Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 73–76/2003
z 25 września 2003 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2003


AKTUALNOŚCI

Z ministrem zdrowia Leszkiem Sikorskim rozmawia Aleksandra Gielewska:

Mleczną krowę zarzyna się raz

- Rząd zakłada, że 1 stycznia 2004 r. mają wejść w życie 2 ustawy: nowelizacja ustawy o zozach oraz ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji spzozów. Obie - przewidują komercjalizację spzozów. Czy ministerstwo zdrowia wie, jaka jest dziś skala i struktura zadłużenia publicznych zakładów, a zwłaszcza - jaka była na 31 marca br.? I w czyich rękach są długi spzozów, a zatem, kto może się stać potencjalnym udziałowcem w spółkach użyteczności publicznej? (...)


Minister Leszek Sikorski przekonywał w Gdańsku do rządowych projektów:

Szpital jako przedsiębiorstwo

Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

Jak już pisaliśmy, rząd Leszka Millera w ekspresowym tempie przygotowuje 2 ustawy (nowelizację ustawy o zozach oraz ustawę o pomocy publicznej), które pozwolą przekształcać samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w spółki użyteczności publicznej (supy). Na czym ma polegać sens i logika tej operacji, starali się zrozumieć m.in. dyrektorzy szpitali i samorządowcy z całego kraju, którzy licznie zjechali w ubiegłą środę do Gdańska na seminarium "Założenia ramowe procesu restrukturyzacji i zmiany organizacji prawnej zakładów opieki zdrowotnej", zorganizowane przez AM w Gdańsku i Gdańską Akademię Bankową. (...)


PANOPTICUM

Coup de grace, czyli koniec "darmochy"

Marek Wójtowicz

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie wyczerpał we wrześniu roczny limit porad specjalistycznych zakontraktowanych z NFZ, wprowadził więc opłaty za kolejne, udzielane do końca roku, ponadlimitowe porady w wysokości 20-25 zł za każdą. Zrobiła się z tego afera medialna na czterdzieści fajerek i NFZ zerwał umowę z IMW w części dotyczącej porad specjalistycznych. I bardzo dobrze się stało, bo do końca br. obie strony byłej umowy mogą wreszcie bez nerwów wykonywać zapisy dwóch przeciwstawnych ustaw: NFZ może respektować zapisy swojej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (art.49), a IMW swojej - ustawy o zozach (art.54). (...)


VOX EX SILESIA

RUM? START?

Andrzej Sośnierz

W ostatnich dniach dość niespodziewanie powrócił temat Rejestru Usług Medycznych (RUM). "Niespodziewanie", ponieważ wszystko, co na ten temat powiedziano czy napisano, wiedzieliśmy już od dawna, a mimo to znów pojawił się "news". Pewną nieufność budzą źródła i przyczyny ponownego medialnego powrotu RUM-u. Ale z drugiej strony - gra warta jest świeczki, bo chodzi przecież o spore pieniądze i nie tylko o pieniądze. (...)


Był plan, nie ma planu

Dorota Pilonis

Minister zdrowia Leszek Sikorski nie zatwierdził planu finansowego NFZ na 2004 r. Fundusz musi zmniejszyć nakłady na lecznictwo szpitalne, leki i koszty administracyjne, zwiększyć - na podstawową opiekę zdrowotną. Do 25 września plan ma być poprawiony, podobnie jak Krajowy Plan Zabezpieczenia Świadczeń, który określa środki na finansowanie świadczeń przez oddziały NFZ i maksymalne ceny za poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych. (...)


Szpitale na sądowej ścieżce?

Jolanta Lenartowicz

Wszyscy są zgodni, że procesy sądowe to ostateczność. - Najpierw trzeba wykorzystać wszelkie możliwości negocjacyjne. Dopiero jeśli Fundusz nie zgodzi się na kompromis, można wejść na drogę procesu sądowego - mówi Jacek Profaska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu. Uważa, że można i należy unikać dodatkowych kosztów, związanych z procesem. (...)


Śmiech niekoniecznie zdrowy

Anna Gliszczyńska

Zaczęło się. W połowie września radni sejmiku województwa pomorskiego podjęli pierwsze decyzje o likwidacjach i przenosinach placówek służby zdrowia. Na pierwszy ogień idzie słynny gdański szpital stoczniowy. Słynny, bo stąd wywodziły się autorki postulatu 16. Porozumień Sierpniowych - śp. śp. Alina Pienkowska i Barbara Przedwojska, tu także, w postaci drogiej aparatury medycznej, trafiła Nagroda Nobla Lecha Wałęsy. (...)


Krew za euro?

Dorota Pilonis

Od grudnia ubiegłego roku sejmowa Komisja Zdrowia pracowała nad rządowym projektem zmiany ustawy o publicznej służbie krwi. Komisja zmieniła całkowicie projekt przygotowany przez ekipę ministra Łapińskiego. Wzbudzał bowiem obawy komercjalizacji służby krwi w Polsce. (...)


Porozumienie biednych?

Marek Naumiuk

Z inicjatywy Zespołu Kryzysowego ds. Organizacji Ochrony Zdrowia Regionu Lubelskiego 16 września zorganizowano w Lublinie spotkanie przedstawicieli województw zainteresowanych zmianą zasad podziału środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, tak aby zapewnić obywatelom równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, niezależnie od miejsca zamieszkania. (...)


Program rekrutacji kilku tysięcy polskich lekarzy do pracy w Wielkiej Brytanii:

Kontrakty w zasięgu ręki

Marek Naumiuk

Narodowa Służba Zdrowia Wielkiej Brytanii (National Health Service - NHS) chce od 1 maja 2004 r. zatrudniać polskich lekarzy. Chodzi o 5-8 tys. krótkoterminowych kontraktów (na okres 1-6 miesięcy) w ciągu najbliższych czterech lat. Prace nad wdrażaniem tego projektu prowadzi Charles Highett, dyrektor zarządzający CarterGault Ltd. W minionym tygodniu przebywał na Lubelszczyźnie, gdzie w zozach w Lubartowie, Kraśniku, Krasnymstawie i Opolu Lubelskim przedstawił środowiskom medycznym zasady i harmonogram naboru.


Dokształcanie w zawrotnym tempie

Marek Naumiuk

Ponad półtora tysiąca lekarzy z całej Polski zgromadził III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w Lublinie. Obrady toczyły się w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej, od 11 do 13 września. W zjeździe wzięło udział ponad 100 wykładowców, wśród których licznie reprezentowani byli konsultanci krajowi. (...)


Co z ratownictwem?

W odpowiedzi na interpelację posła Bolesława Piechy w sprawie stanu przygotowań do wejścia w życie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym minister zdrowia Leszek Sikorski wyjaśnił: Dane MZ oraz wyniki kontroli NIK dotyczącej wdrażania programu zintegrowanego ratownictwa medycznego nie pozwalają na podjęcie pochopnej decyzji o rozdysponowaniu środków publicznych zaplanowanych w budżecie Ministra Zdrowia na zadania programu. (...)


ETYKA

Salus aegroti suprema lex esto:

Nowy Kodeks Etyki Lekarskiej

Aleksandra Gielewska

Aula Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2 wrześniowe dni stała się areną fundamentalnego starcia światopoglądowego polskich lekarzy. W tym konflikcie racji - prymatu praw boskich lub cesarskich na gruncie praktyki wykonywania zawodu lekarza AD 2003 - niemałą rolę odegrały autorytety. Głos papieża Jana Pawła II wywarł wpływ decydujący. Chwilami dramatyczne i do końca pasjonujące zmagania na argumenty filozoficzno-etyczno-prawno-medyczne zakończył rozsądny, demokratyczny kompromis: zwolennicy prymatu praw boskich ustąpili z większości najbardziej ortodoksyjnych i kontrowersyjnych zapisów, "procesarscy" - nie zbojkotowali obrad, dzięki czemu nowelizacja KEL stała się faktem. (...)


Po co ten kodeks?

Anna Gielewska

Czym się więc zajmuje nowy kodeks i czemu ma służyć? - On jest jakimś prawem, ale przede wszystkim jest kodeksem etycznym, a więc apelem do sumień i wrażliwości. I ma przede wszystkim znaczenie nie jako kodeks karny, ale narzędzie dydaktyczne - wyjaśniał prezes Radziwiłł. Po co zatem lekarzowi taki kodeks? Według prezesa NRL, kierowany jest on zwłaszcza do studentów medycyny, którzy mają obowiązek zdania z KEL egzaminu. (...)


Etyka to nie przepisy prawne

Jacek Hołówka

Kodeks Etyki Lekarskiej jest potrzebnym dokumentem. W nim właśnie moralne zobowiązania lekarzy ujęte są w formę jednoznacznej deklaracji obowiązków zawodowych. Dobry kodeks przyczynia się do zintegrowania środowiska lekarskiego, wzmacnia zaufanie chorych do lekarzy, podnosi autorytet ich zawodu w opinii publicznej. (...) Kodeks etyki lekarskiej powinien być sformułowany jako zbiór norm bardzo ogólnych, powszechnie akceptowanych, intuicyjnie niepodważalnych i ustalonych z intencją obowiązywania na zawsze, bez konieczności wprowadzania nowelizacji i korektur. (...)


Co się stało z naszą klasą... -

Halina Sarul

Przygotowania do zmiany Kodeksu Etyki Lekarskiej przypominały środowisku o istnieniu korporacji zawodowej lekarzy, sformalizowanej w postaci izb lekarskich. Po kilkunastu latach istnienia tej instytucji widać już bardzo wyraźnie, że została ona dotknięta tym samym schorzeniem co izby adwokackie, aptekarskie czy zrzeszenie notariuszy. Nie zostały osiągnięte i zapewne nigdy już nie będą zrealizowane szczytne cele integracji środowiska, zapewnienia mu prestiżowej reprezentacji, tworzenia i dbałości o przestrzeganie zasad etycznych oraz odpowiedniej komunikacji ze społeczeństwem. (...)


List otwarty do delegatów na Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy w Toruniu

Zwracamy się z apelem o nieuchwalanie nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej. Uważamy, że przygotowana nowelizacja, mimo trafności niektórych zapisów, nie tylko nie usuwa wad dotychczasowego Kodeksu, ale otwiera nowe pola konfliktów, zarówno w środowisku lekarskim, jak i między lekarzami a pacjentami. Potrzebny jest nowy kodeks, dobry i nowoczesny, zawierający zasady etyki i deontologii zawodowej, które będą przestrzegane przez wszystkich lekarzy. Jest to ważne zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy powszechny spadek zaufania do korporacji zawodów zaufania publicznego. (...)


Telegram z Watykanu

(...) Polskie środowisko lekarskie ma zatem prawo i obowiązek wypowiadać swoją opinię na temat etyki i jej zastosowań. Ufam, że lekarze polscy skorzystają z tego prawa i podejmą obowiązek aktywnego formowania kodeksu etycznego, który służyłby zachowaniu i rozwojowi godności ich posługiwania oraz prawdziwemu dobru każdego pacjenta. Proszę Boga o Ducha mądrości i rozeznania, aby prace VII Zjazdu były twórcze i owocne. Wszystkim lekarzom z serca błogosławię. Jan Paweł II, Papież (...)


LUDZIE I MEDYCYNA

Z pamiętnika lekarza poz

Janina Banachowska

Zawołali mnie sąsiedzi. Nie wiem, dlaczego akurat mnie, a nie weterynarza lub policję, ale tak się jakoś dziwnie składa, że na mnie spada wszystko. Po osiedlu plątał się pies, nieduży, żółty, niesłychanie agresywny. Chłopi chodzili z kijami, dzieci odwożono do szkoły samochodami. Blady strach padł na okolicę. Bano się, że pies jest wściekły. Poszłam go zobaczyć. Legowisko miał pod stodołą sąsiadów, weszłam do ogrodu otoczonego siatką, bez żadnego zabezpieczenia - prócz dobrego słowa. Zawołałam: No, Rudy, pokaż się! Wyskoczył spod stodoły warcząc, z zębami na wierzchu. Nim zdołałam odskoczyć, wbił mi zęby w udo. (...)


PIELĘGNIARSTWO

Przeciw zmianom w podatkach

medNEWS

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych skierowała do marszałka Marka Borowskiego pismo w sprawie sytuacji polskich pielęgniarek i samorządu zawodowego w związku z projektowanymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W piśmie prezes PRPiP, zwraca uwagę, że pielęgniarki i położne są objęte obowiązkową przynależnością do samorządu zawodowego, na rzecz którego wnoszą składki, dotychczas odliczane od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Podkreśla, że sytuacja finansowa pielęgniarek i położnych jest katastrofalna i nieporównywalna z sytuacją innych podatników objętych obowiązkową przynależnością do samorządów zawodowych. Dlatego też likwidacja prawa odliczenia składek członkowskich jest dla nich szczególnie krzywdząca. (...)


Nie kończą się matactwa wokół kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

Kto zarobi, kto straci

Anna Grajcarek

Urzędnicy Ministerstwa Zdrowia nie dają za wygraną. Po porażce w Sejmie, kiedy to posłowie odrzucili forsowane przez nich zapisy w nowelizowanej ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, pozbawiające samorząd zawodowy możliwości organizowania kształcenia podyplomowego - ministerstwo podejmuje kolejną próbę monopolizacji i demontażu tego kształcenia. Tym razem - w projektach rozporządzeń do ustawy. (...)


ZARZĄDZANIE

Wolność wyboru ubezpieczyciela

Wojciech Misiński

W "Dekalogu racjonalnego systemu" zaprezentowałem syntezę założeń takiego systemu. Ale proponowany model1) nie jest jedynie zbiorem haseł. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Czas na ich prezentację, tym bardziej że pod hasłami każdy może rozumieć co innego. Podstawą proponowanego modelu jest założenie konieczności konkurencji między ubezpieczycielami zarządzającymi powszechną składką zdrowotną. Konkurencja powinna dotyczyć zarówno systemu podstawowego (powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych), jak i dodatkowego (ubezpieczeń dobrowolnych). By zapewnić ewolucyjność zmian, jak i bezpieczeństwo systemu, dopiero po dwuletnim funkcjonowaniu dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych i uzupełniających możliwe byłoby skomercjalizowanie (sprywatyzowanie) zarządzania powszechną składką ubezpieczeniową. (...)


Doniesienia naukowe medNEWS

oprac. Tomasz Kobosz

- Perindopril zmniejsza ryzyko wystąpienia ostrych epizodów wieńcowych - badanie EUROPA
- Skuteczność białka C u chorych z ciężką posocznicą - badanie PROWESS
- Metformina poprawia wyniki leczenia insuliną
- Procesy zapalne zmniejszają skuteczność diety niskotłuszczowej
- Śmiertelność po ratunkowej angioplastyce wieńcowej - wyniki badania COMMA
- Wczesna tomografia pozwala na wykrycie przedklinicznego raka płuc


SZPITAL POLSKI

Powiatowe sup-y

Tomasz Sienkiewicz

Blisko 500 starostów i dyrektorów szpitali z całej Polski zjechało 15 bm. do Wrześni na konferencję "Szpitale powiatowe - dziś i jutro" z udziałem ministra zdrowia Leszka Sikorskiego. Zorganizowali ją: Związek Powiatów Polskich - największa organizacja samorządowa w kraju (powiaty są organami właścicielskimi blisko 85% polskich szpitali) oraz starostwo wrzesińskie i dyrekcja miejscowego szpitala. (...)


Rejestr zakładów "koncesją" na udzielanie świadczeń

Krzysztof Nyczaj

Blisko 500 starostów i dyrektorów szpitali z całej Polski zjechało 15 bm. do Wrześni na konferencję "Szpitale powiatowe - dziś i jutro" z udziałem ministra zdrowia Leszka Sikorskiego. Zorganizowali ją: Związek Powiatów Polskich - największa organizacja samorządowa w kraju (powiaty są organami właścicielskimi blisko 85% polskich szpitali) oraz starostwo wrzesińskie i dyrekcja miejscowego szpitala. (...)


Powiatowi liderzy przekształceń

Tomasz Sienkiewicz

15 września we Wrześni zaprezentowano doświadczenia trzech szpitali powiatowych działających jako spółki z o.o. Co się już udało, jakie są trudności? (...)


Nadzieją równe stawki

Dorota Pilonis

W Polsce nie zawsze opłaca się być gospodarnym, czasem lepiej robić długi. W służbie zdrowia jest zaś tak, że kiedy brakuje pieniędzy, zabiera się je stąd, gdzie udało się sprawnie działać, aby wspierać tych, którzy przestają funkcjonować. Tak jest właśnie z opieką psychiatryczną. W tym roku jest ona finansowana na poziomie 98,7 proc. wykonania roku ubiegłego. Zdaniem ministra Leszka Sikorskiego, wynika to z niezłej sytuacji szpitali psychiatrycznych i z tego, że część z nich uzyskała dodatnie wyniki finansowe. Do tej grupy należy właśnie Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze koło Zielonej Góry. (...)


Wernisaż

W zielonogórskim Muzeum Ziemi Lubuskiej można obejrzeć niecodzienną wystawę, zatytułowaną "Operacja: sztuka". Składają się na nią prace plastyczne pracowników służby zdrowia z woj. lubuskiego oraz niemieckiego landu Brandenburgia. Wystawa jest plonem konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Niemiecko-Polskiej Akademii Zdrowia. Doszło do niej dzięki rozwijającej się współpracy między polskimi i niemieckimi szpitalami, mającej na celu m.in. pozyskiwanie unijnych środków. (...)


bot