Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 67–70/2008
z 15 września 2008 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2008


WYDARZENIA

Cudnie że aż strach

Aleksandra Gielewska

Na rocznicę rządu PO-PSL należałoby chyba zgłosić nowy rekord do księgi Guinnessa: Polska w 12 miesięcy i bez wydatków na ten cel zmienia szaroburą rzeczywistość publicznej służby zdrowia w świetliste, nęcące, wolnoamerykańskie marzenie. Wprawdzie cud zmian istnieje tylko na papierze, to jednak dzieło z dnia na dzień - z literackiego, czysto artystycznego punktu widzenia - staje się coraz bardziej doskonałe. Projekty ustaw reformujących ochronę zdrowia i wnoszone do nich poprawki - namnażają się niczym wirusy lub bakterie podczas epidemii. (...)


Reforma tylko na pokaz?

Jan Osiecki

Reforma służby zdrowia staje się już tylko PR-owskim gadżetem. Nawet politycy Platformy Obywatelskiej w nieoficjalnych rozmowach przyznają: nie wierzymy, że te ustawy wejdą w życie. Jeszcze w sierpniu szef Klubu Parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski zapewniał, że we wrześniu dojdzie do drugiego czytania ustaw. Tymczasem Komisja Zdrowia na pierwszym po wakacyjnej przerwie spotkaniu zawiesiła prace nad projektem tzw. ustawy wprowadzającej, która jest fundamentem całej reformy. Przerwano je na tydzień, bo posłowie muszą mieć czas na dokładne przeczytanie pakietu poprawek do ustawy. Poprawki diametralnie bowiem zmieniają charakter całego projektu. - Marszałek jest jednak zdeterminowany, żeby ustawę poddać pod głosowanie 18 lub 19 września. Jesteśmy w stanie przygotować ustawy na czas, ale za ich wartość merytoryczną nie ręczę - mówi Bolesław Piecha. (...)


Po kasę marsz

Aleksandra Kurowska

Podczas gdy szpitale walczą o tysiące zł rządowych dotacji lub zapożyczają się w pozabankowych firmach - do "wyrwania" jest ponad pół miliarda złotych z tzw. podatku Religi. Sięgnięcie po te pieniądze nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami restrukturyzacyjnymi czy przekształceniowymi, bo w odróżnieniu od rządowej pomocy nie są "znaczone". Mimo to, aż w siedmiu województwach żaden z dyrektorów szpitali nie wysłał Funduszowi faktur za leczenie ofiar wypadków (lub nie udało się ich zweryfikować), a niektóre placówki powysyłały je na kwotę raptem kilku tysięcy zł. Po prawie 11 miesiącach od wejścia w życie podatku udało się rozliczyć 1,14 mln zł, czyli 0,2% sumy ściągniętej z kieszeni kierowców (większość towarzystw ubezpieczeniowych przerzuciła na nich koszty ustawy, czyli konieczność odprowadzania 12% składki OC). (...)


Plany i zamiary

Halina Pilonis

Ok. 2,7 mld zł mają uzyskać szpitale w ramach osłony przekształceń, jakie mają się dokonać w zakładach opieki zdrowotnej - zapowiedział podczas plenarnych obrad Sejmu Marek Haber, podsekretarz stanu w MZ. Kwota ta zostanie przeznaczona na umorzenie i spłatę zobowiązań publicznoprawnych spzozów na dzień 31 grudnia 2007 r., jak również na pożyczki dla zakładów i poręczenia Skarbu Państwa. Wiceminister poinformował, że na 30 czerwca br. zobowiązania wymagalne wyniosły ponad 2,6 mld zł, w tym publicznoprawne 665 mln zł. (...)


Falck skarży się na dyskryminację

Aleksandra Kurowska

Katarzyna Czajka, prezes spółki Falck Medycyna, twierdzi, że jej firma jest dyskryminowana przez NFZ i samorządy lokalne, które wspierają monopol podległych sobie stacji pogotowia. Choć Falck wygrał przetarg na częściową obsługę miasta Szczecin na dwie karetki, zadanie to wykonywać będzie tylko do listopada, a nie przez 3 lata, jak określała to umowa. - Pod koniec czerwca, z inicjatywy związków zawodowych z wojewódzkiej stacji pogotowia, wezwała nas do siebie minister Ewa Kopacz. W sposób skandaliczny byliśmy przesłuchiwani w obecności minister i przedstawicieli NFZ. Padały pytania, jak to możliwe, że wygraliśmy przetarg, na jakich zasadach prywatna firma miałaby dysponować alarmowym numerem 112 itp. Oznacza to, że urzędnicy nie znają przepisów. Numerem dysponuje ministerstwo infrastruktury i tylko udostępnia firmie, która na danym terenie wygrywa przetarg - opowiada Czajka. Przypomina, że także w Falcku działają związki zawodowe, a jest ich 18. (...)


Nierówność wbrew konstytucji

Aleksandra Kurowska

Organizacje pracodawców reprezentujące prywatne i samorządowe nzozy są oburzone ostatnimi decyzjami o wsparciu przekształceń publicznych zakładów w spółki. W najbliższych miesiącach do spzozów ma trafić około 5,6 mld zł, z czego 2,7 mld zł to koszt planowanego przez rząd oddłużenia związanego z restrukturyzacją (o 246 mln zł, pozostałych z poprzedniej akcji pomocy dla zakładów, które zostaną uruchomione dzięki zaakceptowanej już przez Sejm noweli ustawy restrukturyzacyjnej, nie warto nawet wspominać). Na przynajmniej 2,5 mld zł szacowana jest pomoc dla "swoich" placówek, która ma być udzielona przez samorządy. Czarę goryczy w nzozach przelała jednak decyzja rządu o przekazaniu 150 mln zł największym placówkom (początkowo 208 szpitalom, potem ich listę skrócono do 160). (...)


RAPORT

JGP, czyli Jak Go Punktować?

Marek Derkacz

Z każdym rokiem polskie szpitalnictwo coraz bardziej upodabnia się do sektora usługowego. Większą uwagę poświęca się kosztom - zwłaszcza ich stopniowej redukcji w pewnych obszarach z jednoczesnym utrzymaniem wysokiej jakości udzielanych świadczeń. Jednym z założeń wprowadzenia systemu jednorodnych grup pacjentów (JGP) było stworzenie katalogu odpowiednio pogrupowanych świadczeń medycznych. Na ich wartość punktową miało wpływać kilka zmiennych. Najważniejsze z nich to rozpoznanie, rodzaj wykonanych procedur medycznych, powikłania i choroby współistniejące, wiek pacjenta, tryb przyjęcia oraz czas pobytu w szpitalu. Dodatkowe czynniki korygujące finansowanie świadczeń to osobodni ponad określony przez NFZ czas pobytu, konieczność intensywnej terapii i tzw. świadczenia do sumowania. Przynależność do skatalogowanej grupy uwarunkowano podobieństwami w zakresie diagnostyki, sposobu leczenia, a także zbliżonymi kosztami. (...)


Dyrektorzy szpitali o JGP

O ocenę JGP zapytaliśmy dyrektorów szpitali. System wprowadzono zbyt szybko i bez odpowiednich przygotowań, ponadto - w okresie urlopowym - twierdzą. Analiz opłacalności dla szpitali jeszcze nie ma. (...)


FELIETONY

Niezawisłość

Andrzej Sośnierz

Pierwszy minister, który z determinacją podjął walkę z układem i mafią, sam stanie przed sądem. Jeśli rozpatrywać to wydarzenie pod kątem cui bono, to niewątpliwie ci, z którymi próbował walczyć, mają już okazję do wznoszenia toastów. Poczucie sprawiedliwości wielu osób zostało tym z pewnością zachwiane, ale mogą się one pocieszać, że jeśli są wątpliwości, to sprawę w końcu rozstrzygnie niezawisły sąd. Bo tak się jakoś dzieje, że co rusz kolejny dogmat jest podawany w wątpliwość, ale gdy się mówi o niezawisłości organów wymiaru sprawiedliwości - to jesteśmy skłonni wierzyć, że coś takiego istnieje. (...)


PANOPTICUM

Niska szkodliwość społeczna

Marek Wójtowicz

Kilka spraw z gatunku "znów doktor wziął łapówkę", jakie pojawiły się w czasie wakacji, zainspirowały mnie do lektury Kodeksu karnego. W rozdziale 29 tej ustawy pt. "Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego" w art. 228 zapisano, że "kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8". A jeżeli żąda takiej korzyści lub uzależnia od niej wykonanie czynności służbowej, to może dostać nawet do 10 lat. (...)


TYLKO FAKTY

Po godzinach

Marek Nowicki

Wiceminister zdrowia Marek Twardowski wreszcie spełnił swoje marzenie: wygonienia z gabinetów lekarskich reprezentantów firm farmaceutycznych. W myśl przygotowanego rozporządzenia, osoby prowadzące farmaceutyczny marketing nie będą mogły, tak jak dotychczas - odwiedzać lekarzy w godzinach ich pracy. Minister mówi, że w tej chwili z tymi repami to jest skaranie boskie: łażą po przychodniach i szpitalach jak po swoim, panoszą się, zawracają głowę zapracowanym lekarzom, drażnią pacjentów wpychając się na wizyty bez kolejki. (...)


ROZMOWA

Z Jakubem Sokolnickim, socjologiem, doradcą zawodowym i kierownikiem Biura Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rozmawia Marcin Wełnicki

Na progu medycznej kariery

Nasza rola sprowadza się jednak nie tylko do pośrednictwa i dostarczania informacji. Dokonujemy selekcji ofert, aby były atrakcyjne dla studentów i absolwentów. Prowadzimy także doradztwo indywidualne: pomagamy np. przygotować CV czy list motywacyjny. Organizujemy też spotkania z przedstawicielami firm i szkolenia dotyczące technik poszukiwania pracy, asertywności czy komunikacji interpersonalnej. W kursach tych można uczestniczyć w ramach zajęć fakultatywnych. Od kilku lat organizujemy również Medyczne Targi Pracy. (...)


ZE ŚWIATA

Wielka Brytania - 60 lat NHS

Publiczne czy prywatne? Sprawiedliwość w krzywym zwierciadle

Jolanta Sabbatówna

W lipcu minęło 60 lat od powstania pierwszego w świecie zachodnim, powszechnego, publicznego systemu ochrony zdrowia - National Health Service (NHS) w Wielkiej Brytanii. U jego podstaw legły trzy zasady: powszechność dostępu, bezpłatność świadczeń w chwili korzystania oraz dostęp zależny od potrzeby zdrowotnej, a nie - zdolności finansowej. Powstanie NHS poprzedził raport międzyresortowej komisji ds. ubezpieczenia społecznego z 1944 r., której przewodniczył twórca systemu William Beveridge. Publikacja raportu cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem, że w punktach sprzedaży ustawiały się długie kolejki. Komisja dobrze trafiła w odczucia społeczne, toteż raport stał się podstawą przepisów powołujących do życia NHS. Jednak już po uchwaleniu ustawy przeszkodą w realizacji nowego systemu okazały się trudności z ustaleniem sieci szpitali oraz wynagrodzeniem lekarzy; spowodowało to dwuletnie opóźnienie w jej wdrożeniu. (...)


PUNKTY WIDZENIA

Nie przeszkadzać

Janusz Krakowian

Kolejny raz powraca temat oddłużenia szpitali. W najnowszej historii zabieg ten już kilkakrotnie przeprowadzono. Jego efekty, skoro znów jest potrzebny, były więc wątpliwe! Czy szpitale rzeczywiście należy oddłużać, a jeśli tak - to na jakich warunkach? Przyczyny zadłużania się każdego szpitala są oczywiście różne. Dyrektorzy najczęściej przypominają jednak słynną ustawę "203", zwłaszcza że parlament co jakiś czas umarza część długów publicznej służbie zdrowia, by za chwilę obarczyć ją tak potężnymi, nowymi kosztami, że powodują one generowanie nowych długów. Niczego to oczywiście nie poprawia, powoduje natomiast coraz większą frustrację i samorządów terytorialnych, i pracowników szpitali. (...)


Z DROGI...

Majsterkowicze

Andrzej Musiałowicz

Siła związkowców różnych branż wpływa w wielu państwach na decyzje polityczne. W mniejszym lub większym stopniu. Polityk to przecież też człowiek, lubi być kochany i wybierany. Szkoda tylko, że rzadko dotrzymuje słowa, a wyborca ma krótką pamięć. Wzajemne relacje związki zawodowe - politycy zależą m. in. od tradycji, kultury politycznej i doświadczeń obu stron, czasem - od poziomu zrozumienia stopnia złożoności funkcjonowania organizmów gospodarczych, których problemy rozstrzygają. Rozstrzygają naprawdę, bo nie jest rozstrzyganiem walenie pięścią w stół, tupanie nóżkami, rzucanie petardami i mutrami. (...) (...)


OKIEM DYREKTORA

Polityka

Janusz Atłachowicz

Wakacje się skończyły. Również posłom. A to oznacza, że znowu zaczyna dominować polityka. Także ta dotycząca ochrony zdrowia. W sejmie czeka pakiet ustaw, który - według pani minister - ma zreformować reformowany od 10 lat system ochrony zdrowia. Pod koniec wakacji, w ramach polityki prowadzonej przez ministra zdrowia, wytypowano 208 szpitali, które zakwalifikowano do udzielenia pomocy publicznej. Do rozdziału jest 150 mln zł, wypada zatem ponad 700 tys. zł na szpital. Nie wiedzieć czemu - głównym kryterium przyznania pomocy jest liczba łóżek. (...)


KLINIKA

Z profesor Anną Czech oraz z profesorem Janem Tatoniem na temat cukrzycy, epidemiologii, leczenia i powikłań tej choroby rozmawia Marcin Wełnicki

Diabolus Mellitus

Insulina jest wspaniałym lekiem, pozostającym zawsze w rezerwie. Jej stosowanie staje się konieczne, kiedy za pomocą zmiany stylu życia i pomimo stosowania leków doustnych nie jesteśmy w stanie osiągnąć prawidłowych parametrów kontroli glikemii. Jeżeli chory jest właściwie prowadzony i ma za sobą edukację terapeutyczną, lęk przed insulinoterapią nie powinien się pojawić. W innych przypadkach uspokojenie pacjenta należy oczywiście do obowiązków lekarza. Problem jest indywidualny i w dobrych poradniach raczej nie występuje. (...)


Niebezpieczne komórki

Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska

Fale radiowe emitowane przez telefony komórkowe ze względu na ich długość zaliczamy do mikrofal. O ile przygotowanie posiłku w kuchence mikrofalowej lub krótka rozmowa przez komórkę nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, o tyle (uważane jeszcze do niedawna za zupełnie bezpieczne, wielogodzinne rozmowy przez telefon komórkowy lub wieloletnia ekspozycja na promieniowanie, na jaką narażeni są mieszkańcy okolic stacji bazowych), w świetle nowych dowodów naukowych mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Liczba badań potwierdzających szkodliwość PEM znacznie przewyższa liczbę badań ten wpływ negujących. (...)


Okrutne dociekania nad wartością homeopatii

Stanisław Sterkowicz

Heinrich Himmler, jeden z głównych hitlerowskich przywódców, szef policji i SS oraz od 1943 r. minister spraw wewnętrznych III Rzeszy Niemieckiej - był wielkim zwolennikiem medycyny ludowej, a zwłaszcza homeopatii. Uważał, że homeopatia niesłusznie uznawana jest za nienaukową i lekceważoną przez lekarzy. Wykorzystując swoją wielką władzę, w okresie II wojny światowej usiłował udowodnić wartość homeopatii poprzez odpowiednie eksperymenty, przeprowadzane na więźniach obozów koncentracyjnych. (...)


PROFILAKTYKA

Podróżuj i pracuj bez HIV

Paweł Traczewski

Krajowe Centrum ds. AIDS zorganizowało kolejną edycję multimedialnej kampanii społecznej, mającej podnieść poziom wiedzy na temat HIV i AIDS oraz ograniczyć przenoszenie wirusa HIV drogą kontaktów seksualnych. A jest to, także w Polsce, najczęstszy sposób zakażenia (do 2001 r. były nim w naszym kraju iniekcje z narkotyków). Kampania "Wróć bez HIV" jest skierowana do osób podróżujących po kraju i za granicą. Adresowana jest przede wszystkim do ludzi młodych i aktywnych seksualnie - żyjących w związkach formalnych, nieformalnych i nie posiadających stałego partnera. To właśnie osoby w wieku od 18 do 30 lat, najbardziej mobilne, najczęściej się zakażają. Jak wynika z badań GUS, najliczniejszą grupę wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące stanowią osoby między 18. a 35. rokiem życia, stanu wolnego, co najmniej ze średnim wykształceniem. A wyjazd oznacza często rozłąkę ze stałym partnerem. (...)


Lapatynib - nowa możliwość leczenia raka piersi

Paweł Traczewski

Na ubiegłorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) duże zainteresowanie wzbudził lapatynib, nowy lek do stosowania u pacjentek z inwazyjnym rakiem piersi. W czerwcu br. został on zaakceptowany przez Komisję Europejską, co oznacza dopuszczenie go do obrotu w krajach UE (wcześniej uzyskał rejestrację m.in. w USA). Lapatynib to 4-anilinochinazolina, odwracalny inhibitor wewnątrzkomórkowych domenkinazy tyrozynowej receptorów ErbB1 (HER1) i ErbB2 (HER2). Substancja ta hamuje wzrost komórek kontrolowany przez receptory ErbB, co wykazano w badaniach in vitro w różnych modelach zwierzęcych. Lapatynib można stosować w kombinacji z kapecytabiną u pacjentów z zaawansowanym nowotworem z nadekspresją HER2, u których nastąpiła progresja mimo wcześniejszej terapii z użyciem antracyklin i taksonów, a także po leczeniu choroby uogólnionej za pomocą trastuzumabu. (...)


Zdrowie intymne dziewczynek

Anna Adamska

Schorzenia ginekologiczne w okresie przedpokwitaniowym stwarzają problem leczniczy. Na liście chorób układu płciowego dziewczynek znajdują się m.in. stany zapalne pochwy i sromu. Zakażeniom sprzyja anatomia narządów rodnych u dzieci. Pochwę dziewczynek wyścieła cienki nabłonek przejściowy. Sąsiedztwo odbytu stanowi źródło bakterii, a pozycja przyjmowana podczas zabaw sprzyja ekspozycji na drobnoustroje. Przyczyną podrażnień zewnętrznych narządów płciowych u dziecka jest również brak chroniących poduszeczek tłuszczowych warg sromowych i owłosienia łonowego. Mała zawartość glikogenu i zasadowe pH wydzieliny pochwy stwarzają dogodne warunki do rozwoju patogenów. Konkurencyjna dla wielu mikroorganizmów kolonizacja pałeczkami kwasu mlekowego jest zaś jeszcze nieobecna. (...)


NAUKA

Uzależnieni od tlenu

Robert Fijałkowski

Korzystne efekty tlenoterapii nie ograniczają się jednak tylko do tego. Wykazano, że domowa tlenoterapia może wpływać pośrednio na takie procesy, jak remodeling płuc, zmniejsza też procent chorych z depresją, podnosi jakość życia, zmniejsza częstość hospitalizacji z powodu zaostrzeń. A znaczące wydłużenie życia chorych dzięki tej metodzie udowodniono już 25 lat temu. Współcześnie istnieją bardzo ścisłe wskazania do stosowania tlenu. Do leczenia kwalifikuje się 2 grupy pacjentów. Pierwsza to osoby z prężnością tlenu we krwi tętniczej poniżej 55 mm Hg, druga - z prężnością tlenu 56-59 i współistniejącymi nadciśnieniem płucnym lub/i cechami przerostu prawej komory w EKG, lub/i wielkością hematokrytu powyżej 56%. Tlen pacjent dostaje przez około 17 h dziennie. Oczywiście, chory powinien rzucić palenie, co stosunkowo prosto można monitorować poprzez półilościowe pomiary stężenia CO w wydychanym powietrzu. W Polsce istnieje sieć poradni domowej tlenoterapii, do której warto kierować pacjentów z ciężką postacią POChP. (...)


Coraz bliżej terapii genowej endometriozy

Monika Jakubiak

Skuteczne leczenie endometriozy jest nadal przedmiotem dyskusji, co wiąże się z jej niejasną etiologią. Leczenie hormonalne może w istotny sposób zmniejszyć objawy, ale niesie ryzyko wystąpienia objawów ubocznych. Ponadto, po przerwaniu leczenia, choroba często nawraca. Międzynarodowa grupa naukowców, zajmująca się badaniem adenowirusów i znalezieniem wektora użytecznego w terapii genowej endometriozy, podkreśla potrzebę poszukiwania nowych sposobów leczenia tej choroby. Terapia genowa polega na wprowadzeniu materiału genetycznego do komórki; produkt powstały w wyniku takiej manipulacji genetycznej powinien mieć wpływ leczniczy na tę komórkę. W doświadczeniu użyto komórek endometrium i hepatocytów. Komórki endometrium pobrano ze zmian endometrialnych, natomiast hepatocyty uzyskano podczas przeszczepu wątroby. Do tych komórek wprowadzono gen reporterowy lucyferazy, używając jako wektora adenowirusa. Aktywność genu lucyferazy badanych wektorów (będąca wyznacznikiem replikacji wirusa) była porównywana z grupą kontrolną, którą stanowił serotyp 5 adenowirusa. W przeprowadzonym doświadczeniu użyto różnych promotorów dla genu lucyferazy. (...)


Wzrost odsetka ciąż bliźniaczych

Monika Jakubiak

Zmienna liczba ciąż bliźniaczych na przestrzeni wielu lat zawsze była przedmiotem zainteresowań epidemiologów. Nie bez znaczenia jest tu wpływ środowiska, a także czynniki genetyczne. Uważa się ponadto, iż liczba ciąż bliźniaczych może być potencjalnym parametrem służącym do określenia stopnia płodności danej populacji. Naukowcy z Royal Gwent Hospital przeprowadzili retrospektywną analizę, której celem było określenie zmienności odsetka ciąż bliźniaczych (>18. tyg. życia płodowego) w okresie 40 lat na obszarze południowej Walii. Badano lata 1965-2004 w przedziałach 5-letnich. Ze względu na wcześniejszy brak rejestracji - dopiero od 1980 r. wykluczono wpływ czynników jatrogennych (indukcja owulacji, techniki in vitro) na wystąpienie ciąży bliźniaczej. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Jakub Klimkiewicz

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


KONFERENCJE

III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Choroby cywilizacyjne - wyzwaniem dla medycyny XXI wieku

Magdalena Orlicz

III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej odbędzie się w dniach 18-21 września we Wrocławiu pod hasłem "Choroby cywilizacyjne - wyzwaniem dla medycyny XXI wieku". Podczas 11 sesji plenarnych i 26 satelitarnych omawiane będą zagadnienia obejmujące m.in. kardiologię, hipertensjologię, alergologię, pulmonologię, chirurgię, pediatrię, ginekologię, onkologię, gastroenterologię, medycynę rodzinną i inne. Wykłady, skierowane do lekarzy medycyny rodzinnej, internistów, pediatrów, a także innych specjalistów, poprowadzi ponad 150 ekspertów, w tym wielu konsultantów krajowych, wybitnych dydaktyków i prezesów towarzystw naukowych. O najciekawszych tematach tegorocznego kongresu mówi prof. dr hab. Andrzej Steciwko, przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, prezes ZG Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. (...)


III Spotkania Menedżerów Ochrony Zdrowia w Karpaczu

Szkolenie na szczycie

Marcin Kautsch

Po co do Karpacza? Takie pytanie padło podczas rozmowy o konferencji menedżerów, która po raz trzeci odbędzie się w tym mieście. A ponieważ walory turystyczne kurortu są powszechnie znane, spróbuję przedstawić tylko "fachowe atrakcje" III Spotkania Menedżerów Ochrony Zdrowia "Efektywne zarządzanie zoz poprzez doskonalenie rachunku kosztów oraz technik zarządczych" (9-11 października br.). Dodam, że konferencja zdobyła już sobie wierne grono uczestników, więc bywalców przekonywać nie muszę. Głównym tematem spotkań menedżerów są zawsze koszty w ochronie zdrowia. Podczas pierwszej konferencji dominowały problemy strategii i zasobów ludzkich, w zeszłym roku - zagadnienia związane z przywództwem (ta konferencja miała charakter międzynarodowy - byli prelegenci z Belgii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.) W tym roku wśród dodatkowych wątków będzie mowa o certyfikacji zakładów, a także strategii PR/marketingowej. (...)


Międzynarodowy kongres "Rak jajnika"

Cichy zabójca kobiet

Mariusz Kielar

Rak jajnika pozostaje nadal najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworów żeńskich narządów płciowych. Statystyki światowe wskazują na stały wzrost zachorowalności na raka jajnika. Okazją do wymiany poglądów na temat diagnostyki i leczenia tego nowotworu był Międzynarodowy Kongres "Rak jajnika", zorganizowany przez Katedrę Ginekologii i Położnictwa UJ pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Rak jajnika, zwany "cichym zabójcą" kobiet, to największy problem w ginekologii. Zarówno pod względem diagnostycznym, jak i terapeutycznym. W Polsce częstość występowania tego nowotworu (wg danych z 2001 r.) wynosiła 3/100 tys. kobiet poniżej 30. roku życia i 37/100 tys. kobiet powyżej 50. roku życia. Szczyt zachorowań przypada na okres pomiędzy 40. a 70. rokiem życia kobiety - zachorowalność w tym przedziale wiekowym wynosi 57/100 tys. kobiet. I nadal 70% wszystkich przypadków raka jajnika rozpoznawanych jest w stadium rozsiewu choroby. (...)


Kongres Europejskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

Szczepionka przeciwko Otitis media

Marcin Wełnicki

Zapalenie ucha środkowego (OM - Otitis media), jedna z najczęstszych chorób małych dzieci, to poważny problem medyczny i ekonomiczny. Choroba jest jednym z głównych wskazań do antybiotykoterapii u dzieci poniżej 5. roku życia, stanowi nie tylko przyczynę stresu i dolegliwości bólowych, ale stwarza także ryzyko poważnych powikłań neurologicznych. Z ekonomicznego punktu widzenia leczenie zapalenia ucha środkowego jest istotnym obciążeniem systemów ochrony zdrowia we wszystkich krajach UE. Zagadnieniom związanym z tą jednostką chorobową poświęcono tegoroczny Kongres Europejskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (ESPID). Podczas kongresu przedstawiono m.in. wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 800 lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych z Francji, Polski, Niemiec i Hiszpanii. Zdaniem ankietowanych, pacjenci z powodu zapalenia ucha środkowego zgłaszają się do lekarzy niemal codziennie. W prawie połowie przypadków jest to kolejny epizod choroby, a około 20% pacjentów wymaga konsultacji specjalistycznej. Nawrotowy charakter choroby jest często związany z zakażeniem bezotoczkowym szczepem H. influenzae (NTHi), która to bakteria, obok S. pneumoniae, jest typowym patogenem odpowiedzialnym za zapalenie ucha środkowego. (...)


ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Przypalone piórka prezesa

Jacek Paszkiewicz

Nie mam w zwyczaju, w odróżnieniu od pana posła Sośnierza, publicznie prać brudów po swoim poprzedniku. Wierzę, że zarówno pan prezes Sośnierz, jak i jego poprzednicy na stanowisku prezesa NFZ wykonywali swoje zadania z najlepszą możliwą wiedzą i zaangażowaniem. Jednak zdaję sobie sprawę, że na tym stanowisku oprócz sukcesów zdarzają się także błędy oraz nietrafione pomysły. Niemniej opisanie przez pana posła Sośnierza pasma jego sukcesów zmusiło mnie do skomentowania tego, co po sobie zostawił i oceny niektórych jego decyzji z pewnego już dystansu czasowego. Felieton "W cudzych piórkach" jest co prawda polemiką polityczną z wystąpieniem pani minister Kopacz, ale ponieważ dotyczy "piórek", jakie zostawił po sobie prezes Sośnierz w NFZ, a których zostałem spadkobiercą, chciałbym odnieść się do treści felietonu, gdyż poziom bezkrytycznej autoreklamy ma swoje granice. (...)


Od autora

Szanowny Panie Prezesie!

Andrzej Sośnierz

Szczerze żałuję, że podjął Pan polemikę z moim felietonem, który przecież w ogóle nie odnosił się do Pana osoby. I nie prałem w nim żadnych brudów, co zarzuca mi Pan w pierwszym zdaniu. Żałuję szczególnie, ponieważ uważam, iż wpisuje się Pan w dobrą tradycję, polegającą na tym, że następca nie niszczy wszystkich dokonań poprzednika. Byłem wdzięczny, że po objęciu funkcji prezesa kontynuował Pan szereg rozpoczętych przeze mnie pomysłów, a niektóre - poprawił lub zmodyfikował. Tak być powinno, nie tylko w naszym resorcie, ale w całym państwie, które nie jest przecież prywatną własnością ministrów czy prezesów. Mimo to pozostanę przy swoim zdaniu. Odnośnie do chemioterapii, to rzeczywiście przypominam sobie nasze spotkanie latem 2007 r., ale w tym czasie decyzja o zrezygnowaniu ze schematów chemioterapeutycznych była już dawno przeze mnie podjęta, a podczas naszej rozmowy sondowałem jedynie, jak może być odebrana. Zarządzenie w tej sprawie nie było jeszcze wtedy gotowe, ale to sprawa techniczna, którą zresztą bojkotowali niektórzy z moich pracowników. Mam nadzieję, że Panu nie "wkładają kija w szprychy". (...)


bot