Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 79–82/2002
z 10 października 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2002


AKTUALNOŚCI

Kontrakty 2003

Tomasz Sienkiewicz, Aleksandra Gielewska

Kasy chorych rozprowadzają wśród świadczeniodawców płytę kompaktową "Ujednolicone zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2003". Zasady opracowane zostały przez zespół ds. ujednolicenia systemu; w jego skład wchodzą przedstawiciele kas chorych. Prace prowadzono już w UNUZ, w kilku zespołach problemowych: lecznictwa szpitalnego, poz, rehabilitacji, psychiatrii. Finalny produkt przygotowano w ministerialnym Biurze ds. Organizacji Funduszu Ochrony Zdrowia, kierowanym przez dr. Mieczysława Błaszczyka. (...)


Ustawa o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia:

Kasy do likwidacji

Jak środowiska medyczne oceniają projekt ustawy? Dziś wypowiedzi: Władysława Sidorowicza, Ewy Kopacz, Andrzeja Włodarczyka i Adama Windaka. (...)


No i założyli instytut

1 października br. minister zdrowia utworzył nową jednostkę badawczo-rozwojową: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Będzie nim kierowała prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz. Instytut powstał z połączenia Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek oraz Instytutu Leków. Jego działalność nadzorować będzie Minister Zdrowia. Jak głosi oficjalny komunikat, działania instytutu skupią się wokół badań naukowych, prac rozwojowych, kontrolnych, wdrożeniowych i edukacyjnych prowadzonych na rzecz zdrowia publicznego, w zakresie służącym poprawie i bezpieczeństwu zdrowia społeczeństwa. Placówka zajmie się opracowaniem i wdrażaniem nowych metod profilaktyki, terapii i diagnostyki, a także określeniem wymagań, jakim powinny odpowiadać produkty lecznicze i medyczne. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego będzie uczestniczył w działaniach mających na celu spełnienie wymogów UE, dotyczących zdrowia publicznego. (...)


Niejasność

Marek Wójtowicz

Niedawno po konkursie na ordynatora oddziału zaszliśmy z wygranym kandydatem do nowej, lubelskiej restauracji, żeby uczcić jego sukces. Reszta komisji nie miała na to czasu, choć konkurs został rozstrzygnięty już po dwóch godzinach, o dwunastej w południe. Polecam wszystkim ranną porę na konkursy, bo tym samym oszczędzamy wygranym kandydatom fundowania dziękczynnego obiadu lub, co gorsza, mocno zakrapianej kolacji. Nie jest to może ekwiwalent nie wypłaconej podwyżki 203, ale zawsze to wyraz jakiejś troski o kieszeń podwładnego. Wchodzimy sobie zatem obaj do restauracji i rzucamy na nią okiem wytrawnych, obliczających popyt i podaż menedżerów. I co się okazuje! Nowiutka, elegancka restauracja świeci pustkami. Znaczy, ma niskie obłożenie stolików, tak na oko 10-25%. Sprawdzamy, czy te procentowe szczątki klientów jedzą spóźnione śniadanie po nocnym pobycie w hotelu, czy też są to wygłodniali obiadowicze zaglądający do restauracji jedynie w dzień. Następnie obliczamy, dla treningu, średni czas pobytu przy stoliku i od razu tzw. przelotowość, czyli ilu klientów korzysta ze stolika w określonym przedziale czasowym. Dla nas obu, monitorujących stale procent wykorzystania łóżek w szpitalu, czas trwania hospitalizacji i przelotowość łóżek szpitalnych, taka szybka analiza to chleb z masłem. (...)


Forum Kardiologii Interwencyjnej

Marzena Gałaga

Roczne wyniki badań nad skutecznością stentów uwalniających leki pozwalają mieć nadzieję, że za kilka lat zniknie problem restenozy - nawrotu zwężenia naczynia u pacjenta, który został wcześniej poddany zabiegowi rewaskularyzacji. Mówiono o tym podczas trzydniowego Międzynarodowego Forum Kardiologii Interwencyjnej, zorganizowanego (3-5 października) w Katowicach, w ramach programu szkoleniowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przyjechało na nie około 300 kardiologów i kardiochirurgów, którzy mieli okazję wziąć udział w bezpośredniej transmisji z sal operacyjnych Górnośląskiego Centrum Medycznego. - W kardiologii interwencyjnej dokonuje się wielki przełom - podkreślił prof. Michał Tendera, kierownik III Kliniki Kardiologii Śląskiej AM w Katowicach. - Dotąd piętą achillesową tej metody była restenoza. Wprowadzone przed 15 laty stenty nie zapobiegały rozplemowi komórek od wnętrza naczynia. Od dwóch lat trwają badania stentów uwalniających leki, które nie dopuszczają do rozplemu komórek. (...)


Ostre cięcia w rehabilitacji

Ewa Krupczyńska

Na Dolnym Śląsku w niezwykle trudnej sytuacji finansowej znalazły się nie tylko zadłużone szpitale (w sumie na ponad 700 mln zł), ale również lecznictwo otwarte. Udział środków przeznaczonych przez DRKCH na poz z roku na rok maleje. To powoduje, że w długi popadają placówki lecznictwa ambulatoryjnego. Np. zadłużenie stosunkowo niewielkiego sektora publicznego poz we Wrocławiu wynosiło w tym roku 12,5 mln zł. - Ostatnio nie bilansują się już także praktyki lekarzy rodzinnych - niepokoi się Władysław Sidorowicz, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W tym roku Gmina Wrocław likwidując trzy duże zoz-y: Gądów, Psie Pole i Śródmieście, pokryła ich długi w wysokości 7,5 mln zł. W 2003 r. likwidowane będą kolejne zoz-y, których długi wynoszą w sumie 5 mln zł. Gmina deklaruje, że pokryje ich zadłużenie. (...)


Pomoc pacjentom z cukrzycą

Małgorzata Kukowska

Cukrzyca, zwłaszcza źle leczona, prowadzi zwykle do licznych powikłań. Po 15-20 latach trwania choroby u 80 proc. diabetyków pojawia się znaczne osłabienie wzroku. Dochodzi do tego upośledzenie sprawności manualnej (ponad 50 proc. osób z cukrzycą cierpi na ograniczenie ruchomości stawów) i trudności z uczeniem się. W miarę upływu lat powikłania te stają się tak ciężkie, że utrudniają samodzielne życie, w tym również samoaplikowanie insuliny w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2. W ubiegłym roku, z inicjatywy duńskiej firmy farmaceutycznej Novo Nordisk, we współpracy z Międzynarodową Federacją Cukrzycy oraz specjalnie powołanym zespołem ekspertów, przeprowadzono pierwsze w skali światowej badania DAWN (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs) postaw i zachowań chorych na cukrzycę oraz specjalistów zajmujących się opieką diabetologiczną. Badaniem objęto 5,4 tys. diabetyków, 3,8 tys. lekarzy i pielęgniarek z 13 krajów, w tym 500 pacjentów, 250 lekarzy i 100 pielęgniarek z Polski. Wyniki badań posłużą poprawie opieki diabetologicznej na świecie oraz podniesieniu jakości życia osób z cukrzycą i ich rodzin. (...)


ZARZĄDZANIE

Jak zlikwidować lub zmniejszyć zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej?

Maciej Murkowski

Nie ma i nie może być jednego prostego pomysłu-recepty na oddłużenie zakładów opieki zdrowotnej oraz poprawę ich kondycji finansowej. Chodzi tu bowiem o kompleks zagadnień, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na optymalne funkcjonowanie zakładów. Im szybciej podejmie się ich realizację, tym szybciej uzyska się pożądane efekty. Zdezaktualizowała się już ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Wszystkie ekipy reformatorów od 1995 r. utożsamiały reformę z opracowaniem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zaniedbując jej podmiot nr 1, czyli zakłady opieki zdrowotnej. Tymczasem tylko dokonanie i stałe stymulowanie niezbędnych zmian w tym obszarze przesądzi o tak oczekiwanym przez społeczeństwo sukcesie reformy. (...)


Nieznośny ciężar zadłużenia

W połowie 2001 r. zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wynosiło 2,1 mld zł. Według Ministerstwa Zdrowia, całkowite zobowiązania na koniec 2001 r. wyniosły 5,3 mld zł, przy czym połowa tego zadłużenia to zobowiązania, których termin płatności już dawno minął. To od tych długów płacone są najwyższe odsetki. Szpitale podległe samorządom terytorialnym na koniec 2001 r. miały dług w wysokości 4,4 mld zł, kliniczne (własność uczelni medycznych) - 612 mln zł, a instytuty badawczo-rozwojowe, podległe ministrowi zdrowia - ok. 255 mln zł. Obecnie już 600 spośród 750 szpitali ma długi, które łącznie sięgają prawie 7 mld zł. Okres od dostawy do zapłaty za leki i sprzęt medyczny często przekracza 180 dni, a rekordziści nie płacą od ponad 2 lat. Latem br. ministerstwo zdrowia zwróciło się bezpośrednio do spzozów o nadesłanie informacji o zadłużeniu. Odpowiedziały 1033 zakłady: ich zobowiązania wymagalne na 30. VI. br. wynosiły 3 mld 173 mln zł. Jedynie 6 proc. tej kwoty objęto działaniami układowymi i restrukturyzacyjnymi, a w przypadku dalszych 12 proc. - dokonano cesji zobowiązań. Około 60-proc. udział w tym zadłużeniu ma 150 spzozów, natomiast ponad 200 zakładów ma niezłą kondycję finansową, nie generuje zadłużenia i zachowuje płynność finansową. Część ratuje się kredytami. (...)


Medale rozdane, długi pozostały

24 września w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom dwóch konkursów: o tytuł Menedżera Roku 2002, ogłoszonego przez miesięcznik "Przewodnik Menedżera" oraz "Jak zlikwidować lub zmniejszyć zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej?", zorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Sprzętu Medycznego. W pierwszym konkursie zwyciężyli: Zbigniew Pawłowicz - dyr. Regionalnego Centrum Onkologii Szpitala im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Wojciech Puzyna - dyr. Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie (ex equo I miejsce), a także Dariusz Hajdukiewicz - dyr. SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim (II miejsce; o tej ostatniej placówce szerzej piszemy na str. VI-VII SzP). Wyróżnienia - w kategorii zakładów publicznych - przypadły: Jerzemu Kurkowskiemu - dyr. SPCSK ŚAM w Katowicach, Przemysławowi Oszukowskiemu - dyr. ICZMP w Łodzi oraz Bernardowi Waśce - dyr. WSZ w Rzeszowie. W kategorii zakładów niepublicznych wyróżnienia otrzymali: Jarosław Krzyżak - dyr. "Clinical Medica" Wielospecjalistycznej Kliniki Zabiegowej z Przychodnią w Gdyni oraz Piotr Olędzki - prezes zarządu "Medycyny Rodzinnej" sp. z o. o. w Warszawie. (...) Zabawne było tylko to, że najlepsza zdaniem jury praca konkursowa dotycząca rozwiązania problemu zadłużenia - przewidywała prywatyzację szpitali, co jest raczej sprzeczne z deklarowaną ciągle jeszcze polityką rządu w tej sprawie. Ale przecież tak naprawdę tylko prywatyzacja mogłaby sprawić, żeby temat zadłużenia w ochronie zdrowia znalazł się raz na zawsze poza zainteresowaniem rządu. (...)


INFORMATYZACJA

Informatyzacja szpitali - konieczność czy fascynacja komputerem?

Witold Ponikło

Od wielu lat wskazane wyżej problemy rozwiązywane są przy wykorzystaniu systemów informatycznych, a zatrudnianie informatyka przez szpital stało się niepisaną regułą. Czy oznacza to, że problem informatyzacji polskich szpitali jest rozwiązany? Odpowiedź na to pytanie w konwencji "zero-jedynkowej" logiki informatycznej jest niemożliwa. Przede wszystkim dlatego, że informatyzacja szpitali jest procesem ciągłym. Jeżeli proces informatyzacji rozumieć jako powiązanie siecią informatyczną wszystkich jednostek organizacyjnych i umożliwienie przepływu danych pomiędzy nimi, to ciągle powiększające się możliwości informatyki i stały wzrost oczekiwań użytkowników systemów informatycznych powodują, że zawsze jest jeszcze "coś" do zrobienia, nawet w najbardziej zaawansowanych informatycznie szpitalach. (...)


FARMAKOTERAPIA

Oddziaływanie alkoholu etylowego na procesy fizjologiczne organizmu

Jacek Pomadowski

Ze względu na wysokie spożycie alkoholu w społeczeństwie lekarz powinien mieć świadomość jego szerokiego oddziaływania na organizm, co, w określonych przypadkach, może mu pomóc lepiej dostosować plan terapii do potrzeb pacjenta. Zwłaszcza lekarze pierwszego kontaktu, prowadząc z pacjentem wywiad, powinni zadawać pytania o spożycie alkoholu i przestrzegać przed kojarzeniem go z lekami. (...)


KLINIKA

Infekcje dróg oddechowych - ustawiczny problem mikrobiologiczny i kliniczny

Eugeniusz Małafiej

Stany infekcyjne dróg oddechowych powodowane są przez szerokie spektrum czynników patogennych zaliczanych zarówno do wirusów, jak również do bakterii, grzybów i pasożytów. Poza wszelkiego rodzaju pyłami i gazami toksycznie upośledzającymi mechanizmy ochronne dróg oddechowych (w tym dymem nikotynowym, bardzo skutecznie obniżającym sprawność ochronną nabłonka migawkowego) właśnie wirusy bardzo często stanowią pierwotny czynnik infekcyjny, który poprzez odsłonięcie właściwych receptorów na powierzchni komórek gospodarza umożliwia adhezję, kolonizację, a następnie wnikanie bakterii patogennych do organizmu. Stąd tak bardzo częste powikłania bakteryjne zakażeń wirusowych. (...)


Czynniki etiologiczne zakażeń dróg oddechowych

Danuta Dzierżanowska, Urszula Łopaciuk, Katarzyna Semczuk

W klimacie umiarkowanym częstość występowania zakażeń dróg oddechowych znacznie wzrasta w sezonie jesienno-zimowym i wczesną wiosną. Przyczyną tego jest fakt, że około 90% zakażeń górnych dróg oddechowych ma etiologię wirusową. Spadek temperatury otoczenia i zwiększona zazwyczaj wilgotność wpływają pozytywnie na przeżycie i żywotność wirusów, a suche i ciepłe powietrze w pomieszczeniach prowadzi do uszkodzenia mechanizmów obronnych zewnętrznej warstwy błony śluzowej dróg oddechowych człowieka i ułatwia jej penetrację przez wirusy oddechowe. (...)


Inhibitory COX2 a powikłania sercowo-naczyniowe

oprac. Artur Harabin

Amerykańscy naukowcy prawdopodobnie odkryli przyczyny powodujące, że nowe, selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2) w porównaniu z tradycyjnymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Na problem ten zwrócono uwagę po opublikowaniu wyników badania VIGOR, w którym porównano działanie selektywnego inhibitora COX-2 rofekoksybu z naproksenem. U pacjentów leczonych rofekoksybem ryzyko wystąpienia zawału serca było pięciokrotnie większe niż u leczonych naproksenem. (...)


SZPITAL POLSKI

Cyfrowy szpital

Halina Kleszcz

Dystans 85 lat, dzielący krakowskie Miejskie Zakłady Sanitarne, powołane do życia przez Juliusza Leo w celu zwalczania chorób epidemicznych, od Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, widoczny jest gołym okiem. Częściowo szpital zawdzięcza to "desantowi" kardiochirurgicznemu z Łodzi - z ośrodka prof. Jana Molla, w którym dokonano pierwszej w Polsce transplantacji serca. Dynamizm prof. Antoniego Dziatkowiaka i jego zespołu sprawił, że dziś szpital postrzegany jest jako ważne centrum krajowej kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii serca. (...)


Rekordzista ze Skarżyska Kamiennej

Tomasz Sienkiewicz

Ogromnym osiągnięciem szpitala w Skarżysku Kamiennej jest wprowadzenie od sierpnia br., dzięki współpracy z Uniwersytetem w Rostocku, nowoczesnej metody dializowania wątroby: MARS (Molecular Adsorbents Recirculating System). Polega ona na zastosowaniu przy leczeniu wątroby nowatorskiego sposobu detoksykacji krwi. Zdaniem niemieckich uczonych MARS to najnowocześniejsza i jedyna na świecie metoda podtrzymywania funkcji wątroby uszkodzonej w wyniku zakażenia wirusem typu B lub C, zatrucia lub przedawkowania leków, zmian metabolicznych, procesów autoimmunologicznych czy długotrwałego nadużywania alkoholu. Jest też ratunkiem dla osób zatrutych grzybami, w tym muchomorem sromotnikowym, pod warunkiem jednak, że dializa zostanie wykonana w odpowiednim czasie. W czerwcu br. w Skarżysku zorganizowano sympozjum z okazji wdrożenia tej metody. Uczestniczyli w nim przedstawiciele MZ, grupa marszałków województw i wojewodów, reprezentanci kilku kas chorych. Obecni byli też przedstawiciele niemieckiej firmy TERAKLIN, która wyposażyła skarżyski szpital w dializatory wątrobowe własnej produkcji. (...)


Nowa strategia w Ostrowcu Świętokrzyskim

Józef Grabowski

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim to nowoczesny ośrodek świadczący usługi medyczne w zakresie opieki ambulatoryjnej i szpitalnej. Za działania na rzecz poprawy jakości uzyskał w 2001 r. certyfikat szpitala akredytowanego. Szpital ma 7 oddziałów zabiegowych i 9 zachowawczych, które liczą łącznie 511 łóżek. Dbamy o profesjonalizm w procesie diagnostyczno-leczniczym - nasi specjaliści systematycznie podnoszą kwalifikacje. Uczestniczą w różnego typu specjalizacjach, szkoleniach i seminariach naukowych, przede wszystkim z zakresu chorób wewnętrznych, reumatologii, rehabilitacji, zarządzania, obsługi programów komputerowych, opieki długoterminowej, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii medycznej. Strategia działania ukierunkowana jest na wysoką jakość udzielanych usług oraz satysfakcję pacjenta, zgodnie z misją szpitala: "Nasz pacjent naszym przyjacielem". (...)


Maków Mazowiecki: Szpital przyjazny i ambitny

Tomasz Sienkiewicz

W kronice spzozu w Makowie Mazowieckim najwięcej miejsca zajmują opisy wydarzeń z ostatnich kilku lat. W 2001 r. miejscowy szpital, oddany do użytku w 1984 r., zdobył 90 punktów (na 100 możliwych) w procedurze akredytacyjnej i krakowskie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przyznało mu akredytację na 3 lata. (...)


Dyrektor szpitala wobec sytuacji nadzwyczajnych

Wojciech Przybylski

Określenia "sytuacja nadzwyczajna" czy "sytuacja kryzysowa" nie są precyzyjne, ale mogą oznaczać brak możliwości rozwiązania problemu sposobami rutynowymi, zgodnie z codzienną praktyką. Mogą także oznaczać np. katastrofę poza szpitalem, który w trakcie normalnej pracy nagle musi przyjąć znaczną liczbę poszkodowanych, albo katastrofę w szpitalu: pożar, wybuch czy zawalenie się budynku wskutek podłożenia ładunku wybuchowego. Oba te rodzaje katastrof mają cechę wspólną: wymagają zdecydowania i szybkiego działania. Rutynowe zarządzanie okazuje się wtedy nieprzydatne. Zdanie się zaś na improwizację, co jest podobno naszą cechą narodową, a także liczenie wyłącznie na ofiarność i poświęcenie pracowników, zdecydowanie nie wystarcza. Nierzadko w trakcie późniejszych analiz przebiegu wydarzeń okazuje się, że np. czyjaś śmierć była do uniknięcia, gdyby wcześniej wprowadzono wymagane zabezpieczenia. (...)


Jedyny wrocławski szpital z akredytacją: Niezatapialny "Marciniak"

Ewa Krupczyńska

W maju br. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Tadeusza Marciniaka otrzymał na trzy lata status szpitala akredytowanego. Jest dziś jedyną wrocławską placówką, która ma aktualny certyfikat przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Działania zmierzające do poprawy jakości usług podjęto w "Marciniaku" już na początku lat 90. W 1994 r. rozpoczęły się badania satysfakcji pacjentów, dwa lata później szpital przystąpił do Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, od 1997 r. należy do grona Szpitali Promujących Zdrowie. 12 lipca 1997 r., podczas powodzi na Dolnym Śląsku, ulica Traugutta, przy której znajduje się szpital, zamieniła się w rwącą rzekę. Pacjentów wywożono z zalanych budynków amfibiami. Dwumetrowa fala powodziowa, która przeszła przez szpitalne obiekty, a potem przez tydzień utrzymywała się na poziomie 1,7 m, zniszczyła zaplecze techniczne szpitala: trzy nowoczesne kotłownie (ostatnią oddano do użytku dzień przed powodzią), centralną sterylizatornię, tlenownię, hydrofornię, aptekę, laboratorium. Woda zniszczyła też izbę przyjęć i część diagnostyczną z tomografem komputerowym. Szkody były tak duże, że pojawiły się głosy kwestionujące sens dalszego funkcjonowania placówki. (...)


Warsztaty chirurgiczne w Hamburgu

Grzegorz Kocowski

W tym roku uczestniczyłem w międzynarodowych warsztatach chirurgicznych poświęconych stosowaniu skalpela harmonicznego w różnych typach operacji otwartych i laparoskopowych. Warsztaty odbywały się w pięknym, futurystycznym ośrodku szkoleniowym ESI - European Surgical Institute. Część teoretyczną warsztatów otworzył dr Ferland z USA, który zapoznał 60 uczestników z zasadą działania noża harmonicznego - urządzenia do cięcia i koagulacji tkanek, umożliwiającego atraumatyczne preparowanie delikatnych struktur z minimalizacją krwawienia, wykorzystującego energię mechaniczną. Brak pola elektrycznego i działanie tylko w miejscu przyłożenia zapewniają pacjentowi i operatorowi maksymalne bezpieczeństwo. Okazało się, że tylko kilkunastu spośród 60 chirurgów mogło potwierdzić czynną znajomość noża harmonicznego. Byłem jedynym przedstawicielem Polski w tej edycji szkolenia. (...)


Instalacje do spalania odpadów medycznych w Polsce

Grzegorz Wielgosiński

Przeprowadzony w Polsce na początku ubiegłego roku wstępny przegląd instalacji termicznego unieszkodliwiania (przekształcania) odpadów wykazał, że większości tych instalacji trudno będzie spełnić wymogi określone w nowym prawie1. Nasz stan posiadania w zakresie instalacji termicznej utylizacji odpadów przedstawia się następująco: 1 spalarnia odpadów komunalnych (w Warszawie), 4 spalarnie osadów ściekowych, 67 spalarni odpadów przemysłowych (w tym 44 spalarnie odpadów niebezpiecznych) oraz 181 spalarni odpadów medycznych. Instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych w zdecydowanej większości są małe i nierzadko stare, pochodzą nawet z lat 70. (...)


Nowoczesna metoda zarządzania kosztami zoz - rachunek kosztów działań

Roman Porębski

Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie pozostają bez wpływu na ewolucję rozwiązań stosowanych w rachunkowości. Dotyczy to również szczególnie istotnego jej członu, jakim jest rachunek kosztów. Wraz ze zmianą koncepcji funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zmieniają się też i potrzeby informacyjne. Tradycyjna informacja, ukierunkowana bardziej na sprawozdawczość niż zarządzanie, wynikająca z obecnego rachunku kosztów, nie spełnia wymagań związanych z nowoczesnymi standardami zarządzania w obszarze usług medycznych. Dotyczy to przede wszystkim szpitali jako jednostek oferujących różnorodne usługi medyczne oraz mających wysoki poziom kosztów pośrednich działalności w porównaniu z kosztami bezpośrednimi. Model rachunku1) powstały i ukształtowany w czasach poprzednio istniejącego systemu ochrony zdrowia stopniowo traci swą przydatność. Sprostanie współczesnym potrzebom informacyjnym wymaga zmiany jego zadań i kształtu. Taki rachunek powinien być przecież podstawowym źródłem informacji przy podejmowaniu decyzji. (...)


"Lekarz rodzinny w XXI wieku" - Polska Konferencja w Kijowie

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie oraz Związek Polaków na Ukrainie organizują w dn. 18-19 października 2002 r. w Kijowie dla lekarzy polskich i polonijnych konferencję naukowo-praktyczną "Lekarz rodzinny w XXI wieku". W konferencji wezmą udział lekarze zainteresowani współpracą polsko-polonijną, przedstawiciele lekarskich organizacji polskich i polonijnych, właściciele prywatnych ośrodków medycznych mających doświadczenie w organizacji i prowadzeniu medycyny rodzinnej. Konferencja stawia sobie za cel, poza tematyką medyczną, dalsze pogłębianie współpracy lekarzy polskich i polonijnych oraz rozwój współdziałania polskiego środowiska lekarskiego w Europie i na całym świecie. (...)


bot