„Służba Zdrowia” nr 4-5 z 13 stycznia 2000 r.


archiwum 2000
 
Przeszczepienie wątroby od żywego dawcy
Piotr Kaliciński

Leczenie dzieci z niewydolnością wątroby stwarza wiele unikatowych problemów. Jednym z nich jest fakt, iż ponad połowa pacjentów pediatrycznych kwalifikowanych do transplantacji wątroby nie przekracza 5. r.ż., a większość z nich dodatkowo wykazuje znaczne opóźnienie rozwoju fizycznego, a ich masa ciała jest mniejsza niż 15 kg. Dla tej grupy potencjalnych biorców przeszczepu brakuje i zawsze będzie brakować odpowiedniej liczby zmarłych dawców o podobnej masie ciała, co umożliwia przeszczepienie całego narządu klasyczną techniką stosowaną niemal zawsze u osób dorosłych oraz dzieci z masą ciała ponad 50 kg. (...)


/ Przeszczepienie wątroby od żywego dawcy / Piotr Kaliciński
 
Przeszczepienie fragmentu wąroby pobranego od żywego spokrewnionego dawcy - przygotowanie pacjenta
Joanna Pawłowska, Irena Jankowska, Mikołaj Teisseyre

Rozwój transplantologii zasadniczo zmienił fatalne dotychczas rokowanie u dzieci z niewydolnością wątroby. Przeszczepy stały się w ostatnich latach w pełni zaakceptowaną metodą leczenia wielu nieodwracalnych chorób. (...)


/ Przeszczepienie fragmentu wąroby pobranego od żywego spokrewnionego dawcy - przygotowanie pacjenta / Joanna Pawłowska, Irena Jankowska, Mikołaj Teisseyre
Małopolska strategia dla zdrowia
Halina Kleszcz

Rozmowa z Krzysztofem Kłosem, dyrektorem Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. (...)


Jak naprawić reformę?
Piotr Krasucki

Nowe po staremu: Czy można zaniechać limitowania świadczeń?
Ryszard Olszanowski

Controlling, czyli dobre sterowanie
Zbigniew Liberkowski

Proces osiągania celów materialnych przez placówkę zdrowotną jest procesem decyzyjnym obejmującym planowanie, realizację i kontrolę, wymagającym informacji i dającym się odzwierciedlić w postaci danych liczbowych. To jest właśnie zadanie controllingu: controlling jest wielofunkcyjnym instrumentem sterowania mającym za zadanie koordynowanie planowania, kontroli i zdobywania informacji (...)


Wyjść poza doraźność - kontrakty 2000 r.
Halina Kleszcz

Na krakowskiej konferencji agitowano na rzecz zerwania z doraźnością, nakreślania długoterminowej strategii dla placówek, uważnego śledzenia otoczenia placówki, myślenia o jutrze, zawierania aliansów z "konkurentami", szukania płaszczyzny współpracy we wszystkich tych sytuacjach, gdy może ona dalej zaprowadzić, niż konkurowanie "na oślep" (...)


Jak badać satysfakcję pacjentów
Aleksandra Banaszewska

Tekst jest adresowany do osób prowadzących samodzielnie badania satysfakcji pacjenta w placówkach opieki zdrowotnej i przedstawia zasady prowadzenia badań zgodnie z założeniami metodologii badań społecznych. Ma na celu zwrócić uwagę, że nieprzestrzeganie dyrektyw metodologicznych jest działaniem nierzetelnym i prowadzi do wyciągania błędnych wniosków (...)


O prywatyzacji szpitali
Elżbieta Hibner

W Ministerstwie Zdrowia powstała koncepcja, by spośród szpitali, które chcą się prywatyzować, wybrać kilka - kilkanaście, a może dwadzieścia kilka, które uczestniczyłyby w programie pilotowej prywatyzacji. Wyborem szpitali i pomocą w poprowadzeniu ich ku prywatyzacji zajęłyby się firmy konsultingowe, wyłonione w drodze przetargu lub konkursu ofer (...)


Farmaceuta a zarządzanie gospodarką lekami
Małgorzata Majer

Wdrażanie w szpitalu nowoczesnego systemu zarządzania gospodarką lekami jest zamierzeniem długofalowym, wymagającym zarówno właściwej organizacji procesu, jak i doboru dobrze przygotowanych do tego typu prac ludzi. Bez farmaceutów szpitalnych - ich wiedzy i umiejętności - realizacja tych zamierzeń nie ma szans powodzenia, o czym nie można zapominać (...)


Jak utrzymać czystość mikrobiologiczną?
Dariusz Jedliński

Personel sprzątający może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla chorych z osłabioną odpornością (np. chorzy na AIDS, pacjenci poddawani chemoterapii, przygotowywani do przeszczepu szpiku kostnego, będący bezpośrednio po ciężkich zabiegach operacyjnych). W takich przypadkach należy stosować najbardziej rygorystyczne zalecenia, łącznie z niedopuszczeniem do pracy osób z zainfekowanymi górnymi drogami oddechowymi (...)


Stary problem - nowa wiedza: zakażenia szpitalne
Anna Jarosz>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot