Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 84–87/2005
z 7 listopada 2005 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2005


AKTUALNOŚCI

TYLKO FAKTY

W Górnośląskim Centrum

Marek Nowicki

Kolorowe dzienniki już wydały wyrok: pielęgniarki z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które wyjęły dzieci z inkubatorów, żeby się z nimi fotografować, przyczyniły się do śmierci przynajmniej jednego z nich. Pielęgniarka czegoś się boi - relacjonuje tabloid. Fotoreporter waruje pod jej blokiem. (...)


Minister Religa

W dniu zaprzysiężenia rządu zapowiedział, że nie będzie rewolucji kadrowej w ministerstwie. Sekretarzem stanu w MZ zostanie Bolesław Piecha (PiS). (...) W wolnych chwilach profesor łowi ryby i kibicuje drużynie piłkarskiej "Górnik-Zabrze", której jest honorowym członkiem. (...)


VOX EX SILESIA

Przywrócić nadzieję

Andrzej Sośnierz

Odsetek polityków, słabo orientujących się w ogóle w rzeczywistości, jest zadziwiająco wysoki. Sam wdepnąłem ostatnio w ten świat i nie mogę się nadziwić, że tak niewiele trzeba, aby być w nim KIMŚ. Wielu prominentów polityki reaguje na bodźce na zasadzie prostego odruchu Pawłowa, przy czym bodźce te czerpie głównie z codziennych gazet, choć co ambitniejsi - także z tygodników. (...)


PANOPTICUM

Medyczna pańszczyzna

Marek Wójtowicz

Nie widzę żadnego powodu, żeby wspomaganie medycznymi usługami działalności ministerstwa sprawiedliwości, sądownictwa, ZUS, UOKiK, towarzystw ubezpieczniowych itd. finansowane było "de facto" z i tak niewysokiej składki zdrowotnej. Skoro udało się zlikwidować przed laty pańszczyznę na wsi, to w XXI wieku powinno się to udać także w służbie zdrowia. (...)


54 szpitale nie wezmą pożyczki

Niewykorzystane 700 milionów

Spośród 624 zadłużonych placówek służby zdrowia 570 złożyło wnioski o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło dotychczas, jak podała "Gazeta Prawna", 540 podań o udzielenie pożyczek na łączną kwotę 1,5 mld zł. Oznacza to, że z puli 2,2 mld zł przeznaczonych na restrukturyzację aż 700 mln zł może zostać niewykorzystanych. (...)


Sąd Najwyższy w sprawie "ustawy 203"

Jaki będzie wyrok?

9 listopada Sąd Najwyższy ogłosi oczekiwany przez szpitale wyrok, czy pracownikom służby zdrowia należy się zwrot pieniędzy od NFZ, wydanych na podstawie "ustawy 203" na podwyżki pensji. SN już 12 października przesunął termin ogłoszenia wyroku o dwa tygodnie, ale ponieważ sędziowie wciąż mieli wątpliwości, pojawił się termin listopadowy. Dalsze przesuwanie ogłoszenia wyroku uniemożliwiają przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Na 10 listopada wyznaczono też rozprawę, w której SN w składzie zwykłym ma rozstrzygnąć tę samą kwestię, tyle że w odpowiedzi na pytanie prawne postawione przez jeden z sądów. (...)


Zjazd Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Ewa Krupczyńska

187 delegatów reprezentujących 12 787 dolnośląskich lekarzy wybrało 22 października podczas XXII Zjazdu Delegatów DIL nowego prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Ponownie (zdecydowaną większością głosów) został nim dr n. med. Andrzej Wojnar. Podsumowując 4-letnią kadencję DRL stwierdzono, iż jest jej sukcesem, mimo iż nie brakowało trudności, zamknięcie budżetu DIL bilansem dodatnim. Ważnym wydarzeniem ostatniej kadencji była organizacja II i III Polsko-Niemieckiego Sympozjum "Przeszłość zrozumieć - przyszłość kształtować" oraz organizacja 2 konferencji okrągłego stołu: "Zawody zaufania publicznego etyka - media" oraz "Korupcja i transparentność w służbie zdrowia". (...)


Studenci doradzają pacjentom

Grzegorz Juszczyk

Studencka Poradnia Prawa Medycznego - pierwsza w kraju - powstała na Wydziale Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osoby niezamożne otrzymają w niej bezpłatną pomoc prawną dotyczącą ochrony zdrowia. Porad udzielają studenci kierunku Zdrowie Publiczne z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ we współpracy ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UJ. Pieczę nad ich działalnością sprawują nauczyciele akademiccy oraz zawodowi prawnicy. (...)


KLINIKA

Hormonalna terapia zastępcza u kobiet po menopauzie

Jana Skrzypczak, Małgorzata Szczepańska

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) jest najbardziej powszechną formą leczenia niedoboru estrogenów. Wskazania do stosowania HTZ zmieniały się w ciągu ostatnich 20 lat. Od czasu opublikowania wyników badania HERS (Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study) oraz WHI (Women Health Initiative) terapia hormonalna nie jest zalecana celem pierwotnej protekcji chorób serca. Zarówno badanie HERS, jak i WHI dowodzą wzrostu zawałów serca oraz innych chorób w układzie krążenia w czasie początkowych lat stosowania terapii estrogenowo-progestagenowej. (...)


Czy polskim żołnierzom w Iraku grozi

Leiszmanioza

Marek Michałkiewicz, Michał Michałkiewicz

Już w 2004 r. podano informację, że wśród żołnierzy w Iraku panuje epidemia leiszmaniozy. Chorują na nią ponoć setki amerykańskich marines, którzy wywożeni są do szpitala pod Waszyngtonem. Czy Polacy pełniący misję wojskową w Iraku są tam bezpieczni? W przeszłości bowiem ludzie pracujący na tych terenach wracali do kraju zakażeni tą chorobą. Dla przeciętnego turysty leiszmanioza stanowi niewielkie zagrożenie; bardziej narażone na zakażenie mogą być osoby często pozostające na zewnątrz budynków po zmroku, gdy moskity przenoszące chorobę stają się aktywne. Do grupy ryzyka należą: osoby uprawiające aktywną turystykę, żołnierze, wolontariusze. (...)


OPINIE

Kłopotliwa zasada solidaryzmu społecznego

Krzysztof Bukiel

Można śmiało powiedzieć, że większość ludzi związanych z ochroną zdrowia, nawet ci, co uchodzą za liberałów, opowiada się za zasadą solidaryzmu społecznego w finansowaniu lecznictwa. Nie wszyscy jednak zasadę tę rozumieją tak samo. Generalnie polega ona na tym, że na służbę zdrowia płacą wszyscy, ale korzystają tylko niektórzy - ci, co akurat chorują. Co ważne, "składka na zdrowie" nie jest też równa, ale zależna od dochodów: bogatsi płacą więcej, biedniejsi - mniej. Ponieważ w ten właśnie sposób zbierane są środki publiczne, twierdzi się, że zasadę solidaryzmu społecznego realizują te systemy opieki zdrowotnej, w których lecznictwo finansowane jest ze środków publicznych. Co więcej, ilość tych środków w systemie można uznać za miarę solidaryzmu społecznego. (...)


RATOWNICTWO

IV Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym

Mistrzowie z Siedlec

Piotr Pochopień, Jarosław Kycia

Już po raz czwarty, na Ziemi Sądeckiej oraz w Starej Lubovni na Słowacji, rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Obok blisko 80 załóg z Polski, które wystartowały w tegorocznych mistrzostwach, do konkurencji przystąpiły również 3 załogi ratowników ze Słowacji. (...)


FOTOREPORTAŻ

Świat w kropli wody

- Fotografia od wielu lat jest moim hobby - mówi dr n. med. Hanna Ewa Siudalska. - Prezentowałam już swoje prace publicznie, w czasie oficjalnych wernisaży fotografii. Wystawa w Instytucie Kardiologii nosi tytuł "Świat w kropli wody". Tematem jest woda i nieodłącznie związane z nią życie, pejzaże i świat roślin. Mam wielką nadzieję, że obcowanie z przyrodą poprzez te fotografie sprawi, że miejsce, jakim jest szpital, stanie się bardziej przyjazne - i pacjentom, i moim kolegom. (...)


RYNEK LEKÓW

Zmiany na listach leków refundowanych

Tomasz Mrozowski

Po raz pierwszy od 1998 r. lista leków refundowanych została wzbogacona o 10 nowych substancji terapeutycznych (28 produktów). Minister zdrowia podpisał już pakiet rozporządzeń wprowadzających kolejne zmiany w wykazach leków refundowanych, w ich cenach i limitach (Dz.U. nr 192, poz. 1608-1611). Zmiany weszły w życie 15 października. NFZ będzie refundował 10 nowych substancji aktywnych stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Do wykazu leków podstawowych wprowadzono 4 cząsteczki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny: ramiprilum, fosinoprilum, imidaprilum i moexiprilum. W wykazie leków uzupełniających utworzono nową grupę terapeutyczną: sartany (candesartanum, eprosartanum, irbesartanum, losartanum, telmisartanum i valsartanum). W przypadku części pacjentów, np. z nadciśnieniem w cukrzycy typu II z nefropatią, sartany są lekami z wyboru. (...)


NAUKA

DIABETOLOGIA

Control to Goal - czyli aktywne leczenie cukrzycy

Grzegorz Napiórkowski

Control to Goal - to projekt przygotowany przez specjalistów zajmujących się optymalnym leczeniem cukrzycy. Prezentacja projektu miała miejsce w Londynie (10-11 października). Eksperci programu "Control to Goal" nie proponują nowych wytycznych w leczeniu cukrzycy, ale stworzyli praktyczne wskazówki, których przestrzeganie zarówno przez lekarza, jak i pacjenta jest realizacją wytycznych zalecanych przez towarzystwa naukowe. Wskazówki te to 10 prostych do realizacji, jak twierdzą autorzy projektu, kroków. (...)


Doniesienia naukowe

medNEWS, tk

- LAHB zwiększa ryzyko zgonu u osób z podejrzeniem choroby wieńcowej
- Skuteczność kwasu zoledronowego i risedronatu w chorobie Pageta


EDUKACJA

MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Paweł Własienko

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


LEKCJA ANGIELSKIEGO

English in Medicine

Janusz Okrutnik

Lekcje angielskiego dla czytelników "Służby Zdrowia" zostały przygotowane w oparciu o kurs "English in Medicine" prowadzony w Worldwide School dla lekarzy i pracowników medycznych. (...)


KONTRAKT

Za pracę płaca

Janusz Tylewicz

PZ jest oburzone pominięciem organizacji medycznych przy konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. Domaga się, aby ZUS płacił lekarzom za wypełnianie ZUS-owskich druków. (...)


PZ w imieniu wszystkich

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie biorą udziału w konkursie ofert. Do 31 grudnia zgłaszają wnioski o zawarcie umowy. Negocjacje kontraktów na przyszły rok odbędą się centralnie. Żaden z lekarzy PZ nie może więc sam negocjować warunków swojego kontraktu. (...)


Ekstrauszczelki

Robert Sapa

Hipotetyczni koalicjanci długo spierali się o koncepcje finansowania służby zdrowia. Zmarnowali sporo czasu, by ustalić, jak ma być finansowana opieka zdrowotna. Tymczasem mniej ważne jest, skąd płyną pieniądze, bardziej istotne - jak są dzielone. Konieczne jest również uszczelnienie systemu, by nie wyciekały bez sensu. Potrzebne są ekstrauszczelki, które zabezpieczą wszystkie segmenty. (...)


MEDYCZNE BUDOWANIE

Sztuka oświetlenia

Zygmunt Jazukiewicz

Oświetlenie zalicza się do czynników zagrożenia w środowisku pracy. Projektant musi uwzględnić tzw. otoczenie świetlne, rozkład luminancji, natężenie oświetlenia, wymagane wartości natężenia oświetlenia w polu zadania wzrokowego, oświetlenie kierunkowe, aspekty barwne, migotanie strumienia świetlnego, efekt stroboskopowy, współczynnik utrzymania i względy energetyczne. (...)


PUBLIC RELATIONS

Kwiczoł na posła

Grzegorz Żurawski

Za nami kilka miesięcy intensywnych kampanii wyborczych. I sporów politycznych ze znajomymi i rodziną. Przez ten czas na własnej skórze mogliśmy odczuć efekty działań PR, przygotowanych przez sztaby i zwolenników poszczególnych ugrupowań. (...)


KSIĄŻKA

Poradnik dla lekarza przedsiębiorcy

Reforma służby zdrowia z wielu lekarzy POZ z dnia na dzień uczyniła przedsiębiorców. Aby ograniczyć grzechy popełniane z niewiedzy przez niedoświadczonych przedsiębiorców, jakimi jesteśmy, Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych, Pracodawców wydał "Poradnik dla lekarza przedsiębiorcy". (...)


WARTO WIEDZIEĆ

Co uzasadnia?

Stefan Ancerewicz

Wycieki informacji zawartych w dokumentacji medycznej stanowią podstawę, by utracić zaufanie do pracownika, do którego obowiązków należy właściwe jej przechowywanie, gwarantujące brak dostępu osób niepowołanych do tej dokumentacji. Przewidując możliwość sporu czy odwołanie się pracownika do sądu, trzeba jednak pamiętać, że uzasadnienie trzeba będzie poprzeć dowodami. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Wściekły kot

Janina Banachowska

Córeczkę gospodarzy pogryzł kot - zwykły, domowy, spokojny i przymilny, który nagle bez żadnego powodu czy ostrzeżenia rzucił się z zębami na dziecko. Mała siedziała wtedy przy stole i odrabiała lekcje. Nie powiem, żeby mi się to wszystko podobało, raczej wprost przeciwnie. Kazałam zamknąć kota w klatce na króliki i pojechałam zobaczyć wszystko na miejscu. (...)


SZPITAL POLSKI

Na zawyżeniu wartości sosnowieckiego szpitala Skarb Państwa stracił ponad 120 mln zł

Kosztowne błędy

Marzena Gałaga

Ile jest wart Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w woj. śląskim? Według rzeczoznawców majątkowych, którzy działali na zlecenie spółek górniczych, które przekazały go w zamian za oddłużenie Skarbowi Państwa - 324 mln zł. Wycena wykonana na zlecenie obecnego dyrektora szpitala jest znacznie niższa, wynosi zaledwie 131 mln zł. Jeszcze innej wyceny dokonało Centrum Ekspertyz Gospodarczych w Poznaniu, według którego majątek szpitala jest wart 202 mln zł. W 2004 r., w sprawie wyceny wartości majątku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu zostało wszczęte śledztwo. Prokuratura Rejonowa w Katowicach postawiła zarzuty dwóm rzeczoznawcom, którzy działając na zlecenie spółek górniczych wycenili szpital na 324 mln zł oraz Michałowi Czarskiemu - byłemu staroście i prezydentowi Sosnowca, pełniącemu obecnie funkcję marszałka województwa śląskiego. (...)


40-lecie Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szpital na Piaskach

Józef Grabowski

Rok 2005 jest dla naszego miasta szczególny, gdyż w tym czasie zbiegają się dwie rocznice: 40-lecie szpitala na Piaskach oraz 80-lecie publicznego szpitalnictwa w Ostrowcu. Rocznie leczymy ok. 25 tys. pacjentów, opiekę nad nimi sprawuje ponad 700 pracowników. Jubileusz pozwala upamiętnić i przypomnieć sylwetki zasłużonych pracowników oraz przemiany, jakie się dokonały w placówce od chwili jej powstania, jest też okazją do podziękowania za pracę wszystkim zatrudnionym. (...)


WARTO WIEDZIEĆ

Lekarze pod ochroną

Stefan Ancerewicz

Kodeks pracy przewiduje możliwość zawierania umów o pracę na czas określony. Taka forma umowy bywa niekiedy stosowana w odniesieniu do lekarzy zatrudnionych w szpitalach w celu zrobienia specjalizacji. Jednocześnie k.p. w art. 37 stwierdza, że w przypadku umowy na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy - strony mogą przewidzieć możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zgodnie z kodeksem wypowiedzenie takie - w odróżnieniu od wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony - nie wymaga uzasadnienia. (...)


Wieści z wokandy

Fałsz intelektualny

Jacek A. Świeca

W październiku br. Sąd Rejonowy w Lublinie wydał wyrok w sprawie trzech lekarek - specjalistów psychiatrów. Oskarżone pracowały w latach 90. w przychodni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie. Ich działalność objęta zarzutami aktu oskarżenia polegała na udzielaniu pomocy trzem członkom lubelskich grup przestępczych. Lekarki nie tylko wystawiały nieuzasadnione skierowania na badania i zaświadczenia o konieczności leczenia, a przez to - braku możliwości uczestniczenia przez "pacjentów" w procesach, ale fałszowały również wpisy w historiach chorób. Wskutek tego dochodziło do odwlekania postępowania karnego przeciwko przestępcom. Oskarżone miały sporządzić dziewięć takich zaświadczeń. (...)


Z DROGI...

Hamulcowi

Andrzej Musiałowicz

Mogę sobie wyobrazić finansowanie z budżetu, ale nie mogę jakoś wyobrazić sobie ministra finansów i innych zjadaczy budżetowych pieniędzy, którzy przyjmą i dotrzymają założeń stałego wzrostu udziału wydatków budżetowych na opiekę zdrowotną. No bo jak Pan Minister Finansów zepnie budżet po kolejnej dotacji na emerytury górnicze, dofinansowanie PKP albo stwierdzeniu konieczności zakupu dwóch pounijnych pociągów pancernych dla naszej dzielnej armii? Najprościej, jak już bywało, tnąc wskaźniki wydatków służby zdrowia, kultury i oświaty. (...)


OKIEM DYREKTORA

Kaczany

Janusz Atłachowicz

Przygotowane przez Centralę NFZ warunki kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2006 rok znowu zaskoczyły dyrektorów zozów, jak zima drogowców. Ponadmiesięczne negocjacje prowadzone w Centrali NFZ przez reprezentatywne organizacje pracodawców z szefami Funduszu nie zakończyły się wspólnymi uzgodnieniami. Prace Ministerstwa Zdrowia też nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Sprawa wróciła do Centrali NFZ, która w zaciszu swoich gabinetów opracowała ogólne i szczegółowe warunki udzielania świadczeń. Nie konsultowano ich już ze świadczeniodawcami, bo po co. Mają obowiązywać dwa lata. Gdy je ogłoszono, wraz z rozpoczęciem postępowania konkursowego na 2006 rok, okazało się, że zawierają wiele absurdów i wygórowanych wymagań. Uczniowie powiedzieliby - "kaczanów". (...)


bot