„Służba Zdrowia” nr 40-41 z 18 maja 2000 r.


archiwum 2000
 
Procedury wysokospecjalistyczne 2000
Tomasz Sienkiewicz

W 2000 r. na procedury wysokospecjalistyczne przeznaczono 740 mln zł, tj. o 88 mln zł więcej (co stanowi 13,5 proc.) niż w ub.r. Zawarto ogółem 626 kontraktów ze 136 zozami, na wykonanie ponad 113,5 tys. procedur medycznych (patrz tabela). W IV kwartale br. przewidziano zaś możliwość renegocjacji w celu zwiększenia – w razie potrzeby – liczby poszczególnych procedur. Dotyczy to również kosztownych transplantacji, oczywiście pod warunkiem, że oczekujący na przeszczepy uzyskają od dawców odpowiednie organy i narządy. (...)


/ Procedury wysokospecjalistyczne 2000 / Tomasz Sienkiewicz
Program odchudzania dolnośląskich szpitali
Ewa Krupczyńska

Program restrukturyzacji placówek opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa dolnośląskiego, opracowany przez Wydział Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, zakłada przekształcenie lub likwidację w br. 2930 łóżek szpitalnych i zwolnienie 2672 osób, likwidację 9 jednostek i przekształcenie 4. Łączny koszt restrukturyzacji oszacowano na 64,96 mln zł, w tym ponad 31,5 mln zł to koszt odpraw, a 33,4 mln zł – koszt inwestycji. Dane nie dotyczą powiatów, które do końca marca br. nie przedstawiły Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego swoich programów restrukturyzacji. (...)


V Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy

Delegaci w jakuzzi
Obserwator

Nadzwyczajny zjazd lekarzy obradował w mikołajskim Hotelu Gołębiewski pomiędzy „Tropikaną” (baseny, zjeżdżalnie, sauny, jakuzzi) a szwedzkim bufetem na śniadanie, obiad i kolację. Pośrodku tych przyjemności, w hali godnej parteitagu, obrady toczyły się, bywało, że i do pierwszej w nocy. Zjazd się odbył, ponieważ odbyć się musiał – taka była wola poprzedniego, zwyczajnego zjazdu. Tym razem nie chodziło jednak o „jednorodny cel strategiczny”, jak z góry zapowiedział prezes NRL, ale o „lepszą werbalizację postulatów środowiska lekarskiego na użytek własny i zewnętrzny, (...) w formule burzy mózgów”. (...)


V Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy

Fundamentalny dorobek
Małgorzata Kukowska

W V Nadzwyczajnym Zjeździe Lekarzy w Mikołajkach uczestniczyło ponad 400 delegatów z całej Polski. O jego zwołaniu i tematyce zadecydowano na poprzednim zjeździe. Głównym celem była więc analiza i ocena reformy ochrony zdrowia w rok po wprowadzeniu oraz jej wpływ na sytuację środowiska lekarskiego. W programie umieszczono także dyskusję nad problemami szczególnie nurtującymi środowisko, przede wszystkim dotyczącymi kształcenia oraz wewnętrznych spraw samorządu. (...)


V Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy

Na 3+
Aleksandra Gielewska

– Pogoda była piękna, obrady przebiegały spokojnie i bez awantur, a wielu gości mówiło długo i często nie na temat – rozpoczął krótkie sprawozdanie ze zjazdu, podczas posiedzenia ORL w Warszawie, jej przewodniczący Andrzej Włodarczyk. Podkreślił, że reprezentacja lekarzy w Mikołajkach została zlekceważona przez przedstawicieli władzy. – W USA, gdyby Clinton nie przybył na zjazd lekarzy, byłaby to dlań polityczna śmierć samobójcza – komentował nieobecność prezydenta, premiera i wicepremierów. Stwierdził, że większość wystąpień lekarzy była dobrze przygotowana, toteż przewidziane punkty programu udało się przedyskutować, a także przegłosować zaproponowane apele, stanowiska i uchwały. Za szczególnie ważną uznał dyskusję na temat prywatyzacji, w tym zaakcentowanie, iż nie wszystko w ochronie zdrowia może i powinno podlegać prawom ekonomii. (...)


Mity rynku usług medycznych
Wojciech Misiński

Jednym z największych błędów reformatorów ochrony zdrowia był i jest fakt niedostrzegania, że o ile polska gospodarka na początku lat 90. ulegała transformacji z socjalizmu do kapitalizmu, o tyle służba zdrowia przechodzi z komunizmu do kapitalizmu. Oznacza to, iż skala zmian, także w sferze świadomości, w służbie zdrowia musi mieć charakter bardziej radykalny aniżeli w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych (...)


 
Standaryzacja a finansowanie świadczeń
Krzysztof Łanda

Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie borykają się z problemami: jak finansować wykonywane obecnie procedury medyczne, jak radzić sobie z coraz większą liczbą nowych technologii medycznych, które z nowych procedur włączyć do "koszyka usług" finansowanych ze środków publicznych lub gromadzonych przez prywatnych ubezpieczycieli. (...)


/ Standaryzacja a finansowanie świadczeń / Krzysztof Łanda
Co to jest odpowiedzialność w służbie zdrowia?
Marcin Kautsch

Póki wszystko idzie dobrze, egzekwowanie odpowiedzialności nie stanowi większego problemu. Prawdziwe problemy zaczynają się w związku z konfliktami na tle wadliwego funkcjonowania systemu, w tym niedookreślenia zakresu odpowiedzialności poszczególnych jego uczestników. Podobnie się dzieje, gdy jeden z uczestników zaczyna (celowo lub bezmyślnie) postępować wbrew prawu lub zdrowemu rozsądkowi (...)


Ostra niewydolność nerek w Polsce
Bolesław Rutkowski, Janusz Puka, Przemysław Rutkowski

Ostra niewydolność nerek (onn) jest zespołem chorobowym, który może wystąpić w każdym oddziale szpitalnym. Wydawać by się mogło, że wraz z rozwojem wiedzy medycznej, a w szczególności – z powszechnie wprowadzanymi metodami zapobiegania wystąpieniu onn, liczba pacjentów z tym zespołem powinna się zmniejszać. Jak wynika z danych przedstawionych na rycinie, obserwujemy wręcz odwrotną sytuację. W ciągu ostatnich 14 lat liczba pacjentów poddawanych dializoterapii w naszym kraju wzrosła trzykrotnie. Wiąże się to niewątpliwie z tym, że dostępność leczenia nerkozastępczego wyrażona liczbą stacji dializ powiększyła się w tym czasie także blisko trzykrotnie. Nie oznacza to, że kiedykolwiek wcześniej odmawiano leczenia dializami chorym z onn, natomiast zacieśnianie sieci stacji dializ umożliwia w wielu przypadkach przetransportowanie pacjentów do ośrodka dializy, co uprzednio – ze względu na ich stan – było niemożliwe. Dodatkowo rozwój ośrodków intensywnej terapii wpływa na zwiększenie liczby chorych z onn. (...)


 
Współczesne poglądy na leczenie ostrej niewydolności nerek
Stanisław Czekalski

Podstawowe zasady leczenia ostrej niewydolności nerek nie zmieniły się zasadniczo od lat, mimo coraz lepszego poznania mechanizmów patogenetycznych uczestniczących w rozwoju tej choroby. Zmienił się natomiast profil chorych, u których rozpoznaje się ostrą niewydolność nerek. (...)


/ Współczesne poglądy na leczenie ostrej niewydolności nerek / Stanisław Czekalski
 
Czynniki wpływające na jakość życia pacjentów dializowanych
Bolesław Rutkowski

Uzyskanie odpowiedniej jakości życia pacjentów poddawanych jakiejkolwiek terapii jest jednym z podstawowych zadań, jakie stawia przed lekarzem nowoczesna medycyna. Jest to tym bardziej istotne, kiedy za pomocą proponowanych pacjentowi metod leczenia możemy zniwelować niektóre objawy wynikające z choroby, ale nie udaje nam się jej całkowicie usunąć (...)


/ Czynniki wpływające na jakość życia pacjentów dializowanych / Bolesław Rutkowski
 
Wpływ leczenia farmakologicznego na jakość życia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
Jacek Manitius

Wydłużenie długości życia chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, niezależnie od stopnia zaawansowania tego zespołu, należy traktować jako jeden ze spektakularnych sukcesów współczesnej medycyny. (...)


/ Wpływ leczenia farmakologicznego na jakość życia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek / Jacek Manitius
 
Pomiar jakości życia osób dializowanych, leczonych erytropoetyną
Roman Ossowski

Badania nad jakością życia umożliwiają określenie warunków wpływających na zaspokojenie potrzeb na poziomie homeostazy oraz na realizację celów dających poczucie zadowolenia z różnych form społecznej aktywności. Pomiar jakości życia jest fragmentem oceny metod leczenia z punktu widzenia ich skuteczności. Efekty leczenia dotyczą zmiennych biomedycznych, w tym m.in. czasu przeżycia chorych, toksyczności leczenia itp. (...)


/ Pomiar jakości życia osób dializowanych, leczonych erytropoetyną / Roman Ossowski


>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot