„Służba Zdrowia” nr 22-23 z 16 marca 2000 r.


archiwum 2000
Wiadukt
Marek Wójtowicz

Na trasie nr 19 Lublin–Lubartów, na granicy powiatu ziemskiego lubelskiego i lubartowskiego stoi wiadukt kolejowy, wybudowany równolegle do jezdni, co powoduje, że tuż przed wiaduktem droga skręca nagle o 90 stopni, a po 20 metrach wykonuje równie karkołomny skok w przeciwnym kierunku. W efekcie mamy tam zakręt, przy którym niech się schowa ten koło Szklarskiej Poręby. Droga jest zaś międzynarodowa, północ–południe, tranzytowa, z tysiącami TIR-ów ze Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii itd. Średnio raz na miesiąc pod wiaduktem leży TIR, niekiedy wraz ze staranowanym samochodem, który jechał z przeciwka. Co ciekawe, wywracają się tylko TIR-y z ładunkiem ruchomym, luźno i źle ułożonym w kontenerze. (...)


 
XV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
Ewa Krupczyńska

W XV Zjeździe DIL (4 marca br.) wzięło udział 120 delegatów, a także zaproszeni goście – posłowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, Akademii Medycznej we Wrocławiu i Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych. (...)


/ XV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej / Ewa Krupczyńska

Prywatyzacja w powiecie Strzelce Opolskie

Już widać poprawę
Ewa Krupczyńska

Okres przygotowań do prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie Strzelce Opolskie, który rozpoczął się w marcu ub.r., tamtejszy samorząd uważa za najtrudniejszy. Trudno było przełamać opór środowiska medycznego, zaniepokojeni byli pacjenci. (...)


Raport z Nowej Huty
Małgorzata Kukowska

W latach 80. mieszkańcy w Nowej Hucie leczyli się w zintegrowanym Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2, który już w 1992 roku się rozpadł na dwie odrębne jednostki: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego oraz Zespół Lecznictwa Otwartego. Ten drugi świadczył usługi poz i specjalistyki ambulatoryjnej dla ok. 217 tys. mieszkańców Nowej Huty i okolicznych gmin. U progu reformy zakład zatrudniał 1100 pracowników, a jego placówki mieściły się w 15 budynkach. (...)


Kasy Chorych w Internecie
Jarosław Wnorowski

Jak dotąd, tylko dziesięć kas chorych zdecydowało się na posiadanie własnych stron WWW. Są one uzupełnieniem tradycyjnych form informowania ubezpieczonych o przysługujących im świadczeniach. (...)


 
Nocna pomoc lekarska w Wielkiej Brytanii
Marian Miśkiewicz

Jedną z istotnych spraw w brytyjskiej opiece podstawowej jest zapewnienie pacjentowi opieki poza normalnymi godzinami przyjęć wybranego przezeń lekarza GP bądź innego, z tej samej grupowej praktyki. Zwyczajowo, porady w domu pacjenta poza godzinami pracy GP udzielane są na żądanie chorego, jeżeli w opinii lekarza stan pacjenta tego wymaga. Lekarz może w takiej sytuacji także zaprosić pacjenta do swojego gabinetu lub ograniczyć się do udzielenia porady przez telefon. (...)


/ Nocna pomoc lekarska w Wielkiej Brytanii / Marian Miśkiewicz
 
Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby
Jan Kuydowicz

W 1999 r. oficjalnie zarejestrowano 1024 przypadki wzw A, 3356 przypadków wzw B, 1835 zachorowań na wzw C oraz 152 wzw B+C (zakażenie HBV i HCV jednocześnie). Liczby te dotyczą „świeżych” zakażeń, powodujących jawną chorobę, natomiast rzeczywista liczba zakażeń HAV, HBV, HCV przebiegających skąpo- lub bezobjawowo jest wielokrotnie większa. Jednocześnie wiadomo, że około 2% populacji polskiej jest zakażone przewlekle HBV (800 tys. osób!), a ok. 1,5% – przewlekle zakażone HCV (600 tys. osób!). Tylko niewielka część tych przewlekłych nosicieli HBV i HCV to „zdrowi” nosiciele bezobjawowi – większość stanowią chorzy na przewlekłe choroby miąższu wątroby, zagrożeni rozwojem marskości wątroby i/lub pierwotnego raka wątroby, chorób nieodwracalnych i nieuleczalnych. (...)


/ Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby / Jan Kuydowicz
Szczepionki przeciwwirusowe nie objęte kalendarzem szczepień ochronnych
Małgorzata Bednarek

Szczepienia ochronne zyskały zaufanie społeczeństw wielu krajów na świecie. W żadnym jednak państwie nie stosuje się szczepień ochronnych u wszystkich obywateli. W Polsce oprócz obowiązkowych szczepień dzieci, według kalendarza szczepień ochronnych, dostępne są i zalecane szczepionki podawane indywidualnie, głównie w grupach zwiększonego narażenia na zakażenie. (...)


Szpitale kliniczne wobec prywatyzacji
Andrzej Kozłowski

Nie sposób dyskutować na temat prywatyzacji szpitali klinicznych w oderwaniu od procesu prywatyzacji w ogóle, a ochrony zdrowia w szczególności. Procesy prywatyzacji, bez względu na to, jakiego sektora życia i sfery gospodarowania dotyczą czy w jakim kraju zachodzą, budzą zawsze emocje, a nierzadko kontrowersje. Przykłady prywatyzacji polskiej gospodarki, sektora banków i ubezpieczeń są tego najlepszym dowodem. (...)


 
Pierwszy prywatny w Poznaniu
Małgorzata Kukowska

Od 1 stycznia 2000 r. w Poznaniu usługi w zakresie lecznictwa otwartego są świadczone wyłącznie przez zakłady niepubliczne i gabinety prywatne. Stało się tak dzięki stworzonemu w ubiegłym roku przez władze samorządowe, i konsekwentnie realizowanemu, programowi prywatyzacji tego sektora. Ale przekształcenia własnościowe poznańskiego lecznictwa, niezależnie od polityki samorządu, posunęły się też dalej. Dotychczasowy samodzielny, publiczny szpital na Wildzie, bardziej znany jako szpital przy Zakładach "Cegielskiego", stał się zakładem prywatnym. To pierwsza prywatyzacja tego rodzaju placówki w kraju. (...)


/ Pierwszy prywatny w Poznaniu / Małgorzata Kukowska

Metodyka, studium analityczne i skale względne rozpoznań według ICD 10

Polskie DRG (2): Jednorodne grupy pacjentów
Franciszek Gajek, Jacek St. Graliński, Piotr Tkaczyk

Opracowany materiał źródłowy wprowadzany był następnie do komputera, gdzie zainstalowanych było 10 oddzielnych aplikacji RKLS. Dzięki temu uzyskano dostęp do jakby 10 rodzimych (szpitalnych) aplikacji RKLS. Wprowadzenie następnie do tych aplikacji danych kosztowych o cechach wymienionych wcześniej pozwoliło na „przeliczenie”, ile kosztuje hospitalizacja danego pacjenta z danym rozpoznaniem. Dalszym i jednocześnie ostatnim etapem było „wyeksportowanie” tych danych do Modułu Centralnego Rachunku Kosztów Leczenia Szpitalnego i przeliczenie skali względnej kosztów pomiędzy poszczególnymi rozpoznaniami. (...)


Strategia marketingowa dla szpitala
Tadeusz Jędrzejczyk

Żeby streścić zasady reformy, możemy posłużyć się pewną parafrazą. Reforma to mianowicie kasy chorych plus samodzielność zakładów opieki zdrowotnej. Proces prywatyzacji dotyczy na razie głównie podstawowej opieki zdrowotnej i organizacji świadczących specjalistyczne usługi ambulatoryjne. Mimo że wśród podmiotów udzielających świadczeń lecznictwa zamkniętego pojawiają się także podmioty prywatne, w dalszym ciągu zdecydowanie przeważają nad nimi szpitale samorządowe. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot