Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 97–100/2003
z 18 grudnia 2003 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2003


AKTUALNOŚCI

Nie chcemy rewolucji

Aleksandra Gielewska

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do końca grudnia 2005 r. mają się przekształcić w spółki użyteczności publicznej działające według Kodeksu spółek handlowych. Mogą to uczynić dobrowolnie, zwabione mirażem pomocy publicznej oraz przejściowego wyzwolenia się od natarczywości wierzycieli, albo - później, jesienią 2005 r. - z mocy prawa. W przeciwnym razie zostaną zlikwidowane bądź przekształcone w zakłady budżetowe lub jednostki budżetowe. (...)


PANOPTICUM

Szkło na mrozie

Marek Wójtowicz

Stuletnia gumka w majtkach jest bardziej elastyczna niż NFZ w konkursie ofert na rok 2004. W niedawnej debacie telewizyjnej wiceprezes NFZ p. Mazur zapewniał mnie na oczach podopiecznych TVP3, że NFZ będzie elastyczny i wyrozumiały dla zabiedzonych, odstających od standardów lokalowo-sprzętowo-kadrowych świadczeniodawców. Niestety, Panie Wiceprezesie. NFZ jest elastyczny jak szkło na mrozie. (...)


VOX EX SILESIA

Mądry Polak...

Andrzej Sośnierz

A miało być tak dobrze. Solą funduszu miała się stać podstawowa opieka zdrowotna, którą należało wzmocnić. Zapowiadano, że lekarz rodzinny będzie filarem systemu. W rzeczywistości - stał się filarem oporu wobec nowego systemu. Lekarze rodzinni mieli otrzymać nie tylko więcej pieniędzy, ale jednocześnie być jednym z ważniejszych ogniw opieki zdrowotnej. Okazało się, że lekarz rodzinny to szmelc, można go w każdej chwili zastąpić przychodnią w szpitalnej izbie przyjęć, przychodnią w domu pomocy społecznej, gdziekolwiek. Ideał sięgnął bruku. (...)


Jaki sens ma wprowadzanie nowych regulacji?

Anna Piątkowska

Stanowione prawo powinno realizować określony przez ustawodawcę cel, być jednoznaczne, a co za tym idzie - nie budzić wątpliwości interpretacyjnych, jednocześnie pozostawać w harmonii z przepisami już obowiązującymi, a w żadnym przypadku - nie zaburzać istniejącego ładu prawnego. Rządowy projekt zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zawarty w projekcie ustawy o pomocy publicznej nie spełnia żadnego z tych wymogów. (...)


Ściągawka z projektu ustawy o pomocy


Ze względu na konstrukcję ustawy o pomocy, jej objętość, rangę projektu, jak i dalekosiężne skutki projektowanych zmian dla systemu ochrony zdrowia - przygotowaliśmy "Ściągę" z zawartości ustawy o pomocy publicznej. Numeracja stron dotyczy druku sejmowego 2278 w wersji dostępnej w internecie. Naszym zdaniem - projekt tej ustawy to lektura obowiązkowa dla większości z ponad 448 tys. pracowników spozów oraz ich organów założycielskich, prawników, polityków zdrowotnych i innych (nasza "ściągawka" ułatwi poruszanie się w gąszczu projektowanych przepisów). Skutki regulacji, nad którymi pracuje jeszcze Sejm, gdyby weszły one w życie , dotkną przecież nie tylko 996 spozów, ale także - 38 mln Polaków. Nie ma dziś w ochronie zdrowia ważniejszego problemu, niż doprowadzenie do nieuchwalenia tej ustawy. (...)


Co się zmienia w ustawie o zozach?

W art. 38 (str. 24-96) ustawy o pomocy publicznej dokonywane są gruntowne zmiany w ustawie o zozach. I tak m.in.: w pkt. 2 tego artykułu (str. 26) - nadaje się nowe brzmienie art. 7 ustawy o zozach: zakład nie będzie mógł odmówić udzielenia świadczenia w sytuacji zagrożenia życia (w każdej innej poza tą sytuacją - będzie mu zatem wolno odmówić, co jest zapisem chyba wyjątkowym w światowym prawodawstwie). (...)


Najtańsza na świecie restrukturyzacja publicznego sektora zdrowia

Spzozy same natomiast mają wycenić użytkowane przez siebie nieruchomości, co wg rządu kosztować je będzie łącznie 30 mln zł. Ale czy w Warszawie znajdą się biegli, którzy za 30 tys. zł wycenią wartość budynków i sprzętu np. CZD? I dlaczego właściwie koszty tej wyceny miałyby obciążać finanse spzozu? Podobnie - jak koszty odpraw dla tracących stanowiska w spzozach z mocy ustawy? I to jest cała publiczna pomoc dla sektora zdrowia. A na restrukturyzację takich branż, jak górnictwo, hutnictwo, stocznie, czy PKP, rząd przeznacza miliardy z naszych wspólnych pieniędzy. I to jest właśnie troska o bezpieczeństwo zdrowotne. (...)


Dwa razy więcej na głowę

Marek Naumiuk

Lekarze rodzinni w woj. lubelskim złożyli oferty, ale nie akceptują warunków NFZ. Wszystkie powiaty woj. lubelskiego mają pełne zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach poz na 2004 r. - informuje Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ. Na konkurs świadczeń w poz wpłynęło 468 ofert, czyli ponad 100% w stosunku do umów podpisanych na 2003 r. Złożyło je 457 świadczeniodawców, wszystkie dopuszczono do dalszego postępowania. Jednak część ofert pochodzących od podmiotów lekarskich w załączniku nr 2 zawiera informacje o tym, że nie akceptują one warunków umów ustalonych przez NFZ. (...)


W Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie: Sposób na laboratorium

Marek Naumiuk

ARCHITECT - superszybki analizator do zintegrowanych badań biochemicznych i immunochemicznych (są tylko dwa takie w Polsce), VITEK - automatyczny analizator mikorobiologiczny do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości oraz CELL-DYN - analizator hematologiczny to nowe nabytki Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie. O takiej modernizacji szpital mógłby tylko pomarzyć, gdyby nie decyzja o przekazaniu laboratorium firmie zewnętrznej. (...)


UWAGA!!! Przedawnienie 203

Z dniem 1 stycznia 2004 r. miną 3 lata od chwili obowiązywania tzw. ustawy 203. Oznacza to, że pod koniec stycznia 2004 r. (tj. po upływie 3 lat od dnia będącego terminem wypłaty wynagrodzenia za styczeń 2001 r.) minie również termin składania pozwów do sądów pracy o wypłacenie podwyżki - w przypadku, gdy podwyżka nie została przez pracodawcę wypłacona. Jeżeli pozew będzie złożony po tym terminie, to okres, za który sąd może nakazać pracodawcy wypłatę podwyżki, będzie wynosił tylko 3 lata wstecz od daty wniesienia pozwu, a więc roszczenie za pewien okres obowiązywania ustawowej podwyżki się przedawni, chyba że w tzw. międzyczasie pracodawca (spzoz) uznał na piśmie roszczenie pracownika, co powoduje, że bieg przedawnienia został przerwany. Przedawnienie rozpoczyna biec na nowo od daty uznania roszczenia. Dlatego zwracamy się do wszystkich lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, którzy nie otrzymali podwyżki "203", aby występowali do sądów pracy z odpowiednimi pozwami. Wzór pozwu znajduje się na stronie internetowej OZZL: www.ozzl.org.pl


OPINIE

Socjalizm albo kapitalizm, albo chaos

Krzysztof Bukiel

Socjalizm albo śmierć! Takie hasło wykrzykuje przy każdej okazji ukochany przywódca Kubańczyków. Być może w jego ustach ma ono sens, bo w państwie kapitalistycznym, które z natury rzeczy jest (powinno być) państwem prawa, zostałby rychło ukarany śmiercią za swoje dotychczasowe dokonania. Na szczęście, alternatywą socjalizmu może być kapitalizm. Kiedy jednak nie chce się kapitalizmu, a jednocześnie rezygnuje z socjalizmu, pozostaje wyłącznie "trzecia droga", a tak naprawdę - chaos. Dowodzą tego dobitnie ostatnie "doświadczenia" polskiej służby zdrowia. (...)


KONTRAKT

Polowanie z nagonką

Robert Sapa

Prezes NFZ postawił sobie za punkt honoru wystrzelać lekarzy rodzinnych. Bo krnąbrni, bo mieli odwagę powiedzieć głośno, że to, co Fundusz im proponuje, jest nie do przyjęcia. Myślistwo ma we krwi i słabość do tej dziedziny łowiectwa, zmienił więc kontraktowanie świadczeń w polowanie z nagonką. Prezes uwielbia widać smak adrenaliny, więc jak nie skorzystać z takiej okazji? Najpierw - nagonka. Propagandowe wypowiedzi w mediach zastraszyły zdezorientowanych. A niesforną zwierzynę, zziajaną i wylęknioną, łatwiej ustrzelić. Trudniej jednak poradzić sobie z całym stadem wygłodniałych wilków, lepiej rozbić je na mniejsze grupy. Można na przykład zaczaić się na wybrane sztuki - np. w Opolskiem. Dobrze też pozbawić stado przewodników. (...)


Opolszczyzna i Wielkopolska nie przystępują do dodatkowego konkursu ofert!

10 grudnia w Opolu odbyło się spotkanie świadczeniodawców z woj. opolskiego. W związku z tym, że warunki dodatkowego konkursu ofert ogłoszonego przez OW NFZ w Opolu nie uległy jakimkolwiek zmianom, a użyta przez NFZ formuła "rokowań" jest fikcją - podjęto jednoznacznie decyzję o nieprzystępowaniu do dodatkowego konkursu ofert. (...)


Poligon polski w opolskim

Korund

I mamy rokowania! Tak przynajmniej mogłoby się wydawać mniej zorientowanym patrzącym w kierunku Opolszczyzny. 7 grudnia Oddział Opolski NFZ ogłosił rokowania na świadczenia z zakresu poz i zaprosił do nich praktyki, które w 2003 r. miały umowę, a nie przystąpiły do konkursu ofert na 2004 r. (tak zwani buntownicy, czyli lekarze Porozumienia Zielonogórskiego). Specjalnie ze względu na pułkownika prezesa Panasa będę ich nazywał zielonymi buntownikami. W tych tzw. rokowaniach mamy też kilka innych terminów: 18 grudnia - termin składania ofert, 19 czy 20 grudnia - otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie rokowań - do 23 grudnia. (...)


Drugi raz ta sama zdechła żaba

Dariusz Czaczka

Zgodnie z przewidywaniami, NFZ doszedł do wniosku, że dotychczasowe metody straszenia świadczeniodawców, którzy nie przystąpili do pierwszej odsłony spektaklu pt. "Parodia konkursu ofert", powinny już odnieść skutek. Przerażeni i skruszeni teraz już potulnie schylą się po rzucony przez NFZ ochłap, czyli wezmą udział w spektaklu pt. "Parodia - odsłona uzupełniająca". Parodia parodii rzadko bywa śmieszna, a dla naszych podopiecznych i zakładów może się okazać wręcz tragiczna. W województwie opolskim ogłoszono podjęcie rozmów uzupełniających konkurs ofert na poz z lekarzami, którzy nie przystąpili do konkursu. Możemy być niemal pewni, że podobne działania zaczną się w najbliższym czasie także w innych województwach. (...)


Nabijania w butelkę ciąg dalszy

Zarząd ZPOZ z siedzibą w Zabrzu

Cała lista tych "diabelskich kruczków" w warunkach ogólnych i szczegółowych powoduje, że nie sama kwota kapitacyjna jest tu zasadniczym problemem. Domagamy się przede wszystkim wyłączenia z umowy wszystkich nierealnych wymagań i biurokratycznych utrudnień. Podkreślaliśmy to od początku protestu. Kwestia pieniędzy jest drugorzędna, choć istotna. (...)


Poparcie dla PZ

Leszek Kryczka

W województwie świętokrzyskim sytuacja w podstawowej opiece zdrowotnej na razie się nie zmienia. Głęboki niepokój budzi stanowisko prezesa NFZ Krzysztofa Panasa. Przesunięcie terminu "rokowań" w zakresie usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych przy niezmienionych warunkach ogólnych i szczegółowych konkursu na 2004 r. w żadnym wypadku nie może zostać zaakceptowane. Istotą trwającego konfliktu są przecież proponowane przez NFZ warunki sprawowania opieki medycznej w zakresie poz. Władze NFZ nie chcą w tej sprawie żadnych negocjacji z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego. (...)


Jak wyssać krew, a dziurki nie zrobić...

Janusz Tylewicz

Koszt transportu pokrywa oczywiście lekarz zlecający, jednak na osobach, które nie są obłożnie chore, ale wymagają transportu - ciąży obowiązek współpłacenia. I konia z rzędem każdemu, kto wskaże, jak to współpłacenie ma być realizowane: wprost do kieszeni lekarza, przelewem, a może w drodze egzekucji komorniczej? Lekarze poz udzielają świadczeń zdrowotnych. Ale rząd i posłowie, poprzez zmiany w ustawie o zozach i o ubezpieczeniu w NFZ - nałożyli na nich obowiązek posiadania karetek oraz wypełniania roli taksówkarzy. Jak zwykle - "zapomnieli" przekazać środki finansowe na to iście medyczne zadanie, jakim jest transport sanitarny. A warto pamiętać, że transport sanitarny to nie tylko karetka. Czasami - także śmigłowiec. (...)


Szantaże i kłamstwa

W Tygodniku Politycznym Jedynki (12 grudnia, TVP 1) zastępca prezesa NFZ Marek Kondracki informował, że w czterech województwach wchodzących w skład Porozumienia Zielonogórskiego (w tym w opolskim) zostały podpisane umowy dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. To KŁAMSTWO, które jest przejawem działań totalitarnego systemu wobec świadczeniodawców. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego, w związku z przekazywaniem przez przedstawicieli centrali NFZ fałszywych informacji w mediach, podejmie odpowiednie działania na drodze sądowej. (...)


Próba mediacji

Dorota Pilonis

Senatorowie podjęli się próby mediacji między lekarzami poz a NFZ i ministerstwem zdrowia. Prezes funduszu twierdzi, że "się nie złamie", a lekarze z Porozumienia, że Opola nie da się "wziąć pojedynczo". Podczas spotkania z senacką Komisją Polityki Społecznej i Zdrowia minister Leszek Sikorski stwierdził, że przewidywana na 31 grudnia br. strata z tytułu realizacji planu finansowego NFZ wyniesie 1,5 mld zł. Dużą jej część stanowią koszty świadczeń wykonanych ponad zakontraktowany limit. Od stycznia do września wyniosły one 682 mln zł. Najwięcej nadwykonań odnotowano w województwach: małopolskim, mazowieckim i wielkopolskim. Aż 67% z nich powstało w szpitalach, a 13% w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. (...)


Apel NRL do całego środowiska Medycznego!

Wydarzenia ostatnich dni wokół kontraktowania świadczeń, zwłaszcza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, budzą najwyższy niepokój całego środowiska lekarskiego. Zapowiadane przez kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia działania, zmierzające do przekazania kontraktów szpitalom i innym świadczeniodawcom, świadczą o braku znajomości realiów pracy nie tylko podstawowej, ale całej opieki zdrowotnej, jak również obowiązującego prawa. (...)


LUDZIE I MEDYCYNA

Z pamiętnika lekarza poz

Piotr Ksyster

Rozpoczęliśmy badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy, bo udało się nam uzyskać możliwość nieodpłatnego wykonania kilkudziesięciu cytologii u kobiet przed 60. rokiem życia. Porozlepiałem trochę plakatów w okolicy i zaraz pierwszego dnia zjawia się pani X, która nie jest wprawdzie naszą pacjentką, ale korzysta ze wszystkich możliwych akcji profilaktycznych i promocyjnych w całym mieście. Zażyczyła sobie porady ginekologicznej, a ponieważ nie kwalifikuje się do ustalonego przedziału wiekowego, to po badaniu pielęgniarka zwróciła się o uiszczenie opłaty, bo gabinet ginekologiczny ma status prywatnego. I tu się zaczyna afera. (...)


Specjalistyczny Szpital Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii w Busku Zdroju:

Górka ze snów Żeromskiego

Halina Kleszcz

Niby zwyczajny, a jednak nie całkiem. Każda publikacja o tym szpitalu niezmiennie porusza nutę wspomnień, poprzetykanych wielką miłością do "Górki", która dla wielu małych pacjentów była niczym nowe, podarowane życie. U schyłku swych dni potrafią tęsknić do chwil tam przeżytych, przyjeżdżają z antypodów, aby dzisiejszą "Górkę" jeszcze zobaczyć przed śmiercią . Przywożą swoje muzykalne wnuki i chcą dla "Górki" koncertować. Na podwórzu, by wszyscy mogli usłyszeć. (...)


POLEMIKI

Kto kogo dyskryminuje

Ewa Sęk / Tadeusz J. Szuba

Artykuł autorstwa dr. Tadeusza J. Szuby, który ukazał się 23.10.2003 r. w "Służbie Zdrowia", zawiera nieścisłe dane i nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię firmy Schering AG, producenta leku Bonefos. Jakie są fakty przeczące tezom dr. Szuby? (...)
Niech mi będzie wolno wyrazić zadowolenie, iż Schering skierował ostrze swej krytyki na mnie i pohamował się nieco w wylewaniu pomyj na Polskę, z której jego oddział w Warszawie żyje. Przypomnę, iż moja notatka z 23 października "Kto kogo dyskryminuje" była sprowokowana nie Bonefosem (klodronianem Scheringa), a bezczelnością i tupetem firmy Schering ubliżającym nam w sposób niedopuszczalny. Schering może podnosić swe zasługi na rzecz Bonefosu, choćby urojone, może zabiegać u władz o najlepsze warunki robienia pieniędzy w Polsce, ale niech nie śmie lżyć Polski, jej rządu i jej instytucji. (...)


NAUKA

Do lubelskiej kliniki zamiast do Houston?

Marek Naumiuk

Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Lublinie stara się o przystąpienie do drugiej fazy badań klinicznych nad skutecznością metody leczenia chorób nowotworowych antyneoplastonami. W Lublinie byłyby realizowane 2 programy spośród 87 prowadzonych na świecie - obejmujące guzy mózgu, m.in. glejaki anaplastyczne. Niewykluczone też, że na Lubel- szczyźnie, w ramach programu offsetowego, powstanie zakład farmaceutyczny produkujący preparaty antyrakowe. Obie wiadomości związane są z wizytą w Polsce doktora Stanisława Burzyńskiego, lekarza i naukowca z Houston w stanie Teksas (USA), znanego w świecie twórcy teorii i praktyki leczenia chorób nowotworowych odkrytymi przez siebie anty- neoplastonami. (...)


Doniesienia naukowe medNEWS

oprac. Tomasz Kobosz

- Wirus Herpes Simplex typu 2. a ciężkie zapalenia opon mózgowych
- Porównanie wpływu leków hipotensyjnych na częstość występowania epizodów sercowo-naczyniowych
- Przewlekłe zapalenie oskrzeli u osób w podeszłym wieku
- Białko CTLA4Ig skuteczne w leczeniu RZS
- Obustronna stymulacja jąder podwzgórza w chorobie Parkinsona
- Letrozol wydłuża remisję choroby po leczeniu raka sutka


SZPITAL POLSKI

Dramat wysokospecjalistycznych

Tomasz Sienkiewicz

Prof. Zbigniew Religa, senator i dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie przewiduje, że realizacja projektu kontraktacji usług medycznych NFZ na przyszły rok spowoduje katastrofę polskiego systemu ochrony zdrowia. Może do niej dojść nie tylko z powodu znanej sytuacji w podstawowej opiece zdrowotnej, ale także z racji bardzo niskich kontraktów dla szpitali. (...)


Hamowanie niepublicznych

Piotr Gerber, Edyta Karasek

Przed 1999 r. liczba szpitali niepublicznych w Polsce była znikoma, nie miały one również żadnego dostępu do środków publicznych. Reforma z 1999 r., poprzez wprowadzenie powszechnego kontraktowania usług medycznych, stworzyła jednostkom prywatnym możliwości "wejścia" do systemu finansowanego ze środków publicznych. Po wprowadzeniu kas chorych podmioty niepubliczne mogły stawać do konkursu i zawierać z nimi umowy na świadczenia; dzięki temu zaczęło powstawać coraz więcej szpitali niepublicznych. Niestety, po utworzeniu NFZ tempo powstawania szpitali niepublicznych zdecydowanie zmalało, głównie ze względu na wprowadzone limity w finansowaniu świadczeń. Powołanie NFZ spowodowało też zatrzymanie dopływu środków prywatnych do ochrony zdrowia z powodu wstrzymania procesu kontraktowania z nowo powstającymi szpitalami i zniesienia dla nich promes. (...)


Krakowski Szpital Bonifratrów

Marek Krobicki

Blisko 400 lat temu, w 1609 r., brat Gabriel Ferrara sprowadził do Polski zakon Bonifratrów, już wówczas słynący z ziołolecznictwa. Wkrótce potem w centrum Krakowa, u zbiegu ulic św. Marka i św. Jana, Bonifratrzy otworzyli pierwszy w Polsce dom zakonny oraz szpital. Po 200 latach, w 1812 r. zakon wraz ze szpitalem przeniósł się na krakowski Kazimierz, dzielnicę wówczas żydowską, zasiedlając budynki po wymarłym zakonie Trynitarzy. Szpital przeżywał tam trudne chwile, groził mu upadek, a jednak pod koniec XIX wieku nowy przeor Laetus Bernatek postanowił wybudować nowy gmach szpitalny. Dziś można by powiedzieć, że okazał się prekursorem technik marketingowych: zaproponował władzom austriackim w Wiedniu wybudowanie nowego szpitala na cześć cesarza Franciszka Józefa, z okazji 50-lecia jego panowania. (...)


Dolny Śląsk: Zagrożenia i propozycje terapii

Ewa Krupczyńska

To spotkanie odbywa się w obecności dziennikarzy, przy otwartej kurtynie. Jest krzykiem rozpaczy naszego środowiska, który powinien być wreszcie usłyszany i zrozumiany - tak witał uczestników forum dyskusyjnego na temat szpitalnictwa Dolnego Śląska, zorganizowanego przez DIL, jej prezes dr n. med. Andrzej Wojnar. W forum z udziałem m.in. senatora RP dr. n. med. Marka Balickiego uczestniczyło 25 przedstawicieli organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Dolnego Śląska oraz przedstawiciele samorządu lekarskiego, pielęgniarskiego i aptekarskiego. (...)


Koniec prowizorki

Marek Naumiuk

28 listopada 2003 r., po ponad dwóch latach starań, lubelski Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali, dysponujący od czerwca 2001 r. pierwszym w Polsce szpitalnym oddziałem ratunkowym dla dzieci, wzbogacił się o nowoczesne lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. Dzięki tej inwestycji pacjenci będą szybciej i bezpieczniej trafiać do SOR. Dotychczas helikoptery musiały lądować w prowizorycznych warunkach, na trawniku ruchliwej dwupasmowej ulicy w sporej odległości od szpitala. (...)


OGŁOSZENIA

Konkursy i ogłoszenia (nr 97-100/2003)


bot