„Służba Zdrowia” nr 16-17 z 24 lutego 2000 r.


archiwum 2000
 

Opinie autorytetów medycznych

Dostępność specjalistyki a stan zdrowia społeczeństwa

Podczas pierwszego posiedzenia rady programowej naszej "Kliniki" zapytaliśmy członków rady - wybitnych specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny - czy i jak, ich zdaniem, wprowadzenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych wpływa na poziom leczenia i stan zdrowia Polaków. Czy reforma rzeczywiście ogranicza dostęp pacjentów z poważnymi schorzeniami do placówek specjalistycznych? Czy zakres wiedzy i umiejętności lekarzy pierwszego kontaktu jest wystarczający, aby mogli udźwignąć główny ciężar opieki nad zdrowiem społeczeństwa? (...)


Opinie autorytetów medycznych / Dostępność specjalistyki a stan zdrowia społeczeństwa /
 

Badania CBOS

Opieka zdrowotna: fatalny wizerunek

Opublikowane w lutym wyniki najnowszych badań CBOS dotyczących oceny zreformowanej opieki zdrowotnej przez pacjentów dowodzą, że jeszcze nigdy dotąd funkcjonowanie służby zdrowia nie było oceniane przez społeczeństwo tak źle, jak obecnie. (...)


Badania CBOS / Opieka zdrowotna: fatalny wizerunek /
 
Potrzebna stabilizacja
Ryszard Olszanowski

Brak stabilizacji kadr, szczególnie kadr kierowniczych w kasach chorych, powoduje, że na ogół każda zmiana na stanowisku dyrektora kasy implikuje również zmianę dyrektora departamentu lecznictwa zamkniętego w tej kasie. Zmiany w kierownictwie kasy, choć nie tylko one, prowadzą do zmiany zasad polityki tej instytucji, w tym zasad finansowania lecznictwa zamkniętego, choć część tych ostatnich wynika także z potrzeby ich doskonalenia. (...)


/ Potrzebna stabilizacja / Ryszard Olszanowski
 
Restrukturyzacja na Dolnym Śląsku

Z wicemarszałkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, KRZYSZTOFEM PRĘDKIM, rozmawia Ewa Krupczyńska (...)


/ Restrukturyzacja na Dolnym Śląsku /

Polskie DRG

Szpital bez munduru
Halina Kleszcz

Okręgowy Szpital Kolejowy w Krakowie dysponuje 225 łóżkami i zatrudnia tylko 307 osób. Kartą atutową szpitala, założonego w 1957 r. w budynku Seminarium O.O. Misjonarzy, zawsze były oddziały operacyjne. Usytuowanie lecznicy nieomal w sercu miasta, a równocześnie łatwa dostępność do obwodnic komunikacyjnych, wyprowadzających ruch kołowy w kierunkach: Katowic, Zakopanego, Tarnowa, czynią z niej atrakcyjne miejsce dla ulokowania tu Oddziału Medycyny Ratunkowej. Po zawirowaniach typowych dla wszystkich placówek kolejowych krakowski szpital wychodzi z niebezpiecznego wirażu. Zawsze słynął z dobrych operatorów i internistów oraz doskonałej opieki, jaką zapewnia pacjentom. (...)


Jak płacić dyrektorom szpitali klinicznych?
Marcin Kautsch

Szpitale kliniczne są zwykle największymi i najlepiej wyposażonymi zakładami opieki zdrowotnej działającymi na danym terenie. Są instytucjami najwyższego poziomu referencyjnego, leczą najcięższe, najbardziej skomplikowane i najkosztowniejsze przypadki chorobowe. Dlatego też wynagrodzenie dyrektorów szpitali klinicznych musi odpowiadać skali problemów zarządczych, przed jakimi stoją. Wynagrodzenie to winno zależeć tylko od wyników uzyskiwanych przez szpital. Podstawą do oceny wyników działalności szpitala jest przyjęcie poziomu odniesienia („punkt 0”) – stanu w jakim szpital znajduje się obecnie. (...)


Reforma w Końskich
Tomasz Sienkiewicz

„W ZOZ Końskie zmiany zaczęły się na dobre w 1991 r., kiedy konkurs na dyrektora wygrał pracujący w miejscowym szpitalu dr Wojciech Przybylski” – tak zaczynał się mój artykuł pt. „W Końskich czekają na reformę”, zamieszczony na tych łamach blisko 5 lat temu (SZP nr 6,7 z 1995 r.). Dr Przybylski kieruje ZOZ-em Końskie do dziś. (...)


Badanie satysfakcji pacjenta

Trzy orientacje i metodologia
Jacek Siwiec

Podstawowe pojęcie, jakim jest satysfakcja, ma bezpośrednie konotacje z niezwykle ważnym w psychologii terminem – potrzeby. Istnieje wiele teorii potrzeb, ale jedynie kilka z nich ma walory systematyzujące. Przykładem tych ostatnich jest koncepcja potrzeb Abrahama Maslowa. Wyróżnił on dwie generalne grupy potrzeb: potrzeby podstawowe lub niższego rzędu oraz potrzeby wyższego rzędu lub rozwojowe. (...)


Oprogramowanie komputerowe - pomoc w zarządzaniu
Waldemar Stylo

Poruszając temat oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, na wstępie odpowiedzieć należy na podstawowe pytanie: czy zakupywane oprogramowanie winno spełniać oczekiwania użytkownika i ułatwiać mu pracę, czy też użytkownik powinien dostosować swoje potrzeby informacyjne do możliwości oprogramowania, które zakupuje? (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot