Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 88–91/2005
z 21 listopada 2005 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2005


AKTUALNOŚCI

TYLKO FAKTY

Przebudzenie

Marek Nowicki

Z HCV mamy większy problem, niż wcześniej komukolwiek mogło się wydawać. Liczba osób, które uległy zakażeniu, wzrasta w zastraszającym tempie. W 1999 r. WHO szacowała, że Polaków z wirusowym zapaleniem wątroby typu C jest 540 tysięcy. W tej chwili epidemiolodzy mówią już o... 800 tysiącach! Do zakażeń dochodzi tak łatwo, ponieważ zdiagnozowanych jest tylko 4 procent nosicieli. (...)


PANOPTICUM

Work-Home Conflict

Marek Wójtowicz

Jako autentyczny, wieloletni "sobotnio-niedzielny pracownik z musu ekonomicznego", mam pełne prawo do przypomnienia politykom rządowym i parlamentarnym, że nie tylko w hipermarketach, ale także w służbie zdrowia - pracuje się w każdą niedzielę i w każde święto, choć też chciałoby się mieć te dni wolne: dla siebie, dla rodziny i zrealizowania potrzeb pozapracowych. (...)


VOX EX SILESIA

Bezruch i stagnacja

Andrzej Sośnierz

W exposé Kazimierza Marcinkiewicza szczególne zaniepokojenie budzi zapowiadana dynamika czasowa, bo trudno uwierzyć, że rząd zdecyduje się na najtrudniejsze kroki po dwóch latach rządzenia. Wtedy zaczyna się myślenie o przyszłej kampanii wyborczej, a nie o rzucaniu się na głęboką wodę przemian. (...)


Premier o zdrowiu

W swoim exposé premier Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział: nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przygotowanie ustawy o ustroju ochrony zdrowia (z "koszykiem" oraz ubezpieczeniami dodatkowymi), czasowe pozostawienie NFZ (z wprowadzeniem regulacji wzmacniających nadzór Ministra Zdrowia nad Funduszem), a także podjęcie prac nad utworzeniem krajowej sieci szpitali w oparciu o państwowy system ratownictwa medycznego. System finansowania opieki zdrowotnej zostanie utrzymany w dotychczasowej postaci, przy czym sfera zdrowia publicznego byłaby w większym stopniu finansowana z budżetu państwa (m.in. ratownictwo i procedury wysokospecjalistyczne), a sfera zdrowia indywidualnego - ze składki. Z uwagi na sytuację demograficzną - w ciągu dwóch lat wprowadzona ma być możliwość dodatkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego. (...)


Nowe kierownictwo MZ

Sekretarzem stanu w MZ został 51-letni Bolesław Piecha. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej AM, specjalizację z położnictwa i ginekologii zdobył pracując w rybnickim szpitalu. (...) Podsekretarz stanu dr Jarosław Pinkas był pierwszym dyrektorem do spraw medycznych w Mazowieckiej Kasie Chorych. Współtwórca Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. (...) Podsekretarz stanu dr Andrzej Wojtyła, w latach 1992-1993 minister zdrowia w rządzie Hanny Suchockiej, w sejmie zasiadał przez trzy ostatnie kadencje i trzykrotnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia. (...) Podsekretarz stanu Wacława Wojtala, od początku poprzedniej kadencji sejmu zajmuje się finansami w Ministerstwie Zdrowia. Powołana na to stanowisko za czasów Mariusza Łapińskiego, współpracowała ze wszystkimi kolejnymi ministrami zdrowia w rządzie SLD-UP. (...)


Kto w Komisji Zdrowia?

W Komisji Zdrowia Sejmu V Kadencji pracować będzie 26 posłów: 9 z PiS, 8 z PO, po 3 z Samoobrony i SLD, 2 z LPR i 1 z PSL. Przewodniczącą Komisji została Ewa Kopacz (PO), jej zastępcami są Małgorzata Stryjska i Jolanta Szczypińska (obie z PiS) oraz Zbigniew Podraza (SLD). Większość członków Komisji Zdrowia jest lekarzami. (...)


Zaczęli od podziału

Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała propozycję prezesa NFZ Jerzego Millera podziału dodatkowych 355 mln zł pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu. Pieniądze trafią głównie do szpitali na procedury ratujące życie. (...)


Ruszyła konkursowa machina

Marzena Gałaga

7 grudnia we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ ogłoszone zostaną wyniki konkursu na świadczenia zdrowotne w 2006 r. W tym roku negocjacje ze świadczeniodawcami powinny przebiegać sprawniej i szybciej, ponieważ spora część zakładów opieki zdrowotnej (według szacunków - co trzeci) ma wieloletnie kontrakty na leczenie. Dla nich przygotowywane są aneksy do umów. (...)


Zjazd Śląskiej Izby Lekarskiej

Marzena Gałaga

Najbliższą kadencję władz śląskiego samorządu lekarskiego zdominują najpewniej sprawy płacowe, którym na zorganizowanym 29 października XXII Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Katowicach poświęcono najwięcej uwagi. Delegaci uznali, że jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania jest ustalenie minimalnego poziomu wynagrodzenia lekarzy. (...)


Pierwszy udany przeszczep wątroby na Śląsku

Drugie życie bez marskości

Marzena Gałaga

Lekarze z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Śląskiej Akademii Medycznej w Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego dokonali pierwszego zakończonego powodzeniem przeszczepu wątroby. Pacjentką była 54-letnia kobieta chora na pierwotną żółciową marskość wątroby. (...)


McAmbulans

Tomasz Kobosz

Specjalistyczny ambulans, który światowa organizacja Ronald McDonald House Charities (RMHC) przekazała 9 listopada br. polskiej Fundacji Ronalda McDonalda, jest pierwszym tego typu pojazdem medycznym w Europie. Wart 440 tys. dolarów 11-tonowy pojazd, zbudowany na podwoziu marki Chevrolet, napędza silnik o pojemności 7,2 l. Ambulans składa się z dwóch pomieszczeń do przeprowadzania badań, z laboratorium oraz części recepcyjnej. Wyposażony jest w dwa urządzenia ultrasonograficzne oraz cztery wytrząsarki do plazmy, służące do obróbki i przechowywania pobranej krwi. (...)


OPINIE

Testament ministra Balickiego

Aleksandra Gielewska

Marek Balicki pozostawił swemu następcy porządek w papierach - solidny raport z działalności ministra zdrowia od maja 2004 r. do końca października br. Raport dostępny jest na stronie internetowej MZ, dziennikarze dostali go także w postaci 3 opasłych tomów, liczących 950 stron maszynopisu. Cenna to i warta kontynuowania inicjatywa, bo pozwala opinii publicznej, choć dopiero po zakończonej kadencji, poznać szczegóły prac prowadzonych w resorcie - w sposób usystematyzowany, a co ciekawsze, także od kuchni. Na przykład fakt, że projekty ustaw, rozporządzeń i innych oficjalnych dokumentów resortu - przygotowywane były zwykle przez powoływane lub zapraszane w tym celu zespoły ekspertów z zewnątrz. (...)


KLINIKA

Jak diagnozować i leczyć chorobę wrzodową i zakażenie Helicobacter pylori

Wiktor Łaszewicz

Wrzód trawienny to ubytek w patologicznie zmienionej ścianie żołądka, sięgający od strony jego światła głębiej niż błona śluzowa. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy do niedawna należała do najczęstszych chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zapadalność w społeczeństwach rozwiniętych jest różna. Znaczną przewagę ma choroba wrzodowa dwunastnicy. Do niedawna szacowano, iż choroba wrzodowa może obejmować około 10% populacji, brak jednak aktualnych danych. (...)


Przewlekłe zapalenie trzustki w praktyce lekarza rodzinnego i poz

Grażyna Jurkowska

Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) to proces chorobowy prowadzący do postępujących, nieodwracalnych zmian w miąższu (zaniku, włóknienia) oraz stopniowego rozwoju niewydolności zewnątrzwydzielniczej i wewnątrzwydzielniczej tego narządu. PZT występuje u 0,04% do 5% populacji. Roczną zapadalność na PZT w Polsce określono na 5-10 przypadków/100 tys./rok; chorobowość dotyczy 30-57 osób/100 tys. (...)


RATOWNICTWO

Wysokościowcy

Krzysztof Jakucy

Wybuch bomby na 21. kondygnacji 144-metrowego wieżowca w centrum Warszawy był kulminacyjnym punktem ćwiczeń ratowniczych zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Akt terroru w budynku biurowym w centrum miasta. W wyniku eksplozji znaczna liczba osób zostaje poszkodowana. Jest pożar, uszkodzona infrastruktura ewakuacyjna, znaczne zadymienie obiektu. Powyżej wybuchu uwięzionych zostało ok. 20 osób, reszta pracowników, około 350 osób, wymagają wyprowadzenia ciągami klatek schodowych. (...)


NAUKA

Doniesienia naukowe

medNEWS, tk

- Stres chroni przed rakiem piersi
- Obniżanie ciśnienia tętniczego u chorych z udarem mózgu


EDUKACJA

MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Jakub Klimkiewicz

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


NAUKA

LEKCJA ANGIELSKIEGO

English in Medicine

Janusz Okrutnik

Lekcje angielskiego dla czytelników "Służby Zdrowia" zostały przygotowane w oparciu o kurs "English in Medicine" prowadzony w Worldwide School dla lekarzy i pracowników medycznych. (...)


KONTRAKT

Rozmowy tylko z centralą

Czy pacjentom grozi powtórka horroru ze stycznia 2004? Z Markiem Twardowskim, głównym negocjatorem Porozumienia Zielonogórskiego o kontraktach na przyszły rok rozmawia Halina Pilonis. (...)


Korowody z ZUS-em

Halina Pilonis

Wypisywanie zaświadczeń na drukach ZUS ZLA to zwykła rutynowa czynność, do której lekarz posiadający upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich zobowiązał się - twierdzi Ministerstwo Polityki Społecznej. Większość lekarzy uważa jednak, że ich praca wykorzystywana dla ZUS powinna być opłacana. (...)


MEDYCZNE BUDOWANIE

Ostrożnie z gazem

Zygmunt Jazukiewicz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r., wydane po serii tragicznych wypadków z gazem, określa, że przewody dymowe i spalinowe (te ostatnie to właśnie przewody od kotłów gazowych i olejowych) o ciągu naturalnym muszą mieć średnicę co najmniej 14 cm (z wkładami stalowymi - 12 cm). (...)


PUBLIC RELATIONS

Najtrudniejsze godziny

Grzegorz Żurawski

Łatwo mówić o zapobieganiu kryzysom. Ale co zrobić, gdy sytuacja wymknie się spod kontroli? Gdy stwierdzimy, że właśnie mamy do czynienia z sytuacją kryzysową? Po pierwsze: nie traćmy zimnej krwi i nie chowajmy się za drzwiami biura w nadziei, że wszystko się samo ułoży. (...)


WARTO WIEDZIEĆ

W szatni

Stefan Ancerewicz

W myśl k.c. przechowanie jest umową polegającą na oddaniu rzeczy ruchomej przechowawcy, który zobowiązuje się tę rzecz - bezpłatnie lub za wynagrodzeniem - utrzymać w należytym stanie i wydać w każdej chwili na żądanie oddającego. Stąd wynika dla przechowawcy obowiązek opieki nad rzeczą, tzn. strzeżenia jej przed utratą lub jakąkolwiek szkodą. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Samobójca

Janina Banachowska

Nic nie wskazywało na to, by mu ktoś pomógł, samobójstwo było ewidentne, zresztą komu miał przeszkadzać dwudziestoletni chłopak mający cały dom na głowie? Ojciec Józka od wielu lat jest sparaliżowany po wypadku w lesie, siostry, już zamężne, wyprowadziły się z domu, a młodszy brat chodził jeszcze do szkoły. Gdy został sam, na niego spadło zajmowanie się gospodarstwem. (...)


SZPITAL POLSKI

Gdybym był ministrem...

Mamy ministra zdrowia z gatunku ponad partyjnymi podziałami, z wyrazistą osobowością i szczególnym dorobkiem. Jakie są dziś oczekiwania od nowego szefa resortu? Do udziału w naszej miniankiecie: "Gdybym był ministrem..." namówiliśmy kilkoro dyrektorów szpitali. Oczywiście, nikt z nich nie aspiruje do rządowego stanowiska - naszą prośbę o wskazanie 3 konkretnych, najpilniejszych problemów do rozwiązania przez ministra Religę, potraktowali jako zaproszenie do swoistej intelektualnej rozrywki. Z nadzieją, że nowi politycy zdrowotni zechcą wykorzystać te sugestie. (...)


E-faktury w ZOZ

W lipcu br. Minister Finansów (w porozumieniu z Ministrem Nauki i Informatyzacji) wydał rozporządzenie w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Rozporządzenie jest kolejnym etapem, po wprowadzeniu podpisu elektronicznego (ustawa z 18 września 2001 r.), który prowadzi do uproszczenia wymiany/przesyłania wszelkich dokumentów. Wykorzystanie do tego celu Internetu jest dużym ułatwieniem. (...)


"Marciniak" ze znakiem Q

Ewa Krupczyńska

Uzyskanie po raz drugi statusu szpitala akredytowanego jest wielkim sukcesem załogi naszej placówki - podkreśla Marek Nikiel, dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu. Szpital uzyskał pełną akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie już w 2002 r. W tym roku, po kolejnej wizycie akredytacyjnej inspektorów z CMJ, ponownie otrzymał certyfikat na 3 lata. Nadal jest jedynym wrocławskim szpitalem z certyfikatem CMJ. (...)


Wieści z wokandy

Najcięższe zarzuty

Jacek A. Świeca

Skandaliczne wydarzenia, które miały miejsce w katowickim szpitalu, czyli zabawy dwóch nieodpowiedzialnych pielęgniarek w czasie nocnego dyżuru kilogramowym wcześniakiem - bulwersują z dwóch powodów. Po pierwsze, rzecz miała miejsce w Górnośląskim Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, a zatem w placówce wyspecjalizowanej w trudnych pediatrycznych przypadkach. Po drugie, nieodpowiedzialnością wykazały się osoby, od których wymagać należy nie tylko pełnego profesjonalizmu i rzetelnego podchodzenia do swoich obowiązków, ale również, a może nawet przede wszystkim, podejścia do małego pacjenta "z sercem" i maksymalną ostrożnością. (...)


Z DROGI...

Jesiennie

Andrzej Musiałowicz

Przyszły kształt systemu opieki zdrowotnej kryje się w jesiennej mgle. Co nam się wyłoni na wiosnę? Wbrew pozorom, żadna z możliwości nie jest wykluczona, choć wydaje się, że na szczęście nie będziemy znów przerabiać budżetowej lekcji. W gruncie rzeczy, czy najważniejsze nie jest to, aby sposób finansowania świadczeń był dostatecznie czytelny, nie uzależniony od formy własności świadczeniodawcy, a uwzględniający sposób i jakość realizowanych świadczeń oraz zabezpieczający równy dostęp do świadczeń (koszyka) finansowanych ze środków publicznych? To tak niewiele (uczciwe zasady gry), ale tak wiele trzeba zmienić. (...)


OKIEM DYREKTORA

Express "kontraktowanie"

Janusz Atłachowicz

Szef NFZ dał świadczeniodawcom superkrótki czas na przygotowanie ofert. Tak krótki, że trudno było zdążyć. Szczególnie w przypadku, gdy zoz chciał poszerzyć zakres swoich usług, odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony pacjentów. Teraz oferty będą "mielone" w systemie informatycznym NFZ. Bezduszny (ale może to dobrze, bo obiektywny) system informatyczny, w oparciu o informacje zawarte w ofercie, ma sprawdzić, czy spełnione są warunki wymagalne oraz ma ustalić ranking oferentów. Czy niespełnienie warunków wymagalnych przez oferenta będzie oznaczać jego wykluczenie, czy tylko trudniejsze negocjacje? Czy wyższa pozycja w rankingu, po ocenie przez system informatyczny, będzie skutkować wyższą ceną? (...)


bot