„Służba Zdrowia” nr 6-7 z 20 stycznia 2000 r.


archiwum 2000
 
Samoobsługowe świadczenia zdrowotne
Marek Wójtowicz

Na X Walnym Zjeździe STOMOZ dyrektorzy prosili premiera, żeby rok 1999 liczyć im do emerytury podwójnie, bo był też on - jak żaden inny - tak wypełniony różnymi zmianami, że każdemu parę siwych włosów przybyło. Okazuje się jednak, że rok 2000 może być jeszcze trudniejszy. (...)


/ Samoobsługowe świadczenia zdrowotne / Marek Wójtowicz
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408, z 1992 r.; nr 63, poz. 315, z 1994 r.; nr 121, poz. 591, z 1995 r.; nr 138, poz. 682, z 1996 r.; nr 24, poz. 110, z 1997 r., nr 104, poz. 661, nr 121, poz. 769, z 1998 r.; nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756, nr 162, poz. 1115, z 1999 r.; nr 28, poz. 255 i 256 oraz nr 84, poz. 935) zarządza się, co następuje: (...)


/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej /
Zarządzanie ryzykiem zamiast BHP?
Witold Ponikło

W krajach rozwiniętych funkcjonuje pojęcie zarządzania ryzykiem, bardziej niż polskie wzorce oddające charakter pracy współczesnego behapowca. Zarządzający ryzykiem to osoba dobrze znająca swoją instytucję, wykonywane w niej zadania, obserwująca pracę personelu oraz posiadająca wystarczającą wiedzę techniczną i wyobraźnię, by wskazywać, a następnie eliminować lub minimalizować potencjalne zagrożenia (...)


Przetargi pod lupą
Tomasz Sienkiewicz

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, podstawowym sposobem informowania o nieprawidłowościach i zarazem korygowania przebiegu i wyników procedur na udzielanie zamówień publicznych są środki odwoławcze dostępne oferentom, gdyż to oni najwięcej wiedzą o toczących się postępowaniach, a także są najbardziej zainteresowani ich korygowaniem. Mechanizm ten jest skuteczniejszy niż urzędowe kontrole przeprowadzane przez Urząd Zamówień Publicznych czy NIK (...)


Prywatyzacja po warszawsku
Anna Jarosz

Prywatyzacja, jaką usiłuje przeprowadzać powiat warszawski, z pewnością nie zachęca do przejmowania jakichkolwiek przychodni. W innych wielkich miastach znaczny procent usług poz świadczony jest już przez lekarzy, którzy podpisali z kasami chorych indywidualne kontrakty (w Poznaniu od 1 stycznia br. cała poz działa jako sprywatyzowana). Czyżby Warszawa znów miała własny, oryginalny pomysł na rozwiązanie problemów zdrowotnych swoich mieszkańców? (...)


Czyje co jest? - problemy własnościowe w Krakowie
Halina Kleszcz

Sprawa analizatora hematologicznego to przykład sporów, jakie są i będą się zdarzać coraz częściej. O aparaty USG i sprzęt do wykonywania EKG upominają się dawni "sponsorzy" (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy, nawet samorządy, jak dowodzi przykład w Krakowie). Mienie ruchome w dyspozycji spzozów stało się łakomym kąskiem. Trwa wyścig, kto uzyska prawo korzystania z niego (...)


Judym czy skarżepyta? - kontrowersyjne orzeczenie NSL
Marek Wójtowicz

Naczelny Sąd Lekarski znalazł ostatnio pokrętny sposób karania dyrektorów-lekarzy za ich decyzje administracyjne. Uznał także, że dobro ordynatora oddziału jest tożsame z dobrem leczonych tam osób. A dyrektorowi-lekarzowi wara od sobiepaństwa pana ordynatora. Taki mały feudalizm. Wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi (...)


Lekarz rodzinny w USA
Tomasz Leonkiewicz

W ramach wolnego zawodu, lekarz może sobie ustalić termin urlopu - mój kolega po 5 latach praktyki (pracował przez ten czas bez urlopów i wolnych niedziel) odpoczywa obecnie dwa razy w roku przez tydzień. Przed urlopem uzgadnia zawsze zastępstwo z kolegą, przekazuje mu na czas urlopu swój beeper, bo większość pacjentów dzwoni pod jego numer, a nie pod numer praktyki (...)


Zator tętnicy płucnej i zakrzepica żył głębokich
Witold Tomkowski, Bogdan Hajduk

Okazuje się, że roczna zapadalność na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową jest porównywalna z roczną zapadalnością na zakrzepicę tętnicy wieńcowej. W naszym kraju żchzz nie jest nawet w zbliżonym odsetku rozpoznawana tak często jak w krajach wysoko rozwiniętych (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot