Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 26–27/2001
z 5 kwietnia 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2001


AKTUALNOŚCI

Pijaczkowe koszty

Marek Wójtowicz

Idą święta, a wraz z nimi - wzmożona, niestety, alkoholizacja, dzięki której parę instytucji pożeruje sobie na naszych budżetach, uzyskując całkowicie legalnie bezpłatne, choć kosztowne wspomaganie przez zabiedzone zozy ich niemedycznych biznesów lub publicznych powinności. O dwóch takich przykładach - poniżej (...)


Sprawa leków w negocjacjach akcesyjnych

Wojciech Kuźmierkiewicz

W ubiegłym tygodniu minister Jan Kułakowski, nasz negocjator w procesie akcesji do Wspólnoty Europejskiej, i jego partnerzy z Komisji Europejskiej zakończyli etap rozmów dotyczących obszaru negocjacyjnego: swobodny przepływ towarów. Jednocześnie strona polska, powołując się na zapis stanowiska negocjacyjnego, znanego stronie wspólnotowej od 1998 r., podtrzymała zastrzeżenie o możliwości wystąpienia o okres przejściowy, który jest niezbędny do uzupełnienia dokumentacji rejestracyjnej leków znajdujących się w obrocie na terytorium naszego kraju (...)


KONFERENCJE

XVI Zjazd Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Ewa Krupczyńska

W XVI Zjeździe Delegatów DIL (17 marca br.) udział wzięło zaledwie 53% delegatów. Gośćmi zjazdu byli m.in. wicemarszałek Krzysztof Prędki, odpowiedzialny w samorządzie wojewódzkim za sprawy ochrony zdrowia, prof. Leszek Paradowski, rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu, dolnośląscy parlamentarzyści. W części oficjalnej wręczono 10 lekarzom medale DIL im. Jana Mikulicza-Radeckiego za zasługi na rzecz samorządu lekarskiego (...)


XV Okręgowy Zjazd Lekarzy Małopolski: Kadencja w trybach reformy

Halina Kleszcz

XV zjazd, zamykający trzecią kadencję odrodzonego samorządu lekarskiego, zorganizowała nad Soliną Delegatura Krośnieńska OIL w Krakowie. Ani wojewodowie, ani zarządy kas - małopolskiej i podkarpackiej - nie zaszczycili delegatów swą obecnością. Powodów do rozgoryczenia było jednak o wiele więcej. ORL otrzymała jednogłośnie absolutorium, zaakceptowano politykę finansową Izby, uchwalono preliminarz na 2001 rok (...)


Salmed A.D. 2001

Tomasz Sienkiewicz

Tegoroczny Międzynarodowy Salon Medyczny SALMED (4-7 kwietnia) odbędzie się w nowej formule. Jak twierdzą organizatorzy, opracowano ją na podstawie badań opinii wystawców i odwiedzających targi, analizy rynku oraz licznych konsultacji z przedstawicielami środowiska medycznego, producentami i dystrybutorami sprzętu i aparatury medycznej. W kręgach tych ostatnich, szczególnie w Stowarzyszeniu Producentów i Dystrybutorów Sprzętu Medycznego, mówi się, że zmiana formuły wynikła z racji wciąż drożejącej powierzchni wystawienniczej na SALMEDZIE oraz stale malejącego udziału wystawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a także - zmniejszającej się liczby zwiedzających. Czy nowa formuła okaże się dla SALMEDU kołem ratunkowym? (...)


DYSKUSJA REDAKCYJNA

Wojsko chce inaczej

W połowie lutego, podczas drugiego czytania przez Sejm projektu nowelizacji ustawy o puz, posłowie SLD ostro skrytykowali system opieki zdrowotnej dla sił zbrojnych RP, kwestionując zarazem potrzebę dalszego istnienia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Wkrótce sejmowa Komisja Zdrowia poparła propozycję SLD, by z ponad 20 szpitali wojskowych osiem - jako część struktur sił zbrojnych - było finansowanych z budżetu państwa, a nie jak obecnie - głównie w drodze kontraktów z kasami chorych. Czy rzeczywiście sytuacja wojskowej służby zdrowia jest tak dramatyczna, jak przedstawia to opozycja? Jakie są główne wady obecnych rozwiązań oraz możliwe warianty ich naprawienia? Do dyskusji redakcyjnej na te tematy zaprosiliśmy: wiceminister zdrowia Annę Knysok, dyrektora BKChSM Andrzeja Jacynę, szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego gen. bryg. dr. n. med. Andrzeja Trybusza, komendanta Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką SPZOZ w Warszawie płk. prof. dr. hab. Eugeniusza Dziuka, komendanta 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu płk. dr. n. med. Janusza Adamczyka oraz szefa Służby Zdrowia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej płk. lek. med. Wiesława Sojkę, do niedawna - komendanta szpitala w Dęblinie. Dyskusję prowadziła Aleksandra Gielewska (...)


KLINIKA

Diagnostyka i leczenie astmy u dzieci

Danuta Chmielewska-Szewczyk

Wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych na całym świecie wskazują niezbicie na stały wzrost występowania astmy i innych chorób alergicznych w populacji dziecięcej. Prognozy na najbliższe lata przewidują, że trend ten będzie się pogłębiał. Badania epidemiologiczne przeprowadzone niedawno w całej Polsce wykazały, że astma występuje najczęściej u ponad 10% populacji w wieku rozwojowym w dużych uprzemysłowionych miastach (...)


Rozpoznawanie i leczenie pyłkowicy

Karina Jahnz-Różyk

Pyłkowica to modelowa jednostka dla chorób atopowych wywołana pyłkiem drzew, traw, zbóż i chwastów. Predyspozycja do niej, tak jak do innych chorób atopowych, jest uwarunkowana genetycznie, ale do wystąpienia konieczne jest narażenie na odpowiednie alergeny. Pyłkowica występuje u 10 do 20% mieszkańców Europy. Wieloośrodkowe badania nad występowaniem chorób alergicznych w Polsce wykazały, że na pyłkowicę choruje 8,7% dorosłych i 8,9% dzieci. W badaniach własnych stwierdzono nieznaczną przewagę zapadalności u mężczyzn (55%). Rodzinne występowanie choroby wykazano natomiast u 72,5% badanych (...)


bot