Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 57–62/2002
z 25 lipca 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2002


AKTUALNOŚCI

Oberradny

Aleksandra Gielewska

Nowela ustawy o puz dała już autorytarną władzę nad radami kas chorych, a w konsekwencji całym systemem ochrony zdrowia - ministrowi zdrowia. Nowela ta gładko przeszła procedurę legislacyjną, bez medialnego rozgłosu towarzyszącego próbom zamachu na niezależność NBP i Rady Polityki Pieniężnej czy mediów. Nic zresztą dziwnego - jej konsekwencją będzie "tylko" rychła totalna czystka w nielubianych kasach chorych, nieco później zaś - zmiana w systemie finansowania świadczeń zdrowotnych, która ma zapewnić społeczeństwu zdrowie i pomoc w chorobie o każdej porze dnia i nocy, świetlaną przyszłość zakładom i godziwą rekompensatę za pracę. Mało kto w naszym kraju zna się rzeczywiście na funkcjonowaniu systemów ochrony zdrowia, a politycy tej wiedzy mają jeszcze mniej (...)


Psychopaci

Dariusz Wasilewski

Jeśli społeczeństwo nie jest w stanie psychopatów leczyć, to co z nimi robić? Może, nawiązując do słynnego powiedzenia Ernesta Kretschmera, że "psychopaci istnieją zawsze, ale w czasach chłodniejszych my bywamy ich sędziami, a w czasach gorących oni panują nad nami" - dbać o to, żeby czasy były chłodne, czyli spokojne? (...)


Werdykt znad kuchennego blatu

Tomasz Kobosz

Takiego konkursu nie było jak świat światem. Ogłoszono go 15 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia, podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej. "Lider Polskiej Farmacji" odbędzie się w czterech kategoriach: Aptekarz Roku, Apteka Roku, Hurtownia Farmaceutyczna Roku i Lek Roku. Aptekarz Roku jest kategorią skierowaną do wszystkich osób związanych z farmacją, zarówno pracowników, jak i właścicieli aptek, kierujących się w swojej pracy nie tylko zawodową rutyną, lecz będących prawdziwymi przyjaciółmi swoich pacjentów, osób, które w swoim otoczeniu spełniają się jako prawdziwi lekarze pierwszego kontaktu - napisano w materiałach wręczonych dziennikarzom. Aptekarze o Judymowym zacięciu mają się sami zgłosić do konkursu pod warunkiem dokonania opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 PLN + VAT, do 31 sierpnia, na konto organizatora Konkursu. Głosować będą na nich czytelniczki "Pani Domu", dzięki drukowanych w tym czasopiśmie ankietom i kuponom (...)


Scapegoat

Marek Wójtowicz

To po angielsku znaczy: kozioł ofiarny. Osiem lat temu broniąc w USA pracy podyplomowej, użyłem tego idiomu, by wyjaśnić mojemu amerykańskiemu promotorowi rolę dyrektora zozu w Polsce. Ten cmokał z zadowoleniem nad tak skrótową definicją losu CEO, czyli dyrektora zarządzającego. Te same aprobujące i pełne zrozumienia reakcje odnotowywałem w kolejnych latach, w trakcie moich prezentacji na konferencjach w Londynie, Barcelonie, Helsinkach, Sarajewie, Tallinie itd. Rola kozła ofiarnego to ogólnoświatowy los menedżera kierującego samodzielnie zakładem opieki zdrowotnej. Jak idzie dobrze, to zawsze jest kilku ojców sukcesu, a jak źle, to winien jest tylko jeden człowiek - dyrektor (...)


O projekcie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia:

Niebezpieczna koncentracja władzy

Cezary Włodarczyk

Minister zdrowia dotrzymał zobowiązania i przedstawił projekt ustawy umożliwiającej reformę reformy opieki zdrowotnej - likwidację kas chorych i utworzenie Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto pozytywnie odnotować tę rzadką w polskiej polityce zdrowotnej konsekwencję. A także - przyjrzeć się tej propozycji. Od jej treści - i jakości - zależeć będą przecież w znacznym stopniu losy naszego sektora zdrowotnego (...)


Rada radzi, minister wie lepiej

Jadwiga Greger

3 lipca, po przeszło 3-miesięcznej przerwie, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społeczno-Zawodowej powołanej przez ministra zdrowia, jako podporządkowany mu organ pomocniczy. Jak na każdym z wcześniejszych posiedzeń, i tym razem prowadząca, sekretarz stanu Ewa Kralkowska, zwracała uwagę zabierającym głos, że MZ wysłuchuje wszystkich wypowiedzi, ale uwzględnia tylko te uwagi, które są zgodne z polityką prowadzoną przez pana ministra (...)


Samorządność zarządzana przez ministra

Krzysztof Bukiel

W konstytucyjnie określonych celach bądź konstytucyjnie chronionych wartościach brak zatem uzasadnienia dla podporządkowania rad kas chorych - instytucji nadal wszak samorządnych, reprezentujących ubezpieczonych - ministrowi zdrowia. Dlatego ustawa z 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 83, poz. 749) - w zakresie, w jakim zmienia sposób powoływania członków rad kas chorych - jest niezgodna z artykułem 16 ust. 2 Konstytucji RP i artykułem 4 ust. 2, 4 i 5 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, podpisanej w Strasburgu 15 października 1985 r. i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607 i 608). Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, wykorzystując swoje ustawowe uprawnienia, wystąpił 9 lipca br. (w dniu wejścia w życie tej ustawy) do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie jej niezgodności z Konstytucją RP (...)


Dary serca

Dr Jadwiga Ciechanowicz, emerytowana lekarka z Warszawy, przekazała Szpitalowi Bielańskiemu 100 tys. zł. Połowa tej kwoty została przeznaczona na dokończenie badań skryningowych wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Dzięki dr Ciechanowicz - z bezpłatnych badań mammograficznych skorzystało ponad 800 mieszkanek warszawskiego Żoliborza i Bielan między 50. a 59. r. ż. Zgodnie z wolą ofiarodawczyni - 50 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup nowoczesnego gastroskopu dla poradni specjalistycznej, która działa przy Szpitalu Bielańskim.
Podczas jubileuszu 10-lecia "Gazety Farmaceutycznej" wyróżnienie redakcji "Złote Serce Farmacji" otrzymała mgr farm. Jolanta Radecka - za wybudowanie i prowadzenie domu "Nestoria" dla samotnych seniorów farmacji.


INTEGRACJA

W drodze do Unii

Tomasz Sienkiewicz

Jak się włączyć w realizację unijnych programów zdrowotnych, tak żeby uzyskać z nich granty? Jakie są kompetencje Unii w obszarze ochrony zdrowia? Z jaką konkurencją zetkną się polscy medycy po wejściu do UE? Czy Polak będzie się mógł leczyć w dowolnie wybranym szpitalu na terenie Unii za pieniądze swojego funduszu ubezpieczeniowego? Na te i podobne pytania próbowano uzyskać odpowiedź w trakcie konferencji lekarzy (15-16 lipca br.) "Zdrowie w procesie integracji europejskiej", której głównym organizatorem było Europejskie Forum Lekarzy Polskich. Na zamku w Tucznie (woj. zachodniopomorskie) kilkudziesięcioro polskich menedżerów ochrony zdrowia spotkało się z przedstawicielami niemieckiej Polonii medycznej, wśród których byli prezesi: Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych z siedzibą w Londynie - dr hab. n. med. Jakub Bodziony i Europejskiego Forum Lekarzy Polskich - dr Marek Bakowski (...)


ZE ŚWIATA

Czego nas uczą doświadczenia Holendrów:

Lek na kolejki

Grzegorz Juszczyk

Program Narodowej Ochrony Zdrowia jako jeden ze swoich celów stawia zmniejszenie kolejek oczekujących na wykonanie świadczenia zdrowotnego. W większości krajów, w których pacjenci mają kłopoty z otrzymaniem świadczenia, politycy angażują się w walkę z niewydolnym systemem. Listy oczekujących były też gorącym tematem kampanii wyborczej do holenderskiego parlamentu (...) Przyklad Holandii pokazuje, że redukcja list oczekujących to zadanie niezwykle trudne i wymagające skoordynowanych działań na wielu obszarach. Zapewnienie pełnego dostępu, przy równoczesnym zachowaniu zasady równości i sprawiedliwości w podziale ograniczonych środków publicznych przeznaczonych na leczenie, wciąż stanowi wyzwanie dla holenderskiego systemu ochrony zdrowia (...)


NAUKA

Zakrzepica:

Ofiary długich lotów

Tomasz Kobosz

Zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich (deep vein thrombosis - DVT) i jej groźnych dla życia powikłań pojawia się u osób narażonych na pogorszenie warunków krążenia żylnego w kończynach dolnych podczas długich podróży (przede wszystkim lotniczych, choć nie tylko), kiedy to przez wiele godzin nogi są opuszczone, kolana zgięte, a możliwość ruchu ograniczona. Zaistniałe w takich okolicznościach przypadki DVT brytyjscy badacze Symington i Stack określili w 1977 r. terminem "economy class syndrome" ("syndrom klasy ekonomicznej"). W krajach anglosaskich określenie to weszło do języka potocznego, jednak nie należy brać go dosłownie - pasażerowie klasy biznesowej również narażeni są na DVT, zwłaszcza jeśli ich siedzenia wyposażono w rozkładane podpórki, na których opiera się łydka (...)


Uzdrowić leczenie tlenem

Małgorzata Kukowska

Aby domowa tlenoterapia w Polsce zaczęła przynosić pożądane efekty zdrowotne i ekonomiczne, konieczna jest ogólnokrajowa zmiana jej systemu organizacyjnego - twierdzi prof. Zieliński. Powinniśmy, wzorując się na innych krajach, oddzielić opiekę medyczną nad pacjentami z niewydolnością oddychania od usługi wypożyczania koncentratorów. To zadanie powinny przejąć wyspecjalizowane firmy, zajmujące się dystrybucją tlenu medycznego. Firma taka dostarczałaby - na zlecenie upoważnionego lekarza specjalisty - aparaturę do domu chorego, instalowała ją i demonstrowała sposób użytkowania. Firma zapewnia też serwis i dokonuje napraw sprzętu. Jak wspomniano wyżej, system ten skutecznie działa w kilku regionach kraju (...)


PIELĘGNIARSTWO

Zamach na samodzielność

Halina Kleszcz

Czy lekarze wykluczą z grona świadczeniodawców pielęgniarki i położne środowiskowe? Lekarze rodzinni i spółki lekarskie nie od dzisiaj walczą o chorych - czyli o kontrakty na tzw. usługi pielęgniarskie w kompleksowym pakiecie poz - ze spółkami pielęgniarskimi. Gra idzie i o pieniądze, i o kompetencje. Nie pogodzili się z faktem, że pielęgniarki są traktowane przez kasy jak samodzielni świadczeniodawcy (...)


Kontrakty pielęgniarek i położnych środowiskowych 2002

Izabela Ćwiertnia

Transformacja ustrojowa i wprowadzenie gospodarki rynkowej, a w szczególności - uchwalenie Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej w 1996 r. pozwoliły pielęgniarkom przejść ze sfery marzeń o samodzielności zawodowej i umocnieniu prestiżu zawodu do rzeczywistość. Ogromne zasługi w pokonaniu wielu barier i stereotypów związanych z tym zawodem miało Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/Rodzinnych. Reforma opieki zdrowotnej umożliwiła ubezpieczonym nie tylko wybór lekarza poz, ale i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, co zwiększyło bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów (chory zna osobę, do której może się zwrócić o pomoc w razie potrzeby). Wybór pielęgniarki przez pacjenta jest niezależny od wyboru lekarza. Pielęgniarka i położna środowiskowa bezpośrednio współpracują z lekarzami poz, lekarzami specjalistami, pracownikami socjalnymi, społecznościami lokalnymi, pielęgniarkami szpitalnymi i innymi pracownikami i placówkami ochrony zdrowia. Najlepiej mogą realizować wszystkie zadania (przewidziane w Instrukcji Nr 4/85p MZiOS), gdy są niezależne od żadnego z podmiotów, z którym współpracują. Taką możliwość daje również Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, a zwłaszcza zapis, że są to zawody samodzielne (...)


HISTORIA MEDYCYNY

Zbrodnie na pacjentach w Państwowym Zakładzie dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie:

Pamięć o zagładzie

Mateusz Szpytma

Sprawa likwidacji szpitala w Kobierzynie jest stosunkowo dobrze zbadana. Dokładnym opisem tragicznych wydarzeń dysponujemy dzięki dwóm postępowaniom karnym, prowadzonym przez krakowską Okręgową Komisję Badania Zbrodni Niemieckich (Hitlerowskich) w latach 1946-1947 oraz 1976-1977. Pierwsze z nich prowadzone było m.in. przez Sędziego Okręgowego Romana Kiełkowskiego, który jest także autorem obszernego artykułu, przedstawiającego losy szpitala w Kobierzynie podczas II wojny światowej. Tragiczne wydarzenie - zagłada pacjentów szpitala w Kobierzenie - nie było jednostkowe i przypadkowe. To tylko jeden z przykładów, skutków antyczłowieczej ideologii nazistowskiej. W latach 1939-1945 były nie tylko ofiary działań zbrojnych, więzień, obozów koncentracyjnych, pacyfikacji. Jednymi z pierwszych ofiar nazizmu stali się psychicznie chorzy. Władze III Rzeszy wychodząc z założenia, że należy likwidować "nieproduktywny i nieprzyszłościowy element", postanowiły sukcesywnie "oczyszczać" z niego Niemcy oraz kraje okupowane (...)


Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego w 60. rocznicę eksterminacji ok. 600 pacjentów Szpitala dla Nerwowo Chorych w Kobierzynie:

Owoce złej śmierci

Halina Kleszcz

Podczas konferencji naukowej, zorganizowanej w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie, który jest kontynuatorem działalności Państwowego Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych, wielokrotnie powracano do męczeńskiej śmierci 567 pacjentek i pacjentów, wywiezionych 23 czerwca 1942 r. do Oświęcimia i zagazowanych, oraz 30 niezdolnych do transportu, zamordowanych na miejscu. Podczas tego trzydniowego spotkania ujawniły się najważniejsze współczesne dylematy etyki i filozofii, dyskutowane na gruncie psychiatrii. W końcu jego sensem - jak powiedziano na zakończenie - było odsłonięcie spoza dramatycznych liczb ofiar tych kilkuset istnień - osób, a nie liczb (...)


DYSKUSJA REDAKCYJNA

Haki, kwity, polityka

Kilka miesięcy temu starosta w Giżycku odwołał ze stanowiska dyrektor spzozu - za naruszenie zasad etyki zawodowej (pani dyrektor w karcie chorobowej agresywnego pacjenta szpitala wpisała ostrzeżenie dla personelu: HIV). Na początku czerwca Urząd Marszałkowski w Warszawie odwołał dwóch innych dyrektorów: Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej oraz Wojewódzkiego Centrum Stomatologii. Cała trójka pełniła stanowiska ponad 10 lat, cieszy się opinią profesjonalistów, a przyczyny odwołania - z powodu swej enigmatyczności bądź niewspółmierności wobec wcześniejszych zasług - wzbudziły kontrowersje, protesty załóg, interwencje mediów. Do dyskusji redakcyjnej na temat statusu dyrektora spzozu A.D. 2002 zaprosiliśmy byłych i obecnych szefów zakładów opieki zdrowotnej. Wśród nich - już wcześniej odwoływanych w podobnych, na ogół niejasnych okolicznościach. Rozmawiali: Michał Kornatowski - były dyrektor szpitala w Ciechanowie i były wiceminister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, autor koncepcji kontraktów menedżerskich w służbie zdrowia, Józef Stępień - były dyrektor szpitala MSW w Lublinie, obecnie dyrektor Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, Andrzej Musiałowicz - były wicedyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łodzi, obecnie dyrektor Szpitala Grochowskiego w Warszawie, Piotr Mikliński, w czerwcu br. odwołany ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie oraz Julian Nowak, były dyrektor ds. ekonomicznych w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Łodzi, obecnie z-ca dyr. ds. ekonomicznych w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (...)


RATOWNICTWO

Opłacalne wyrzeczenia

Anna Jarosz

W 1999 r. w większości województw zlikwidowano, w ramach restrukturyzacji, kolumny transportu sanitarnego. Ich majątek przejmowały spzozy lub stacje pogotowia ratunkowego. - Nas czekał taki sam los - mówi mgr Sławomir Pliszka, dyrektor naczelny spzoz "Ratownictwo Medyczne Meditrans" w Siedlcach. - Nie mieliśmy wprawdzie długów, ale i możliwości zarobienia na utrzymanie firmy były bardzo skromne. Obowiązujące wówczas przepisy zezwalały jedynie na świadczenie usług transportowych i prowadzenie łączności bezprzewodowej. Na tak okrojonej działalności nie można było budować silnego organizmu gospodarczego. Chcieliśmy jednak przetrwać, utrzymać miejsca pracy, doczekać czasów, by się przekształcić w samodzielny zoz mający równe szanse na rynku usług medycznych. Po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi pracownicy zgodzili się na wiele wyrzeczeń. Wstrzymaliśmy premie, zamroziliśmy płace, maksymalnie ograniczyliśmy wydatki (...)


KLINIKA

Sepsa - informacje podstawowe

Andrzej Kübler

Ostatnio coraz częściej pojawiają się nowe doniesienia ze świata medycyny o zagrożeniu zdrowotnym związanym z zespołem objawów chorobowych nazywanych sepsą. W minionym roku opublikowano głośny raport o epidemiologii sepsy w USA. Według tego doniesienia zapada na nią corocznie 750 tys. osób, a ponad 200 tys. umiera. Koszty leczenia przekraczają 17 mld USD rocznie. Przy takiej skali sepsa stała się w USA zagrożeniem dla życia chorych przewyższającym swą częstością zawał serca. Inne kraje obok USA zaczęły również oceniać częstość występowania sepsy i związaną z nią umieralność. Unia Europejska oszacowała liczbę przypadków sepsy w roku na ponad 300 tys., liczbę zgonów z tego powodu na 145 tys., a koszty na prawie 8 mld euro. Wspólnym wnioskiem było stwierdzenie, że sepsa jest zjawiskiem chorobowym występującym powszechnie i z narastającą częstością, co różni ją od takich zagrożeń stanu zdrowia, jak urazy z powodów wypadków drogowych oraz choroby sercowo-naczyniowe, które wykazują w krajach cywilizowanych wyraźny spadek częstości występowania (...)


Ciężka sepsa - leczenie

Andrzej Kübler

Jeśli u chorego występują objawy ciężkiej sepsy (severe sepsis), czyli gdy przy potwierdzonym lub przypuszczalnym zakażeniu dochodzi do ogólnoustrojowej reakcji zapalnej oraz niewydolności podstawowych narządów organizmu, to niezbędne jest jak najszybsze rozpoczęcie intensywnego postępowania terapeutycznego. Leczenie ciężkiej sepsy jest zadaniem trudnym i złożonym, wymagającym warunków personalnych, organizacyjnych i sprzętowych, odpowiednich dla intensywnej terapii. Interwencje terapeutyczne mogą mieć charakter objawowy lub przyczynowy. W ostatnim dziesięcioleciu nowe odkrycie dotyczące patofizjologii sepsy spowodowało gwałtowny rozwój badań nad nowymi, przyczynowymi metodami leczenia (...)


Sepsa wieku rozwojowego

Andrzej Piotrowski

Zakażenia pozostają nadal jednym z najpoważniejszych zagrożeń w wieku rozwojowym, a zwłaszcza w okresie noworodkowym. Uogólnione zakażenie, czyli sepsa u dzieci dzieli się na 3 rodzaje: 1. Wrodzoną - u noworodków, u których zakażenie następuje w łonie matki albo podczas porodu. 2. Nabytą w środowisku pozaszpitalnym (domowym). 3. Nabytą w środowisku szpitalnym (nosokomialną). W każdym wieku człowieka sepsa może być wywołana przez toksyny bakteryjne, grzybicze, ew. wskutek działania wirusów. Najczęściej wywoływana jest jednak przez bakterie (...)


Wyniki badania ankietowego:

Sepsa/posocznica w oddziałach intensywnej terapii w Polsce

Andrzej Kübler, Grażyna Durek

Zagrożenie zdrowotne, jakie stanowi sepsa, stało się w ostatnich latach przedmiotem licznych analiz i badań epidemiologicznych. Jedną z metod oceny są badania ankietowe, które analizują zainteresowanie lekarzy problemem sepsy, ich poglądy na temat diagnostyki oraz leczenia tego zespołu chorobowego. W listopadzie i grudniu 2000 roku przeprowadzone zostały duże badania ankietowe, nadzorowane przez Światowe Towarzystwo Intensywnej Medycyny (SCCM) oraz Europejskie Towarzystwo Intensywnej Terapii (ESICM). Badania objęły 1058 lekarzy: 756 z Europy i 302 z USA. Wyniki ankiety wykazały, że sepsa stanowi dla lekarzy bardzo trudne zawodowe wyzwanie, zarówno w kategoriach rozpoznania, jak i leczenia (...)


bot