Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 63–66/2005
z 29 sierpnia 2005 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2005


AKTUALNOŚCI

FOTOREPORTAŻ

Nagrody im. Aliny Pienkowskiej rozdane

Bez takich ludzi jak Alinka nie udałoby się osiągnąć zwycięstwa. Dziękuję losowi, że wspólnie walczyliśmy - powiedział Lech Wałęsa podczas uroczystości wręczenia tegorocznych nagród im. Aliny Pienkowskiej. Gala odbyła się 16 sierpnia w Dworze Artusa w Gdańsku. Nagrodzeni: Władysław Sidorowicz i Marek Twardowski również podkreślali, jak wielkie znaczenie ma dla nich autorytet patronki nagrody przyznawanej przez naszą redakcję. (...)


Dzień 25-lecia "Solidarności" Służby Zdrowia

25 lat w służbie zdrowiu

Tomasz Sienkiewicz

Z inicjatywy naszej red. naczelnej Oli Gielewskiej i gdańskiej "Solidarności" służby zdrowia, w reprezentacyjnej sali Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" spotkali się niemal wszyscy działacze pierwszej Krajówki "S" służby zdrowia. Oli zabrakło na konferencji - tuż przed jej rozpoczęciem zmarł w Warszawie jej ojciec, powstaniec warszawski. Zebrani minutą ciszy uczcili jego pamięć. (...)


TYLKO FAKTY

Elektryczne lekarstwo

Marek Nowicki

Czy w niedalekiej przyszłości otyłość i uzależnienie do narkotyków będzie można leczyć za pomocą prądu elektrycznego? Tygodnik Nature twierdzi, że tak. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu DBS (deep brain stimulation) - czyli głębokiej elektrostymulacji mózgu. (...)


VOX EX SILESIA

Trochę prawdy

Andrzej Sośnierz

Powiedzmy w końcu wyraźnie: my też pracujemy dla pieniędzy. A nasza praca jest wysoko kwalifikowana i nawet prosta czynność w gabinecie lekarskim jest więcej warta niż odkręcenie śruby przy kole samochodu lub wymiana uszczelki w pralce. Wypisanie recepty to nie samo napisanie na kartce kilku słów, lecz przede wszystkim ustalenie sposobu leczenia. (...)


KLINIKA

Choroba Alzheimera

Wojciech Kozubski, Michał Owecki

Choroba Alzheimera (ChA), główna przyczyna otępienia w populacji zarówno polskiej, jak i światowej, stanowi częsty i poważny problem kliniczny. W artykule przedstawiono podstawowe aspekty dotyczące symptomatologii, diagnostyki i terapii ChA. (...)


Profilaktyka wtórna niedokrwiennych udarów mózgu

Wiesław Drozdowski

Udar mózgu stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych w skali światowej. Wynika to z częstości występowania tej choroby oraz rokowania. Szacuje się, że rocznie na świecie udaru mózgu doznaje ponad 20 mln ludzi, z czego ponad 5 mln umiera. Liczby te wykazują tendencję wzrostową. Przypuszcza się, że w ciągu najbliższych 20 lat mogą one wzrosnąć o ok. 40%, szczególnie w krajach o niskim i średnim poziomie dochodu. (...)


NAUKA

Nie gmerać w ulu!

Mieczysław Chorąży

Człowiek w swych zamiarach wspiął się na szczyt arogancji i niekompetencji. Czy medycyna nie przyjmuje zbyt bezkrytycznie stanowiska, że geny i DNA są istotą życia, że geny determinują wszelkie przejawy życia od prostych reakcji enzymatycznych do kontroli rozwoju embrionalnego i wyższych funkcji intelektualnych? (...)


Doniesienia naukowe

medNEWS, tk

- Modafil skutecznie zmniejsza senność u pracowników zmianowych
- Beta-blokery ograniczają ryzyko zgonu po operacjach niekardiologicznych


POLEMIKI

Nie ufajmy pseudoobrońcom

Elżbieta Buczkowska

Z troską i niepokojem słucham opinii pielęgniarek i położnych na temat nowelizacji zapisu w ustawie z 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczącego indywidualnych i grupowych praktyk w zakładach opieki zdrowotnej. Są one skrajne - czarne i białe. Jedni obrzucają proponowany zapis obelgami i zarzucają ustawodawcy ograniczenie wolności wykonywania zawodu, drudzy dziękują za ochronę i dbałość o bezpieczeństwo pacjenta oraz zdrowie pracowników w miejscu pracy. (...)


PROTEST

Elżbieta Buczkowska

Przeciwko ustawowemu zakazowi udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w formie indywidualnej praktyki i indywidualnej specjalistycznej praktyki na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakładach opieki zdrowotnej. (...)


Apel o apelowanie!

Marek Derkacz

W odpowiedzi na "Apel o nieapelowanie" anonimowego menedżera - SZ nr 55-58 z 25 lipca br. (...)


EDUKACJA

MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Anna Husar

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


LEKCJA ANGIELSKIEGO

English in Medicine

Janusz Okrutnik

Lekcje angielskiego dla czytelników "Służby Zdrowia" zostały przygotowane w oparciu o kurs "English in Medicine" prowadzony w Worldwide School dla lekarzy i pracowników medycznych. (...)


KONTRAKT

Marek Twardowski laureatem Nagrody im. A. Pienkowskiej za 2004/2005 r.

Ta nagroda dowodzi, jak wielu potrafiło docenić, co dla pacjentów i lekarzy zrobiło PZ. To jest nagroda dla całego Porozumienia Zielonogórskiego - naszej małej solidarności, która upomniała się o godność lekarza - powiedział laureat Nagrody im. Aliny Pienkowskiej Marek Twardowski, główny negocjator Porozumienia Zielonogórskiego podczas uroczystej gali w Gdańsku. (...)


FELIETON

Chcę im to powiedzieć!

Mariusz Wójtowicz

"Czuję, że wiem o polityce i rządzie tyle, ile większość facetów na mównicach, i skoro się z nimi nie zgadzam, chcę im to powiedzieć". Tak Humphrey Bogart tłumaczył swój zamiar wystąpienia na amerykańskiej scenie politycznej. Opinię wybitnego aktora filmowego, będącego symbolem twardego mężczyzny, przytaczam nie bez powodów. Zdecydowałem się kandydować do Sejmu. (...)


MEDYCZNE BUDOWANIE

Więcej światła

Zygmunt Jazukiewicz

Oświetlenie wnętrz to dziedzina, w której w ostatnich latach dokonał się szybki postęp. Specjaliści określili wpływ, jaki wywiera światło na samopoczucie, zdrowie i wydajność pracy osób przebywających w pomieszczeniach oświetlanych sztucznym światłem. Za zdrowe oświetlenie przeznaczone na potrzeby prac dziennych wewnątrz budynków uważa się ok. 2000 luksów. (...)


PUBLIC RELATIONS

Brudne zagrywki "czarnego PR"

Grzegorz Żurawski

Pojęcie "czarny PR" stało się ostatnio niezwykle popularne. Ale jak to często bywa w przypadku gwałtownych karier pojęć specjalistycznych, wiele osób posługuje się nim nie znając jego właściwego znaczenia. (...)


WARTO WIEDZIEĆ

Bardzo ważny dokument (2)

Stefan Ancerewicz

Przyczyna rozwiązania stosunku pracy powinna być zawarta w wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub w oświadczeniu pracodawcy - oczywiście pisemnym - o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, które to dokumenty zostały już wcześniej na naszych łamach szczegółowo omówione. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Ziarnica

Janina Banachowska

Jakieś pół roku temu zgłosiła się do mnie matka z dzieckiem mającym wszystkie objawy świnki. Przepisałam typowe leki, kazałam się zgłosić do kontroli, nie przyszła. Poszła, jak się następnie okazało, do innego lekarza. Ten widząc objawy potraktował to jako świnkę, jednak objawy nie ustępowały. Matka w ten sposób obeszła wielu lekarzy, każdy uznawał chorobę za świnkę. (...)


SZPITAL POLSKI

Wiele przychodni i szpitali podpisało już umowy o pożyczkę

Finansowy oddech

Marzena Gałaga

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest jedną z 10 śląskich placówek ochrony zdrowia, którym udało się już podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. We wrześniu otrzyma pierwszą z trzech rat pożyczki z budżetu państwa na spłatę zadłużenia wobec pracowników z tytułu ustawy 203 oraz dostawców leków, sprzętu itp. (...)


Inwestycję sfinansowała w 85% Unia Europejska

Nowoczesny oddział psychiatryczny

K.C.

18 sierpnia br. otwarto Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Dzięki wsparciu gminy, przychylności prezydenta Dąbrowy Górniczej Jerzego Talkowskiego i radych Rady Miasta, szpital przygotował wniosek o przyznanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. (...)


WARTO WIEDZIEĆ

Transplantacja bez zgody

Stefan Ancerewicz

W codziennym życiu szpitali może się zdarzyć, że osoba mogąca być dawcą narządu potrzebnego dla ratowania życia innego pacjenta, za życia nie określiła swego stanowiska w kwestii ewentualnej transplantacji. Wątpliwości, czy w takiej sytuacji można dokonać transplantacji, po nowelizacji ustawy z 25.10.1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, już nie ma. Można dokonać pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. (...)


Milion na nadciśnienie

Ewa Krupczyńska

30-50% pacjentów hospitalizowanych w referencyjnym ośrodku leczenia wtórnego i opornego nadciśnienia tętniczego może być diagnozowanych i leczonych ambulatoryjnie w poradni. Szkopuł w tym, że na poradnie nie ma pieniędzy. (...)


Unikatowej Katedrze i Klinice Okulistyki Collegium Medicum UJ grozi zamknięcie

Nie zaprzepaścić dorobku

Halina Kleszcz

W gabinecie onkologicznym Kliniki Okulistyki CM UJ konsultowanych lub kontrolowanych jest codziennie ponad 20 chorych, kierowanych tu z terenu całej Polski. Rocznie około 200 pacjentów poddawanych jest brachyterapii. (...)


Z DROGI...

Czy tylko zegar tyka?

Andrzej Musiałowicz

Czas nieubłaganie biegnie do przodu. Właśnie upłynął już termin złożenia wniosku o wszczęcie procesu restrukturyzacyjnego. Ostatni w kolejce z pewnością nie będą już podpisywać z pompą umów o pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. I, to jasne, nie w takiej asyście! Wre praca w zakładach opieki zdrowotnej, trwają przygotowania w Narodowym Funduszu Zdrowia do oceny programów (art. 23), zarządy organów założycielskich nerwowo liczą głosy niezbędne do wydania pozytywnych opinii. (...)


OKIEM DYREKTORA

Punkty dla Ministra Zdrowia

Janusz Atłachowicz

Minister Zdrowia przedstawił (3 sierpnia) projekt rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów (owu) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Treść tych warunków była przez cały czerwiec przedmiotem negocjacji reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców i NFZ. Niestety, nie zakończyły się one sukcesem. Organizacje świadczeniodawców nie mogły zaakceptować m.in. zapisu, który umożliwiał Funduszowi praktycznie dowolne modyfikowanie warunków realizacji kontraktu poprzez zmiany warunków szczegółowych. (...)


bot