Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 84–87/2008
z 10 listopada 2008 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2008


WYDARZENIA

Megainformatyzacja: skarga na przetarg

Rafał Zawitkowski

Przetarg ogłoszony przez Fundusz Współpracy na zlecenie CSIOZ jest klasycznym przykładem przetargu dyskryminującego, naruszającego wolną konkurencję. Poprzez nieuprawnione skrócenie czasu na składanie ofert, niedopuszczenie możliwości składania ofert częściowych - i to przy tak różnorodnym i skomplikowanym przedmiocie zamówienia - wiele firm nie było w stanie przygotować oferty w wyznaczonym czasie, a tym samym skorzystać z możliwości uzyskania zamówienia publicznego. Duże zastrzeżenia budzi także sam zakres przedmiotu zamówienia. Okazuje się bowiem, że wiele opracowań i ekspertyz, które mają powstać w wyniku przetargu, już istnieje. Czy zatem trzeba wydatkować na nie środki publiczne? (...)


New Deal

Aleksandra Gielewska

Od 18 lat prowadzę spółkę z o.o. i dlatego nie jestem w stanie pojąć, na czym polega wyższość spółki ze 100% udziałów samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej nad spzozem i dlaczego wszystkie spzozy raz na zawsze muszą być zlikwidowane. Z punktu widzenia właściciela - istotna jest między nimi tylko jedna różnica: że spółka może upaść. I w tym tkwi cały cud i dobrodziejstwo projektowanych przekształceń. Bo długi szpitali nie będą już ciężarem dla ich publicznych właścicieli, lecz staną się nim... dla ich wierzycieli. (...)


Dlaczego będzie weto?

Michał Kaleta

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na komercjalizację placówek służby zdrowia, która umożliwi prywatyzację szpitali? Takie pytanie prezydent Lech Kaczyński chciał postawić Polakom w referendum. Senat, jak wiadomo, nie zgodził się na przeprowadzenie referendum (szczegóły m.in. na stronie: www. prezydent. pl). Ze względu na zapowiedziane już weto w sprawie tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, warto przypomnieć uzasadnienie wniosku o referendum, zawierające główne wątpliwości i zarzuty prezydenta wobec kierunku projektowanych zmian w ochronie zdrowia. (...)


Ku chwale medycyny

Tomasz Kobosz

Dziesięcioro zasłużonych lekarzy odebrało w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Tym, co ich łączy, są nie tylko wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, ale przede wszystkim oddanie pracy na rzecz chorych. Laureatami medalu "Gloria Medicinae 2007" zostali: prof. dr hab. Stefan Angielski, dr med. Andrzej Barski, dr med. Janusz Czarnecki, prof. dr hab. Maria Gołębiowska, prof. dr hab. Marek Krawczyk, prof. dr hab. Jacek Łuczak, prof. dr hab. Bibiana Mossakowska, dr med. Bronisław Orawiec, dr Barbara Siwińska, dr med. Ireneusz Tyszkiewicz. (...)


FELIETONY

PANOPTICUM

Ale czy na pewno, na pewno?

Marek Wójtowicz

Coraz częściej świadkuję lub uczestniczę jako reprezentant pozwanego w sprawach sądowych o naruszenie praw pacjenta. Ostatnia taka sprawa była szczególnie interesująca. Może wymusić szybką nowelizację uchwalonej już przez Sejm ustawy o prawach pacjenta, a już na pewno - pilne przeredagowanie kart znieczulenia. Pacjentka walczy w sądzie rejonowym o odszkodowanie za naruszenie jej prawa do wyrażenia zgody na rodzaj znieczulenia poprzez niepoinformowanie jej o konieczności jego zmiany. (...)


Konformizm

Andrzej Sośnierz

Wśród polityków, jak w każdej grupie społecznej, spotkać można całą paletę postaw, charakterów, zachowań. Nie jest to jednak grupa reprezentatywna; do grona polityków pretendują wszak osoby o szczególnych cechach, ambicjach lub umiejętnościach. Nie zawsze te szczególne cechy są pozytywne. Cechą, którą darzę szczególną niechęcią, jest konformizm, nieraz posunięty do granic trudnych do zaakceptowania. Konformizm objawił się również w kontekście toczących się debat o problemach służby zdrowia i proponowanych kierunkach zmian. (...)


TYLKO FAKTY

Media a zdrowie

Marek Nowicki

Jak wyglądałyby dzisiaj oddziały ginekologiczno-położnicze, jak przebiegałyby porody, jaka byłaby społeczna wrażliwość wobec bólu, gdyby nie akcja "Rodzić po ludzku", wypromowana przez "Gazetę Wyborczą"? I jak wyglądałyby nasze oddziały kardiochirurgii dziecięcej, gdyby nie zbiórki pieniędzy "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" Jurka Owsiaka? To tylko dwa przykłady, jakie można przytoczyć rozważając wpływ mediów na politykę zdrowotną.Rola mediów w kształtowaniu tej polityki jest nie do przecenienia. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Feralny zakręt

Janina Banachowska

Zosia prócz syna i córki miała od niedawna skuter; jeździła nim nawet 100 metrów do sklepu. Chciała się pewnie na skuterze pokazać, pojechała więc do kuzynki na osiedle Kuchty Rola. W górę jechała wolno i ostrożnie, po prostu szybko się nie dało. W dół - skuter nabrał rozpędu, coraz bardziej nim zarzucało na krętej drodze. Dojechała do feralnego zakrętu. I nie wyrobiła się, co zresztą było do przewidzenia. Nie miała enduro, tylko zwykły skuter. Pojazd przewrócił się na prawą stronę, przygniatając Zosię do drogi i trąc nią po kamieniach jak ziemniakami po tarce. (...)


RAPORT

Pogoda dla spółek

Tomasz Sienkiewicz, Ewa Krupczyńska, Maja Erdmann, Marek Naumiuk, Aleksandra Kurowska, Grażyna Bochenek, Jolanta Gromadzka-Anzelewicz, Beata Alukiewicz, Joanna Sielska

Dotychczasowe, trwające latami przekształcenia spzozów w spółki, podejmowane dobrowolnie dla ratowania szpitali - nie są dowodem na to, że obligatoryjne "uspółkowienie" wszystkich szpitali, w tym największych i wysokospecjalistycznych, uzdrowi polskie szpitalnictwo. Zwróciliśmy się do zarządów większości istniejących szpitalnych spółek samorządowych (nikt nie prowadzi centralnego ich rejestru; wiadomo, że takich szpitali mamy już powyżej 50), z prośbą o odpowiedź na redakcyjną ankietę. Pytaliśmy m.in. o okoliczności towarzyszące przekształceniu, strukturę własnościową spółki, zmiany w liczbie zatrudnionego personelu i wysokości płac. Pytaliśmy też o rodzaje likwidowanej i wprowadzanej działalności, o nakłady inwestycyjne, ocenę ich działalności przez pacjentów, strukturę przychodów z NFZ oraz z innych źródeł. W końcu - pytaliśmy też zarządzających o najpoważniejsze przeszkody prawne i finansowe w funkcjonowaniu nzozów samorządowych. Dzięki korespondentom z kraju pokazujemy sytuację liderów przekształceń. (...)


PRAWO

Kalendarz z paragrafem

Żaneta Semprich

W ciągu ostatnich dwóch tygodni informowaliśmy głównie o projektach - tych bardzo głośnych i mniej głośnych. Nie sposób wywróżyć, czy staną się prawem. Nowych przepisów pojawiło się niewiele. Bez większego echa toczy się natomiast przed sądem administracyjnym sprawa uprawnień zawodowych magistrów pielęgniarstwa. Czy trafi do Trybunału Konstytucyjnego? Niewykluczone. (...)


Podatek Religi do likwidacji

OK

Szpitale mają ostatnią już chyba szansę na uzyskanie pozakontraktowych środków za leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych. Do wzięcia pozostało ok. 650 mln zł. Wbrew wcześniejszym planom, rząd przyjął projekt ustawy całkowicie likwidującej tzw. podatek Religi. Wcześniej planowano, że ryczałtowe odprowadzanie do NFZ 12 proc. składek z OC zostanie zastąpione przez system regresowy, w którym kosztami leczenia ofiar będą obciążani tylko sprawcy wypadków. Projekt takiej ustawy przygotowanej przez resort zdrowia, zdaniem prawników byłby jednak kolejnym bublem prawnym. Obecna wersja projektowanej ustawy najbardziej ucieszyła ubezpieczycieli. - To rozwiązanie, w naszej opinii, jest spełnieniem postulatów kierowców, opinii publicznej, jak i zakładów ubezpieczeń - mówił Jan Grzegorz Prądzyński, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. (...)


Lekarze na służbie w NATO

OK

Projekt nowelizacji rozporządzenia RM w sprawie wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa dostosowuje przepisy m.in. do zmian organizacyjnych, strukturalnych i własnościowych służby zdrowia, a zarazem - charakteru współczesnych zagrożeń, konieczności zwiększenia bezpieczeństwa oraz realizacji przedsięwzięć związanych z uczestnictwem Polski w strukturach NATO i UE. Przewiduje się wykorzystanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. "Jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia" będą mogły korzystać z uprawnień należnych jednostkom realizującym zadania obronne; poszerzony zostanie katalog podmiotów, w stosunku do których uprawnione organy będą nakładać zadania obronne, wykorzystując w ich realizacji personel medyczny zatrudniony w tych jednostkach. (...)


PUNKTY WIDZENIA

Z DROGI...

Króliczki

Andrzej Musiałowicz

Przeżyłem prawdziwe olśnienie. Szkoda, że tak późno. Gdyby przyszło wcześniej, może leżałbym teraz na karaibskiej plaży... Wpadła mi w ręce notatka prasowa sprzed kilku tygodni: "Dostosowanie do wymogów technicznych, budowlanych i sanitarnych ponad 20 szpitali, których organem założycielskim jest samorząd województwa mazowieckiego, będzie kosztowało ponad pół miliarda złotych. Szpitale mają na to czas do 2012 roku". Nawet w najśmielszych przypuszczeniach nie wyobrażam sobie, jak samorząd mazowiecki zgromadzi takie pieniądze. (...)


OKIEM DYREKTORA

Cwaniactwo czy spryt?

Janusz Atłachowicz

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy publicznej. Ma ona na celu (podobno) zwiększenie efektywności prowadzonych procesów restrukturyzacji finansowej zozów. Do rozdziału pozostało 246 mln zł. W uzasadnieniu noweli przewiduje się, że z pożyczki skorzystają wszystkie zakłady, biorące udział w restrukturyzacji oraz te, które uzyskały dotację ministra zdrowia (ogółem 868). No i z tym właśnie przymiotnikiem wszyscy nie zgadzam się. O pożyczkę z BGK mogą się ubiegać zozy, które uzyskały ostateczną decyzję o restrukturyzacji oraz te, które nie mają zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej. (...)


KLINIKA

Postępo wanie u kobiet z chorobą serca w okresie ciąży (cz.2) - opis przypadków

Janusz Kudlicki

Dla przybliżenia problemów, jakie może dostarczać patologia układu krążenia u kobiet w ciąży, wybrałem spośród dużej grupy trudnych przypadków leczonych w Przyklinicznej Poradni Kardiologicznej dla Kobiet w Ciąży w Klinice Kardiologii oraz w Klinice Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie - opis dwóch: z masywną zatorowością płucną w 22. tygodniu ciąży oraz z zaawansowanym dwupoziomowym zwężeniem ujścia tętniczego lewego. (...)


Osteoporoza A.D. 2008

Z prof. Witoldem Tłustochowiczem, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM w Warszawie, prezesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, rozmawia Paweł Traczewski. (...)


NAUKA

GIST: Wielki sukces, wielkie wyzwanie

Paweł Traczewski

W ciągu ostatnich 10 lat w diagnostyce i leczeniu nowotworów GIST dokonał się prawdziwy przełom. Ich wykrywalność wzrosła ok. pięciokrotnie, a odsetek wyleczeń o 60%. Mimo to pozostają ogromnym wyzwaniem, wymagającym ścisłej współpracy gastrologów, chirurgów, histopatologów i onkologów. Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (gastrointestinal stromal tumor - GIST) to najczęstsze nowotwory układu trawienia pochodzenia mezenchymalnego. Wywodzą się z komórek zwojów śródściennych, tzw. komórek Cajala. Reprezentują one mniej niż 1% ogółu pierwotnych guzów przewodu pokarmowego. W Polsce występuje ok. 15 przypadków na milion osób, co daje rocznie 500-600 nowych zachorowań. Średni wiek w momencie rozpoznania choroby to 55-65 lat, zaledwie 1-2% stanowią tzw. pediatryczne GIST. Kobiety i mężczyźni chorują z podobną częstością, ale postaci przerzutowe są częstsze u mężczyzn. (...)


Dronedaron, pogromca arytmii?

Marcin Wełnicki

W 2007 r. na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki dwóch bliźniaczych badań EURIDIS i ADONIS. Oba dotyczyły stosowania dronedaronu u osób z migotaniem przedsionków w celu utrzymania rytmu zatokowego. Pierwsze przeprowadzono na populacji europejskiej, do drugiego włączono chorych z obu Ameryk, Australii i Afryki. W sumie 828 chorych otrzymywało dronedaron w dawce 400 mg dwa razy dziennie. Grupę kontrolną stanowiło 409 chorych otrzymujących placebo. Rytm zatokowy utrzymywał się dłużej u osób przyjmujących nowy lek. W badaniu EURIDIS różnica wynosiła 55 dni, a w badaniu ADONIS aż 99 dni na korzyść dronedaronu. W przypadkach nawrotu migotania przedsionków, stosowanie testowanego leku pozwalało dodatkowo skuteczniej niż w grupie placebo kontrolować rytm komór. Średnia częstość serca rejestrowana w badaniu EURIDIS i ADONIS wynosiła 102 ą 24,7/min i 117 ą 29,1/min oraz 104,27 ą 27,1 i 116 ą 31,9/min w grupach otrzymujących odpowiednio dronedaron i placebo. W obu przypadkach różnice były istotne statystycznie. (...)


Chemioterapia chłoniaków - miecz obosieczny

Anna Adamska

Naukowcy z Nowego Jorku przeanalizowali wpływ doksorubicyny na organizm u pacjentów z DLBCL w wieku ł65 lat. W badaniu posłużono się danymi z lat 1991-2002 pochodzącymi z bazy Medicare. Do badania włączono 9438 pacjentów z DLBCL; 42% z nich poddano chemioterapii opartej na doksorubicynie. Opracowano model zależności między stosowaniem doksorubicyny a występowaniem zastoinowej niewydolności serca z jednoczesnym uwzględnieniem czynników sprzyjających rozwojowi tej choroby. Chemioterapeutyk zwiększał ryzyko zastoinowej niewydolności serca o 29%. Obserwowany efekt kardiotoksyczny miał związek nie tylko z działaniem samego leku, ale także z wiekiem pacjentów, wcześniejszymi chorobami serca, schorzeniami współistniejącymi, występowaniem cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. Zauważono, że tylko nadciśnienie tętnicze działa synergistycznie z doksorubicyną. Po okresie 8 lat od rozpoznania DLBCL wskaźnik przeżycia niepowikłanego niewydolnością serca u pacjentów leczonych doksorubicyną wynosił 74%, a wśród pacjentów, u których zrezygnowano z podawania leku - 79%. (...)


Onkologiczne zagranie taktyczne

Marcin Wełnicki

Wojnę nie zawsze wygrywa strona dysponująca liczniejszą armią. Taktyka zaś to coś więcej niż umiejętne kierowanie oddziałami podczas bezpośredniego starcia. Istotne jest doświadczenie, morale żołnierzy, uzbrojenie, rozpoznanie, przygotowanie terenu bitwy. Najbardziej newralgicznym elementem taktyki wojennej jest zaś chyba kwestia zaopatrzenia. Proces leczenia nowotworów złośliwych to swego rodzaju wojna człowieka z chorobą. Nowotwór, z uwagi na ekspansywny charakter tworzących go komórek, ma zwykle "przewagę liczebną". Bezpośrednie ataki farmakologicznymi odpowiednikami bomb atomowych nie zawsze przynoszą zadowalające rezultaty. Progresja procesu nowotworowego jest jednak zależna od jego unaczynienia. Zablokowanie neoangiogenezy w obrębie guza równałoby się "zagłodzeniu" oddziałów wroga. Taką możliwość stwarza substancja BIBF 1120 (Vargatef), nowatorski lek wchodzący obecnie w III fazę badań klinicznych. (...)


Jak osiągnąć remisję w RZS

Paweł Traczewski

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą dotykającą ok. 0,5-1% dorosłej populacji na świecie. Proces chorobowy powoduje u pacjentów pogłębiającą się niepełnosprawność i dolegliwości bólowe. RZS, prowadzące do kalectwa, destrukcyjnie wpływa na wiele aspektów funkcjonowania człowieka. Ocenia się, że z powodu choroby 25-50% pacjentów traci pracę, a 50-90% odchodzi na wcześniejszą emeryturę. RZS, skracające długość życia nawet o 10 lat, profesor Robert Moots, jeden z prelegentów dorocznej konferencji Europejskiej Ligi Przeciw Reumatyzmowi (EULAR) i współautor badania COMET - przyrównał wręcz do nowotworu. Prof. Moots określił też RZS pożarem lasu. Ugaszenie go, czyli remisja choroby, dopiero od kilku lat jest uznaną możliwością. Wyróżniamy przy tym remisję kliniczną, radiograficzną i funkcjonalną - tę ostatnią opisuje się za pomocą wskaźników jakości życia. I zdaniem profesora to właśnie jest "remisja prawdziwa", gdyż oznacza dla pacjenta de facto powrót do normalności w codziennym życiu. (...)


Zaakceptować nową twarz

Marcin Wełnicki

Samoakceptacja może być trudna lub nawet niemożliwa w przypadku przeszczepienia dłoni zmarłego człowieka, o ileż trudniejsza może być sytuacja osoby, której przeszczepiono obcą twarz. Na łamach "The Lancet" opublikowano ostatnio dwa artykuły na temat takich właśnie zabiegów. Opis pierwszego przypadku dotyczy 29-letniego mężczyzny z zespołem von Recklinghausena, który w lipcu 2007 r. w Paryżu został poddany rozległej operacji twarzy. Powodem zabiegu był masywny nerwiakowłókniak naciekający środkowe i dolne partie twarzy mężczyzny. Celem operacji, w której usunięto guz oraz zastąpiono zniszczone struktury allograftami, było przywrócenie funkcji i wyglądu twarzy. W ciągu rocznej obserwacji miały miejsce dwa epizody odrzucania przeszczepu. Modyfikacja leczenia immunosupresyjnego, a w drugim przypadku również odpowiednie leczenie zakażenia cytomegalowirusem pozwoliły jednak na opanowanie sytuacji. Francuscy lekarze zapewniają, że funkcjonalność przeszczepu zarówno pod względem motorycznym, jak i sensorycznym jest bardzo dobra. (...)


Niski poziom HDL jako czynnik ryzyka zaburzeń pamięci

Marek Derkacz

Lipoproteiny wysokiej gęstości HDL są obok LDL głównymi lipoproteinami odpowiedzialnymi za transport cholesterolu we krwi. Obniżają poziom całkowitego cholesterolu transportując jego nadmiar z komórek do wątroby, gdzie poddawany jest procesom metabolicznym. W najnowszym numerze Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology autorzy udowadniają, że niski poziom HDL stanowi czynnik ryzyka zaburzeń pamięci wśród osób w średnim wieku. Badaniem objęto grupę 3673 mężczyzn i kobiet, wyłonionych z badania Whitehall II study. Średnia wieku badanych wynosiła 55 lat. Wśród uczestników badania oznaczono poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL oraz triglicerydów. Dokonano również oceny pamięci werbalnej przy użyciu listy 20 słów (20-word list). Zadaniem osób biorących udział w badaniu było bezpośrednie odtworzenie jak największej liczby zapamiętanych słów po każdej próbie uczenia się. Jako deficyt pamięci zdefiniowano przywołanie z pamięci mniej niż 5 słów lub uzyskanie gorszego, o co najmniej 2 zapamiętane słowa, wyniku pomiędzy I a II fazą badania. II faza badania polegała na ponownej ocenie tych samych parametrów po upływie 5 lat. (...)


Prognostyczna wartość wapnia

Marcin Wełnicki

Międzynarodowa grupa badawcza przeprowadziła analizę związku pomiędzy poziomem wapnia we krwi chorych po udarze niedokrwiennym mózgu a przebiegiem choroby oraz stopniem samodzielności ocenianym w 3 miesiące po udarze. Analizą objęto ponad 600 chorych, których dane znajdowały się w Virtual International Stroke Trial Archive. Pod uwagę brano wyniki oznaczeń stężenia jonów wapnia we krwi pobranej w ciągu pierwszych 4,5 godziny oraz pomiędzy 3. a 4. dobą od wystąpienia udaru (wczesne i opóźnione oznaczenie). Przeprowadzone analizy statystyczne nie wykazały wartości prognostycznej wczesnych znaczeń stężenia jonów wapnia. Badania wykonane po 3 dobie od wystąpienia udaru niedokrwiennego mogą jednak dostarczać istotnych informacji na temat dalszych losów chorego. Analiza wielozmienna wykazała różnice w przebiegu choroby oraz w funkcjonowaniu i niezależności w 3 miesiące po udarze na korzyść chorych, u których poziom wapnia był wysoki w porównaniu do tych, u których był niski. Do oceny sprawności i niezależności w codziennym funkcjonowaniu wykorzystano indeks Barthel. Zaobserwowane punktacje wynosiły 76,9 i 55,4 na korzyść chorych z wysokim wapniem (różnica istotna statystycznie). W tej grupie chorych przebieg udaru był również lżejszy. (...)


Styl życia a oporność na insulinę

Marek Derkacz

Dotychczas sądzono, że zaburzenia ekspresji genów odpowiedzialnych za proces fosforylacji oksydacyjnej w mitochondriach mogą stanowić kluczową przyczynę występowania rodzinnej oporności na insulinę. Fińscy naukowcy postanowili odpowiedzieć na pytanie, czy defekty w ekspresji genów mogą wynikać wyłącznie z czynników związanych ze stylem życia, takich jak aktywność fizyczna i otyłość. Badaniem objęto 24 pary monozygotycznych bliźniąt w wieku 24-27 lat, wyłonione z grupy 658 bliźniąt jednojajowych z populacyjnego badania Finn Twin 16. Przy użyciu absorpcjometrii rentgenowskiej (DEXA) określono procentową zawartość tkanki tłuszczowej badanych. Za pomocą ergometru rowerowego sprzężonego z aparaturą służącą do oceny wymiany gazowej dokonano pomiaru maksymalnego zużycia tlenu oraz ogólnej oceny stanu wydolności fizycznej. Wrażliwość na insulinę oznaczono metodą hiperinsulinowej klamry euglikemicznej, zaś ekspresję mitochondrialnych genów tkanki tłuszczowej oceniono za pomocą metody microarray. (...)


Terapia cukrzycy - kolejna odsłona

Marcin Wełnicki

Badanie IMPROVE miało charakter wieloośrodkowej, otwartej obserwacji chorych na cukrzycę typu 2, u których z powodu niezadowalającej kontroli glikemii włączono do leczenia dwufazową insulinę aspart 30/70 (BIAsp 30). Wnioski przedstawione na kongresie ADA pochodzą z analizy danych 17 313 pacjentów, których obserwację zakończono do listopada 2007 r. Średni wiek badanych w tej grupie wynosił 56,1 lat, średnia masa ciała - 71 kg, natomiast średni BMI (Body Mass Index) 25,6 kg/m2. Czas trwania choroby wynosił średnio 5,9 lat; 61% całej grupy stanowili mężczyźni. 27% pacjentów przed włączeniem do badania IMPROVE nie przyjmowało żadnych leków przeciwcukrzycowych. Ponad połowa (67%) otrzymywała wcześniej doustne leki hipoglikemizujące. Terapię łączoną - leki doustne oraz insulina - stosowano wcześniej u 6% badanych. Wyjściowy poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) wynosił średnio 9,4%. Po 26 tygodniach stosowania insuliny aspart 30/70 w całej badanej populacji uzyskano średnie obniżenie HbA1c o 2,6%. U 71% badanych udało się obniżyć poziom HbA1c poniżej poziomu 7%, a u blisko połowy - poniżej 6,5%. Kolejne analizy podgrup badanych różnicowały efekt przyjmowania dwufazowej insuliny w zależności od wcześniej stosowanej terapii. Największą redukcję poziomu hemoglobiny glikowanej osiągnięto u pacjentów wcześniej nieleczonych. (...)


Autoimmunologiczne tło niedoczynności przysadki po urazach mózgu

Anna Adamska

Naukowcy z Europy i Azji przeanalizowali rolę odpowiedzi autoimmunologicznej ustroju w rozwoju niedoczynności przysadki po urazach mózgu. Do badania włączono 29 pacjentów (25 mężczyzn i 4 kobiety) w wieku 36,5 ą 2,3 lata. Czynność przysadki i obecność przeciwciał przeciwprzysadkowych (antipituitary antibodies, APA) oceniano po upływie 3 lat od uszkodzenia mózgu. Podobną analizę przeprowadzono wśród 60 osób zdrowych, dobranych pod względem płci i wieku do badanej grupy pacjentów. Przeciwciała przeciwprzysadkowe wykryto u 45% pacjentów po urazie mózgu. W surowicy zdrowych APA były nieobecne. Stwierdzono istotny związek między rozwojem niedoczynności przysadki a odpowiedzią autoimmunologiczną. Dysfunkcję tego narządu zdiagnozowano u 46% badanych z APA i u 13%, u których przeciwciał nie wykryto. Zaobserwowano także, że wysoki poziom immunoglobulin przeciwprzysadkowych korelował ze słabym wyrzutem hormonu wzrostu po teście prowokacji. (...)


Werapamil zamiast beta-blokera

Marcin Wełnicki

Nagłe odstawienie beta-blokerów, z uwagi na zjawisko "up regulacji" receptorów beta, może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta. Istnieją jednak inne grupy leków, które tak jak beta-adrenolityki obniżają częstość rytmu serca oraz ciśnienie tętnicze, nie budząc jednocześnie tak licznych obiekcji ze strony pacjentów. W jednym z ramion międzynarodowego badania INVEST (International VErapamil SR-Trandolapril) porównywano skuteczność wtórnej prewencji incydentów sercowo-naczyniowych prowadzonej za pomocą atenololu lub werapamilu SR, jednego z popularnych blokerów kanałów wapniowych. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Łukasz Małek

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


KONFERENCJE

Z jubileuszem w tle

Krzysztof Bukiel

X Jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów OZZL (Spała, 24-25 października) powinien przypaść za 2 lata. Przyspieszył go jednak nadzwyczajny zjazd OZZL z grudnia ubiegłego roku, który został poświęcony bardzo aktualnej wówczas sprawie: wprowadzeniu nowych przepisów o czasie pracy lekarzy, w tym tzw. klauzuli opt-out. Wbrew tytułowi, zjazd nie miał charakteru świątecznego. Najspokojniejsza była część pierwsza, poświęcona sprawozdaniom z ostatnich 2 lat działalności OZZL, chociaż akurat te 2 lata były jednymi z najmniej spokojnych w historii związku. W 2007 r. doszło do niezwykle burzliwego protestu lekarzy (również pielęgniarek), z ogólnopolskim strajkiem, demonstracjami, pikietami, protestami głodowymi i masowym wypowiadaniem umów o pracę w ok. 90 szpitalach w kraju. Rok 2008 - to przede wszystkim akcja "nokaut przez opt-out", czyli próba wynegocjowania wyższych wynagrodzeń lekarzy w zamian za zgodę na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Także - liczne sądowe procesy "o Misiowe" oraz udział OZZL w pracach "białego szczytu" i publicznej debacie o rządowym programie zmian w ochronie zdrowia. (...)


Europejska Konferencja Fizyki Medycznej i Bioinżynierii

110 lat po odkryciu polonu i radu

Mariusz Kielar

Technologie informacyjne i komunikacyjne, mikro- i nanosystemy, optyka, biotechnologia, biosensory oraz fizyka promieniowania jako integralne dziedziny fizyki medycznej i bioinżynierii - przyczyniają się do postępu we współczesnej medycynie i ochronie zdrowia. Europejskie wysiłki w tych obszarach są silnie stymulowane przez programy ramowe Unii Europejskiej, takie np. jak VI Program Ramowy MAESTRO, w ramach którego mogą być realizowane innowacyjne prace badawcze nad rozwojem i weryfikacją w warunkach klinicznych zaawansowanych metod i sprzętu niezbędnych w radioterapii, realizowanej przy użyciu najnowszych technik konformalnych z zastosowaniem zewnętrznych wiązek fotonów, elektronów i protonów. Europejska Konferencja Fizyki Medycznej i Bioinżynierii odbyła się w Krakowie (17-21 września), w 110. rocznicę odkrycia polonu i radu przez Marię Skłodowską-Curie i Pierre'a Curie. Jej organizatorami były Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej oraz Wydział VI Nauk Medycznych - Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN. Konferencję poprzedziły warsztaty "Radiation Protection of the Patient". (...)


BINet - przełom w diagnostyce i profilaktyce zakażeń

Nie leczmy "na ślepo"!

Marcin Wełnicki

Zakażenia wewnątrzszpitalne w świadomości lekarzy zajmują już pozycję adekwatną do skali problemu, jaki stanowią. Nadal lekceważąco traktowane są jednak zakażenia pozaszpitalne. W tej grupie najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów są zakażenia inwazyjne, czyli dotyczące fizjologicznie jałowych elementów ludzkiego organizmu. A mogą one mieć piorunujący przebieg. Obarczone są także znaczną, nawet kilkudziesięcioprocentową śmiertelnością. Najczęściej przytaczanymi przykładami są posocznica i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Kluczem do skutecznej profilaktyki i terapii tych schorzeń jest rozpoznanie sytuacji epidemiologicznej. Niestety, na tle Europy Polska cechuje się znacznym niedoszacowaniem liczby zakażeń pozaszpitalnych oraz niezadowalającym poziomem wiedzy na temat wywołujących je czynników etiologicznych. Program Nadzoru Zakażeń Inwazyjnych - BINet to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. (...)


Antykoncepcja współczesnych Polek - droga do świadomego macierzyństwa

Współczesna antykoncepcja

Marcin Wełnicki

Nowoczesna antykoncepcja jest według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) jedynym skutecznym sposobem na ograniczenie liczby ciąż niechcianych. Prof. Tomasz Paszkowski, kierownik III Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zapewnia, że Polki mają dostęp do niemal wszystkich zarejestrowanych na świecie metod antykoncepcji. Nowe preparaty są rejestrowane w naszym kraju z najwyżej kilkunastomiesięcznym opóźnieniem w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Mimo to, jak wynika z raportu ONZ, w Polsce nowoczesne metody antykoncepcyjne stosuje jedynie około 19% kobiet. Dla porównania, na Węgrzech ten odsetek wynosi około 69%, w Niemczech - ponad 70%, w Wielkiej Brytanii zaś około 81%. (...)


Światowy Dzień Serca i VI Dni Zdrowia w Krakowie

Słona cena przesolenia

Halina Kleszcz

W ostatni weekend września na Rynku Głównym w Krakowie powstało namiotowe miasteczko, w którym lekarze, pielęgniarki i dietetycy służyli radą tysiącom krakowian. Można było skorzystać, jak w poprzednich latach - z bezpłatnych badań poziomu cukru i cholesterolu, echa serca, porad lekarzy specjalistów. I wziąć udział w konkurencjach wytrzymałościowych, posłuchać i podziwiać gwiazdy Piwnicy pod Baranami (Anna Szałapak), dowiedzieć się, jak dba o zdrowie Krzysztof Jasiński, dyrektor Teatru STU. Czy takie masowe imprezy są w stanie zmienić podejście mieszkańców miasta do własnego zdrowia? Czy przekładają się na większą dbałość o to, co znajduje się na co dzień na naszych talerzach? I czy sprawiają, że poważniej traktowane są zaproszenia na badania profilaktyczne, choćby mammografię czy cytologię? Słowem, czy wzrasta dzięki nim świadomość zdrowotna? (...)


XXXIII Kongres ESNR, Kraków 17-21 września

Europejska neuroradiologia

Mariusz Kielar

Ponad 600 najwybitniejszych neuroradiologów z 44 krajów świata przyjechało do Krakowa, by wziąć udział w 33. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologii (ESNR). Kongres po raz pierwszy odbył się w Polsce, co niewątpliwie stanowi dowód uznania dla wysokiej rangi polskiej neuroradiologii oraz osiągnięć polskich specjalistów zajmujących się diagnostyką mózgu. To prestiżowe wydarzenie naukowe, którego inicjatorem oraz organizatorem był prof. dr hab. Marek Sąsiadek, kierownik Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Śląskiej Akademii Medycznej, odbywało się w Polsce po raz pierwszy. Tematyka wzorem poprzednich kongresów, obejmowała wszystkie bieżące zagadnienia z zakresu nowoczesnej neuroradiologii diagnostycznej oraz interwencyjnej. Obok tradycyjnych sesji naukowych zaplanowano również wykłady eksperckie poświęcone najważniejszym zagadnieniom z dziedziny neuroradiologii oraz sesje multimedialne, podczas których dyskutowane były szczególnie ciekawe przypadki kliniczne. (...)


bot