Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 71–74/2005
z 26 września 2005 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2005


AKTUALNOŚCI

PANOPTICUM

Trzy wnioski i jedna nadzieja

Marek Wójtowicz

Nierozwiązanie problemu "203" to jedno z największych "osiągnięć" ustępującego parlamentu. Czyste mistrzostwo i artyzm: tak zamydlić i ściemnić, żeby przez cztery lata nic w tej kwestii uczciwie nie zrobić. Ciśnie się zatem na usta trzeci wniosek: od razu na początku kadencji, Drogi Parlamencie, załatwić trzeba tę sprawę raz na zawsze! (...)


TYLKO FAKTY

Po wyborach

Marek Nowicki

PiS i PO na prowadzenie służby zdrowia otrzymały kredyt zaufania - czek in blanco. Choć nie powinny były dostać. Przeciętny Polak, zainteresowany problemami służby zdrowia, które dotykają go przecież na co dzień, kompletnie nie wie, co obie partie mają do zaproponowania po wyborach. Bo niby skąd ma wiedzieć? (...)


VOX EX SILESIA

Skazani na sukces

Andrzej Sośnierz

Minął zgiełk przedwyborczych fajerwerków, czas przedstawiania fantastycznych wizji i łatwych rozwiązań. Przychodzi czas spełniania przedwyborczych obietnic. Choć trzeba przyznać, że w obszarze służby zdrowia - na szczęście - zbyt wielu obietnic nie składano. Nauczeni doświadczeniem poprzednich kampanii wyborczych politycy starali się miarkować obietnice. (...)


OPINIE

Lekcja lady Thatcher, czyli co nas czeka po wyborach

Marcin Kautsch

Na początku lat 90. ubiegłego wieku ówczesna premier Wielkiej Brytanii, lady Margaret Thatcher, na pytanie dziennikarza, co sądzi o fakcie, że w wyborach startuje kilkadziesiąt partii i partyjek, uśmiechnęła się dyplomatycznie i odparła: - Na tę sprawę można mieć dwa - góra trzy poglądy. Jeżeli jest ich więcej, są tak do siebie zbliżone, że w zasadzie się pokrywają. (...)


Wybory do Izb Lekarskich

Kazimierz L. May

Jest faktem ogólnie znanym, że izby lekarskie nie cieszą się poważaniem tej części świata lekarskiego, która na poważnie i z oddaniem zajmuje się leczeniem chorych. Gdyby nie przymusowe ściąganie składek na izby, pewnie 90% lekarzy tych składek by nie płaciło. (...)


Zgadywanki

Kto zostanie ministrem zdrowia w nowym rządzie? A kto i dlaczego powinien nim zostać? Z takimi pytaniami zwróciliśmy się kilka dni przed wyborami do czołowych publicystów zajmujących się od lat sprawami służby zdrowia. I choć niełatwo było namówić kolegów do "wróżenia z fusów", potraktowali (z konieczności) udział w naszym miniquizie jako okazję raczej do zaprezentowania własnych poglądów niż poważnych systemowych prognoz i analiz. (...)


Unia dyskryminowanych

Adriana Wilczyńska

Warmińsko-mazurskie, podkarpackie i lubuskie - najmniejsze i najbardziej pokrzywdzone województwa przy podziale środków na przyszły rok - połączyły siły. Do Unii Województw Dyskryminowanych prawdopodobnie dołączą też woj. opolskie i zachodniopomorskie. Unia chce przede wszystkim rezygnacji ze wskaźnika migracji 1,7, czyli "haraczu na najbogatszych". (...)


KLINIKA

Poznań, 29 września-1 października 2005

Przed IV Zjazdem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Z prof. AM dr hab. n. med. Wandą Horst-Sikorską, przewodniczącą IV Zjazdu PTMR, rozmawia Ewa Krupczyńska. (...)


POLKARD z sukcesami

Z prof. dr. hab. med. Grzegorzem Opolskim, przewodniczącym Rady Naukowej Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2003-2005, konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii - rozmawia Tomasz Kobosz. (...)


Nadciśnienie tętnicze - problem diagnostyczny i terapeutyczny

Andrzej Steciwko

W przypadku choroby nadciśnieniowej należy wdrożyć właściwą i skuteczną terapię hipotensyjną. Dziś obowiązuje zasada w leczeniu NT głosząca konieczność leczenia od początku co najmniej dwoma, a nawet trzema lekami (monoterapii obecnie się nie zaleca). Wśród najczęściej zalecanych leków hipotensyjnych wymienia się inhibitory ACE, leki moczopędne oszczędzające potas lub furosemid (diuretyki pętlowe), betablokery, inhibitory kanału wapniowego, a w ostatnim okresie - leki z grupy antagonistów receptorów angiotensyny II. (...)


Leczenie chorych z niewydolnością serca

Michał Wierzchowiecki

Opracowane przez europejskie i amerykańskie towarzystwa kardiologiczne szczegółowe standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego wytyczyły kierunki nowoczesnego postępowania z chorymi. Niestety, ich implementacja do codziennej praktyki lekarskiej jest absolutnie niezadowalająca. (...)


Skale kliniczne w różnicowaniu etiologii zakażeń układu oddechowego

Sławomir Chlabicz

Ostatnie zalecenia American College of Physicians dopuszczają możliwość podejmowania decyzji o leczeniu zapaleń gardła antybiotykiem u dorosłych wyłącznie na podstawie kryteriów klinicznych. Zgodnie z tymi zaleceniami można ograniczyć podawanie antybiotyku w zapaleniach gardła do osób z 3 lub 4 punktami w skali Centora. (...)


Ostre zapalenia gardła i migdałków

Katarzyna Życińska, Kazimierz A. Wardyn

Zapalenie gardła i migdałków podniebiennych jest infekcyjnym zapaleniem ustnej i/lub nosowej części gardła o ostrym przebiegu, którego czynnikiem etiologicznym jest paciorkowiec beta hemolizujący. Choroba występuje zwykle u dzieci w wieku 5-15 lat. Największą liczbę zachorowań obserwujemy w strefie klimatu umiarkowanego zimą i wczesną wiosną. (...)


NAUKA

Doniesienia naukowe

medNEWS, tk

- Telefoniczne monitorowanie w przewlekłej niewydolności serca
- Nawet małe dawki promieniowania jonizującego zwiększają ryzyko zgonu


EDUKACJA

MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Grzegorz Napiórkowski

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


KONTRAKT

Skarga

Dorota Pilonis

Wizyta u ortopedy pacjenta ze złamaną ręką może być uznana przez NFZ za kontynuację leczenia złamanej rok wcześniej nogi. nterpretacja niektórych zapisów umów między NFZ a świadczeniodawcami może budzić zaskoczenie, zwłaszcza jeśli dokonuje jej zastępca prezesa NFZ, Michał Kamiński. (...)


Irlandia

Jacek Krajewski

Mało znana w Polsce Irlandia Północna, kojarzona bardziej z konfliktami grup wyznaniowych i akcjami terrorystycznymi niż z innymi aspektami życia społeczno-gospodarczego, jest ciekawym przykładem organizacji systemu opieki zdrowotnej. (...)


Belferskie przywileje

Jacek Krajewski

PZ sprzeciwia się wykonywaniu orzecznictwa lekarskiego ze środków publicznych na rzecz jednej tylko grupy zawodowej. Zdaniem Federacji, projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia zakłada uprzywilejowanie tej grupy. (...)


PUBLIC RELATIONS

Sytuacja trudna to jeszcze nie kryzys

Grzegorz Żurawski

Radzenie sobie z kryzysem zależy w dużej mierze od umiejętności jego przewidzenia. Ale cała sztuka polega na tym, aby do kryzysów nie dopuszczać. (...)


WARTO WIEDZIEĆ

Jak zmienić charakter zatrudnienia

Stefan Ancerewicz

Wielu właścicielom nzozów zdarzyła się sytuacja, w której musieli pracownika - np. recepcjonistkę - przesunąć do innej pracy. Taka zmiana charakteru zatrudnienia jest oczywiście możliwa, powinna być jednak przeprowadzona pod względem formalnoprawnym bez zarzutu, a pracodawcom zdarza się o niektórych wymogach zapomnieć. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Tonąca krowa

Janina Banachowska

Zwierzę traciło siły. Już tylko łeb jej wystawał nad topiel. Nie było czasu na rozważanie, jaką metodą należy krowę ratować, należało działać, i to już. Pod naciskiem zgromadzonych kobiet chłopi zarzucili bydlęciu powróz na rogi i zaczęli ciągnąć. Krowa wynurzyła się nieco. Po całym osiedlu rozszedł się intensywny smród gnojówki. (...)


bot