„Służba Zdrowia” nr 24-26 z 23 marca 2000 r.


archiwum 2000
 

Rak piersi

Zagrożenie populacji polskiej
Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk, Maria Zwierko

W Polsce nowotwory złośliwe są pierwszą przyczyną zgonu kobiet w wieku poniżej 65 lat. Wśród tych nowotworów pierwsze miejsce zajmuje rak piersi. Epidemiologia bada populacyjny charakter tego zjawiska. (...)


Rak piersi / Zagrożenie populacji polskiej / Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk, Maria Zwierko
 
Łagodne choroby piersi
Zbigniew Wronkowski, Wojciech Załucki

Stany zapalne, ropnie, rzadkie choroby infekcyjne sutka (np. gruźlica) praktycznie mogą występować w każdym wieku. Podobne objawy mogą występować po urazie sutka, zwłaszcza gdy nastąpi uszkodzenie miąższu sutka łącznie z martwicą tkanki tłuszczowej. Zmiana kształtu lub wielkości sutka może być objawem różnych chorób sutka łącznie z rakiem, ale może to być również skutek naturalnych przemian miąższu sutka, zwłaszcza w okresie pokwitania i menopauzy. Zawsze obowiązuje dokładne badanie kliniczne oraz badania mammograficzne w przypadkach stwierdzenia zmian i rutynowo u kobiet po 40. roku życia.

 


/ Łagodne choroby piersi / Zbigniew Wronkowski, Wojciech Załucki
 
Zapobieganie rakowi piersi
Wiktor Chmielarczyk, Zbigniew Wronkowski, Maria Zwierko

Zapobieganie nowotworom złośliwym piersi obejmuje wszelkie działania, mające na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka tego narządu. Podstawowym sposobem zapobiegania jest eliminacja czynników ryzyka ze środowiska osoby zagrożonej. z drugiej strony - elementem zapobiegania jest również podnoszenie odporności ustroju na procesy związane z powstawaniem nowotworu (chemoprewencja, rewersja fenotypu odpornościowego za pomocą manipulacji genetycznych). (...)


/ Zapobieganie rakowi piersi / Wiktor Chmielarczyk, Zbigniew Wronkowski, Maria Zwierko
 

Rak piersi

Ocena częstości występowania zmian w piersiach
Elżbieta Kączkowska, Zbigniew Wronkowski

Od ponad czterdziestu lat są prowadzone na świecie badania nad korelacją między zmianami w budowie piersi u kobiet a późniejszym rozwojem nowotworu złośliwego piersi. I chociaż wyniki niektórych z tych badań były poddane krytyce z uwagi na niespójne kryteria doboru przypadków czy zbyt małą liczebność próby (Haagensen C.D., 1971), to wyniki badań obejmujących kilkutysięczne grupy kobiet wskazują, iż zmiany w budowie piersi są czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego. (...)


Rak piersi / Ocena częstości występowania zmian w piersiach / Elżbieta Kączkowska, Zbigniew Wronkowski
 
Samobadanie piersi
Wiktor Chmielarczyk, Zbigniew Wronkowski, Maria Zwierko

Samodzielne badanie piersi jest tanią i prostą metodą wczesnego wykrywania guzków i innych nieprawidłowości w piersiach. Aczkolwiek randomizowane badanie, przeprowadzone na 250 tys. kobiet w Szanghaju, nie wykazało redukcji umieralności z powodu nowotworu piersi w grupie wykonującej samobadanie w porównaniu z grupą kontrolną, to jednak wiadomo, że ponad 90% nowotworów piersi jest wykrywanych przez same kobiety w czasie samobadania. Samobadanie piersi można włączyć w nawyki pielęgnacyjne tego narządu. Lepsze poznanie jego cyklicznych zmian, związanych z funkcjonowaniem całego organizmu kobiety, pozwala lepiej wsłuchiwać się w to, "co piersi mają do powiedzenia". (...)


/ Samobadanie piersi / Wiktor Chmielarczyk, Zbigniew Wronkowski, Maria Zwierko
 
Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi
Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi został już niezbicie udowodniony. Badania wskazują, że całkowity koszt wykrycia i leczenia chorych ujawnionych w badaniu przesiewowym jest siedmiokrotnie niższy niż koszt leczenia pacjentów i skutków ich choroby, gdy rak ujawnił się klinicznie. (...)


/ Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi / Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk
 
Aspekty psychologiczne skryningu raka piersi
Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk, Sylwia Zdobych, Katarzyna Komorowska

Testem w skryningu jest badanie mammograficzne, na które wybrana grupa kobiet otrzymuje zaproszenie. Można przypuszczać, że każda zaproszona kobieta zaczyna wówczas odczuwać lęk, dotyczący zarówno samego badania, które może być niekiedy bolesne i nieprzyjemne, jak i diagnozy i ewentualnego okaleczenia. (...)


/ Aspekty psychologiczne skryningu raka piersi / Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk, Sylwia Zdobych, Katarzyna Komorowska
 
Zwalczanie raka piersi w praktyce lekarza rodzinnego
Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Przy takiej samej liczbie zachorowań w ciągu roku (10 000), liczba zgonów z powodu raka piersi jest w Polsce wyższa o blisko 2000 niż w Holandii. Głównym czynnikiem wpływającym w najbardziej istotny sposób na sytuację w zwalczaniu raka piersi w obu krajach jest fakt wprowadzenia skryningu mammograficznego w całej populacji holenderskiej, podczas gdy w Polsce odsetek kobiet kiedykolwiek badanych mammograficznie nie przekracza 10%. (...)


/ Zwalczanie raka piersi w praktyce lekarza rodzinnego / Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk
 
Rak piersi - informacje praktyczne - wywiad, diagnostyka, klasyfikacja zmian
Zbigniew Wronkowski, Maria Zwierko

Ze względów praktycznych raki piersi dzielimy na postać przedinwazyjną (in situ) i postać inwazyjną (naciekającą). Rak przedinwazyjny (in situ) wywodzi się z nabłonka przewodów mlecznych (carcinoma ductale in situ) i zrazików (carcinoma labulare in situ). Są to bardzo wczesne stadia raka, gdy zmiany nowotworowe ograniczają się do nabłonka; nie naciekają podścieliska, nie stykają się więc z naczyniami chłonnymi i naczyniami krwionośnymi. Nie powodują więc przerzutów. Raka przedinwazyjnego można stwierdzić jedynie wówczas, gdy usunięta zostanie cała zmiana i zbadana mikroskopowo, czy rzeczywiście nie było inwazji podścieliska. (...)


/ Rak piersi - informacje praktyczne - wywiad, diagnostyka, klasyfikacja zmian / Zbigniew Wronkowski, Maria Zwierko
 
Leczenie raka piersi
Tadeusz Pieńkowski, Janusz Jaśkiewicz, Zbigniew Wronkowski, Maria Zwierko, Wojciech Załucki

W przypadku zrazikowego raka przedinwazyjnego (CLIS), po leczeniu chirurgicznym, zalecana jest jedynie ścisła obserwacja; u 20-25% chorych w ciągu 15 lat rozwija się rak inwazyjny. W przypadku przewodowego raka przedinwazyjnego (CDIS) wybór metody leczenia zależy od wielkości zmiany i typu histologicznego raka. Na podstawie tych cech ustalany jest indeks prognostyczny. W zależności od tego indeksu zalecane jest: wycięcie zmiany, wycięcie zmiany z następową radioterapią lub prosta amputacja piersi. U chorych na CDIS nie usuwa się regionalnych pachowych węzłów chłonnych, ale istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia u nich inwazyjnego raka piersi; rozwija się on po 10 latach od rozpoznania CDIS u około 25-50% chorych. (...)


/ Leczenie raka piersi / Tadeusz Pieńkowski, Janusz Jaśkiewicz, Zbigniew Wronkowski, Maria Zwierko, Wojciech Załucki


>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot