Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 76–79/2008
z 13 października 2008 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2008


WYDARZENIA

Odtajniamy Zieloną Księgę II

Życie codzienne i niecodzienne

Aleksandra Gielewska

Odtajniamy Zieloną Księgę II - dzieło fundamentalne dla poznania i zrozumienia problemów finansowania ochrony zdrowia, diagnozujące stan sektora w latach 2004-2007 oraz prognozujące rozwój sytuacji do 2050 r. Księga nie zawiera cudownych recept ani łatwych, chwytliwych pomysłów socjotechnicznych, jak spektakularnie naprawić polską służbę zdrowia. Przeciwnie, wiele z jej ustaleń pozwala wywnioskować, że obrany przez ekipę rządzącą kierunek dynamicznych reform w systemie jest wysoce wątpliwy. (...)


"Służba Zdrowia" dotarła do nowej "Zielonej Księgi" II

Naukowcy ostrzegają

Marcin Mikos

Systematyczny wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne, proporcjonalne nakłady finansowe na ochronę zdrowia także ze strony rolników, aktywizacja zawodowa starzejącego się społeczeństwa, precyzyjne określenie celów polityki zdrowotnej oraz przypisanie im środków budżetowych - to tylko niektóre z rekomendacji ekspertów zawarte w nowej wersji Zielonej Księgi. Zespół naukowców powołany przez ministra zdrowia do stworzenia raportu o stanie finansów w systemie zakończył swoje prace. Dokument stworzony przez specjalistów nie został dotychczas opublikowany. "Służba Zdrowia" jako pierwsza dotarła do diagnozy i rekomendacji sporządzonych przez naukowców dla decydentów. (...)


Medyczny Nobel 2008

Anna Adamska, Marcin Wełnicki

Szwedzki Instytut Karolinska przyznał tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Uhonorowani zostali: niemiecki profesor Harald zur Hausen za odkrycie roli wirusa HPV w etiologii raka szyjki macicy oraz odkrywcy ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV), francuscy uczeni Françoise Barré-Sinoussi i Luc Montagnier. Prof. Montagnier, wspomina, że w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku nic nie wskazywało na to, że zakażenie HIV stanie się problemem globalnym. Rozpoczęta ponad 20 lat temu walka z wirusem nie skończy się, dopóki nie znajdziemy skutecznego leku. Według prof. Montagniera, potrzebna jest szczepionka terapeutyczna, nie profilaktyczna. Prof. Françoise Barré-Sinoussi podkreśla z kolei, że kluczem do sukcesu każdego odkrycia w medycynie jest współpraca klinicystów, mikrobiologów i przedstawicieli nauk podstawowych. Wspomina również swoje zaskoczenie, gdy okazało się, że za niepokojące zakażenia odpowiada retrowirus, i nie jest to HTLV I - jedyny znany wówczas wirus tego typu. Początkowo nowo odkrytego retrowirusa nazywano HTLV III (Human T Lymphotropic Virus type III) lub LAV (Lymphoadenopathy Associated Virus). (...)


Szpital we Wschowie, czyli przykładowa prywatyzacja

Halina Pilonis

Minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiedziała, że tzw. ustawy zdrowotne w październiku zostaną skierowane do Senatu, w tym ustawa wprowadzająca, która przewiduje przekształcenie szpitali w spółki. Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej Cezary Chlebowski oświadczył z kolei, że nawet w przypadku prezydenckiego weta - rząd pomoże samorządom prywatyzować szpitale. - Czy rzeczywiście są przygotowywane zachęty finansowe dla samorządów, które zdecydowałyby się na przekształcanie szpitali w spółki na podstawie dotychczasowych przepisów? - pytali posłowie PiS w trakcie obrad plenarnych Sejmu. W sierpniu minister Ewa Kopacz podała kilka przykładów udanych jej zdaniem prywatyzacji publicznych szpitali; mówiła m.in. o udanym przekształceniu SPZOZ we Wschowie w jednostkę niepubliczną. Do tej prywatyzacji odnieśli się posłowie PiS. (...)


Reforma, referendum, rejwach

Jan Osiecki

Lech Kaczyński chce rozpisać referendum w sprawie rządowej reformy służby zdrowia. Według naszych informacji, Senat, w którym większość ma Platforma Obywatelska, nie zgodzi się na propozycję prezydenta. A wszystko wskazuje na to, że PO oraz PiS wykorzystują sprawę służby zdrowia wyłącznie do celów PRowych. (...) Platforma Obywatelska jest przeciwna referendum. A bez poparcia Platformy wniosek nie ma szans. - Parlament kończy prace nad ustawami zdrowotnymi, zależy nam na tym, aby te ustawy bardzo szybko weszły w życie i nie ma mowy o tym, aby poddawano je pod referendum. To są dobre ustawy i z reformą nie można już czekać - komentował Zbigniew Chlebowski. Pomysł nie podoba się minister zdrowia. Ewa Kopacz zapewnia, że złożone do Sejmu projekty ustaw zdrowotnych są tym, na co czekają pacjenci. (...)


GAUDEAMUS - Olsztyn

Pierwszy po pół wieku nowy wydział lekarski

Lech Kryszałowicz

Osiemdziesięcioro szczęśliwców rozpoczęło naukę na nowo otwartym kierunku lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Aby odebrać indeks, trzeba było pokonać 16 konkurentów. Pomysł kształcenia lekarzy na uniwersytecie w Olsztynie zrodził się w 2000 r. Władze uczelni dostrzegły wówczas, że w całym regionie absolwenci średnich szkół medycznych nie mają możliwości dalszego kształcenia się. W 2001 r. na Wydziale Biologii UWM ruszył kierunek pielęgniarstwo na poziomie licencjackim. Jednocześnie prof. Józef Garniewicz, ówczesny prorektor, a obecnie rektor UWM, upoważniony przez władze uczelni i regionu, zaczął starania o uruchomienie w Olsztynie kształcenia lekarzy. W 2007 r. senat UWM powołał nowy Wydział Nauk Medycznych. W czerwcu 2008 r. uczelnię odwiedziła ministerialna i akademicka komisja akredytacyjna sprawdzając, czy UWM ma warunki do kształcenia lekarzy. Jeszcze w tym samym miesiącu Ministerstwo Zdrowia zgodziło się przekazać UWM pieniądze na kształcenie 80 lekarzy. Oznaczało to zgodę na utworzenie pierwszego od 50 lat nowego wydziału lekarskiego w Polsce. (...)


GAUDEAMUS - Łódź

Redukcja etatów

Paweł Lewek

Nowo wybrany rektor UM prof. Paweł Górski w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność decentralizacji największej w Polsce uczelni medycznej. Ma się ona dokonać przez wzrost znaczenia dziekanatów, rad wydziałów, samorządu studenckiego i związków zawodowych. Zakomunikował jednocześnie podjęcie odpowiednich działań w celu zlikwidowania długu uniwersytetu, który wyniósł w tym roku 12,5 mln złotych. Jednym z rozwiązań będzie likwidacja niepotrzebnych etatów. - Nie przydatność, ale niezbędność ma świadczyć o potrzebie dalszego zatrudnienia pracownika. W tej chwili na jednego wykładowcę przypada niewiele ponad trzech studentów. Nie będzie też tolerancji dla pseudonaukowców. Wszyscy, którzy dopuszczą się plagiatu, nie mogą liczyć na naszą wyrozumiałość - ostrzegał. Nowy rektor zapowiedział także wprowadzenie nowego systemu ewaluacji nauczycieli akademickich oraz możliwości nauki przez internet w ramach tzw. e-learningu. Na koniec rektor przywitał w języku angielskim studentów zagranicznych rozpoczynających naukę na uczelni, których łącznie na wszystkich latach jest ponad trzystu. (...)


GAUDEAMUS - Poznań

Silna kadra

Jolanta Sielska

- Właściwe wypełnianie podstawowych funkcji uczelni, a więc dydaktyki, nauki oraz świadczenia usług medycznych, jest możliwe jedynie w oparciu o jej kadrę - przypomniał podczas tegorocznej uroczystości inauguracyjnej prof. Jacek Wysocki, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Mówiąc o kadrze akademickiej, wspomniał o jej dokonaniach z ostatnich sześciu lat, gdy tytuły profesora otrzymało 51 osób, stanowiska profesora zwyczajnego - 40 osób, nadzwyczajnego - 58, stopnie doktora habilitowanego - 96, zaś doktora - 512 osób. Za powód do dumy uznał też fakt, iż w tej chwili Uniwersytet Medyczny w Poznaniu może poszczycić się najsilniejszą, bo liczącą 315 osób, kadrą samodzielnych pracowników nauki wśród wszystkich uczelni medycznych w naszym kraju. (...)


GAUDEAMUS - Warszawa

Budynki to za mało

Pierwsza po zmianie nazwy uczelni inauguracja roku akademickiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym stała się okazją do uhonorowania państwowymi i resortowymi odznaczeniami zasłużonych pracowników WUM. W imieniu Prezydenta RP złote, srebrne oraz brązowe Krzyże Zasługi wręczył doradca prezydenta ds. zdrowia Tomasz Zdrojewski. Odznaki "Za zasługi dla Ochrony Zdrowia" przekazał podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber. Z rąk prezesa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Stanisława Szluflika "Dyplom uznania" odebrał prof. Wiesław Jędrzejczak. Minutą ciszy oddano hołd zmarłym w ubiegłym roku pracownikom akademickim WUM. W swoim przemówieniu rektor WUM prof. dr hab. Marek Krawczyk zaapelował do naukowców o dobre programy naukowe, bez których nawet najlepsze inwestycje, takie jak Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, sprowadzą się tylko do powstania budynków. Rektor zwrócił się także do przedstawicieli władz z prośbą o odpowiednie finansowanie. (...)


GAUDEAMUS - Wrocław

Uznanie dla brytyjskiego chirurga

Ewa Krupczyńska

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego tytuł Doktora honoris causa nadano światowej sławy chirurgowi dziecięcemu prof. dr. hab. Danielowi Youngowi z Wielkiej Brytanii. Za zasługi dla rozwoju chirurgii dziecięcej prof. D. Young został w 1999 r. odznaczony Złotym Medalem Denis Browne, który do tej pory otrzymało tylko kilku chirurgów dziecięcych na świecie. W ośrodku kierowanym przez prof. Younga od 27 lat szkolą się polscy chirurdzy dziecięcy, w tym także z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM we Wrocławiu. (...)


RAPORT

Wielka informatyzacja, czy tylko wielkie plany?

Aleksandra Kurowska

Kończą się prace nad projektami dwóch kluczowych dla polskiej służby zdrowia projektów informatycznych, Kompetencyjne przepychanki czy wręcz osobiste animozje mogą uniemożliwić realizację tego przedsięwzięcia. (...) - Kierowane przez Leszka Sikorskiego Centrum nie ma doświadczenia w prowadzeniu tak dużych projektów ani niezbędnej kadry. Pominięcie w konsultacjach projektu takich instytucji, które mają do czynienia z dużymi medycznymi projektami informatycznymi, a nie mówię tu tylko o nas, to strzelanie sobie samobójczego gola - mówi nam jeden z pracowników NFZ. Dodaje, że za błąd zapłaci jednak nie dyr Sikorski, lecz my wszyscy. (...)


Największy europejski projekt informatyczny

Krzysztof Nyczaj

Projekty składające się na Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ) to obecnie największe przedsięwzięcie informatyczne w Europie. PIOZ - poprzez kompleksowe podejście do informatyzacji sektora ochrony zdrowia - ma bardzo duże szanse zmienić funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce. Jego elementem będzie m.in. wdrożenie systemu ewidencjonowania świadczeń zdrowotnych, którego od lat nie możemy się doczekać. Projekty są elementem Planu Informatyzacji Państwa, znalazły się też na liście projektów kluczowych, ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Są to: "Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych" oraz "Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych". Na ich realizację przewidziano środki finansowe w wysokości blisko 800 mln zł, z czego 85% ma pochodzić z funduszy unijnych. (...)


Studium wykonalności dla programu informatyzacji ochrony zdrowia

Podstawą do pozyskania zarezerwowanych już środków unijnych w wysokości prawie 800 mln zł jest opracowywane studium wykonalności dla programu informatyzacji ochrony zdrowia. Dokument do końca roku będzie podlegać ocenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, potem - Komisji Europejskiej. Wykonawcą opracowania jest firma Ernst & Young, wyłoniona w drodze konkursu. Redakcja "SZ" zwróciła się do innych uczestników postępowania konkursowego o wskazanie kluczowych, ich zdaniem, czynników powodzenia wdrożenia PIOZ. Odpowiedzi udzielili nam eksperci KPMG, Infovide Matrix oraz Deloitte. Przedstawiciele Ernst & Young, tłumacząc to zobowiązaniami wynikającymi z podpisanej umowy, odmówili wypowiedzi. (...)


FELIETONY

Dengrengolada

Andrzej Sośnierz

Z rozrzewnieniem wspominam końcowe lata PRL i pierwsze lata wolnej Polski, kiedy jako młodzi, pełni zapału i nadziei ludzie gorąco spieraliśmy się o koncepcje przyszłego kształtu opieki zdrowotnej. Niezależnie od różnic, które występowały między różnymi środowiskami, wszystkich łączyła determinacja przybudowy systemu Siemaszki i stworzenia nowego, który rozwiąże palące problemy. A było ich wiele. Cała niedoinwestowana infrastruktura służby zdrowia, obskurne pomieszczenia, braki podstawowego sprzętu, leków, sfrustrowani pracownicy, bez większej motywacji do pracy. (...)


PANOPTICUM

Wyrób czekoladopodobny

Marek Wójtowicz

Uchwaloną przez parlament "na kolanie" w dniu 22 lipca 2006 r. ustawę o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. nr 149, poz. 1076) niemal natychmiast nazwano "wedlowską". Ustawa nakazała dyrektorom placówek zdrowotnych wypłacanie od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. podwyżek, a od 2007 r. - także włączenie ich do wynagrodzenia zasadniczego, a nadto - systematyczne przeznaczanie części zapłaty za ewentualne nadwykonania na płace pracowników. (...)


TYLKO FAKTY

List Owsiaka

Marek Nowicki

To miał być krótki, przaśny list, którym zainteresują się media. Dlatego Jurek Owsiak zwraca się w nim do kardiochirurgów dziecięcych, luminarzy polskiej medycyny, członków zacnego klubu kardiochirurgów, profesorów i ordynatorów - "per Wy". Pisze do przyjaciół, jednak w słowach nie przebiera. Wypomina pieniądze przekazane szpitalom, sprzęt, który "wjechał" na oddziały i "wywindował" polską kardiochirurgię dziecięcą na światowe wyżyny. Zadaje też ciężkie pytania: "Czy przeszła już Wam ochota korzystania z tego, co macie?" (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Zabójczy jad

Janina Banachowska

Na wersalce nieruchomo leżały dwa ciałka. Zbliżyłam się. Były wyraźnie chłodne i nie reagowały na moje dotknięcie. Tętna na tętnicy szyjnej nie było. Dziewczynki były martwe. Zdjęłam z nich kołdrę. Pomiędzy nimi leżała żmija. Nie miałam specjalnego uchwytu do łapania węży, więc niewiele myśląc wzięłam z kredensu duży widelec i jednym ruchem wbiłam go tuż za głową gada. Ale skąd się wzięła żmija w pościeli? (...)


PRAWO

Kalendarz z paragrafem

Żaneta Semprich

Zdawałoby się, przepisy dotyczące opieki zdrowotnej zmieniają się nieśpiesznie. Nowe regulacje nie należą do najpilniejszych. A jednak prawda jest taka, że prawo zmienia się niemal z dnia na dzień. W rubryce "Kalendarz z paragrafem" informujemy o zmianach przepisów, jakie miały miejsce, o ważnych orzeczeniach sądowych dotyczących ochrony zdrowia, o pracach nad niektórymi projektami w Sejmie czy w Ministerstwie Zdrowia. (...)


ETYKA

Jakiego prawa potrzebujemy?

Marek Safjan

Istnieje powszechna zgoda, że prawo musi się opierać na przejrzystych i spójnych, a na pewno niesprzecznych założeniach aksjologicznych. Prawo prowadzące do sprzecznych interpretacji, mających takie samo umocowanie logiczne i merytoryczne, zbyt ogólne albo zbyt kazuistyczne - nie może spełniać dobrze swojej roli. Nie ma sensu definiować tu szeregu cech prawa, które tworzą tzw. wewnętrzną moralność prawa. Ważniejszą jest kwestia funkcji prawa w odniesieniu do innych systemów normatywnych, takich jak zasady moralne, nakazy i zakazy wynikające ze światopoglądu czy normy deontologiczne. W społeczeństwie pluralistycznym i demokratycznym pytania o tę relację - zwłaszcza w obszarze tak wrażliwym jak bioetyka - mają szczególne uzasadnienie. (...)


Etyka katolicka a praktyka ginekologiczna

Bogdan Chazan

"Nie wolno wyrażać przy pacjentce swoich osobistych wierzeń, poglądów politycznych, religijnych czy moralnych w sposób, który mógłby narazić na szwank jej wrażliwość lub być przyczyną stresu". Lekarz zatem, skoro został pozbawiony możliwości wyrażania opinii o tym, co jest dobre, a co złe w postępowaniu pacjenta, traci swoją dotychczasową pozycję w społeczeństwie, niezależność i autonomię zawodu. (...)


PUNKTY WIDZENIA

Z DROGI...

Wyciek kontrolowany

Andrzej Musiałowicz

Kontrolerzy NIK sprawdzili właśnie, jak zakłady opieki zdrowotnej wykorzystały 2,2 mld zł pomocy publicznej przekazanej w ramach ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z 2005 r. Jak donosi "Rzeczpospolita", tylko w skontrolowanych 34 szpitalach (ok. 5% wszystkich szpitali) niezgodnie z prawem wydano 187 mln zł (ok. 8,5% kwoty przeznaczonej na pomoc publiczną). Zachowując proste proporcje można domniemywać, że wszystkie środki we wszystkich pozostałych szpitalach też zostały wydatkowane niekoniecznie poprawnie. (...)


OKIEM DYREKTORA

Dziurawy system

Janusz Atłachowicz

System ochrony zdrowia jest dla pacjenta i ma działać dla jego dobra. W trójkącie: płatnik, zoz, ubezpieczony - pacjent jest najważniejszym podmiotem systemu. System jest na tyle sprawny, na ile pozwala jego najsłabszy element. Praktycznie całe społeczeństwo jest czynnym lub biernym uczestnikiem systemu. Czynny: płaci i nie korzysta. Bierny: płaci i korzysta. A może - odwrotnie? W tym trójkącie, złymi wierzchołkami są płatnik i zozy. Pacjenci są tylko dobrzy. To jednak błędne założenie. (...)


KLINIKA

Przechytrzyć grypę

Z profesorem Januszem Ślusarczykiem, kierownikiem Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, rozmawia Marcin Wełnicki (...)


PROFILAKTYKA

Kastracja farmakologiczna

Anna Adamska

Kastracja farmakologiczna jest także metodą wykorzystywaną w przypadku hormonoterapii raka gruczołu krokowego. Substancje stosowane w leczeniu paliatywnym tego schorzenia należą do trzech grup: estrogeny, analogi gonadoliberyny oraz antyandrogeny. Mechanizmy działania poszczególnych grup leków się różnią, jednak skutek, jaki wywołują, jest taki sam: zmniejsza się poziom testosteronu w organizmie. (...)


NAUKA

Pionierska terapia czerniaka za pomocą limfocytów T CD4+

Paweł Traczewski

Czerniak stanowi ok. 2% wszystkich nowotworów i jest przyczyną 1% powodowanych przez nie zgonów. Niepokoi fakt, że liczba zachorowań wzrasta co roku o ok. 10%. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości 1 na 90 osób będzie zagrożona rozwojem tej choroby. Tym większe zainteresowanie budzi doniesienie opublikowane w New England Journal of Medicine. Jego autorzy w leczeniu czerniaka zastosowali autologiczne limfocyty T CD4+. Wytwarzają one interleukinę 2 (IL-2) i inne czynniki wzrostu dla limfocytów T CD8+ (limfocyty CD8+ wykorzystywano wcześniej z dobrym skutkiem w terapiach eksperymentalnych). Amerykańskim naukowcom jako pierwszym udało się wyizolować z krwi pacjenta i namnożyć in vitro limfocyty T CD4+ o specyficzności wobec nowotworowego antygenu NY-ESO-1. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Maria Pokorska Lis

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


KONFERENCJE

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

Rak płuca - test przesiewowy na wagę złota

Paweł Traczewski

W Polsce w bieżącym roku będą realizowane dwa niezależne programy wczesnego wykrywania raka płuca za pomocą niskodawkowej TK. Ponieważ nie wykazano dotąd, aby metoda ta przyczyniała się do znaczącego obniżenia wskaźników umieralności, nie może być ona jeszcze uznawana za badanie przesiewowe. Z tego też powodu NFZ nie sfinansuje programów, które obejmą swoim zasięgiem województwa pomorskie i zachodniopomorskie. W pierwszym z województw przedsięwzięcie dojdzie do skutku dzięki funduszom pochodzącym z Norwegii (udział 80%) i od władz polskich (20%). Drugi program, który ma się wkrótce rozpocząć - jest inicjatywą realizowaną w całości ze środków samorządowych. Jak ubolewa docent Witold Rzyman, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej AM w Gdańsku, choć w województwie pomorskim mieszka według szacunków ok. 400 tys. palaczy tytoniu, w ostatnich latach w stosunkowo niewielkiej liczbie (ok. 8000) uczestniczyli oni w zorganizowanych działaniach mających na celu prewencję raka płuca. Byłoby dużą stratą, gdyby niezwykle drogie programy (z racji kosztującego kilkaset złotych badania niskodawkową TK) miały się cieszyć małą frekwencją. Dlatego, podkreśla doc. Rzyman, istotną rolę w sukcesie programu odegrają nie tylko władze i służba zdrowia, ale i lokalne media czy Kościół. (...)


Europejski Szczyt Age Related Diseases

Prewencja i terapia chorób wieku podeszłego

Ewa Krupczyńska

W europejskim szczycie na temat chorób związanych ze starzeniem - European Summit - Age Related Diseases, który odbył się we wrześniu we Wrocławiu, uczestniczyli przedstawiciele ministerstw zdrowia z 19 krajów Europy (w tym siedmiu ministrów zdrowia), eurodeputowani, a także eksperci z różnych specjalności medycznych, których zainteresowania naukowe dotyczą tej problematyki. Ogromny postęp specjalistycznej wiedzy medycznej w naukach podstawowych, kardiologii, endokrynologii, diabetologii, psychiatrii, neurologii, ortopedii, onkologii, ginekologii powoduje, że niezbędne jest interdyscyplinarne ujęcie zagadnień prewencyjno-diagnostyczno-terapeutycznych w geriatrii. Tymczasem współczesna medycyna rodzinna i geriatria nie mają dostępu do tych wysoce specjalistycznych informacji (brak interdyscyplinarnych opracowań) i nie są w stanie wykorzystać w praktyce najnowszych zdobyczy wiedzy. (...)


III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej - Wrocław, 18-21 września 2008

Aktualizowanie wiedzy

Ewa Krupczyńska

Ponad 2 tysiące lekarzy, głównie specjalistów medycyny rodzinnej, ale też interniści i pediatrzy, uczestniczyło w III Kongresie PTMR zapoznając się z najnowszymi doniesieniami na temat diagnostyki i terapii schorzeń, z którymi stykają się na co dzień. Program był bogaty: w ciągu 4 dni odbyło się 13 sesji plenarnych, 24 sesje satelitarne, kilka firmowych, były prezentacje ustne i plakatowe, spotkania z ekspertami. Tegoroczny kongres odbywał się pod hasłem: "Choroby cywilizacyjne - wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI wieku". Sesje plenarne i satelitarne poświęcono głównie takim schorzeniom, jak choroby układu sercowo-naczyniowego (umiera na nie co drugi Polak), nadciśnienie tętnicze (choruje 9 mln dorosłych Polaków), nadwaga i otyłość (dotyczą już połowy naszego społeczeństwa), cukrzyca (na świecie choruje 170 mln ludzi, w Polsce 2,1 mln), astma, alergia oraz choroby nowotworowe (mamy rocznie 130 tys. nowych zachorowań). Podczas kongresu podkreślano, jak ważna dla wczesnego wykrywania schorzeń nowotworowych jest tzw. czujność onkologiczna w praktyce lekarza rodzinnego. (...)


XI Europejski Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, Gdańsk, 11-14 września

Prawo naturalne i prawo stanowione we współczesnej medycynie europejskiej

Michał Kaleta

Kongres pod tym hasłem zorganizował pomorski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, wchodzącego w skład Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (w skrócie FEAMC). Organizacja do swoich głównych celów zalicza koordynację działań stowarzyszeń lekarzy-katolików, przede wszystkim promowanie "kultury życia", w tym podtrzymywania życia, gdy jest ono słabe i zagrożone. Okazją do tego są m.in. debaty na temat etyki zawodowej i dylematów moralnych w realizacji zawodu lekarza, jak niedawno w Gdańsku. Z tego powodu kongres gdański nie był poświęcony wyłącznie prawu, ale było ono przedmiotem rozważań podczas jednej z sześciu sesji. Obrady otworzyła Anna Gręziak, prezes ZG Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Głos zabrało kilku znakomitych gości, m.in. kardynał Javier Lozano Barragán, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, który odczytał okolicznościowy list od watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Tarcisio Bertone. (...)


bot