„Służba Zdrowia” nr 48-49 z 15 czerwca 2000 r.


archiwum 2000
 
Sejm odroczył LEP
MP

Spór dotyczący podyplomowego egzaminu państwowego dla lekarzy medycyny oraz stomatologów został rozstrzygnięty. Niemal jednogłośnie (tylko 1 głosem sprzeciwu) Sejm przyjął 8 czerwca br. poselski projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza, w myśl którego (art. 63a pkt 1 i 2) egzamin ten nie będzie przeprowadzany do 30 września 2003 r. i nie będzie obowiązywał osób kończących staż przed 1 października 2003 r. - oznacza to więc, że wszyscy, którzy ukończą w tym terminie staż lekarski, nie będą zdawać tego egzaminu. (...)


/ Sejm odroczył LEP / MP
 

Sprawozdanie pełnomocnika rządu ds. wprowadzenie ubezpieczeń

Bilans pierwszego roku funkcjonowania kas chorych
Zbigniewa Nowodworska

Po rocznym okresie obowiązywania ustawy Rada Ministrów przedstawi Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z wykonania ustawy wraz z wnioskami dotyczącymi wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 169d ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym). (...)


Sprawozdanie pełnomocnika rządu ds. wprowadzenie ubezpieczeń / Bilans pierwszego roku funkcjonowania kas chorych / Zbigniewa Nowodworska
Prywatyzacja zadań publicznej służby zdrowia w Gminie Kraków
Halina Kleszcz

Inauguracji cyklu dwudniowych warsztatów dla lekarzy chcących działać w realiach przekształcającej się służby zdrowia dokonał Instytut Szkoleń, kierowany przez Bogumiła Ścirko, radnego miasta Krakowa. Kilkudziesięciu uczestników – dyrektorów publicznych placówek lecznictwa podstawowego, szefów niepublicznych zakładów, przedstawicieli samorządów terytorialnych, nie tylko z terenu Małopolski – wymieniło poglądy i doświadczenia. (...)


SMOK i SKOS
Jarosław G. Wechowski

W ekonomicznych analizach systemów ochrony zdrowia na pierwszy plan wysuwają się trzy cechy: jakość, dostępność i efektywność. Współczesny twórca efektywnego systemu gwarantującego jednocześnie wysoką jakość świadczeń przy ich powszechnej dostępności zasługiwałby nie tylko na dwie Nagrody Nobla (z medycyny i ekonomii), ale również na najbardziej prestiżową nagrodę z dziedziny sztuki czy wręcz magii. (...)


Zarządzanie informacją
Witold Ponikło

Dostęp do szybkiej i pełnej informacji medycznej, wymarzony przez poprzednie pokolenia lekarzy, stał się rzeczywistością i zastał nas nie przygotowanych do radzenia sobie z powodzią danych. W jaki, skuteczny sposób oddzielić informacje istotne od nie mających wpływu na diagnozę, w jaki archiwizować zasoby danych, by mieć do nich szybki i łatwy dostęp? (...)


Jakość usług medycznych

Co widzi pacjent?
Marcin Kautsch, Katarzyna Frączek

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów postrzegania jakości w służbie zdrowia jest przekonanie o wyjątkowej roli technologii medycznych i pieniędzy. Można wręcz zaryzykować tezę, że panuje powszechna opinia, iż jakość jest tożsama z zaawansowaną technologicznie, wysokiej klasy aparaturą medyczną czy też z posiadaniem przez zakład dużej ilości pieniędzy. Brak jednego lub drugiego automatycznie wyklucza wysoką jakość świadczeń medycznych oferowanych przez jednostkę. (...)


 
Ochrona danych osobowych w psychiatrii a ubezpieczenia komercyjne

Wdrażanie nowoczesnych metod terapii psychiatrycznej, w tym przede wszystkim psychiatrii środowiskowej, powoduje, że w procesie leczenia uczestniczy coraz większa liczba osób. Wprowadzenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz nowych zasad finansowania zakładów, pojawienie się licznych instytucji ubezpieczeniowych przyczyniło się wydatnie do poszerzenia liczby podmiotów (osób i instytucji), do których dociera coraz szerszy zakres danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, stosowanych przez nią metod terapii, wyników badań wysokospecjalistycznych, np. badań genetycznych. Ochrona tych danych jest coraz trudniejsza, a ryzyko dostania się ich w ręce osób niepowołanych lub wykorzystania niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem stale wzrasta. (...)


/ Ochrona danych osobowych w psychiatrii a ubezpieczenia komercyjne /
 
Główny Inspektor Pracy wyjaśnia

Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy odpowiada na pytania dotyczące interpretacji niektórych zapisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. (...)


/ Główny Inspektor Pracy wyjaśnia /
Miecz związkowca na łzy dyrektora
W. Sienkiewicz / Marek Wójtowicz

Czytając artykuł Marka Wójtowicza z nr. 20–21 „SZ”, opatrzony rozczulającym tytułem „Łzy dyrektora”, można rozszlochać się nad losem szefów samodzielnych zakładów, ale... i autorów reformy ochrony zdrowia, którzy z pewnością oczekiwali od nowych „menedżerów” czegoś więcej niż łez. Związkowego bluesa M. Wójtowicz nie czuje jednak absolutnie! (...)


Przeciwko monopolowi szpitali

Będąc przede wszystkim lekarzem i reprezentując środowisko lekarzy rodzinnych, czuję się wywołany do tablicy niektórymi stwierdzeniami zawartymi w artykule „Ratujmy się sami, czyli system ratownictwa” (SZ nr 34–35). Nie zgadzam się z moim kolegą, aby przy budowie sieci ratownictwa należało respektować dążenia potencjalnego pacjenta do leczenia się jak najbliżej ośrodków akademickich. Nie każdemu z nich trzeba przecież wykonywać badanie tomograficzne czy rezonans magnetyczny, a większość z nas chce mieć dobrze funkcjonujący szpital w miejscu zamieszkania. (...)


Polskie uzdrowiska w Internecie
Jarosław Wnorowski

Coraz więcej placówek medycznych decyduje się na posiadanie własnych stron w Internecie. Przybywa witryn należących do szpitali, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, klinik, praktyk prywatnych, kas chorych, a także sanatoriów. Te ostatnie promują nie tylko walory medyczne uzdrowiska, ale także całą jego infrastrukturę i okolice. (...)


 
Zarys historii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Grzegorz Rymarczyk

Na ziemiach polskich wyraźne ożywienie zainteresowania chorobami przewodu pokarmowego datuje się też na drugą połowę XIX wieku. Na arenie międzynarodowej znana była doskonale gastrologiczna szkoła krakowska zapoczątkowana przez dr. Edwarda Korczyńskiego, a kontynuowana przez dr. Walerego Jaworskiego i dr. Antoniego Gluzińskiego. (...)


/ Zarys historii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii / Grzegorz Rymarczyk
 
Choroba refluksowa przełyku - GERD
Grzegorz Rymarczyk, Tomasz Marek

Choroba refluksowa przełyku należy do najczęściej występujących schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ze względu na różnorodność objawów oraz stopień ich nasilenia precyzyjne określenie częstości jej występowania w populacji jest niezwykle trudne. Podstawowy objaw choroby refluksowej przełyku, jakim jest zgaga, występuje codziennie u 7% dorosłych Amerykanów, a około 44% odczuwa te dolegliwości raz w miesiącu. (...)


/ Choroba refluksowa przełyku - GERD / Grzegorz Rymarczyk, Tomasz Marek
 
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Grzegorz Rymarczyk, Ewa Nowakowska-Duława

Zachwianie równowagi pomiędzy naturalnymi czynnikami obrony i agresji prowadzi do powstania ubytku w błonie śluzowej żołądka i / lub dwunastnicy. Ograniczony ubytek błony śluzowej, często występujący w wielu miejscach, to nadżerka, natomiast nazwa: wrzód zarezerwowana jest dla głębokiego ubytku, sięgającego co najmniej warstwy mięśniowej błony śluzowej. (...)


/ Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy / Grzegorz Rymarczyk, Ewa Nowakowska-Duława
 
Zapalenie żołądka
Agnieszka Budzyńska

Zapalenie żołądka jest bardzo rozpowszechnioną i od dawna rozpoznawaną patologią. Pojęcie to obejmuje wiele różnych znaczeń. Dla lekarza endoskopisty oznacza widoczne zmiany błony śluzowej żołądka, dla patologa – naciek zapalny w błonie śluzowej, a dla chorego – dolegliwości bólowe w nadbrzuszu. (...)


/ Zapalenie żołądka / Agnieszka Budzyńska


>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot