trudności, zarówno w zakresie wczesnego rozpoznania, jak i skutecznego wyleczenia. (...)


Nowotwory wątroby
Przemysław Pyda, Jacek Paszkowski

Podstawowy podział nowotworów wątroby wyróżnia guzy pierwotne i przerzutowe. Zmiany pierwotne pod względem budowy histologicznej podzielono na guzy pochodzenia nabłonkowego i mezodermalnego. Do pierwszej grupy zalicza się zarówno łagodne gruczolaki (adenoma), jak również raka wątrobowokomórkowego czy wątrobiaka (hepatoblastoma), rozpoznawanego zwykle w wieku dziecięcym. Wśród nowotworów nienabłonkowych najliczniejszą grupę stanowią, stwierdzane często przypadkowo, naczyniaki. Najczęściej rozpoznawanym pierwotnym nowotworem złośliwym wątroby jest rak wątrobowokomórkowy (carcinoma hepatocellulare); stanowi on ponad 80% wszystkich pierwotnych guzów u dorosłych i około 30% u dzieci. (...)


 
Rak trzustki
Tomasz Kościński, Jacek Szmeja

Rak trzustki pozostaje nadal piątą przyczyną zgonów z powodu raka u ludzi. Badania epidemiologiczne wskazują, że występowanie tej choroby ma związek z paleniem tytoniu. Nie wykazano natomiast wpływu spożywania kawy czy alkoholu. (...)


/ Rak trzustki / Tomasz Kościński, Jacek Szmeja
 
Nowotwory jelita cienkiego
Tomasz Wierzbicki

Większość nowotworów jelita cienkiego ma charakter łagodny i przebieg bezobjawowy. Wykrywane są w trakcie sekcji lub podczas operacji z innych powodów. Leczenie operacyjne jest wskazane w przypadku niedrożności, krwawienia lub rzadko obserwowanej przemiany złośliwej. Nowotwory złośliwe, chociaż występują kilka razy rzadziej od łagodnych, stanowią większość przebiegających objawowo guzów jelita cienkiego. (...)


/ Nowotwory jelita cienkiego / Tomasz Wierzbicki
 
Rak jelita grubego i odbytnicy
Wiktor Meissner, Piotr Krokowicz

Rak jelita grubego i odbytnicy stanowi w krajach wysoko rozwiniętych, a także w Polsce olbrzymi problem i wyzwanie dla służby zdrowia, osób odpowiedzialnych za promocję zdrowia i profilaktykę medyczną. W Stanach Zjednoczonych odnotowuje się rocznie ponad 150 tysięcy nowych zachorowań i prawie 60 tysięcy zgonów z powodu raka jelita grubego i odbytnicy. Szacuje się, że około 5% populacji Stanów Zjednoczonych zachoruje na raka jelita grubego lub odbytnicy przed osiągnięciem 75. roku życia. (...)


/ Rak jelita grubego i odbytnicy / Wiktor Meissner, Piotr Krokowicz
 
Popromienne zapalenie jelit
Jacek Szmeja

Ze względu na coraz szersze stosowanie radioterapii w leczeniu zmian nowotworowych narządów jamy brzusznej i miednicy, tzw. popromienne zapalenie jelit spotyka się coraz częściej. Samo jelito grube rzadko jest zajęte procesem zmian popromiennych. Często współistnieją zmiany w jelicie cienkim. Morgenstern podaje, że krytyczną dawką energii promienistej, po której możemy spodziewać się wystąpienia zmian popromiennych w błonie śluzowej jelita, jest 4500cGy. (...)


/ Popromienne zapalenie jelit / Jacek Szmeja
Nowe skierowania na leczenie uzdrowiskowe dla członków BKChSM

Od 1 lipca br., decyzją Zarządu Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, obowiązywać będzie nowe skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Wzór nowego skierowania dostępny jest na stronie internetowej BKChSM: www.mundur.kasa-chorych.gov.pl (...)


Z Kasy do Kasy

POZ - bez przeszkód

Zasady wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe i ich potwierdzania przez BKChSM

Podziemne sanatorium

Czy to normalne?
Zbigniew Januszewski

Reforma ubezpieczeń zdrowotnych zapewnia wszystkim ubezpieczonym swobodny dostęp do zakładów ochrony zdrowia, w tym również do szpitali uzdrowiskowych i sanatoriów. Wszystkim, to znaczy także dzieciom. Ich sytuacja nie przedstawia się jednak najlepiej. (...)


CSK w Międzylesiu

Centralny Szpital Kolejowy w październiku br. będzie obchodził czterdziestolecie swojej działalności. Obecnie podlega Sejmikowi Województwa Mazowieckiego, jednak nadal pozostaje placówką otwartą dla członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. (...)


Jaka to kasa?
Piotr Górnicki>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot