Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 69–76/2011
z 19 września 2011 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2011


ZARZĄDZANIE

Szef z klasą czy pan na włościach

Marek Derkacz

Jednym z powodów dyskomfortu odczuwanego przez lekarzy w miejscu pracy jest toksyczny szef. Szef tyran to także jedna z częstych przyczyn, dla których lekarze rezygnują z pracy. „Osoba toksyczna” to ktoś, kto ograbia człowieka z poczucia własnej wartości, pozbawia godności i zatruwa samą esencję jego istnienia. Toksyczna osoba wyzwala w ludziach wszystko, co najgorsze – agresję, frustrację, odbiera im chęć do życia. Jak wielu lekarzy musi na co dzień radzić sobie z toksycznymi przełożonymi i jak duża jest skala tego problemu? Według amerykańskich badaczy, aż 70% osób rezygnuje z pracy z powodu toksycznych relacji z szefem. Jaka liczba osób decyduje się na ten ostateczny krok w placówkach ochrony zdrowia w Polsce? (...)


INFORMATYZACJA

Czy platforma utonie?

Rafał Zawitkowski

Realizowana przez CSIOZ Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (projekt P1) nie spełnia oczekiwań i wymagań NFZ. Fundusz odmówił zawarcia z CSIOZ partnerskiej umowy w sprawie realizacji projektu P1, nie chcąc brać odpowiedzialności za przedsięwzięcie, którego efekty mogą być wątpliwe. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się jednak, od osób związanych z NFZ, że przyczyną odmowy funduszu była postawa CSIOZ, a zwłaszcza dyrektora Sikorskiego, który narzucał swoją wizję „platform” i starał się konsekwentnie ograniczać rolę NFZ jeszcze w fazie projektowania. (...)


Toksyczne uzależnienie albo nowy paradygmat

Wiktor Górecki

Uzależnienie od dostawcy projektu informatycznego to znany problem, dotykający instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, również szpitale. Sprawa ta jest przedmiotem licznych dyskusji, seminariów, prób regulacji prawnych, a także zaleceń proceduralnych. Sprzyja temu z jednej strony pewien fatalizm wśród zamawiających oprogramowanie, z drugiej – swego rodzaju zepsucie rynku informatycznego przez małe wymagania i duże pieniądze instytucji sektora publicznego, które w tym rynku mają niebagatelny udział. (...)


E-zdrowie

Zbudujemy drugą Kanadę?

Konrad Pszczołowski

Praktyczny wymiar e-zdrowia i opłacalność informatyzacji placówki medycznej
były tematem konferencji, zorganizowanej przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” (w cyklu „O ZOZ strategicznie”). Programy realizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), dofinansowane z funduszy UE, krytycznie oceniano dotąd na łamach „SZ” (w artykułach m.in. Krzysztofa Nyczaja i Wiktora Góreckiego, ja zaś opisywałem słabości projektu e-recepta oraz internetowego konta pacjenta z cukrzycą). Krytyka dotyczyła m.in. struktury programów informatyzacji, sposobu ich wprowadzania (w trybie nakazowo-rozdzielczym) czy niejasnych zasad zagwarantowania poufności danych medycznych pacjentów. Pisałem nawet o marnej prezentacji firmy informatycznej realizującej jeden z projektów, a CSIOZ zarzucałem nieuwzględnienie istotnych uwag, zgłaszanych już w czasie ubiegłorocznych konsultacji (warsztatów). (...)


Z KRAJU

Nowa strategia, czyli nawrócenie grzeszników

Aleksandra Gielewska

W programach wyborczych największych partii najbardziej wzruszyły mnie zapisy akcentujące wagę dialogu społecznego w przekształcaniu systemu. Otóż dialog ten jest wręcz niezbędny – zdaniem autorów programów – w wypracowywaniu kierunków i rozwiązań wspólnie ze środowiskami ekspertów, przedstawicielami zawodów medycznych, pacjentów. I kto to mówi? – przecieram oczy. I gdzie był ten ważny dialog społeczny, kiedy wprowadzaliście państwo oprotestowywane przez profesjonalistów ustawy i rozporządzenia, czyniąc szkody i chaos w organizacji bądź finansowaniu opieki zdrowotnej, i głusi byliście na jakiekolwiek kontrargumenty? (...)


Klucz do sukcesu

Elżbieta Cichocka

Kiedy czytamy w programie wyborczym PO – „w latach 2007–2011 zwiększyliśmy nakłady NFZ na leczenie z 41,5 mld do 58 mld zł”, warto pamiętać, kto i kiedy te nakłady zwiększył, a kto zmniejszył. Prawie nikt też nie wie, że bezpośredni wkład obecnego rządu w dynamikę wzrostu finansowania zdrowia był ujemny. Nowelizacja ustawy okołobudżetowej przemknęła przez parlament bez udziału komisji zdrowia i bez opinii NFZ, którego przychodów dotyczyła. Od tego więc roku budżet płaci za rolników składkę zryczałtowaną w wysokości 1,862 mld zł. Przedtem była ona oparta na cenie żyta, ale ponieważ żyto zdrożało, państwo zaoszczędziło ok. 2 mld dzięki zmianom reguł. Mało kto tę techniczną zmianę zauważył. (...)


Niech się mury pną do góry

Małgorzata Solecka

PiS, odmawiając udziału w debatach wyborczych, nie kryje, że najchętniej zrealizowałby swój pomysł powrotu do budżetowego finansowania ochrony zdrowia. Gdyby – co mało prawdopodobne, ale niewykluczone – partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała, dla tego pomysłu nie musiałaby długo szukać koalicjantów. Jolanta Fedak, mająca w PSL silną programotwórczą pozycję, już dawno rzuciła pomysł uproszczenia systemu pobierania składek. PSL, jeśli tylko KRUS zostanie zostawiony w spokoju, chętnie przyłoży rękę do likwidacji NFZ, bo czego się nie robi dla oszczędności i racjonalizacji systemu! (...)


Meandry finansowania podmiotów leczniczych

Jeszcze budżet czy już system ubezpieczeniowy?

Maciej Biardzki

Do wyborów tak niewiele, że pokusiło mnie, by zajrzeć do programów partii aspirujących do rządzenia. Najważniejszą, ogólną refleksją z tej lektury jest wielka liczba pokrywających się rozwiązań w programach konkurujących partii. Aż trudno w to uwierzyć, obserwując ich przedstawicieli podkreślających wyłącznie różnice i „pałujących się” w rozmaitych mediach. Inną, szczegółową refleksją, którą chciałbym się podzielić, jest budżetowe finansowanie systemu opieki zdrowotnej, rzekomo proponowane przez PiS. (...)


FELIETONY

Polska prezydencja

Andrzej Sośnierz

Miałem okazję uczestniczyć niedawno w kilku panelach dyskusyjnych XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Przysłuchiwałem się także sesji plenarnej o europejskiej polityce zdrowotnej. Hasłem spinającym tę ostatnią i inne sesje plenarne była polska prezydencja w Unii Europejskiej. (...) Dyskusja nad nierównościami w zdrowiu toczyła się, a złote myśli sypały jak z rękawa. Zmierzając do konkluzji, stwierdzono, że trzeba się troszczyć i starać oraz nie zrażać, by było równiej. Bo mimo że jest trudno, to jednak trzeba coś zrobić, by wyrównywać, bo źle jest, kiedy jest nierówno, a jak będzie równiej, to będzie lepiej. (...)


TYLKO FAKTY

Gruzja

Marek Nowicki

Maciej Jaranowski trafił do Gruzji w 2008 roku, zaraz po wojnie gruzińsko-rosyjskiej. Najpierw jego firma malowała pasy na ulicach Tbilisi, jednak w zeszłym roku biznesmen postanowił wkroczyć z kapitałem do branży medycznej. Przyznaje, że nie miał w tym obszarze żadnego doświadczenia, żadnych kontaktów ze środowiskiem medycznym. Polak kupił największy szpital w tym kraju, 16 tys. metrów kwadratowych, za nieco ponad pół miliona dolarów. W depozycie dostał mu się dług szpitala, kilkakrotnie przekraczający sumę, którą musiał zapłacić za zakup. (...)


PANOPTICUM

Drugie życie szpitala

Marek Wójtowicz

Miałem okazję uczestniczyć niedawno w niezwykłym wydarzeniu w niezwykłym miejscu o niezwykłej historii. Wybudowany przed wojną ze składek żołnierzy zawodowych, działający przy ul. Borowej 14/18 od 1 kwietnia 1935 r. 120–łóżkowy Wojskowy Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Otwocku, zlikwidowany 23 marca 2001 r. zarządzeniem ówczesnego ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego – dostał od losu, a właściwie od Europejskiego Centrum Zdrowia (ECZ) drugie życie. W pieczołowicie odrestaurowanym obiekcie otoczonym pięknym lasem ECZ uruchomiło 88-łóżkowy szpital ze stacją dializ, onkologią, kardiologią inwazyjną i urologią. 2 września br. odbyło się uroczyste poświęcenie nowego szpitala i kaplicy szpitalnej im. Błogosławionej Klary Badano. (...)


Z drogi...

Czas pracy

Andrzej Musiałowicz

Jak bumerang wraca dyskusja na temat czasu pracy lekarzy. Problem istnieje od zawsze, tj. przynajmniej od czasu, kiedy pracuję w branży, i wciąż wywołuje wiele emocji. Niegdyś, przy przyzwoleniu rządzących na żałosny poziom wynagrodzeń, funkcjonowało powszechne przymykanie oczu na wcześniejsze znikanie lekarzy z miejsc podstawowego zatrudnienia. Nikogo wtedy nie dziwiły puste pokoje lekarskie tuż po południu – cóż, każdy spieszył do prywatnego gabinetu lub drugiego miejsca pracy, a chorych szpitalnych doglądał już lekarz dyżurny. Sam, swego czasu, próbując ukrócić ten proceder, spotkałem się z propozycją wybitnych specjalistów z jednego z oddziałów, aby zostawić im etatowe zatrudnienie w godzinach 6–10 i 20–23. Pozostawiam to bez komentarza. (...)


Okiem prezesa

Piękne idee

Janusz Atłachowicz

Jesteśmy specami, my, Polacy, od pięknych idei. Znacznie gorzej z ich realizacją.
I nie mam tu na myśli tylko procesu realizacji inwestycji. Z tym sobie jeszcze jakoś radzimy. Nie budujemy już, np. szpitali, przez ćwierć wieku, tylko krócej. Gorzej, że potem, w trakcie eksploatacji okazuje się, że idea sobie, a życie sobie. Przykłady z naszego systemu ochrony zdrowia? Inwestycja lekarza rodzinnego, szpitalne oddziały ratunkowe czy realizowane obecnie centra urazowe. Co zostało z idei lekarza rodzinnego? Miał sprawować całodobową opiekę nad pacjentem. Miał być goalkeeperem (bramkarzem), czyli stać na bramce i bronić wejścia do systemu na wyższe poziomy – do specjalistyki ambulatoryjnej i szpitalnictwa. A jeżeli już wpuszczał pacjenta do systemu, to miał być tegoż pacjenta przewodnikiem po tym coraz bardziej skomplikowanym systemie. W efekcie tych działań miał się zmniejszyć napór pacjentów na szpitale. (...)


BIZNES, RYNEK, EKONOMIA

Niższe prywatne wydatki na leczenie

Kryzys czy zmiana trendu?

Bernadeta Waszkielewicz

Niespodziewanie zmalały prywatne wydatki Polaków na leczenie. – Niemożliwe! – zareagowali na te doniesienia mediów niektórzy eksperci. Praktycy potwierdzili jednak to, co widzą w prywatnych klinikach: – Jest kryzys. W latach 2006–2009 z roku na rok coraz więcej płaciliśmy na leczenie z własnej kieszeni: 5 lat temu 16,7 mld zł, 2 lata temu 21,9 mld zł. Ale w ubiegłym roku, jak obliczył „Dziennik Gazeta Prawna”, wydatki zatrzymały się na poziomie 21,8 mld zł. W przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym – w 2010 r. wydawano o 1% mniej niż rok wcześniej. Gazeta dokonała własnych obliczeń na podstawie danych GUS, OECD Health Data 2009 i Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli ta tendencja się potwierdzi także w innych badaniach, będzie to oznaczać radykalną zmianę sytuacji w ochronie zdrowia. I zdaniem części fachowców – jest to wysoce prawdopodobne. (...)


Pacjenci są gotowi płacić, ale nie mają na co wydać swych pieniędzy

Z prof. Stanisławą Golinowską, kierownikiem Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożycielką i wiceprzewodniczącą Rady Fundacji CASE, rozmawia Bernadeta Waszkielewicz. (...)


Poszpitalne nieruchomości czekają na kupców

Arkadiusz Förster

W całej Polsce nieruchomości poszpitalne są problemem dla właścicieli. Uczelnie medyczne i samorządy nie radzą sobie z ich sprzedażą. Nie ma znaczenia,
czy budynek jest zabytkowy, czy z czasów PRL, nie pomaga ani bardzo dobra lokalizacja, ani łatwy dojazd, ani duża powierzchnia – na nieruchomości poszpitalne brakuje kupców jak Polska długa i szeroka. Szpital im. Babińskiego we Wrocławiu zamknięto w grudniu 2006 r. Powodem decyzji były wysokie koszty utrzymania przy braku zysków z prowadzonej działalności. Wydawać się mogło, że 3 hektary działki w samym centrum miasta, niedaleko wrocławskiego rynku, zabudowane dziewięcioma budynkami to prawdziwa gratka dla inwestorów. Tymczasem od zamknięcia szpitala minie wkrótce 5 lat, a budynki wciąż stoją puste. (...)


Postawić na innowację

Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej po raz drugi dokonała oceny systemu w Polsce pod kątem dostępności nowoczesnych technologii medycznych, sprzętu oraz leków dla pacjentów. W pracach nad raportem udział wzięli eksperci reprezentujący nauki medyczne, zdrowie publiczne, ekonomię, socjologię, psychologię, filozofię, prawo, etykę, a także przedstawiciele pacjentów i reprezentanci producentów nowoczesnych leków oraz aparatury medycznej. Diagnozę sporządzono u progu przejęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. (...)


Raport. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Czy krasnal stanie się gigantem?

Bernadeta Waszkielewicz

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne to obok abonamentów medycznych najszybciej
rozwijająca się część rynku opieki zdrowotnej w Polsce. A mimo to nie doczekały się od państwa ani prawnych regulacji, ani żadnego systemu zachęt. I choć rozwijają się szybko, to nie masowo. Polisy zdrowotne mają marginalny udział w prywatnych wydatkach Polaków na leczenie: stanowią tylko ich niespełna 0,5%. Wartość tej części „tortu” oceniana jest obecnie na 200 mln zł, a mogłaby sięgać miliardów. (...)


PROZA MEDYCZNA

Z życia wiejskiej lekarki

Wybuchowe jeżyny

Janina Banachowska

Dwa dni później przyjechał po mnie samochód, żona kierowcy gotowała dżem z ostatnich już jeżyn, chciała dobrze zamknąć słoiki, więc je dokręciła mocno i zakrętkami w dół ułożyła w baniaku, w którym przed epoką pralek automatycznych gotowało się pranie. Baniaka nie przykryła, przypuszczam, że przykrywy już nawet nie ma. Zresztą, gdy jest odkryty, lepiej słychać, czy się gotują, czy nie. Bo mają się gotować lekko, tak żeby sobie tylko bulgotały. Ostatecznie, dżem był już ugotowany w dużym rondlu, a potem przełożony do słoików, które miały się tylko dobrze zamknąć. Wszystko szło dobrze, do końca gotowania zostało jeszcze tylko 10 minut, gdy nagle w baniaku coś zaczęło hałasować. Gospodyni pochyliła się, by sprawdzić, co się dzieje. W tym momencie słoik z hukiem rozprysnął się, oblewając jej twarz wrzątkiem z kawałkami gorącego szkła. (...)


Dziennik stażystki

Maja Sztaudynger

Dzień rozpoczął się jak większość dni tegorocznego lata. Na termometrze 17° C, za oknem szarosine niebo zasnute kłębiącymi się chmurami, z których lał rzęsisty deszcz. Nawet piosenka w radiu leciała ta sama co poprzedniego dnia. Humor poprawił mi się dopiero po przekroczeniu progu gabinetu lekarskiego na intensywnej terapii, gdzie stacjonowałam od ponad tygodnia, w trakcie którego udało mi się wykonać kilkanaście samodzielnych intubacji zakończonych sukcesem i rurką umieszczoną w drogach oddechowych, a nie w przełyku ;-) Nikt z tam obecnych nie przejmował się ani paskudną pogodą, ani nie rozpaczał nad stanem pacjentów znajdujących się w oddziale. Lekarz dyżurny wpisywał do księgi zgonów dane pacjenta, który zmarł w nocy, pozostali dyskutowali na temat mgły smoleńskiej, Tuska i czekających nas podwyżek cen gazu. (...)


Z WOKANDY

Tu chodzi o życie

Helena Kowalik

Im więcej czasu upływa od śmierci Oliwii P., tym solidarniej lekarze bronią oskarżonego kolegi. Pediatra Krystyna K., która miała dyżur w izbie przyjęć, gdy przywieziono dziewczynkę, już nie mogła sobie przypomnieć, dlaczego, skoro – jak zeznawała wcześniej – „dziecku nic takiego nie było”, przerwała przyjmowanie innego małego pacjenta i zajęła się Oliwią. (...)


KLINIKA

„Moda” na bóle przebijające

Jerzy Jarosz

W ostatnich latach w medycynie bólu obserwuje się rosnące zainteresowanie tematem bólów przebijających (BP). Liczba ukazujących się publikacji, specjalne sesje podczas lokalnych i międzynarodowych konferencji sygnalizują pojawienie się swojego rodzaju „mody” – mody na bóle przebijające.Można wskazać co najmniej 2 jej przyczyny. Po pierwsze, bóle przebijające to ważne, ale stosunkowo niedawno opisane i mało poznane zjawisko związane z leczeniem bólów przewlekłych. Po drugie, na rynek wprowadzono nowe formy fentanylu do podawania przezśluzówkowego, przygotowane specjalnie pod kątem leczenia BP. Nasi „zachodni” koledzy mają już jakieś doświadczenia w stosowaniu „lizaczków” z fentanylem (Actiq). W Polsce to temat zupełnie nowy. (...)


Kongres Heart Rhythm Society w San Francisco

Nowoczesna elektroterapia chorób serca

Mariusz Kielar, Marcin Wełnicki

Współczesna elektroterapia nie oznacza jedynie leczenia istniejących zaburzeń rytmu, ale także przeciwdziałanie skutkom powikłań w przypadku ich wystąpienia. W tym najpoważniejszego – nagłego zgonu sercowego. Coraz większy zatem nacisk kładzie się obecnie na zastosowanie urządzeń wszczepialnych w terapii chorych z niewydolnością serca i obniżoną funkcją skurczową lewej komory serca. W tej grupie chorych istnieje bowiem duże ryzyko wystąpienia groźnych komorowych zaburzeń rytmu serca, które mogą doprowadzić do zgonu chorego w ciągu kilkudziesięciu sekund, a więc w czasie, w którym nie ma możliwości udzielenia kwalifikowanej pomocy medycznej. Dodatkowo, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca, wyposażone w opcję stymulacji resynchronizującej, przynoszą obiektywne korzyści w wybranej grupie objawowych chorych z niewydolnością serca, obniżoną funkcją skurczową lewej komory i zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego. (...)


Jak skutecznie leczyć nadciśnienie tętnicze

Jerzy Przegaliński

Nadciśnienie tętnicze (NT) stanowi pierwszy czynnik ryzyka zgonu w populacji światowej. Wynika to m.in. z różnorodności przyczyn wywołujących nadciśnienie, odrębności jego przebiegu, często długotrwałego okresu skąpoobjawowego bądź lekceważenia objawów wstępnych. Kliniczna ocena chorego na NT polega na ustaleniu przyczyny nadciśnienia, ocenie czynników ryzyka występowania powikłań sercowo-naczyniowych i wykryciu powikłań narządowych spowodowanych nadciśnieniem tętniczym. (...)


Wypadanie płatka zastawki mitralnej

Marcin Wełnicki

Objawy kliniczne MVP są wysoce niespecyficzne i jednocześnie dokuczliwe. Do najczęstszych należą nietypowe bóle w klatce piersiowej, duszność, kołatania serca oraz napady paniki. Mimo tak niepokojących objawów sama wada nie jest groźna. – U pacjentów, u których poza MVP nie stwierdza się zaburzeń kurczliwości lewej komory serca, istotnej niedomykalności mitralnej ani innych chorób układu sercowo-naczyniowego, rokowanie jest dobre – stwierdza prof. Artur Mamcarz, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. (...)


Przez serce do duszy

Z psychiatrą, dr. hab. n. med. Marcinem Olajossym, przewodniczącym Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i adiunktem w Klinice Psychiatrii UM w Lublinie, o niedocenianych na co dzień problemach pacjentów po zawale serca
rozmawia Marek Derkacz. (...)
 


Niepokój przed sezonem grypowym

Z dr. Pawłem Grzesiowskim, ekspertem wakcynologii, prezesem Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń w Warszawie, na temat zasadności szczepienia się przeciwko grypie sezonowej, rozmawia Marcin Wełnicki. (...)

 


Debata FLU FORUM 2011

Coraz mniej szczepień, coraz więcej zgonów

Tomasz Kobosz

Szczepienia jako podstawowa metoda profilaktyki i kontroli grypy są obecnie zalecane przez wszystkie liczące się międzynarodowe instytucje zdrowia publicznego, takie jak WHO, amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP), Europejska Naukowa Grupa Robocza ds. Grypy, a także Główny Inspektorat Sanitarny oraz Zakład Badania Wirusów, Krajowy Ośrodek ds. Grypy NIZP – PZH w Polsce oraz przez wiele medycznych towarzystw naukowych zarówno w kraju, jak i na świecie. Niestety, zalecenia autorytetów medycznych nie zawsze przekładają się na praktykę lekarską. (...)


Wpływ szczepień na stan zdrowia publicznego

Ewa Bernatowska

Odnosząc się do polskiego Programu Szczepień Ochronnych, należy zwrócić uwagę na te obszary, które szczególnie wymagają rozwoju i zmian. W tym kontekście przede wszystkim trzeba wprowadzić powszechne szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym i równocześnie szczepionki skojarzone, co ułatwi szczepienia najmłodszych dzieci – wcześniaków i pozwoli na dalsze rozszerzanie PSO, szczepienia przeciwko krztuścowi u młodzieży i osób dorosłych, szczepienia przeciwko grypie, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, będącego jedną z przyczyn zachorowania na raka szyjki macicy. Bez wątpienia istnieje obecnie w naszym kraju potrzeba prowadzenia konkretnych działań polityki zdrowotnej, które umożliwią dalszy rozwój PSO zgodnie z trendami obowiązującymi w krajach europejskich, a w efekcie doprowadzą do podniesienia jakości zdrowia publicznego. (...)


KONFERENCJE

Życie na wstrzymanym oddechu

Mariusz Kielar

Choroby śródmiąższowe płuc, zaostrzenia astmy, anafilaksja, zatorowość płucna – za tymi nazwami kryją się poważne schorzenia. Ich nieleczenie lub niewłaściwe leczenie prowadzi do zagrożenia życia, a nawet zgonu. O metodach wczesnego rozpoznawania i leczenia ostrych schorzeń pulmonologicznych i alergologicznych dyskutowano niedawno w Krakowie. Organizatorem tegorocznego cyklu sympozjów poświęconych tej tematyce była II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz firma Kimze. (...)


IV edycja kampanii społecznej „SyMfonia Serc”

SM – problem społeczny

Tomasz Kobosz

Już po raz czwarty rusza ogólnopolska kampania społeczna „SyMfonia Serc”,
poświęcona problemom osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Tegoroczna
edycja będzie przebiegać pod hasłem „SM – problem społeczny”. Organizatorem
kampanii jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR), które w tym
roku obchodzi 20-lecie swojej działalności. (...)


Portal dla kobiet z rakiem narządów płciowych

Jestem przy Tobie

R.F.

Ruszył portal www.jestemprzytobie.pl – inicjatywa twórców programu „Jestem przy Tobie”, która w rzeczywisty sposób chce wspierać, pomagać, radzić, odpowiadać na pytania kobiet dotkniętych rakiem narządów płciowych. Portal powstał również po to, by służyć ich bliskim, przyjaciołom, rodzinie – tym, którzy mają wolę i siłę działać, a często nie wiedzą, jak być podporą, wyrwać chorą z rozpaczy, zmotywować do walki z rakiem. (...)


Nowe postaci leków

Halina Pilonis

Nowoczesne postaci leków to konstrukcje, które wymagają wiedzy, jak je stosować. Jeśli lekarz takich informacji nie przekaże pacjentowi, lek może okazać się nieskuteczny – mówi dr Elwira Telejko, krajowy konsultant w dziedzinie farmacji aptecznej. Do lat 70. ub.w. postęp w medycynie oznaczał wprowadzenie nowej substancji aktywnej farmakologicznie. Często jednak okazywało się, że mimo doskonałych wyników badań laboratoryjnych, działania niepożądane przewyższały korzyści. Dzięki rozwojowi farmakokinetyki można było poznać los leku po podaniu do ustroju. Do farmakoterapii zaczęły wchodzić więc stare związki farmakologicznie aktywne, ale w nowych postaciach, znacznie bezpieczniejszych. Przemysł farmaceutyczny zaczął też szukać sposobów zmniejszenia działań niepożądanych i zwiększenia dostępności biologicznej. (...)


Pierwsza w Polsce pracownia uroterapii

Paweł Traczewski

Dzięki otwarciu pierwszej w naszym kraju pracowni uroterapii w CZD, dostęp do rehabilitacji dolnych dróg moczowych stanie się dla wielu chorych łatwiejszy. Pomysłodawczyni nowej pracowni, prof. Małgorzata Baka-Ostrowska, kierownik Kliniki Urologii Dziecięcej CZD nie ukrywała wzruszenia w dniu uroczystego oddania do użytku 3 sal ćwiczeń do uroterapii; wcześniej mieściły się w nich pomieszczenia administracji. – Właśnie spełnia się moje wielkie marzenie. Ten sukces ma wielu ojców: są nimi sponsorzy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pracownicy kliniki, a także wszyscy wykonawcy – powiedziała. W trakcie trwających 3 miesiące prac wyremontowano także pracownię badań urodynamicznych oraz 2 łazienki, które były w opłakanym stanie. Nowy sprzęt, którym dysponują obecnie pracownie uroterapii i urodynamiki, został wypożyczony. (...)


Wytyczne resuscytacji: rozpoznaj i działaj!

Mariusz Kielar

„Rozpoznaj nagłe zatrzymanie krążenia i działaj zgodnie z algorytmem 2010” – pod takim hasłem odbywał się V Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji w Krakowie. Wydarzenie zorganizowały Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM oraz Polska Rada Resuscytacji, kierowane przez prof. Janusza Andresa. Honorowy patronat przyjął Prezydent RP. Tegoroczny kongres miał szczególny charakter z dwóch przyczyn: obchodów jubileuszu 10-lecia Polskiej Rady Resuscytacyjnej (PRR), a także implementacji w br. „Wytycznych 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej”. (...)


DOSTĘPNOŚĆ TERAPII

Dabigatran dla chorych z migotaniem przedsionków

Tomasz Kobosz

Komisja Europejska podjęła decyzję o dopuszczeniu doustnego antykoagulantu – eteksylanu dabigatranu – do stosowania w profilaktyce udaru mózgu i zatoru systemowego u dorosłych z niezastawkowym migotaniem przedsionków oraz jednym lub większą liczbą czynników ryzyka. Dopuszczenie dabigatranu do stosowania w profilaktyce udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków opiera się na wynikach badania RE-LY®, jednego z największych badań z udziałem ponad 18 tys. pacjentów z migotaniem przedsionków. (...)


Nowa opcja terapeutyczna dla chorych na MMN

Tomasz Kobosz

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa MMN (ang. multifocal motor neuropathy) to rzadkie schorzenie autoimmunologiczne, charakteryzujące się postępującym osłabieniem siły mięśniowej jednej lub większej liczby kończyn. Choroba najczęściej zaczyna się od rąk, a postępując prowadzi do znacznych trudności w wykonywaniu prostych czynności ruchowych. MMN jest spowodowana zaburzeniami przewodzenia w nerwach ruchowych bez upośledzenia transmisji we włóknach czuciowych. Nieleczone MMN prowadzi do poważnych następstw, takich jak drętwienia, mimowolne skurcze i zanik mięśni. (...)


NAUKA

Siła inhibitorów proteazy

Tomasz Kobosz

Krokiem milowym w leczeniu zakażeń wirusowych było zastosowanie inhibitorów proteazy w leczeniu infekcji HIV – w tym przypadku wpływają one na aktywność enzymu biorącego udział m.in. w dojrzewaniu wirusów. Inhibitory proteazy, które hamują proces namnażania wirusów, okazały się skutecznym narzędziem w walce z HIV, dając nadzieję na zwycięstwo nad kolejnymi chorobami zakaźnymi. Zachęceni sukcesem naukowcy rozpoczęli badania nad możliwością wykorzystania tego samego mechanizmu w walce z wirusem HCV. (...)


Medukacja

Bądź LEPszy w testach

Piotr Domagała

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


bot