„Służba Zdrowia” nr 34-35 z 27 kwietnia 2000 r.


archiwum 2000
 
Ogień w sali operacyjnej
Witold Ponikło

13 kwietnia 2000 r. na łamach „Gazety Wyborczej” ukazało się doniesienie „Operacja w ogniu”. Informacja dotyczyła operacji chirurgicznej przeprowadzanej w szpitalu powiatowym w Nakle. W fazie wstępnej zabiegu, przy przecinaniu powłok brzusznych pacjentki, wykonywanym z użyciem noża elektrycznego, zapaliło się płócienne obłożenie pola operacyjnego. (...)


/ Ogień w sali operacyjnej / Witold Ponikło
 
Ratujmy się sami, czyli system ratownictwa
Marek Wójtowicz

Dawno, dawno temu wracaliśmy nocą ratunkowym Fiatem 125 p z tzw. wyjazdu, aż tu nagle na asfalcie, w szczerym polu, zobaczyliśmy czapkę milicyjną. Zabraliśmy ją do karetki i ze zdobycznym fantem powróciliśmy dumni do bazy. Jeszcze nie skończyłem wypełniać karty wyjazdu, a już wpadli chłopcy radarowcy, czapkę odebrali i grzecznie pytają: gdzie pałeczka? Okazało się, że w pogoni za pijanym rowerzystą chłopcy radarowcy gazikiem zjechali z drogi na pole, gubiąc i czapeczki, i pałeczki. Widząc na drodze kradnącego czapeczkę doktora, puścili rowerzystę i pognali za nami. (...)


/ Ratujmy się sami, czyli system ratownictwa / Marek Wójtowicz

W warszawskiej OIL

Punkty widzenia
Konrad Pszczołowski

1 i 2 kwietnia 2000 r. odbył się XV Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W wyborach na przewodniczącego ORL zwyciężył Andrzej Włodarczyk przed Rafałem Taczanowskim. Krzysztof Makuch złożył rezygnację z roszczeń do stanowiska, tak więc wygasła część sporów i swarów, ciągnących się od XIII Zjazdu. Czy zakończy się także „wojna na górze”? Zobaczymy. (...)


Pieniędzy nie powinno zabraknąć

Tegoroczne kontrakty w zasadzie można je porównać z zeszłorocznymi. Tyle tylko, że w tym roku pojawiło się znacznie więcej oferentów, wśród których sporą grupę stanowią niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Część z nich wyłoniła się z publicznych molochów, ale sporo jest też takich, które nie korzystały dotąd z publicznych środków. Pozostawały poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. - z Andrzejem Sośnierzem, dyrektorem Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych w Katowicach, rozmawia Mariola Marklewska (...)


Rehabilitacja pod kreską
Ewa Krupczyńska

W pierwszej turze konkursu ofert na ambulatoryjne świadczenia rehabilitacyjne w 2000 roku odpadła większość poradni rehabilitacyjnych na Dolnym Śląsku. Głównym powodem były zbyt wysokie stawki (zdaniem DRKCH), za proponowane usługi. – Zakwalifikowały się tylko te zakłady, które spełniały wymogi konkursu dotyczące zatrudnienia, kwalifikacji kadry, zaopatrzenia w sprzęt, a przede wszystkim – warunków finansowych – informuje Krzysztof Uszyński, wicedyrektor Departamentu Współpracy ze świadczeniodawcami DRKCH. (...)


Dylematy niepublicznych
Halina Kleszcz

Z inicjatywy Komisji Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady m. Krakowa odbyło się spotkanie liderów niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, którzy odeszli z publicznych placówek, zachęcani przez gminę, i założyli spółki. Ich liczba w mieście zbliża się już do setki. Jedna trzecia umów MRKCH na rok 2000 w zakresie samej tylko specjalistyki zawarta została z podmiotami prywatnymi. – Jest paradoksem, że sprawnie zarządzane jednostki nie mogą osiągnąć dobrej kondycji finansowej – twierdzi Robert Stępień, wiceprezes Miejskiego Centrum Stomatologii w Nowej Hucie, które zatrudnia 60 lekarzy i 57 asystentki stomatologiczne. (...)


 
Trądzik zwyczajny
Hanna Wolska

Trądzik zwyczajny, inaczej – pospolity, młodzieńczy jest najczęstszym schorzeniem dermatologicznym. Ocenia się, że dotyka, w mniej lub bardziej nasilonej formie, do 80% (a według niektórych badaczy – nawet do 100%) populacji w wieku od 12. do 30. roku życia. Pomimo że jest to schorzenie przede wszystkim okresu dojrzewania, to jednak może występować również wcześniej, a także utrzymywać się po 30. roku życia. (...)


/ Trądzik zwyczajny / Hanna Wolska
 
Grzybica skóry, włosów i paznokci
Magdalena Ciupińska, Paweł Szczudło

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zakażeń skóry dermatofitami oraz innymi grzybami chorobotwórczymi (np. drożdżakami, pleśniowcami). Badania epidemiologiczne wykazały, że grzybicę ma około 10–12% ogółu ludności. Do najważniejszych czynników odpowiedzialnych za tak duże rozpowszechnienie grzybicy należy zaliczyć wpływy środowiskowe, industrializację i urbanizację, częste przemieszczanie się ludności (podróże, wyjazdy służbowe), masowe kontakty (szkoły internaty, zakłady produkcyjne, obiekty sportowe i rekreacyjne, kąpieliska), a także wprowadzenie do produkcji butów i odzieży z materiałów syntetycznych uszkadzających naturalną warstwę naskórka. (...)


/ Grzybica skóry, włosów i paznokci / Magdalena Ciupińska, Paweł Szczudło
 
Zakażenia drożdżakowe skóry i błon śluzowych
Hanna Polanowska

Kandydaza (zakażenie drożdżakowe) wywoływana jest przez grzyby należące do rodzaju Candida. Te oportunistyczne patogeny na ogół są przyczyną chorób skóry, paznokci i błon śluzowych. Ale u osób wyniszczonych mogą wywoływać ostre i przewlekłe grzybice głębokie (które mogą być przyczyną zapalenia cewki moczowej, pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych, nerek, przełyku, pęcherzyka żółciowego, jelit, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli, a także mięśnia sercowego oraz opon mózgowych i mózgu, a nawet powodować posocznicę). (...)


/ Zakażenia drożdżakowe skóry i błon śluzowych / Hanna Polanowska
 

DEBATA REDAKCYJNA

Przyszłość szpitali klinicznych

Usamodzielnienie szpitali klinicznych w trybie nadzwyczaj przyspieszonym (miesiąc przed wejściem w życie systemu ubezpieczeń zdrowotnych), niedostateczny poziom finansowania usług w placówkach trzeciego poziomu referencyjnego, reforma samorządowa i restrukturyzacja w regionach - zrodziły problemy i wyzwania dla współodpowiedzialnych za kondycję tych placówek: Ministerstwa Zdrowia, rektorów AM i dyrektorów szpitali klinicznych. Do dyskusji redakcyjnej na temat obecnej kondycji szpitali klinicznych, szczególnego statusu tych zakładów w systemie opieki zdrowotnej, problemów z niedookreśleniem obowiązków organu założycielskiego zaprosiliśmy wiceministra zdrowia Andrzeja Rysia, prorektora ds. klinicznych AM w Łodzi prof. Dariusza Brykalskiego, dziekana wydziału lekarskiego PAM w Szczecinie dr. hab. Kazimierza Ciechanowskiego, dyr. SP Szpitala Klinicznego CMKP im. W. Orłowskiego w Warszawie dr. n. med. Krzysztofa Bardadina oraz dyr. ds. modernizacji i rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dr. Rafała Deję. (...)


DEBATA REDAKCYJNA / Przyszłość szpitali klinicznych /

Wrzesińskie projekty

Pomysł na szpital
Tomasz Sienkiewicz

Mizeria środków finansowych nie ułatwia życia służbie zdrowia. Wśród zarządzających nie brakuje takich, którzy czekają na lepsze czasy. Na szczęście, są też tacy, którzy nie opuszczają rąk, mają „po 10 pomysłów na godzinę” i okazuje się, że mimo wielu przeszkód część z nich realizują. W wielkopolskim SPZOZ Września, obejmującym opieką blisko 75 tys. ludności, zmiany zaczęły się dopiero od początku 1998 r., kiedy dyrektorem z konkursu został anestezjolog Zbyszko Przybylski. Już po 10 miesiącach jego kadencji zniknęły wszystkie przychodnie i ośrodki z lekarzami rejonowymi, a zastąpiły je niepubliczne praktyki lekarzy rodzinnych, działające na podstawie kontraktów zawartych z ówczesnym wojewodą. (...)


 
Szpital XXI wieku
Marian Miśkiewicz

Kilka lat temu opublikowałem na tych łamach artykuł p.t. „Szpital jutra” (nr 6–7 z 1995 r.). Doszedłem do wniosku, że obecnie, w drugim roku po rozpoczęciu reformy, warto by przypomnieć, uaktualnić i rozwinąć zawarte w nim informacje. (...)


/ Szpital XXI wieku / Marian Miśkiewicz
 
Nie tak miało być
Tomasz Sławatyniec

16 miesięcy funkcjonowania kas chorych to okres, który upoważnia już do podsumowania efektów wprowadzonej 1 stycznia 1999 r. reformy ochrony zdrowia w Polsce. Czy społeczeństwo czuje się bezpieczniej, czy ma łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych, czy wreszcie lekarze, pielęgniarki i pozostali pracownicy służby zdrowia mogą odczuwać zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy? Spróbujmy dokonać analizy tego, co się zdarzyło, na przykładzie pediatrii. (...)


/ Nie tak miało być / Tomasz Sławatyniec


>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot