Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 84–87/2006
z 6 listopada 2006 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2006


ETYKA

Życie ludzkie: wartość bezcenna, ale kosztowna

Barbara Chyrowicz

Bez względu na postęp medycyny, zawsze będą istniały środki nowe, kosztowne i eksperymentalne, których nie będzie można zaoferować wszystkim, którzy ich potrzebują. Odmowa kosztownej terapii nie jest żadną miarą oznaką braku szacunku dla życia. (...) Nie można wymagać od lekarza, żeby wspaniałomyślnie rezygnował z rodziny, czasu, zadowalał się byle zarobkiem pozwalającym na przeżycie od pierwszego do pierwszego - tylko dlatego, że pochyla się nad bezcennym ludzkim życiem. (...)


WYDARZENIA

Prywatyzacja zamiast autoprywatyzacji

Aleksandra Gielewska

Liderzy OZZL nie zamierzają zadowolić się złowioną już płotką, tj. ustawowymi podwyżkami. Chcą wędki - narzędzia, które lekarzom pracującym dotąd na etatach umożliwi satysfakcjonujący wzrost przychodów, gdy uznają, że zarabiają za mało. Ma nim być wcielenie w życie konceptu, by każdy lekarz zatrudniony na podstawie kodeksu pracy w określonym dniu 2007 r. stał się samodzielnym przedsiębiorcą i wystąpił do dyrektora zozu o zawarcie z nim, jako podwykonawcą, umowy gwarantującej oczekiwane przychody. (...)


Resort na zakupach

Halina Pilonis

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dysponuje zaledwie jednym nowoczesnym śmigłowcem, pozostałe - 30-letnie poradzieckie Mi-12 - stracą w 2010 r. certyfikaty dopuszczalności do użytku. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło już przetarg na zakup nowego sprzętu. Ustawa z 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010" zakłada wydatkowanie ponad 0,5 mld zł na 23 nowoczesne śmigłowce, które będą mogły latać w każdych warunkach pogodowych, oraz na jeden symulator lotów, na którym będą ćwiczyć piloci. W projekcie budżetu państwa na 2007 r. na ten cel przeznaczono 105 mln zł. (...)


Telewizja dla lekarzy

ag

W październiku rozpoczął działalność TVN Med. To pierwsza w Europie telewizja tematyczna, skierowana wyłącznie do lekarzy i połączona ze specjalistycznym portalem internetowym. Prace nad projektem trwały ponad 2 lata. Platforma edukacyjna otrzymała akredytację Naczelnej Izby Lekarskiej i upoważnienie do przyznawania punktów edukacyjnych w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego lekarzy. Punkty można zdobywać wypełniając testy zamieszczone na stronach portalu. (...)


Spory wokół czasu pracy

Komisja Europejska chce znowelizować dyrektywę o czasie pracy. Jeśli do 7 listopada państwa UE nie osiągną kompromisu w tej sprawie, Komisja złoży skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dyrektywę o czasie pracy łamią aż 23 państwa UE, w tym Polska. Pojawiła się więc propozycja zwiększenia dopuszczalnej liczby godzin pracy tygodniowo z 48 do 60. Polska domaga się, by limit godzin podnieść aż do 65. Taka ich liczba pozwoli na wliczenie czasu dyżurów lekarskich do maksymalnego tygodniowego czasu pracy w Polsce. (...)


Więcej rezydentów?

Halina Pilonis

Polska w Europie wyprzedza już tylko Rumunię i Albanię pod względem liczby lekarzy na 100 tys. mieszkańców. Tymczasem liczba przyznawanych etatów rezydenckich jest ograniczona budżetem resortu zdrowia. Minister Jarosław Pinaks zapewnia, że w najbliższym czasie dojdziemy do sytuacji, w której każdy lekarz, który ukończy studia i zda LEP, będzie miał dostęp do rezydentury. (...)


Zbudowane z czesnego

Halina Kleszcz

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego CMUJ wzniesiono w sercu krakowskiej dzielnicy klinik akademickich. Z wyższych kondygnacji, na które wiodą ruchome schody, rozciąga się panorama starego Krakowa. Budynek jest w pełni przystosowany do niepełnosprawnych, został oddany do użytku niespełna 2 lata od wbicia łopaty. Ma szanse w konkursie na najlepszy projekt architektoniczny. Obiekt o powierzchni użytkowej 6 tys. mkw. został wzniesiony wyłącznie ze środków Wydziału Lekarskiego, za czesne pobierane od studentów zagranicznych oraz uczących się w trybie wieczorowym. Jego koszt to 39 mln zł. (...)


Onkolodzy stawiają na Amazonki

Jolanta Sielska

Wśród krajów członkowskich UE, pod względem dostępu do leczenia wysokospecjalistycznego Polska zajmuje ostatnie miejsce - wynika z raportu przygotowanego dla Parlamentu Europejskiego. - Musimy to zmienić, jednak wywierając naciski w tej sprawie na decydentów, my, lekarze, powinniśmy w większym stopniu wykorzystywać wielki, skupiający 20 tys. kobiet, ruch społeczny, jaki tworzą Amazonki - mówił dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, inicjując w Poznaniu ogólnopolski program edukacyjny "Rak piersi od A do Z". (...)


Ratownictwo tuż, tuż

Halina Pilonis

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wchodzi w życie 1 stycznia 2007 r. Na jej realizację rząd przeznaczy z budżetu państwa 1,125 mld zł, w tym 75 mln zł na wyposażenie i bieżącą działalność CPR-ów oraz zespoły koordynacji ratownictwa medycznego (jeden zespół na województwo). Na lotnicze zespoły ratownictwa medycznego - 29 mln zł. (...)


Centrum Opieki nad Rodziną

s.

Otwarto je w warszawskim Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy "Attis". Ideą jednostki jest integracja opieki i zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinie, także w zakresie psychologii oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb społecznych. Każda rodzina będzie miała swojego koordynatora świadczeń i "opiekuna" - wykwalifikowaną pielęgniarkę. Szczególną opieką zostaną objęte dzieci i młodzież do 18. r.ż., dla których utworzono specjalne poradnie, w tym rehabilitacyjną. (...)


Diabetolodzy dziękują

MM

Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego nagrodziła Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka za prowadzenie i finansowanie ogólnopolskiego programu leczenia pompami insulinowymi dzieci z cukrzycą. W ciągu 5 lat jego trwania WOŚP zakupiła 1826 osobistych pomp insulinowych dla dzieci i ponad 100 pomp insulinowych dla kobiet w ciąży, wydając na ten cel ponad 16 mln zł. (...)


Kardiochirurgia w Kielcach

Beata Alukiewicz

Za 3 miesiące w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii (ŚCK) zostanie przeprowadzona pierwsza operacja na otwartym sercu. W Kielcach będą wykonywane operacje zastawek, by-passy, zabiegi na tętnicach doprowadzających krew do serca. Kardiochirurgia w Kielcach była do tej pory tylko marzeniem. Nie wystarczy bowiem nowoczesny budynek czy specjalistyczny sprzęt, niezbędni są specjaliści, którzy potrafią to robić. - Na początku operować będą fachowcy z ośrodków klinicznych, najprawdopodobniej z Krakowa i Zabrza - wyjaśnia dr Stanisław Buda, kierownik pracowni hemodynamicznych szpitala wojewódzkiego. - Od nich będzie się uczyło młode pokolenie; z czasem Kielce staną się ośrodkiem całkowicie samodzielnym. (...)


Niepubliczny Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie

Stulatek z przyszłością

Halina Kleszcz

Stulecie oddania do użytku najnowocześniejszego gmachu szpitala w Galicji, cztery wieki obecności Braci Miłosierdzia na ziemiach polskich oraz 10. rocznicę kanonizacji w Rzymie Jana Grandego, patrona szpitala - fetowały dwie społeczności: zakonna i świeccy pracownicy pierwszej odzyskanej przez konwent i sprywatyzowanej lecznicy krakowskiej. (...)


Małopolski samorząd pielęgniarski przed lekarskim wywalczył własne lokum

Odszkodowanie na siedzibę

Halina Kleszcz

W niemal 2 kadencjach (od 1996 r.) małopolski samorząd pielęgniarski, pod wodzą b. przewodniczącej Anny Grajcarek walczył z bankiem Pekao SA z powodu bezprawnego - jak orzekł sąd - zajęcia, na wniosek NIPiP w Warszawie (która próbowała podporządkować sobie samorządy w regionach), konta ze składkami członkowskimi. Zablokowano pielęgniarkom 670 tys. zł. Po 2 latach procesu bank odblokował konto i wypłacił izbie 3 proc. odsetek od tej kwoty. To nie usatysfakcjonowało pielęgniarek, ponownie pozwały bank do sądu. Ostatecznie prawomocnym wyrokiem bank został zmuszony do wypłaty odszkodowania. Jego suma przekroczyła 0,5 mln zł. Dokładnie 2 razy tyle samorząd wydał na generalny remont i adaptację pomieszczeń w swej nowej siedzibie. (...)


FELIETONY

Z punktu widzenia prezesa

Andrzej Sośnierz

Gdyby próbować rozpoznać główne problemy polskiej służby zdrowia na podstawie korespondencji wpływającej do prezesa NFZ, to śmiało można stwierdzić, że zasadniczą kwestią jest to, że ciągle jeszcze kilka innowacyjnych leków nie jest powszechnie dostępnych niewielkim najczęściej grupom pacjentów. Bo tak się jakoś składa, że tego właśnie dotyczy największa liczba docierających do mnie interwencji w pierwszych tygodniach urzędowania. (...)


PANOPTICUM

46. nowela ustawy o zozach

Marek Wójtowicz

Ustawa z 14 lipca br. (Dz. U. nr 143, poz. 1032) po raz 46. zmieniła treść ustawy o zozach uchwalonej 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. nr 91, poz. 408). Warto zwrócić szczególną uwagę na dwa nowe zapisy: o wzmocnieniu wpływu wojewody na funkcjonowanie szpitali oraz na nową formę restrukturyzacji - poprzez konsolidację - zasobów różnych spzozów. (...)


TYLKO FAKTY

Bez okularów

Marek Nowicki

Starczowzroczność jest problemem, który dotyka prawie każdego po czterdziestce. Osobom z zasobnym portfelem medycyna w Polsce zaproponowała właśnie coś bardzo pożytecznego: laserową operację usuwania presbiopii. Koszt 6 tysięcy złotych. Na refundację nie ma co liczyć, bo ze starczowzrocznością i okularami da się żyć. Ale co to za życie - narzekają ci, którzy są aktywni zawodowo i towarzysko. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Jesienne dni

Janina Banachowska

Przyszło do mnie dwóch chłopów z sąsiedniego osiedla. Usłyszeli wołanie o pomoc przechodząc koło kuźni miejscowego kowala. Podeszli bliżej, stwierdzili, że drzwi są zamknięte, a wewnątrz prowizorycznej izby kowal leży na podłodze i wzywa ratunku. Wybili okno i weszli do środka. Kowal nie dał się ruszyć, przyszli więc po mnie. Zabrałam torbę z niezbędnym wyposażeniem i poszliśmy. Było naprawdę niedaleko. Kowal leżał na podłodze i jęczał. Nie dał się dotknąć, nogę miał wykręconą w biodrze. (...)


NA DWA GŁOSY

Korupcja

Krzysztof Bukiel / Paweł Trzciński

Minister zdrowia Zbigniew Religa powołał zespół do walki z korupcją w służbie zdrowia. Czy specjalne struktury do przeciwdziałania korupcji zmniejszą ten proceder, czy może skuteczniejsze byłyby radykalne zmiany systemowe? (...)


RAPORT

Lizosomalne choroby sieroce

Kosztowne terapie

Jacek Paszkiewicz

Określenie "choroby lizosomalne" dotyczy szerokiej grupy około 50 chorób metabolicznych. Ich przyczyną jest najczęściej wada genetyczna skutkująca defektem enzymatycznym i następstwami fizjologicznymi w postaci braku ważnych do funkcjonowania narządów lub tkanek enzymów lizosomalnych. W następstwie dochodzi do spichrzania w tkankach produktów lub substratów wadliwych przemian enzymatycznych, normalnie ulegających rozkładowi w lizosomach. (...)


O TYM SIĘ MÓWI

Wiosenne przesilenie

Halina Pilonis

Ogólnopolski strajk lekarzy na wiosnę przyszłego roku planuje OZZL. Ma on doprowadzić do likwidacji dyskryminacji zawodu lekarza, obejmując swoim zasięgiem minimum 500 szpitali. Zarząd Krajowy OZZL na posiedzeniu 8 września przyjął "program działań mających na celu likwidację dyskryminacji zawodu lekarza". Ich zasadniczym elementem ma być ogólnopolski strajk lekarzy, przeprowadzony w 2007 r. (...)


PUNKTY WIDZENIA

Pomysł od dawna oczekiwany

Kazimierz L. May

Propozycja ministra Religi, aby przynależność lekarzy do izb lekarskich nie była przymusowa, wywołała przerażenie wśród ich działaczy. Mogłyby bowiem wygasnąć bogate źródła dochodów szacownej organizacji. Skończyłyby się etaty dla władz okręgowych izb lekarskich i NIL, wzajemne nagradzanie aktywnych i zasłużonych członków oraz wiele innych zaszczytnych obowiązków, także nieźle wynagradzanych. "Gazeta Lekarska" przestałaby być synekurą dla grupy ludzi związanych z NIL, bo zniknęłaby darmowa tubanagłaśniająca jej epokowe "uchwały", "stanowiska" i "oświadczenia". (...)


Jak wygrać konkurs na ministra zdrowia

Krzysztof Bukiel

Jaki "konkurs" trzeba wygrać, aby zostać ministrem zdrowia? Jeden z poprzednich ministrów objął to stanowisko, bo akurat był jedynym lekarzem - posłem w partii, której "z klucza" przypadł ten resort. O innym mówiono, że zyskał zaufanie szefa swojego ugrupowania, bo skutecznie zatamował mu kiedyś krwawienie z nosa. Jeszcze inny zdobył stanowisko, bo nie był lekarzem i miał "zdolności menedżerskie", a akurat "menedżeryzm" w służbie zdrowia był modny. Najważniejsza wydaje się umiejętność znalezienia się w kręgach zbliżonych do partii rządzącej oraz "elastyczność" w dopasowaniu się do politycznych realiów. (...)


Z DROGI...

Normalność

Andrzej Musiałowicz

Przypadek sprawił, że w ostatnim zdaniu poprzedniego felietonu użyłem słowa "normalność". I to samo słowo padło z ust Wojtka Szrajbera - laureata Nagrody im. Aliny Pienkowskiej 2006. Rzeczywiście, jako środowisko zarządzających w opiece zdrowotnej, choć mam nadzieję, że nie tylko my - głosowaliśmy na Wojtka. Między innymi za normalność postawy i podejmowanych decyzji. Zachodzi więc pytanie, jak nienormalnie musi być wokół, skoro normalność aż tak się rzuca w oczy? (...)


OKIEM DYREKTORA

Podwyżki

Janusz Atłachowicz

We wszystkich zozach kończy się gorączkowy proces wdrażania ustawy o wzroście wynagrodzeń, zwanej potocznie "ustawą podwyżkową". Pierwsze wypłaty zwiększonych wynagrodzeń mogły nastąpić już pod koniec października. Na podstawie jednostronnych oświadczeń płatnik przedstawił kwoty, o jakie wzrosną poszczególne kontrakty z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w IV kwartale 2006 roku. W przypadku mojego zakładu, kwoty zawarte w oświadczeniu płatnika i te wyliczone przez nas samych na podstawie ustawy zgodziły się co do grosika. (...)


ROZMOWA

Z dr. n. med. Przemysławem Gułą, komandorem Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym w Gródku, rozmawia Marcin Mikos

W ratownictwie liczą się rezultaty

Poziom ratownictwa w Polsce, w przeciwieństwie do tego, co widzimy na mistrzostwach, jest nierównomierny. Występują ogromne rozpiętości pomiędzy poszczególnymi stacjami pogotowia, a także w obrębie jednego pogotowia - między poszczególnymi załogami czy nawet osobami, które w danym momencie są na dyżurze. W tym wszystkim ewidentnie brakuje klamry - systemu. W efekcie - mimo że mamy potencjał ludzki i sprzęt, narzędzia i instrumenty - osiągamy takie same efekty działania jak 10 lat temu. (...)


ZARZĄDZANIE

Fundraising szpitalny - pomocna dłoń na wyciągnięcie ręki

Dawid Sikora, Mariusz Kielar

Fundraising (w wolnym tłumaczeniu) to proces zdobywania funduszy poprzez występowanie z prośbą o wsparcie do osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych. Zasadniczo związany jest z działalnością charytatywną i stanowi praktyczny sposób na pozyskiwanie zewnętrznych, bezzwrotnych środków finansowania rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji. W szerszym rozumieniu - to filozofia myślenia o rozwoju firmy/instytucji, uwzględniająca w strategii i kierunkach jej rozwoju możliwe źródła kapitału bezzwrotnego oraz sieć potencjalnych partnerów. Profesjonalny fundraising oznacza także monitorowanie i rozliczanie pozyskanych dotacji. (...)


PRAWO

Nowelizacja prawa farmaceutycznego

Bożena Ciosek

W ostatnim odcinku wspomniałam o szeregu zmian w szeroko pojętym prawie farmaceutycznym. Omówiłam kontrowersyjne zapisy dotyczące sztywnych marż urzędowych oraz surowych kar za stosowanie praktyk zgoła handlowych, takich jak oferowanie rabatów w zależności od wolumenu sprzedaży. Dzisiaj - niektóre propozycje zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne związane z reklamą ("nowela"). Nie są one już tak bulwersujące jak te opisywane poprzednio i stanowią zasadniczo implementację przepisów unijnych. (...)


Odpowiedzialność "zbiorowa"

Krzysztof Maśliński

Jedną z podstawowych zasad prawa karnego jest to, że reguluje ono odpowiedzialność ludzi za popełnione przez nich czyny i to wyłącznie oni ponoszą negatywne konsekwencje podejmowanych przez siebie działań. Toteż gdy przestępstwo popełniane jest przez osobę fizyczną w ramach działalności jakiegoś podmiotu (spółki czy innej osoby prawnej itp.), to podmiotowi takiemu nie jest wymierzana z tego tytułu żadna kara. Nie dzieje się tak nawet wtedy, gdy przestępstwo dokonywane jest ewidentnie na korzyść takiej jednostki. (...)


TECHNOLOGIE

Miniaturyzacja

Witold Ponikło

Od średniowiecza do czasów współczesnych upłynęło na tyle dużo czasu, że miniaturyzacja stała się faktem. Fakt ów nazywany jest nanotechniką i stanowi niezwykle atrakcyjny kierunek badań i rozwoju techniki, także medycznej. Nanotechnologią nazywane są materiały i urządzenia, których wymiary podawane są w nanometrach. Warto przypomnieć, że ludzka krwinka ma długość "aż" 2 tys. nanometrów, czyli jest na tyle duża, że wykracza poza obszar zainteresowania nanotechnologii. Wyroby nanotechnologii bez trudu powinny dotrzeć wszędzie tam, gdzie docierają krwinki. (...)


Nowe metody leczenia zaćmy

PAP, tk

Krioekstrakcję zastępuje fakoemulsyfikacja - przez dwumilimetrowe nacięcie w rogówce wprowadza się specjalne narzędzie ultradźwiękowe, które rozdrabnia soczewkę. Powstałą ciecz można łatwo odessać. Następnie specjalnym aplikatorem wprowadza się do oka zwiniętą w rulonik elastyczną, sztuczną soczewkę. Pacjenci szybko wracają do normalnego życia, a metoda jest tak bezpieczna, że w warszawskiej klinice prof. Jerzego Szaflika operowano w ten sposób nawet 100-letnią kobietę, która przez kilka kolejnych lat mogła oddawać się ulubionej lekturze. (...)


FARMACJA

Przyspieszyć rejestrację

Halina Pilonis

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Nowa regulacja ma usprawnić pracę Urzędu, a tym samym przyspieszyć rejestrację leków. Resort twierdzi, że znowelizowana ustawa usprawni proces dopuszczania leków do obrotu. Firmy farmaceutyczne skarżą się, że na zarejestrowanie nowego preparatu trzeba czekać nawet 4 lata. A opłaty rejestracyjne są na poziomie europejskim; np. za zarejestrowanie leku generycznego trzeba zapłacić w Polsce 14 tys. zł, gdy w Hiszpanii, Portugalii czy Grecji - 3 tys. euro. (...)


Zmiany w prawie farmaceutycznym

Halina Pilonis

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, który m.in. dopuszcza wysyłkową sprzedaż leków bez recepty przez internet. Nad nowelizacją pracowano od roku. Dostosowuje ona polskie przepisy dotyczące rejestracji leków do unijnych. Zdaniem ministra Zbigniewa Religi, nowa regulacja zapewni bezpieczeństwo pacjentom i przyczyni się do podniesienia jakości dostarczanych produktów leczniczych. (...)


KLINIKA

KARDIOLOGIA

Rola blokady systemu renina-angiotensyna-aldosteron w chorobach układu krążenia (2)

Tomasz Zapolski

Hamowanie systemu RAA na różnych poziomach ma istotne znaczenie w wielu chorobach dotyczących układu sercowo-naczyniowego, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, w tym zawał serca, niewydolność krążenia. Leki blokujące układ RAA działają także ochronnie na narządy odległe od serca: mózg oraz nerki. Mogą one ponadto modyfikować niektóre znane czynniki ryzyka miażdżycy, np. cukrzycę i hipercholesterolemię. (...)


REUMATOLOGIA

Znaczenie diety w chorobach reumatycznych

Magdalena Sokalska-Jurkiewicz

Czy możliwe jest, aby nieprawidłowa dieta była czynnikiem etiologicznym tak wielu różnych jednostek chorobowych? Dlaczego np. spożywanie większej ilości surowych warzyw i owoców miałoby jednocześnie chronić przed rozwojem komórek nowotworowych, miażdżycą i jej konsekwencjami oraz chorobą zwyrodnieniową stawów? Jedną z możliwych odpowiedzi jest teoria indukcji tzw. stanu prozapalnego, czyli takiego zaburzenia homeostazy (spowodowanego niewłaściwą dietą), w którym czynniki prozapalne dominują ilościowo nad czynnikami przeciwzapalnymi. (...)


PEDIATRIA

Alergie pokarmowe u dzieci

Dagmara Pokorna-Kałwak, Andrzej Steciwko

Produkty białkowe, roślinne i zwierzęce stanowią z punktu widzenia alergologicznego znaczne obciążenie antygenowe. Sprawne funkcjonowanie w zdrowym ustroju mechanizmów: anatomicznego, biochemicznego i immunologicznego warunkuje właściwą tolerancję pokarmów, a także ich prawidłowe trawienie i przyswajanie. Gdy mechanizmy te zawodzą, spożywany pokarm może się okazać przyczyną wyzwalającą określone dolegliwości kliniczne. (...)


NAUKA

Entekawir skuteczniejszy niż lamiwudyna w leczeniu WZW-B

Kinga Tomaszewska

Standardowe leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B (WZW-B) polega na zastosowaniu lamiwudyny lub interferonu alfa. W dotychczasowych badaniach wykazano jednak ograniczoną skuteczność tych leków, związaną z wywoływaniem oporności typu fenotypowego lub brakiem aktywności wobec "dzikiego" typu wirusa. Jednym z nowych leków przeciwwirusowych jest entekawir, selektywny analog guanozyny. W dotychczasowych badaniach wykazano możliwość redukcji wirusowego dwuniciowego kolistego DNA (cccDNA) w hepatocytach po zastosowaniu tego leku, co jest niezbędne do eradykacji zakażenia. Naukowcy z National Cheng Kung University Medical College w Tajnan na Tajwanie przeprowadzili badanie trzeciej fazy z podwójnie ślepą próbą, którego celem było porównanie skuteczności stosowania entekawiru i lamiwudyny w leczeniu chorych z przewlekłym WZW-B. (...)


Jak skutecznie walczyć z groźnymi arytmiami

Ablacja przezskórna

Łukasz A. Małek

Ablacja przezskórna to stosunkowo młoda, ale dynamicznie rozwijająca się metoda małoinwazyjna. Pierwszy opis tego zabiegu pochodzi zaledwie sprzed 25 lat. Jego ideą jest zniszczenie podłoża arytmii, które może stanowić arytmogenna tkanka, część układu bodźco-przewodzącego serca lub dodatkowa droga przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Ablację przeprowadza się po wprowadzeniu drogą przezżylną (najczęściej przez żyłę udową, ale także szyjną lub podobojczykową), za pomocą koszulek naczyniowych, szeregu elektrod, których typ i rodzaj uzależniony jest od rodzaju wykonywanego zabiegu. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Łukasz A. Małek

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


KONFERENCJE

Międzynarodowe warsztaty poświęcone Helicobacter pylori we Wrocławiu

Życie po Noblu

Ewa Krupczyńska

XIX Międzynarodowe Warsztaty Helicobacter i Bakterii Związanych z Przewodem Pokarmowym, organizowane przez European Helicobacter Study Group (EHSG), odbyły się po raz pierwszy w Polsce - we Wrocławiu. Otworzył je wykładem "Życie po Noblu" Barry Marshall, ubiegłoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Marshall i Robin Warren w 2005 r. otrzymali Nobla za odkrycie (w 1983 r.) znaczenia Helicobacter pylori w patogenezie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. (...)


V Forum Szpitali Klinicznych w Poznaniu

Duży, czyli tańszy

Jolanta Sielska

Czy zmniejszenie liczby łóżek o 30 procent, dalsze skrócenie hospitalizacji i łączenie się szpitali uzdrowi niemieckie lecznictwo zamknięte? - to pytanie zadają sobie szefowie tamtejszych placówek. Dla dyrektorów szpitali wysokospecjalistycznych w Polsce ważne jest, jak NFZ rozumie ich referencyjność. Uczestnicy V Forum Szpitali Klinicznych w Poznaniu starali się nie tylko zdefiniować zagrożenia i bariery utrudniające sprawne zarządzanie i rozwój szpitali, ale i wskazać możliwe do zastosowania narzędzia niezbędne do poprawy sytuacji. Menedżerom niemieckich szpitali o niebezpieczeństwie zapaści przypominają prognozy mówiące, że do 2040 roku wydatki na służbę zdrowia w tym kraju wzrosną o 1200 procent. Dyrektorzy angielskich szpitali, podobnie jak ich polscy koledzy, nieustannie zmagają się z problemem tzw. pacjentów ponadlimitowych, których leczenia ubezpieczyciel nie chce finansować. (...)


Warsztaty psychoonkologiczne pod patronatem "SZ"

Lekarz a pacjent - partnerstwo czy opozycja?

GM

Psychoonkologia, interdyscyplinarna podspecjalizacja onkologii, zakresem swojego oddziaływania obejmuje zarówno pacjenta i jego rodzinę, jak i personel medyczny. Onkolodzy znajdują się w III grupie ryzyka wypalenia zawodowego, zaraz po pracownikach ratownictwa medycznego i sprawujących opiekę nad pacjentami chorymi na HIV/AIDS. Stąd więc wynika potrzeba wsparcia środowiska onkologicznego przez odpowiednio prowadzoną psychoedukację. (...)


TWOJA BIBLIOTEKA

Neville Robinson, George Hall

Anestezja praktyczna

Książka składa się z 3 części. Pierwsza to opis 10 podstawowych czynności anestezjologicznych, w drugiej omówiono wybrane stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji oraz niektóre powikłania występujące w związku z anestezją. Trzecia dotyczy specyfiki anestezjologii w różnych dziedzinach zabiegowych. Całość stanowi syntetyczny przegląd anestezji klinicznej. Autorzy przystępnie, z pewną dozą humoru, przybliżają trudne, codzienne sytuacje kliniczne w anestezjologii, pokazując, jak skutecznie rozwiązywać problemy. (...)


Aviva Petrie, Caroline Sabin

Statystyka medyczna w zarysie

Książka prosto i przystępnie przedstawia zagadnienia z zakresu statystyki opisowej i analizy statystycznej. Definicje i miary opisu ilustrowane są specjalnie dobranymi przykładami praktycznymi. Zawartość podzielono na kilka grup tematycznych, uwzględniających: rodzaj analizowanych danych, rozkłady, testowanie hipotez, planowanie doświadczeń oraz interpretacje uzyskanych wyników. Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu osób, które potrzebują prostych narzędzi statystycznych do analizy wyników badań. Jest szczególnie polecana studentom uczelni medycznych, lekarzom, farmaceutom i epidemiologom. (...)


Krystyna Bochenek, Dariusz Kortko

Dobry zawód

Dlaczego młody człowiek decyduje się zostać lekarzem? Czy potrafi poradzić sobie z widokiem cierpienia, znieść śmierć swoich pacjentów? Jakie ma wyobrażenia o zawodzie lekarza i co z nich zostaje w zderzeniu z rzeczywistością? Od takich właśnie pytań, na które odpowiada 25-letni lekarz stażysta ze szpitala w Zabrzu, zaczyna się książka "Dobry zawód", wydana przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. (...)


bot