Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 17–20/2005
z 7 marca 2005 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2005


OPINIE

Pogoda dla bogaczy

Aleksandra Gielewska

Ustawa o pomocy publicznej nie ma sensu. Jej cel od początku był i pozostaje chybiony, a narzędzia dobrane do jego osiągnięcia - wadliwe. Politycznie - rodzi złe emocje społeczne, ekonomicznie - grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami, także dla finansów publicznych. Budzi też domniemania korupcji w trakcie jej tworzenia. (...)


Ostatnia deska ratunku

Ryszard Kijak

W Ministerstwie Zdrowia opracowano projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, dopuszczający możliwość zawarcia przez pacjenta umowy z wybranym szpitalem na odpłatne wykonanie świadczenia medycznego. (...)


Komercjalizacja

Zdzisław Kubot

Spółka użyteczności publicznej o hybrydowej własności, uregulowana w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, stanowi dziwoląg prawny, ukrywający istotę zmian własnościowych w opiece zdrowotnej. (...)


AKTUALNOŚCI

PANOPTICUM

Bitwa na ustawy

Marek Wójtowicz

Po odrzuceniu przez Sejm projektu ustawy o pomocy publicznej minister zdrowia wykonał manewr godny rozdziału w podręcznikach skutecznej polityki. Wycofał się na chwilę z Wiejskiej, by zaraz na drugi dzień zaatakować z Belwederu projektem tzw. ustawy prezydenckiej. Opozycja znów powróciła do okopów. (...)


VOX EX SILESIA

Strachy

Andrzej Sośnierz

Reforma służby zdrowia, restrukturyzacja szpitali, racjonalizacja wydatków - te hasła brzmią jak zaklęcia, powoli tracąc sens. Ciągle kręcimy się w zaklętym kręgu niemożności i mało kto chce i potrafi go przerwać. (...)


TYLKO FAKTY

Za dziesięć lat

Marek Nowicki

Czy za dziesięć lat będziemy mieć lek na mukowiscydozę? - Po tak zadanym pytaniu profesor Włodzimierz Zagórski--Ostoja, szef Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN długo milczy. Nie chce rozbudzać płonnych nadziei. Wyniki badań są jednak na tyle obiecujące, że w końcu odpowiada twierdząco. (...)


Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!...

Konrad Pszczołowski

Trwa majstrowanie przy zadłużonych szpitalach. Zgłaszane są kolejne wersje projektu ustawy. Jedni uważają, że to najlepsze, co może uratować szpitale przed upadkiem wskutek zajęć komorniczych, inni - że to krótka ścieżka do szybkiej upadłości, przejęcia szpitali przez grupy kapitałowe, a w konsekwencji - także redukcji zatrudnienia. (...)


INFORMATYZACJA

E-zdrowie

Anna Gielewska

E-płatnik, e-świadczeniodawca, e-lekarz, e-ubezpieczony, czyli e-RUM ma wejść w życie w całej Polsce do końca 2006 roku. Według prezesa NFZ Jerzego Millera będzie to "unowocześniony śląski START". Jeszcze w tym roku NFZ planuje eksperymentalne wprowadzenie e-RUM w jednym województwie. To pierwszy tak rozbudowany system e-administracji. (...)


Wolność dla marihuany?

Dorota Pilonis

Mam wrażenie, że minister chciał sobie zrobić publicity - powiedziała Ewa Kopicz-Kamińska, psychiatra z Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej RES HUMANE, która wzięła udział w pierwszym w Polsce "wysłuchaniu publicznym". Miało dotyczyć zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, ale dyskusję zdominował temat marihuany. (...)


KLINIKA

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa staje się coraz większym problemem społecznym. Kraje Europy Zachodniej wydają 1-3% budżetu przeznaczonego na leczenie właśnie na walkę ze skutkami zakrzepicy. Na temat profilaktyki i terapii ŻChZZ z prof. Wojciechem Noszczykiem, kierownikiem I Katedry i Kliniki Chirurgii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, rozmawia Joanna Żmiejewska. (...)


Osteoporoza postępy w diagnostyce i leczeniu

Andrzej Sawicki

Osteoporoza przez wieki była uznawana za naturalny objaw starości. Dziś ma już status choroby, a medycyna poświęca jej coraz więcej uwagi - nie tylko z powodu starzenia się ludzkości, ale również dzięki coraz lepszemu poznaniu genetyki i patofizjologii tkanki kostnej. (...)


NAUKA

Bez otwierania klatki

Łukasz A. Małek

Badania nad dostępem przezskórnym w kardiochirurgii zastawek serca rozpoczęły w 1991 r. Lata 1992-2002 stanowiły okres testowania nowej metody na zwierzętach. Trudności techniczne dotyczyły głównie odpowiedniej wizualizacji oraz sposobu umocowania stentu, poddawanego działaniu ogromnych ciśnień generowanych przez serce. (...)


Przez dziurkę do skoliozy

Marzena Gałaga

Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach przeprowadzili torakoskopię kręgosłupa u 15-letniego pacjenta cierpiącego na skoliozę. Podobne zabiegi wykonuje się od kilku lat zaledwie w kilku ośrodkach na świecie. W Polsce była to prawdopodobnie pierwsza lub jedna z pierwszych torakoskopii. (...)


Doniesienia naukowe

medNEWS, tk

- Umiarkowane spożycie alkoholu a funkcje poznawcze
- Wziewne kortykosterydy bezpieczne w ciąży
- Tamoksyfen zwiększa ryzyko epizodów zakrzepowo-zatorowych
- Wpływ środowiskowego narażenia na dym papierosowy
- Spontaniczne podnamiotowe krwiaki śródmózgowe


LUDZIE I MEDYCYNA

Pozytywiści z Kęt

Halina Kleszcz

Służba zdrowia w Kętach nie przystaje do prasowych obrazów katastrofy w lecznictwie. Jest przykładem, ile znaczy dobry gospodarz! Umiano tu świetnie wykorzystać każdą szansę, sięgnąć po środki unijne, tkwiące w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego czy Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi. (...)


ROZMOWA

Służba zdrowia a potrzeby obronne państwa

Ze Stefanem Pechcińskim i Włodzimierzem Rycerskim, autorami rozporządzenia regulującego zasady gotowości i działań służby zdrowia dla potrzeb obronnych państwa, rozmawia Konrad Pszczołowski. (...)


RYNEK LEKÓW

Samoleczenie a leki OTC

Tomasz Mrozowski

Koncepcja społeczeństwa, w której każdy obywatel z każdym niedomaganiem zgłasza się do lekarza, jest nierealna, a żaden system organizacyjny ochrony zdrowia nie mógłby jej sprostać. Istotna jest zatem nie walka z samoleczeniem, ale starania o to, aby było ono możliwie bezpieczne. (...)


Bioton wchodzi na giełdę

Bioton S.A. jest pierwszą w Polsce firmą biotechnologiczną, która wejdzie na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. 21 lutego został opublikowany prospekt emisyjny Spółki, subskrypcja akcji potrwa od 28 lutego do 8 marca; debiut na parkiecie jest przewidywany na połowę marca. (...)


Nowy projekt badawczy ADAMEDU

Adamed ma na swoim koncie 17 zgłoszeń patentowych na substancje aktywne i własne formuły. W 2005 roku firma ma zamiar przeznaczyć 3 miliony złotych na projekt badawczy o nazwie Aserin, dotyczący zastosowania technik laserowych w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów. (...)


EDUKACJA

MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Jakub Klimkiewicz

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami.


LEKCJA ANGIELSKIEGO

English in Medicine

Janusz Okrutnik

Lekcje angielskiego przygotowane w oparciu o kurs "English in Medicine" prowadzony w Worldwide School dla lekarzy i pracowników medycznych. Kurs zawiera terminologię medyczną, powtarza i rozszerza struktury gramatyczne oraz słownictwo. (...)


KONTRAKT

MOJA PRAKTYKA

O pracy w Szwecji

Przemysław Sozański

Pracuję w Sandens Vardcentral, jednej z trzech przychodni w Boden, miasteczku liczącym ok. 25 tys. mieszkańców. Koledzy z Polski poprosili o przybliżenie realiów pracy lekarza w Szwecji. Oto, jakie są moje doświadczenia 14 miesięcy pracy w Norrbotten, czyli najbardziej na północ położonej części Szwecji. Pacjenci z tego okręgu nie mają problemu z dostępem do opieki specjalistycznej, choć w całym województwie jest on mocno uwarunkowany dużymi odległościami. (...)


Za dużo pieniędzy

Dorota Pilonis

W ubiegłym roku NFZ nie wykorzystał 2% środków przeznaczonych na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Zaledwie w kilku województwach przekroczono ich plan. Tymczasem w dwóch oddziałach NFZ aż 7% budżetu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie wykorzystano. (...)


FELIETON

Co czeka studenta medycyny?

Mariusz Kazimierz Wojtowicz

Cóż go czeka? Z jednej strony: załamanie systemu ochrony zdrowia - protesty, strajki, głodówki, zamykanie zakładów medycznych, z drugiej - nieuczciwość urzędników decydujących o dysponowaniu publicznymi środkami na ochronę zdrowia. To powoduje frustracje i brak motywacji do dalszego kształcenia. (...)


APEL

Apel do prezydenta, rządu, parlamentarzystów...

Robert Sapa

Jesteśmy przeciwni temu, by tragiczny stan polskiego szpitalnictwa oraz biedę pracowników wykorzystywać jako element kampanii wyborczej i walki politycznej. Pustosłowie, demagogia, populizm wykorzystywane do zdobywania politycznego kapitału - szkodzą opiece zdrowotnej w najwyższym stopniu. (...)


WARTO WIEDZIEĆ

Przykre rozstanie

Stefan Ancerewicz

W działalności każdego z pracujących na własny rachunek i zatrudniających pracowników może zdarzyć się moment, w którym trzeba będzie się rozstać z pracownikiem ze skutkiem natychmiastowym z winy tego ostatniego - czyli zwolnić go dyscyplinarnie. Nie jest to miła sytuacja. (...)


MEDYCZNE BUDOWANIE

Co na murach?

Zygmunt Jazukiewicz

Zarówno rozporządzenia do ustawy o zawodzie lekarza, jak i do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej kładą nacisk na stosowanie takich materiałów, zwłaszcza wykończeniowych, które zapewnią łatwość utrzymania higieny. Warto przyjąć generalną zasadę: stosować w możliwie najmniejszym stopniu tworzywa sztuczne i drewno. (...)


PUBLIC RELATIONS

Coś dla mediów, czyli konferencja prasowa

Grzegorz Żurawski

Konferencja prasowa jest doskonałym narzędziem, dzięki któremu można przekazać ważne informacje przedstawicielom wielu mediów. Jednak, aby dziennikarze zjawili się na konferencji, jej temat musi być dla nich naprawdę interesujący. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Postrzyknięty wozak

Janina Banachowska

Zajechał parą ciężkich koni od zrywki zaprzężonych do przodka od sań. Na takim przodku mocują dłużycę do ściągania jej na plac składowania drewna. Okazało się, że wozak od jednego z tych dwóch koni źle podparł ładowany właśnie na sanie pień, skręciło go nieco w bok i poczuł silny ból w krzyżach. Po prostu go postrzykło. (...)


SZPITAL POLSKI

Równia pochyła

Marzena Gałaga

Na znak protestu przeciwko likwidacji jednego z oddziałów i przekształceniu Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Katowicach w ośrodek opieki długoterminowej, załoga placówki przystąpiła do rotacyjnego strajku okupacyjnego. Strajkujący mają nadzieję, że uda im się w ten sposób wymóc zmianę decyzji na organie założycielskim, którym jest katowicki magistrat. (...)


ZARZĄDZANIE

Zbieg egzekucji

Anna Chamier

Los Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku zawisł na włosku. - Konto szpitala zostało zablokowane przez komornika w Narodowym Funduszu Zdrowia - oznajmił dziennikarzom dr Mirosław Domosławski, dyrektor gdańskiego szpitala. - Jeśli nie dojdziemy do porozumienia, to nie będę miał pieniędzy ani na zakup leków, ani na wypłatę pensji za luty. Doszło do zbiegu kilku egzekucji komorniczych. (...)


KSZTAŁCENIE

Operacja w łonie matki

Marzena Gałaga

Pierwszą w Polsce południowej operację zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej z otwarciem macicy u 28-tygodniowego płodu przeprowadzono w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii Śląskiej AM w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. (...)


Zabiegi bez otwierania głowy

Marzena Gałaga

Małoinwazyjnej, wewnątrznaczyniowej terapii malformacji naczyniowych w obrębie głowy poświęcone były warsztaty neuroradiologii zabiegowej, zorganizowane - po raz pierwszy na Śląsku - w Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. (...)


Jak zarządzać?

Halina Kleszcz

Małopolski Związek Pracodawców ZOZ przekształca comiesięczne posiedzenia w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w warsztaty zarządcze. Ostatnio moderatorem sesji szkoleniowej był ekonomista z Wrocławia dr Wojciech Misiński, współpracujący z Centrum im. Adama Smitha. (...)


ZE ŚWIATA

Prywatne szpitale dla każdego

Grzegorz Juszczyk

Portugalia jako pierwsza w Europie oddała publiczne szpitale w zarządzanie prywatnym spółkom, co rozpowszechnili później Brytyjczycy w NHS. Teraz idzie o krok dalej - nowe szpitale w kraju, gdzie leczenie finansowane jest z budżetu, wybudują prywatni inwestorzy. (...)


WARTO WIEDZIEĆ

Zwolnienia grupowe

Stefan Ancerewicz

Protesty pracowników służby zdrowia związane z ustawą o supach są m.in. skutkiem obaw związanych z przewidywaną komercjalizacją szpitali, a także możliwością postawienia ich w stan upadłości czy likwidacji. W tej sytuacji wiedza na temat zwolnień grupowych wydaje się potrzebna kierownictwu zakładów lecznictwa zamkniętego. (...)


Z DROGI...

Odruch warunkowy

Andrzej Musiałowicz

Czy ktoś jednak usłyszy nieśmiałe pytanie o należyte potraktowanie tych zakładów, które wspólnym wysiłkiem dyrekcji i pracowników osiągają dodatnie wyniki finansowe, inwestują i rozwijają się w przemyślany sposób? Na szczęście takich zakładów spotykam coraz więcej, na nieszczęście pozostają one nadal na marginesie uwagi polityków. (...)


OKIEM DYREKTORA

Ruchome piaski

Janusz Atłachowicz

Zarządzającym najbardziej brakuje dziś stabilizacji prawnej. Nawet z bardzo trudną sytuacją można sobie poradzić, jeżeli nie podlega ona zbyt częstej zmianie, a kierunek jest do przewidzenia. A zmiany legislacyjne u nas wprowadzane są chyba najszybciej na świecie. (...)


bot