Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 30–33/2008
z 21 kwietnia 2008 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2008


RAPORT

Czy i jak Polska może ograniczyć umieralność na raka szyjki macicy?

Mariusz Gujski

Próbą odpowiedzi na to pytanie jest raport "Walka z rakiem szyjki macicy. Perspektywy, szanse i rekomendacje dla polityki państwa". Raport powstał na podstawie referatów wygłoszonych i przedyskutowanych podczas interdyscyplinarnego seminarium, zorganizowanego pod egidą Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz redakcji "Służby Zdrowia". Uczestnikami były nie tylko autorytety medyczne różnych specjalności, ale także ekonomiści i socjologowie. Zadanie nie było bowiem proste: usiłowano przeanalizować nie tylko medyczne, ale także społeczne i ekonomiczne skutki raka szyjki macicy w Polsce. (...)


Z prof. Sławomirem Majewskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, rozmawia Mariusz Gujski

Profilaktyka jest opłacalna

Profilaktyka raka szyjki macicy jest opłacalna. Rak szyjki macicy dotyczy bowiem dość młodej populacji kobiet. Średnia liczba utraconych lat z powodu tego nowotworu to ponad 26 lat. Kobieta mogłaby żyć średnio 26 lat dłużej. Pracować, robić karierę, płacić podatki, wychowywać dzieci. Koszty pośrednie, wynikające z utraty tych lat, są ogromne, wręcz niepoliczalne. Drugą ważną rekomendacją jest dążenie do ograniczenia kosztów leczenia samego raka szyjki macicy. Ponadto, po wykryciu nieprawidłowości w badaniu cytologicznym, należy zrobić całą serię specjalistycznych badań. Wreszcie trzeba pamiętać, że wirusy wywołują wiele innych chorób, m.in. brodawki płciowe, które niekorzystnie wpływają na zdrowie prokreacyjne populacji (...)


Z prof. Antoniną Ostrowską z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk rozmawia Renata Furman

Wielu zachorowań można by uniknąć

Doświadczenia innych krajów pokazują, że aktywna profilaktyka może w ciągu kilku lat poprawić wczesną wykrywalność, a więc i całkowitą uleczalność choroby. Przykładem są kraje skandynawskie, które osiągnęły w tym względzie spektakularne wyniki. Pojawiają się też nowe metody (szczepienia), pozwalające zapobiegać powstawaniu zmian nowotworowych. Tymczasem Polska lokuje się daleko za innymi krajami europejskimi, jeśli chodzi o wskaźniki 5-letniego przeżycia kobiet, które zachorowały na raka szyjki macicy. Bo podejmujemy leczenie za późno. (...)


Walka z rakiem szyjki macicy w realiach polskiego systemu ochrony zdrowia

Od wielu miesięcy obserwujemy dynamikę rozwoju szczepień przeciwko HPV w wielu krajach europejskich. Jednocześnie w Polsce dominuje pogląd, że jesteśmy biednym krajem, który powinien inwestować w inne, tańsze metody zapobiegania i profilaktyki. Niekiedy kwestionowana jest nawet merytoryczna zasadność stosowania szczepionki, która na rynku dostępna jest od stosunkowo krótkiego czasu. Zdaniem Benoit Dervaux, podobna sytuacja miała miejsce we Francji, kiedy rozpoczynano tam pracę nad wprowadzeniem szczepień przeciw HPV. Również towarzyszyła im kampania przeciwko szczepionce. Ostatecznie podjęta została decyzja o wprowadzeniu szczepień, jednak z zastrzeżeniem, że pierwszym krokiem będą zorganizowane badania przesiewowe, a dopiero później szczepienia. Obecnie 65% kosztu szczepionki refunduje państwo. (...)


Szczepionka szansą poprawy zdrowia Polek

Agata Litwińska

Szczepionka przeciw HPV ma działanie stricte profilaktyczne. Jeśli u kogoś występuje już zakażenie HPV, to nie wpłynie ona na przebieg infekcji - zastrzega prof. Sikorski. - Dlatego najlepsze efekty daje ona u osób, które nie przeszły inicjacji seksualnej, a zatem nie miały kontaktu z wirusem HPV. Większość programów profilaktycznych zakłada szczepienie dziewcząt od 12. r.ż. Ta granica wiekowa wydaje się rozsądna, by nie spóźnić się ze szczepieniem - podkreśla prof. Sikorski. Nie można jednak zapominać, że wykonywanie badań cytologicznych po szczepieniach jest nadal konieczne. (...)


WYDARZENIA

Nie wierzę

Aleksandra Gielewska

Piszę te słowa po pierwszych informacjach o zatrzymaniu byłego wiceministra Jarosława Pinkasa. Nie wierzę w możliwość udowodnienia przed sądem stawianych mu zarzutów. (...) Menedżer służby zdrowia, choćby najświatlejszy i najbardziej prawy, może popełniać błędy. Błądzić to zresztą rzecz ludzka. Ale nawet jeśli błędu nie popełni - łatwo go oskarżyć o złamanie prawa, niegospodarność czy korupcję. Trudniej natomiast to udowodnić - w procesie ciągnącym się latami, ale niszczącym wiarygodność człowieka. (...)


Młodzi medycy z UJ na spotkaniu z minister Ewą Kopacz oprotes towali zapowiadaną likwidację staży podyplomowych

Ewolucyjne zmiany zamiast chaosu

Halina Kleszcz

Było gorąco. Ostre starcia, ale też oklaski, częstsze jednak pomruki dezaprobaty - wszystko podczas spotkania z okazji Światowego Dnia Zdrowia. W Auli Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu ze studentami V i VI roku najstarszego w kraju Wydziału Lekarskiego UJ spotkała się minister zdrowia. Szefowej resortu wytknięto nieprzyjęcie zaproszenia na XVII Ogólnopolską Konferencję Młodych Lekarzy, zorganizowaną 3 dni wcześniej. To było właściwe forum do konsultacji burzących dotychczasowy porządek projektów zmian w kształceniu lekarzy - podkreślali studenci. (...)


Nie jesteśmy gotowi

Elżbieta Borek

Nie czujemy się gotowi, by bezpośrednio po studiach, bez odbycia rocznego stażu leczyć chorych. Za mało praktyki, zbyt nikłe doświadczenie - mówili młodzi lekarze, którzy od 4 do 6 kwietnia obradowali w Krakowie. W XVII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy, zorganizowanej przez Komisję Młodych Lekarzy przy OIL w Krakowie, uczestniczyli przedstawiciele samorządu lekarskiego, Ministerstwa Zdrowia, Centrum Egzaminów Medycznych, OZZL, uczelni medycznych, Sejmowej Komisji Zdrowia. Obecny system kształcenia przewiduje 13-miesięczny staż podyplomowy, który kończy się Lekarskim Egzaminem Państwowym. Po zdaniu LEP-u lekarz dostaje prawo wykonywania zawodu i rozpoczyna trwającą 5 lat specjalizację. Po wprowadzeniu w Polsce unijnej regulacji czasu pracy okazało się, że lekarzy jest za mało. To prawdopodobnie było źródłem pomysłu likwidacji staży. (...)


Czas na poważne oferty

Małgorzata Solecka

Minister zdrowia ma poważny kłopot - w szpitalach naprawdę brakuje lekarzy. Nikt nie słuchał dyrektorów, którzy od kilku lat alarmowali, że zwalniają się kolejne etaty. Ba, dziesięć lat temu mówiło się nawet, że lekarzy jest za dużo. A w każdym razie - że za dużo jest w szpitalach specjalistycznych, w klinikach. Reforma (z jej głównym hasłem: "Pieniądze idą za pacjentem") miała sprawić, że lekarze z Warszawy, Krakowa, Gdańska ruszą na "prowincję", za pacjentem. Już mało kto pamięta, ale takie opowieści (żeby nie powiedzieć - bajki) snuli autorzy reformy z 1999 r. Wielkiej migracji lekarzy za pacjentami nie było. A co było? Kilka tysięcy lekarzy wyjechało za granicę do krajów "starej" Unii. Lekarzy specjalistów, najczęściej z drugim stopniem specjalizacji. A od stycznia Unia Europejska, z jej normami czasu pracy, zawitała oficjalnie do naszych szpitali. I z dnia na dzień okazało się, że trudno załatać "dziurę" 4 tysięcy etatów. Że tych lekarzy naprawdę brakuje, bo nie można - jak przed 1 stycznia - rozpisać wszystkich dyżurów na tych, którzy zostali. (...)


Na chorym oszczędzić niełatwo

Halina Pilonis

Resort zdrowia przekonał się, że hamowanie wydatków w opiece zdrowotnej i uszczelnianie systemu nie jest łatwe. Kwestie ludzkiego życia nie poddają się łatwo prawom rynku. Ministerstwo pod naciskiem opinii publicznej odstąpiło od uzależniania indywidualnej zgody NFZ na finansowanie leczenia niestandardową terapią onkologiczną od jej efektywności kosztowej. To przedsmak tego, z czym przyjdzie się zmierzyć urzędnikom przy wprowadzaniu koszyka świadczeń. 1 kwietnia NFZ zlikwidował indywidualne zgody na leczenie drogimi lekami, wydawane chorym na nowotwory. Terapie, do tej pory tak finansowane, miały być ocenione wcześniej przez ekspertów AOTM pod względem ich skuteczności oraz relacji koszt - efekt. Pomysł był racjonalny, ale wzburzył i lekarzy, i pacjentów. Bo w kwestiach ludzkiego życia racjonalne rozwiązania nie zawsze dają się zastosować. (...)


Nowy niepubliczny szpital we Wrocławiu

EK

W marcu rozpoczęła działalność kolejna placówka Polskiego Centrum Zdrowia Instytutu Medycznego, które działa w ramach PCZ Polski Holding Medyczny Sp. z o. o. - Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Przeprowadzane są tu zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, dziecięcej, onkologiczne, ortopedyczne, laryngologiczne, ginekologiczne, urologiczne - w trybie procedur jednodniowych. Szpital ma 20 łóżek w salach, 5 sal zabiegowych i 2 operacyjne, salę intensywnego nadzoru pooperacyjnego z 3 łóżkami. W 6 salach chorych są telewizory ze słuchawkami oraz internet. - Współpracujemy z 25 specjalistami, a forma tej współpracy jest różna: od umowy o pracę po kontrakty. Zgłosili się też do nas specjaliści, którzy chcą tu wykonywać operacje dla prywatnych pacjentów - mówi dr n. med. Romuald Ściborski, prezes PCZ Polski Holding Medyczny Sp. z o.o. Szpital połączony jest z przychodnią (poradnie poz i specjalistyczne, 11 pracowni diagnostycznych), funkcjonującą od roku, oraz z apteką. (...)


Marzec'68 - pamiętamy

Michał Rutkowski

Tablicę upamiętniającą wydarzenia Marca'68 odsłonięto 31 marca w gmachu Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W uroczystości uczestniczyli rektorzy stołecznych uczelni, studenci, absolwenci akademii medycznej w Warszawie. Wśród tych ostatnich świadkowie tamtych wydarzeń, m.in. dr Wojciech Celiński, który w marcu'68 zorganizował w Anatomicum wiec solidarnościowy ze studentami UW i Politechniki Warszawskiej. (...) Prof. Hubert Kwieciński, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM, dobrze pamięta wydarzenia sprzed 40 lat: - Byliśmy studentami II roku i odbywaliśmy właśnie zajęcia z biochemii i fizjologii w budynku AM na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Konieczność zamanifestowania niezależności, solidarność z innymi studentami były dla mnie niczym imperatyw Kantowski. Pochodzę z rodziny silnie związanej z podziemiem AK-owskim i aktywna postawa w takiej sytuacji była dla mnie czymś oczywistym. (...)


Premier wyróżnił naukowców

TK

Premier Donald Tusk wyróżnił ponad 40 naukowców i 3 zespoły badawcze za ich osiągnięcia w 2006 r. Wśród nagrodzonych znalazło się 6 lekarzy: dr hab. med. Maciej Tadeusz Małecki z CM UJ, dr hab. med. Anetta Undas z CM UJ, dr hab. med. Bohdan Górski z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, dr hab. med. Katarzyna Koziak z I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, dr med. Michał Kaliszan z Akademii Medycznej w Gdańsku, dr med. Michał Mikula z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. (...)


Pożegnanie z bezpłatnym oprogramowaniem

Aleksandra Kurowska

Właśnie mija ostateczny termin przejścia świadczeniodawców na komercyjne oprogramowanie w otwartym formacie xml, służące do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od 1 maja każdy podmiot realizujący umowę z NFZ, w tym z zakresu poz, ma obowiązek rozliczać się z płatnikiem za pomocą własnego oprogramowania. Na razie około 70-80% zakładów rozlicza się z wykorzystaniem nowych programów. - Moment krytyczny mamy już za sobą - komentuje Andrzej Strug, dyrektor departamentu informatyki centrali NFZ. Z danych przesłanych przez oddziały NFZ wynika, że Kamsoft obsługuje już ok. 8 tys. świadczeniodawców, ABG Spin o połowę mniej. Trzej najwięksi konkurenci mają po 200-300 klientów. W niektórych województwach z niezależnych dostawców korzytało kilkanaście procent lekarzy oraz szpitali. Ale choć nie ma już monopolu, to i tak szpitale i inne zakłady najczęściej wybierają dotychczasowych dostawców. (...)


FELIETONY

Bubel

Andrzej Sośnierz

Jeszcze dobrze nie wyschła farba na ostatnim felietonie, a wydarzenia w pełni potwierdziły moją ocenę projektu ustawy o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Jak już pisałem, projekt nie dość że prezentował jeden z gorszych modeli ubezpieczeń dodatkowych, to jeszcze był przygotowany wyjątkowo niestarannie. Taką samą opinię wydali sejmowi prawnicy. Wszystko to spowodowało, że bieg prac sejmowej Komisji Zdrowia musiał zostać wstrzymany. Marszałek Sejmu zwróci projekt autorom, którzy z kolei muszą dzieło poprawić. Wycofanie projektu ustawy nie zdarza się często i świadczy niedobrze o jakości pracy rządu. (...)


PANOPTICUM

Pentalog motywacyjny

Marek Wójtowicz

Kilkudniowe, protestacyjne zaprzestanie pracy stało się już normą na publicznym rynku zdrowotnym. "Odejście od łóżek", skoordynowane urlopy kluczowych pracowników "na żądanie" i w konsekwencji - ewakuacja pacjentów to nowa jakość w płacowych potyczkach kadry medycznej z dyrekcjami. I zarazem - to dobry pretekst do zastanowienia się nad współczesną paletą narzędzi skutecznej motywacji do pracy. Jak sprawić i czym zachęcić profesjonalistów medycznych, żeby nie odchodzili od łóżek? (...)


TYLKO FAKTY

Skarga

Marek Nowicki

Helsińska Fundacja Praw Człowieka od początku obserwowała proces dr Zofii Szychowskiej i dosyć szybko doszła do wniosku, że w tej sprawie naruszono wolności słowa i wolności krytyki. Maciej Bernatt, przedstawiciel Fundacji, mówił: - W przypadku pani doktor mieliśmy do czynienia z krytyką prawdziwą, uzasadnioną, podniesioną w interesie publicznym, za którą została ukarana przez dyscyplinarny sąd lekarski. Poszło o to, że dr hab. n. med. Zofia Szychowska publicznie skrytykowała postępowanie swoich kolegów po fachu. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Wysypka

Janina Banachowska

Trafił do mnie nietypowy pacjent, sensownie odpowiadający na zadawane pytania. Poprzedniego dnia kolega obchodził "osiemnastkę", więc zrobili małą uroczystość. Ojciec jubilata z racji świeżej dorosłości syna wyciągnął z szafy nalewkę domowej roboty. Młodzi byli zadowoleni, butelki ładne, nietutejsze, gładko się piło. Miała to być wódka z tarniny pędzona w domu, więc bezpieczna i zdrowa. Jednak albo coś do niej dodano dla poprawienia smaku, albo dla dodania mocy. Następnego dnia rano cała gromadka chłopców i dziewcząt miała spiralnego kaca. (...)


PUNKTY WIDZENIA

Z DROGI...

Białe szczyty

Andrzej Musiałowicz

Zamieniłem na tydzień jeden szczyt w Polsce na wiele białych szczytów w Dolomitach. Nie żałuję, szczególnie że odbiornik TV w hotelowym pokoju nie wyłapywał żadnego polskojęzycznego programu. Co za ulga! Na białych szczytach, choć nasz język był w powszechnym użyciu, nie słychać było o krajowych problemach, przeważały problemy egzystencjalne: którą z tras zjazdowych wybrać. Miło było obserwować zgodę i radość korzystających ze stoków, a także sprawność i jakość obsługi, w tym zdumiewającą szybkość włoskich służb ratowniczych, bo jednak narciarstwo to sport wybitnie urazowy. (...)


OKIEM DYREKTORA

Reformy?

Janusz Atłachowicz

Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia w stanowisku Prezydium NRL dotyczącym wydarzeń w Radomiu dostrzegł symboliczną zbieżność daty wydania oświadczenia z dniem sejmowej debaty nad "zasadniczą i całościową reformą polskiego systemu opieki zdrowotnej". W projektach ustaw mających reformować polski system opieki zdrowotnej nie widzę jednak ani zasadniczości, ani tym bardziej całościowości. Centralny polityk nadal nie może się zdecydować, jak ma wyglądać nasz system zdrowotny. Reguluje doraźnie jego elementy, nie podejmując dyskusji na tematy strategiczne. (...)


ZE ŚWIATA

Drogie, najcenniejsze... zdrowie

Marek Derkacz

2 biliony dolarów, czyli prawie 16% PKB sięgnęły całkowite wydatki na ochronę zdrowia w Stanach Zjednoczonych w 2005 r. W ciągu owego, jednego tylko roku wzrosły o 6,9%, dwukrotnie przekraczając inflację i ponadczterokrotnie - wydatki na obronę narodową. Konsekwencją był w 2006 r. 7,7-procentowy wzrost wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej przez pracodawców. Średnia wysokość rocznej składki obejmującej ochroną ubezpieczeniową 4-osobową rodzinę wyniosła około 11 500 dolarów, natomiast koszty ubezpieczenia zdrowotnego pojedynczego pracownika sięgnęły 4200 dolarów. (...)


ZARZĄDZANIE

Dochodzenie do równowagi

Ewa Krupczyńska

Wysiłki podejmowane od kilku lat m.in. przez samorząd województwa dolnośląskiego, aby jak najszybciej uporać się z nadmiarem szpitali i ich zadłużeniem, zaczynają przynosić efekty. Dolnośląskim szpitalom udało się na koniec 2007 r. osiągnąć równowagę. Należą do najszybciej oddłużających się zozów w Polsce. O ile jeszcze pod koniec 2004 r. zadłużenie wynosiło 1,4 mld zł (pierwsze miejsce w kraju), o tyle we wrześniu 2007 r. spadło do 1,1 mld, czyli o 22%. W szybszym tempie spada zadłużenie szpitali "marszałkowskich" (z 614,5 mln w 1999 r. do 336,3 mln zł pod koniec 2007 r.), a więc prawie o połowę. (...)


PRAWO

Rażący regres

Krzysztof Maśliński

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, podmioty zawierające umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązane są do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą zostać wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń. Ubezpieczenie takie powinno dawać poszkodowanemu pacjentowi gwarancję uzyskania z zakładu ubezpieczeń odpowiedniego odszkodowania, z drugiej zaś strony - chronić ubezpieczone zakłady opieki zdrowotnej i prowadzących praktyki indywidualne lekarzy przed finansowymi następstwami wypłaty takich świadczeń. Czy jednak w każdej sytuacji ubezpieczenie spełni te dwa zadania? (...)


FARMACJA

Czy automatyczna substytucja biofarmaceutyków może być bezpieczna?

Michał Nowicki

Leki biotechnologiczne i konwencjonalne chemiczne różnią się zasadniczo pod względem struktury i mechanizmów działania. Bioleki są nieporównanie bardziej złożone niż leki chemiczne. Zazwyczaj są bardzo dużymi cząsteczkami. Ich budowa jest bardzo złożona, gdyż jest uwarunkowana ich strukturą drugorzędową, trzeciorzędową (czyli konformacją przestrzenną) oraz tzw. czwartorzędową, która wyznacza specyficzne interakcje z wieloma innymi białkami i receptorami w narządach docelowych. Niepowtarzalna jest struktura biofarmaceutyków, gdyż są one produktem żywego organizmu. (...)


KLINIKA

DERMATOLOGIA

Trądzik pospolity

Dorota Bystrzanowska

Przemiany hormonalne prowadzą do przerostu gruczołów łojowych i łojotoku, nadmiernego rogowacenia i w następstwie zaczopowania ujść mieszków łojowo-włosowych. Prowadzi to do poszerzenia przewodów wyprowadzających gruczołów łojowych (zaskórniki). W zaskórnikach istnieją idealne warunki dla namnażania się bytujących na skórze beztlenowców Propionibacterium acnes. Enzymatyczne oraz chemotaktyczne działanie tych bakterii prowadzi do rozwoju nacieków zapalnych. Tak powstają wykwity zapalne. Inne saprofity skórne nie odgrywają roli w patogenezie trądziku. (...)


KARDIOLOGIA

Zaburzenia oddychania w czasie snu - cz. 2

Elżbieta Mazur-Stążka

U osób zdrowych we śnie dominuje aktywność układu przywspółczulnego, odpowiedzialna za fizjologiczne zwolnienie akcji serca i zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy (ochrona przed deficytem tlenowym). Związane z bradykardią wydłużenie okresu rozkurczu dodatkowo poprawia przepływ przez mięsień sercowy. W OBS epizodom bezdechów towarzyszy cykliczne zwolnienie częstości serca do 30-50/min, a następnie jej przyspieszenie nawet do 90-120/min wraz z podjęciem oddychania. Wahania układu autonomicznego są zjawiskiem niekorzystnym. (...)


NAUKA

Miedź przeciw zakażeniom szpitalnym

Tomasz Sienkiewicz

W niektórych szpitalach, w oddziałach szczególnie narażonych na zakażenia, nie bez powodu montuje się klamki ze stopów miedzi. W 2007 r. Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) zarejestrowała stopy miedzi jako substancje o właściwościach bakteriobójczych, skutecznie obniżające liczbę bakterii wywołujących groźne dla ludzkiego życia infekcje. Testy laboratoryjne, prowadzone przez rok przed rejestracją EPA, wykazały, że 99,9% bakterii umieszczonych na powierzchniach wykonanych ze stopów miedzi w ciągu 2 godzin zostało całkowicie wyeliminowanych. Chodzi o 5 szczepów bakterii, włącznie z MRSA. (...)


Szczepionka na nadciśnienie

Marcin Wełnicki

Zakończyła się druga faza badań nad skutecznością i bezpieczeństwem immunizacji przeciwko angiotensynie II w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Szwajcarscy naukowcy przetestowali preparat CYT006-AngQb. W badaniu wzięły udział 72 osoby w wieku od 18 do 65 lat z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego (140-179/90- 109 mmHg), losowo przydzielone do trzech grup. 24 osobom podawano placebo. W dwóch pozostałych podgrupach stosowano 100 µg lub 300 µg szczepionki. Iniekcje powtórzono po 4 i 12 tygodniach. Testy immunologiczne wykazały obecność przeciwciał przeciwko angiotensynie II już po pierwszej dawce. (...)


Tako-Tsubo - japoński słój na ośmiornice

Marcin Wełnicki

Zespół balotowania koniuszka serca (Apical Balloning Syndrom - ABS), znany również pod nazwą choroba Tako-Tsubo, powinien być uwzględniany w diagnostyce różnicowej zawału mięśnia sercowego. Jest to sugestia kardiologów i internistów z Mayo Clinic, jednego z najbardziej renomowanych ośrodków klinicznych na świecie. Obserwacje dowodzą, że ABS może występować nawet u 2% chorych przyjmowanych do szpitala z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego. Podobnie jak w ostrym zespole wieńcowym, w chorobie Tako-Tsubo pojawia się ostry ból zamostkowy. W zapisie EKG obecne jest uniesienie odcinka ST lub ujemny załamek T. (...)


Everolimus - nadzieja dla chorych na raka nerki

Paweł Traczewski

Zapowiedzią kolejnego przełomu w walce z zaawansowanym rakiem nerki mogą być wyniki wstępnej analizy wieloośrodkowego randomizowanego badania RECORD-1 z wykorzystaniem podwójnie ślepej próby. Wzięło w nim udział 400 pacjentów z postępującą chorobą mimo uprzednio stosowanych sunitinibu i sorafenibu; dozwolone było włączenie także osób leczonych wcześniej bevacizumabem i IFN-alfa. Chorym podawano doustnie raz dziennie everolimus (RAD001). Mechanizm działania nowego leku opiera się na hamowaniu mTOR (mammalian target of rapamycin), kinazy pełniącej centralną funkcję regulatorową w cyklu komórkowym, metabolizmie komórek nowotworowych i angiogenezie. Po tym, jak wykazano znacząco lepszy, wolny od progresji czas przeżycia u chorych, którzy przyjmowali everolimus w porównaniu z placebo, niezależna komisja ds. monitorowania badań klinicznych zadecydowała o wstrzymaniu badania. Pacjenci z grupy placebo uzyskali możliwość przyjmowania inhibitora mTOR. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Jakub Klimkiewicz

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


KONFERENCJE

Forum u Koźmińskiego

Tomasz Sienkiewicz

W stołecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego zainaugurowana została działalność Forum Medycyna 2010. Inicjatywa skupia stosunkowo wąskie grono osób, które od dawna zajmują się systemem ochrony zdrowia - głównie w wymiarze naukowym, ale również praktyków, pragnących przyczynić się do wprowadzenia przemyślanych, niezbędnych zmian w ochronie zdrowia. Jak trudne jest to zadanie, podkreślał prof. Andrzej Koźmiński. Otwierając pierwsze Forum przypominał, że zarządzanie każdą instytucją jest nieporównanie prostsze niż zarządzanie jednostkami służby zdrowia. (...)


IV Międzynarodowy Kongres "Dowody i Praktyka", Warszawa, 29-30 marca

Osiągnięcia nauki w praktyce lekarza rodzinnego

Marcin Wełnicki

Choroby układu krążenia i zaburzenia metaboliczne - to tematy, którym poświęcono najwięcej uwagi podczas IV Międzynarodowego Kongresu "Dowody i Praktyka". U prawie 1,5 mln mieszkańców Polski stwierdza się otyłość, u około 300 tys. - otyłość olbrzymią (BMI>40). Prof. Krystyn Sosada ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przypomniał, że alternatywą dla nieskutecznych terapii zachowawczych jest chirurgia bariatryczna. Na zabieg czeka się jednak nawet 4 lata. W większości przypadków do walki z zespołem metabolicznym pozostaje więc farmakoterapia. (...)


XII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dołożyć rehabilitacji kardiologicznej

Paweł Traczewski

W ostatnich latach byliśmy świadkami szybkiego postępu w terapii chorób układu krążenia, nastąpił m.in. kilkukrotny wzrost liczby interwencji, takich jak angioplastyka wieńcowa i zabiegi operacyjne. Niestety, z osiągnięć kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii pacjenci nie odnoszą tak dużych korzyści, jak mogliby. Jedną z podstawowych przyczyn jest dysonans między ogromnymi nakładami na wymienione dziedziny a słabym finansowaniem rehabilitacji kardiologicznej. Efektem tego niedofinansowania jest niewystarczająca liczba oddziałów i szpitali rehabilitacyjnych. (...)


O kontraktowaniu w Poznaniu

Koszyk nie, procedury tak

Maria Nowak

Po raz trzeci w Poznaniu spotkali się naukowcy zajmujący się problemami organizacji i finansowania ochrony zdrowia, samorządowcy, przedstawiciele NFZ, lekarze. Z dala od codziennych konfliktów, podgrzewanych nierzadko przez media, dyskutowali o bieżących problemach systemu. Tym razem organizatorzy konferencji: Zakład Epidemiologii Katedry Medycyny Społecznej, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania uznali, że wiodącym tematem są zasady kontraktowania świadczeń. Najwięcej dyskusji wzbudziła jednak kwestia koszyka świadczeń. (...)


bot