Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 93–100/2014
z 11 grudnia 2014 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2014


SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Pakietowe miny

Małgorzata Solecka

Czy pakiet onkologiczny wejdzie w życie? Czy rząd i Platforma Obywatelska zaryzykują kolejną falę bałaganu w ochronie zdrowia? Na kilka tygodni przed „godziną zero”, czyli 1 stycznia 2015 r., nic nie było przesądzone: ani przesunięcie w czasie wejścia pakietu w życie, co podpowiadali premier Ewie Kopacz doradcy i spore grono ekspertów, ani jego planowy start, za czym opowiadał się minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. (...) Zgoda, co do tego, że onkologii potrzebne są rozwiązania, które umożliwią wczesne wykrywanie nowotworów, poprawią tempo diagnozowania choroby i ułatwią dostęp do leczenia, nie oznacza akceptacji rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Rozwiązań, które budzą liczne wątpliwości na poziomie prawnym. (...)


W pogoni za pieniędzmi

Maciej Biardzki

O braku pieniędzy w systemie opieki zdrowotnej powiedziano już chyba wszystko. O tym, że nakłady na polski system, przeliczane według wszelkich algorytmów, należą do najniższych w krajach należących do OECD. Mimo to, trudno milczeć na temat niskiej jakości usług zdrowotnych. Co i rusz zwolennicy utrzymania status quo, mieniący się strażnikami publicznej kasy, podnoszą argument nieefektywności systemu, zaznaczając, że ewentualne dodatkowe pieniądze będzie można dołożyć po jego „uszczelnieniu”. Oczekiwanej efektywności do dnia dzisiejszego nie udało się osiągnąć, więc dalej wleczemy się w ogonie krajów o najniższych nakładach z wszelkimi tego skutkami. (...)


KONGRES ZDROWIA PUBLICZNEGO

Kongres Zdrowia Publicznego 2014 – fotorelacja

Aleksandra Kurowska

To pierwszy taki kongres w Polsce w całości poświęcony zdrowiu publicznemu. Początek ważnej międzyresortowej debaty o odpowiedzialności całego rządu za zdrowie Polaków. Kongres Zdrowia Publicznego 2014 odbył się 24 listopada w budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na zaproszenie Instytutu Ochrony Zdrowia, WUM, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH i Głównego Inspektoratu Sanitarnego odpowiedzieli przedstawiciele rządu, parlamentu, środowisk medycznych, menedżerów ochrony zdrowia. Patronat honorowy objęła przewodnicząca Stałej Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego Sejmu RP, posłanka Beata Małecka-Libera. Redakcja „Służby Zdrowia” była głównym partnerem medialnym wydarzenia. (...)


Zdrowie, głupcze!

Małgorzata Solecka

Rządy i organizacje międzynarodowe koncentrują się wokół tematu zdrowia publicznego i działań, które pozwolą obywatelom nie tylko żyć dłużej, ale dłużej cieszyć się zdrowiem. Bo od stanu zdrowia starzejącej się Europy zależy jej stabilność i samowystarczalność. Również ekonomiczna. Dlatego już kilka lat temu, w grudniu 2007 r. w Rzymie kraje Unii Europejskiej podpisały deklarację „Zdrowie we wszystkich obszarach polityki”. Zgodnie z nią temat zdrowia publicznego i ochrona zdrowia mają mieć priorytet we wszystkich działaniach władz publicznych – od szczebla Unii Europejskiej aż po szczebel władz lokalnych w poszczególnych krajach. Zdrowie ma być nie tylko obecne w działaniach poszczególnych ministerstw, ale powinno stać się polem współpracy między nimi. (...)


AKTUALNOŚCI

Start pakietu

Mariusz Gujski

Polska onkologia z pewnością potrzebuje otwarcia na innowacje. Nie tylko na nowe technologie medyczne, ale także – co równie ważne – na nowoczesne sposoby zarządzania i organizacji. Wie o tym zarówno środowisko medyczne, jak i decydenci. Ci ostatni, wprowadzając pakiet onkologiczny, epatują opinię publiczną optymizmem, co widać nie tylko w wypowiedziach przedstawicieli resortu zdrowia, ale także na uruchomionej właśnie przez Ministerstwo Zdrowia stronie internetowej pod barwną, acz ryzykowną nazwą „Szybka terapia onkologiczna”. (...)


FELIETONY

Apteki słupy

Marek Nowicki

Hurtownie i nieuczciwe sieci apteczne wyprowadzają leki za granicę, gdzie mogą sprzedać je z kilkakrotnym zyskiem. Zysk jest duży, bo leki w Polsce – przynajmniej niektóre – faktycznie dużo staniały. Hurtownie zgodnie z prawem Unii Europejskiej mogą za granicę sprzedawać tylko nadwyżki leków – praktyka jest jednak zupełnie inna. W całej Polsce, jak grzyby po deszczu, powstają apteki-słupy, które tonami wywożą za granicę potrzebne pacjentom farmaceutyki. Mają poczucie bezkarności, ponieważ nieuchronna kara za takie działanie nie będzie dotkliwa. Postępowania przeciwko handlarzom toczą się latami. Apteka-słup zostanie zamknięta, ale proceder zostanie podjęty przez punkt z sieci. Ministerstwo Zdrowia razem z nadzorem farmaceutycznym wydają się być bezradne. (...)


Jednolity rynek zdrowotny

Maciej Gajewski

Koncepcja Unii Europejskiej bazuje na jednym, bardzo podstawowym założeniu – jest nim dążenie do stworzenia jednolitego rynku europejskiego, który dzięki swobodzie przepływu osób, towarów, usług i kapitału, może z powodzeniem konkurować z innymi potęgami gospodarczymi. Co prawda realizacja tego założenia wymagała lat pracy i jest pewnym ciągłym procesem, można jednak z powodzeniem powiedzieć, że dzisiaj nawet nie zauważamy, jak bardzo europejscy się staliśmy. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdziemy w Europie, właściwie nie dziwi nas fakt używania tych samych towarów czy usług – w wielu wypadkach nawet ich ceny są bardzo podobne. (...)


Kosztowny osobodzień

Marek Balicki

W najbliższych tygodniach uwaga mediów i opinii publicznej będzie zapewne skierowana na sposób wprowadzania w życie pakietu onkologicznego. Prawie wszyscy zdają sobie dzisiaj sprawę z tego, że nie jest on dobrze przygotowany. Zamieszanie w pierwszych miesiącach nowego roku wydaje się więc nieuchronne. Szkoda, że minister zdrowia nie zdecydował się jeszcze, a piszę te słowa miesiąc przed godziną zero, na przesunięcie terminu. Koszty polityczne wynikające z bałaganu w opiece zdrowotnej będą bez wątpienia większe niż z odroczenia wprowadzenia zmian. To być albo nie być dla dalszej obecności w rządzie Bartosza Arłukowicza. (...)


SZPITAL

PZP – prawie zrozumiałe prawo

Aleksandra Kurowska

Kolejny wyrok pokazuje, że stosowanie prawa zamówień publicznych nie jest jasne nawet dla sądów. Warto zapamiętać tę decyzję – wykluczanie konsorcjów dostawców z firmą finansową może być kosztowne. Otym, że szpitale (choć oczywiście nie tylko) mają problemy ze stosowaniem prawa o procedurach zamówień publicznych, tak by kupić to, czego potrzebują po właściwej cenie, pisaliśmy już wielokrotnie. Sztuką jest nie tylko sformułowanie SIWZ i wybór najlepszej oferty, ale też czasem wybrnięcie z potencjalnego konfliktu między różnymi ustawami. Przekonał się o tym niedawno Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. (...)


MEDYCYNA I MEDIA

Walka o wizerunek

Oliwia Tarasewicz-Gryt

Wizerunek można porównać do odbicia w lustrze. Aby powstał, trzeba przed lustrem postawić obiekt posiadający realne właściwości. Przed tworzeniem wizerunku konieczne jest więc określenie cech, które tworzą organizację. Trzeba ustalić hierarchię wartości, wyznaczyć cele i zaplanować działania. Plany podporządkowuje się długofalowej koncepcji, łączącej wszystkie elementy systemu. Kolejny krok to realne podjęcie tych zadań. Krótko mówiąc – trzeba najpierw zarządzać instytucją, by móc zarządzać jej wizerunkiem. W systemie ochrony zdrowia wyzwaniem jest skomplikowana struktura. Składa się z wielu grup o sprzecznych interesach. Na zewnątrz – w mediach, ale także w świadomości pacjenta powstaje wrażenie dezintegracji środowiska i dlatego stworzenie wizerunku jest takie trudne. (...)


KOMUNIKACJA W MEDYCYNIE

Słowa tworzą rzeczywistość

Mariusz Kielar

Czy polscy lekarze potrafią komunikować się z pacjentami? To ważne pytanie, bo sztuka porozumienia jest podstawą skutecznego leczenia, zmniejsza ryzyko błędu medycznego i w konsekwencji obniża koszty leczenia. Nowo powstałe Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej może w tej kwestii wiele zdziałać. 
Z dr n. med. Katarzyną Jankowską, hematoonkologiem dziecięcym z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, prezesem PTKM, rozmawia Mariusz Kielar. Rozmowę komentuje prof. Tomasz Pasierski, Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, członek Rady Naukowej PTKM. (...)


Empatia nie wymaga czasu

Małgorzata Mazurek

Umiejętność rozpoznawania i rozumienia emocji przeżywanych przez pacjenta to za mało. Empatyczny lekarz musi także, a może przede wszystkim, mieć dobry wgląd we własne stany emocjonalne. Empatyczne zaangażowanie lekarza prowadzi zazwyczaj do większej otwartości ze strony pacjenta. To z kolei umożliwia zebranie większej ilości informacji potrzebnych do postawienia diagnozy. Zysk jest obopólny – efektywniejsze leczenie, oprócz oczywistych korzyści dla pacjenta, lekarzowi daje poczucie satysfakcji zawodowej. Ono z kolei pomaga uchronić się przed wypaleniem. (...)


ROZMOWA

Pacjent to nie samochód

Życie każdego człowieka rozgrywa się na trzech poziomach: ciała, umysłu i ducha. Diagnoza i leczenie powinny więc odnosić się do nich wszystkich. O medycynie holistycznej z dr Preeti Agrawal – pochodzącą z Indii ginekolog-położnik, która od ponad 20 lat pracuje w Polsce – rozmawia Krzysztof Boczek. (...)

 


Z ŻYCIA

Lekarskie małżeństwa

Pan i pani House – czy to się może udać?

Krzysztof Boczek

Z rozmów z lekarzami wynika, że małżeństwa medyków generują więcej minusów niż plusów. Przede wszystkim brak takim partnerom czasu dla rodziny. Dyżury, szkolenia, konferencje. Małżonkowie mijają się w domu, spotykają się raz w tygodniu! Nie mają czasu dla dzieci. Lekarkom trudno nawet podjąć decyzję, kiedy to dziecko począć. Bo najpierw staż, rezydentura, a potem specjalizacja. Drugi problem to rywalizacja w związku. (...)


INFORMATYZACJA

Elektroniczna dokumentacja medyczna – ciąg dalszy nastąpił

Krzysztof Nyczaj

Termin obowiązkowego przejścia na elektroniczną formę dokumentowania zdarzeń medycznych został ostatecznie przesunięty na 2017 r. Resort zdrowia chce wykorzystać czas, jaki dzieli nas od dokonania się „elektronicznej rewolucji” na doprecyzowanie uwarunkowań prawnych, w tym wskazanie konkretnych dokumentów medycznych, które będą podlegać obowiązkowemu tworzeniu w postaci elektronicznej. O tym, jak optymalnie wykorzystać ten czas rozmawiamy z Marcinem Kędzierskim – dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) oraz z Markiem Nowakiem – dyrektorem Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. (...)


E-zwolnienia już za miesiąc

Daria Wierzbińska

Krótsza „droga” pacjenta do uzyskania zaświadczenia lekarskiego, eliminacja nadużyć, a także wielomilionowe oszczędności – to główne korzyści elektronicznych zwolnień lekarskich. Od nowego roku lekarze będą wystawiać – obok papierowych – także zwolnienia elektroniczne. Całkowita eliminacja zwolnień na papierze nastąpi zaś w 2018 r. Wystawienie e-zwolnienia odbywać się będzie za pośrednictwem indywidualnego elektronicznego profilu lekarza, stworzonego w systemie informatycznym ZUS. Aby wystawiać e-zwolnienia, lekarze uzyskają bezpłatny dostęp do danych chorych, ich płatników składek, a także członków rodziny. (...)


PRAWO

Kasy fiskalne dla lekarzy

Paulina Kutrzebka

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych zostaną objęci wszyscy lekarze i lekarze dentyści, którzy świadczą usługi indywidualne na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, bez względu na posiadany status. Celem nowelizacji jest zapobieganie nadużyciom związanym z ukrywaniem rzeczywistych obrotów z działalności polegającej na sprzedaży usług lub towarów Jakie nowe obowiązki podatkowo-ewidencyjne spadną na lekarzy i lekarzy dentystów? Czy prowadzenie kas fiskalnych obejmie wszystkich? (...)


KLINIKA

Sąd nad maratonem

Halina Pilonis

To, że kardiolodzy nie są entuzjastami maratonów wiadomo nie od dziś. Prawdą jest też, że ten rodzaj aktywności z roku na rok staje się coraz popularniejszy. Czy środowisko medyczne powinno wspierać masowe biegi maratońskie? W kraju, gdzie tak niewiele osób regularnie uprawia sport, straszenie maratonem byłoby wodą na młyn dla stroniących od aktywności fizycznej. Z drugiej jednak strony, warto zrobić wszystko, aby ryzyko nagłych zdarzeń sercowych podczas maratonu maksymalnie ograniczyć. (...)


Postępowanie w zatorowości płucnej – nowe wytyczne ESC

Marcin Wełnicki

Podstawą do wysunięcia podejrzenia zatorowości płucnej jest wywiad oraz badanie przedmiotowe. Wśród objawów sugerujących omawiane schorzenie wymienia się duszność, kaszel, ból w klatce piersiowej o charakterze opłucnowym lub imitującym bóle dławicowe, omdlenie czy asymetryczny obrzęk kończyn dolnych, sugerujący zakrzepicę głębokiego układu żylnego. Badania wskazują jednak, że wyżej wymienione objawy występują z porównywalną częstotliwością u pacjentów, u których ostatecznie potwierdzono zatorowość płucną, jak i u tych, u których schorzenie to definitywnie wykluczono. Bardzo istotne są więc informacje na temat potencjalnych czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Okazuje się jednak, że blisko 30 proc. przypadków zatorowości płucnej występuje u osób, u których nie stwierdza się żadnych czynników ryzyka. (...)


DEBATA

Jakość leczenia onkologicznego

Iga Przybyszewska

Pod koniec października w Warszawie odbyła się kolejna debata redakcyjna „Służby Zdrowia”. Tym razem tematem dyskusji były wyzwania współczesnej onkologii, czyli, m.in. systemowe podejście do skutecznego zwalczania chorób nowotworowych. Uczestniczyli w niej eksperci nie tylko z Polski, ale także z wiodących ośrodków onkologicznych Europy. Rozmowa koncentrowała się na analizie popełnianych błędów w systemowym podejściu do efektywnej opieki onkologicznej w Polsce i na świecie. Podkreślono wysoką rangę tego problemu, czego dowodem jest zamiar przeprowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia reorganizacji i usprawnienia wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych w kraju. (...)


NAUKA

Skąd się bierze depresja?

Ewa Biernacka

Mechanizm powstawania depresji jest słabo poznany, a leki przeciwdepresyjne są mniej skuteczne od terapii elektrowstrząsami, niewiele lepsze od placebo: 40 proc. vs. 60 proc. Choć mechanizmy działania leków zbadano na poziomie biochemicznym, wciąż nie są jasne ich korelacje z efektem terapeutycznym. Pierwsza biologiczna koncepcja patogenezy depresji łączyła ją z niedoborem neuroprzekaźników noradrenaliny, dopaminy i serotoniny, a poszukiwanie leków przeciwdepresyjnych determinowały idee neurofizjologicznych zaburzeń w układzie nagrody oraz biochemiczna idea zmian w biosyntezie neuronów serotoninergicznych 5-HT i amin katecholowych. (...)


WYDARZENIA

„Zwyczajnie aktywni” po raz drugi

Iga Przybyszewska

Jest ich w Polsce prawie 2 miliony. Mają swoje pasje i ogromną chęć do pracy, ale obarczeni chorobami autoimmunologicznymi – takimi jak, np. łuszczyca, RZS, choroba Leśniowskiego-Crohna – potrzebują pomocy, by przełamać błędne koło wykluczenia z życia zawodowego. Konkurs „Zwyczajnie aktywni” skierowany jest do osób wykluczonych z życia zawodowego z powodu zapalnych chorób autoimmunologicznych. W tym roku odbywał się on już po raz drugi. W finale wyłoniono trzech równorzędnych zwycięzców. (...)


bot