Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 9–12/2008
z 11 lutego 2008 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2008


WYDARZENIA

Ponad podziałami

Aleksandra Gielewska

Chaos - to słowo najczęściej słyszy się w polskich szpitalach. Pada z ust pacjentów, dyrektorów, pracowników. Chaos wciąż jeszcze jakoś opanowywany, ale podstępnie się rozszerzający. Bezpowrotnie zmieniający rzeczywistość. Chciałoby się rzec - chaos historyczny, bo z tego stanu nieuchronnie musi się wyłonić nowe, jeszcze nieznane. Kto zań ponosi odpowiedzialność? (...)


Diagnoza znana, recepty brak

Wciąż placebo za miast leku?

Jan Osiecki

Dużo słów, danych statystycznych i praktycznie bez konkretów. Podczas sejmowej debaty minister Ewa Kopacz blisko dwie godziny referowała posłom sytuację w służbie zdrowia. Wszystkie podjęte wątki słuchaczom od dawna świetnie były znane. Bo ani rząd, ani opozycja nie mają recepty na bolączki służby zdrowia. - Przejmując 12 tygodni temu rządy w Polsce, zastaliśmy system ochrony zdrowia w dramatycznej sytuacji. Trzeba przeprowadzić odpowiednią kurację - zaczęła swoje wystąpienie minister zdrowia. I zapowiedziała, że chce się skupić na trzech obszarach: pacjencie i jego sytuacji, finansowaniu systemu ochrony zdrowia oraz pracownikach służby zdrowia. Jej główny plan - to uszczelnienie systemu ochrony zdrowia. - Żadna złotówka z pieniędzy obywateli nie może być zmarnowana - powtórzyła po raz kolejny minister zdrowia. (...)


Śmigłowce wkrótce nadlecą

Jan Osiecki

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie miało nowe śmigłowce EC-135. Sąd prawomocnym wyrokiem odrzucił skargi koncernu Agusta Westland. - Teraz Ministerstwo Zdrowia może dokończyć przetarg na helikoptery dla LPR. Pierwsze maszyny przylecą najpóźniej za 14 miesięcy. LPR dostanie 23 latające karetki oraz symulator treningowy. - To najważniejszy dzień we współczesnej historii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - cieszył się po ogłoszeniu wyroku Robert Gałązkowski, zastępca dyrektora LPR. Sąd rozpatrywał odwołania od orzeczenia arbitrów, którzy unieważnili przetarg. Domagała się tego włosko-brytyjska spółka Agusta Westland, której ofertę odrzucono w trakcie przetargu. (...)


Pacjenci ewakuowani, oddział zlikwidowany

Beata Alukiewicz

Ewakuowano 56 pacjentów z I oddziału płucnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Czerwonej Górze koło Kielc. Wstrzymane też zostały przyjęcia chorych. W piątek 1 lutego z pięciu lekarzy zatrudnionych na tym oddziale w pracy zjawił się jeden: ordynator dr Małgorzata Jędrzejczak. - Urlopy naukowe, zwolnienia lekarskie, urlop na żądanie, nagła choroba - takie były przyczyny nieobecności - tłumaczy kolegów Małgorzata Jędrzejczak. I to jest wersja oficjalna, jednak tajemnicą poliszynela jest, że lekarze tego oddziału nie wyrazili zgody na przedłużony czas pracy. Podwyżek nie dostali, pracowali na zmiany. (...)


Pozwy o "misiowe"

(bas)

Już kilkudziesięciu lekarzy z województwa świętokrzyskiego domaga się zapłaty za przepracowane nadgodziny w okresie od maja 2004 do grudnia 2007. Lekarze specjaliści z regionu żądają nie tylko podwyżek pensji, ale także należnej im zapłaty za nadgodziny przepracowane w latach 2004-2007, czyli od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W zależności od tego, ile w tym czasie pełnili dyżurów, domagają się kwot od 10 do 40 tysięcy rocznie. Lekarze czują się pewni swych racji - półtora roku temu podobną sprawę wygrał doktor Czesław Miś z Nowego Sącza; wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Dyrektorzy nie zamierzają zwracać "misiowego" ani w dniach wolnych, ani w pieniądzach (...)


Megakonkurs z supernagrodami

Jan Niepokorny

Po naszym pięknym, choć chwilowo wstrząsanym protestami kraju, krąży przedziwny tekst. Proszeni o jego wykładnię eksperci reagują głębokim milczeniem lub - co gorsza - drgawkami, poprzedzonymi nerwowym szlochem i śmiechem na przemian. Oto on: "Rozwiązanie, iż w szpitalach - spółkach publicznych uzyskany zysk ma być przeznaczany na cele statutowe związany jest z założeniem, iż działalność tych podmiotów będzie stanowiła przedmiot zainteresowania rozmaitych podmiotów publicznych oraz innych szczególnych podmiotów niepublicznych, jak fundacje, stowarzyszenia, w tym organizacji pożytku publicznego. Jako przykład przewidywanych rozwiązań można podać inwestycje samorządu powiatowego w szpital, którego organem założycielskim jest samorząd województwa czy inwestycje władz miasta w szpital kliniczny, którego organem założycielskim jest uczelnia medyczna".
Może znajdzie się śmiałek, który wedrze się na biały szczyt zawartej tu tajemnicy i rozwiąże zagadkę, co autor miał na myśli? (...)


Twarze Andrzeja Włodarczyka

Aleksandra Kurowska

Choć ma prawne analizy, że funkcję wiceministra zdrowia może łączyć z prezesurą w stołecznej izbie lekarskiej (i stanowiskiem wiceszefa NRL), lekarze mają inne zdanie. Mówią o konflikcie interesów oraz radykalnej zmianie poglądów człowieka, którego wybrali na reprezentanta swoich interesów. Odkąd Andrzej Włodarczyk został wiceministrem zdrowia, wielu kolegów nie szczędzi mu słów krytyki. Zdrajca, kłamca, aparatczyk - takie komentarze pojawiają się na medycznych portalach, słyszy się je również na szpitalnych korytarzach. Wcześniej cieszył się dużą popularnością - za jednoznaczne formułowanie prolekarskiego stanowiska. Mówił ostro i czytelnie. W kwestii podwyżek był bezkompromisowy, popierał protesty medyków. Teraz mówi, że trzeba zaczekać na podwyżki, a wcześniejsze żądania lekarzy, dotyczące wielokrotności średniej krajowej, to tylko punkt wyjścia w negocjacjach. (...)


Mazowsze z PET-em

PT

Pierwszy w Warszawie ośrodek PET-CT otwarto 24 stycznia w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z obchodami 5-lecia WIM. Uruchomienie ośrodka PET-CT oznacza, że pacjenci oddziałów onkologii WIM i innych szpitali na Mazowszu nareszcie nie będą wyjeżdżać np. do Gliwic, Bydgoszczy czy Wrocławia i, jak to było w większości przypadków, płacić za badanie. W tym roku NFZ sfinansuje ponad 1100 badań (koszt jednego wyceniono na 4500 zł). Kontrakt z NFZ podpisało Mazowieckie Centrum PET-CT, które należy do Euromedic International Polska sp. z o.o. Przykład PET-u we Wrocławiu daje nadzieję na to, że w razie potrzeby kontrakt zostanie zwiększony. Co najmniej dwukrotnie więcej badań będzie można wykonać komercyjnie. Środki z kontraktu NFZ czy zapłatę za te ostatnie otrzyma firma Euromedic. (...)


O TYM SIĘ MÓWI

Zamach na szpitale: Czy powiaty stracą szpitale?

Tomasz Sienkiewicz

W nowym projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej znalazło się wiele rewolucyjnych, a przez to bulwersujących zapisów. Zgodnie z art. 9 ust. 6, "Jednostką samorządu terytorialnego, która może tworzyć i prowadzić szpital, jest wyłącznie samorząd województwa". Jak rozumieć sens tego zapisu oraz jego praktyczne konsekwencje? Czy nie jest to początek burzenia dotychczasowego ładu nie tylko w ochronie zdrowia, ale w całym państwie? Swego czasu dekret o stanie wojennym gen. Jaruzelski też uzasadniał podobnie - potrzebą zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa obywatelom. (...)


Z prof. Michałem Kuleszą, współtwórcą samorządowej reformy państwa, rozmawia Michał Kaleta

Skutki rozminą się z celami

Jak Pan ocenia pomysł wyłączenia powiatów i miast z grona organów założycielskich szpitali oraz zastąpienia ich wyłącznie przez samorząd województwa?
- Jeżeli celem tych zmian miała być racjonalizacja zarządzania w służbie zdrowia, to uważam, iż są one całkowicie chybione, gdyż bardziej nas od osiągnięcia tego celu oddalą, aniżeli doń przybliżą. Stanie się tak dlatego, że wybrano błędną metodę prowadzącą do owej racjonalizacji, czyli stricte administracyjną, opartą na odgórnym decydowaniu, który szpital należy utrzymać, który zaś zostanie zlikwidowany. (...)


FELIETONY

Ministerstwo Destabilizacji

Andrzej Sośnierz

Sytuację w ochronie zdrowia można określić krótko: destabilizacja prowadząca do chaosu. W pierwszych tygodniach pracy nowego rządu zdążyliśmy usłyszeć kilka obietnic dotyczących płac, które dawały nadzieję na zaspokojenie rosnących oczekiwań. Padły konkretne kwoty, a nawet terminy. Jednocześnie rząd zrezygnował z zasilenia ochrony zdrowia dodatkowymi pieniędzmi. Zapowiedział także, że zamierza zrezygnować z tzw. podatku Religi, czyli pieniędzy, które mają płacić firmy ubezpieczeniowe za leczenie poszkodowanych w wypadkach drogowych, choć taka decyzja zmniejszyłaby wpływy do NFZ. (...)


PANOPTICUM

Stany nagłe i reklamy

Marek Wójtowicz

Projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przedstawiony "białoszczytowcom" przez ekipę minister Ewy Kopacz, zawiera tyle nowości, że w jednym felietonie nie da się ich zaprezentować. Zacznijmy od "nadlimitotwórczego", ale też wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego art. 7 obecnej ustawy, który stanowi: "Zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia". (...)


TYLKO FAKTY

Niepopularna reforma

Marek Nowicki

Co zmieni się po wprowadzeniu na rynek dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych? Odpowiedź nie jest łatwa. Głowią się nad nią nie tylko specjaliści od ubezpieczeń, ale także firmy, które miałyby te ubezpieczenia zaoferować. Na pierwszy rzut oka zmieni się niewiele. Już teraz możemy się przecież ubezpieczyć, na przykład w Signal Idunie, i w ten sposób legalnie ominąć kolejkę oczekujących na świadczenie zdrowotne czy to u specjalisty, czy w szpitalu. Nowością nie będzie także to, że publiczne szpitale zaczną oferować usługi niepublicznym płatnikom. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Niebezpieczny kret

Janina Banachowska

Gospodyni gotowała ziemniaki dla świń, odlała wodę do zlewu, a tu woda buchnęła wprost na podłogę i trzeba było ścierać. Odpływ się zatkał. Rzeczywiście, cokolwiek do niego później wlano, wracało się z powrotem do kuchni, a smród w chałupie gęstniał. Zawołała więc gospodyni syna i posłała go do sklepu po ratunek. Syn kupił granulki Kreta do przetykania rur. Po powrocie do domu przeczytał dokładnie instrukcję, rozpuścił granulki we wrzątku i, pewien swego, jak nie chluśnie żrącym wywarem. Nieopacznie wlał to nie do otworu w rurze, tylko prosto sobie na rękę. (...)


PUNKTY WIDZENIA

Totalny chaos i bezprawie

Ryszard Kijak

Wypoczynek po dyżurze stał się karą za dyżur, a dyżur - uzupełnieniem brakujących godzin etatowego zatrudnienia. Zamiast cokolwiek poprawić, obowiązujące od 1 stycznia zapisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, mające w założeniu uregulować czas pracy lekarzy, okazały się skandalicznie nieprzemyślane i skrajnie niedopracowane. Doprowadziło to w styczniu do totalnego chaosu organizacyjnego w szpitalach. Pomijając już nawet fakt, czy na tej podstawie lekarze podpisali klauzulę opt-out, czy nie, i czy uzależnili wyrażenie zgody od zwiększenia wynagrodzenia, czy nie - takiego gniota prawnego w naszym ustawodawstwie dawno nie było. (...)


Nagły i niespodziewany atak lekarzy

Konrad Pszczołowski

W szpitalach po 1 stycznia zapanował chaos. Mimo że pierwsza unijna dyrektywa o czasie pracy pochodzi z roku 1993 - wejście nowych przepisów zaskoczyło i władze, i dyrektorów. Jak zima zaskakuje drogowców. "Część obecnych napięć jest wynikiem wprowadzenia nowej organizacji czasu pracy lekarzy. Nikt nie mógł przewidzieć, jak to rozwiązanie będzie funkcjonować" - taka rozbrajająco szczera wypowiedź padła z ust Michała Boniego. Może minister Boni powinien raczej sprawdzić, co słychać u królowej Bony? Czy na pewno ma PESEL oraz EKUZ? Podobno źle się czuje... (...)


Wszystkiemu winni dyrektorzy

Maciej Biardzki

Zmieniają się czasy i ekipy rządzące, ale jedna "prawda" jest powtarzana niezależnie od tego, kto rządzi i jakie są aktualne przyczyny kryzysu w systemie. Każda mianowicie ekipa twierdzi, że jednym z podstawowych źródeł problemów jest niska jakość kadr zarządzających zakładami opieki zdrowotnej. Najchętniej dodaje się jeszcze, brzmiące w tym kontekście jak epitet, słowo "lekarz". Kiedy mówią tak domorośli eksperci z kręgów dziennikarskich, to pół biedy, ale z dużą przykrością słucha się takich ocen z ust kolejnych ministrów zdrowia. (...)


Z DROGI...

Słowa

Andrzej Musiałowicz

Lubimy przyczepiać łatki innym. Jak głosi przysłowie, łatwiej dostrzec słomkę w cudzym oku niż belkę we własnym. Czasem też język bywa szybszy niż głowa. Dobrze, jeżeli później uda się przekonać bliźnich, że była to tylko niezręczność, a nie - celowe dyskredytowanie. Świadom tego wszystkiego, próbuję dojść przyczyn coraz częstszych wypowiedzi wysokich urzędników na temat kiepskiej kondycji kadr zarządzających zakładami opieki zdrowotnej. Prawda, okoliczności nie są sprzyjające. Nie ma tygodnia, w którym nie byłoby doniesień o zatrzymaniach kolejnych osób, które okazały słabość wobec pokus tego świata. (...)


OKIEM DYREKTORA

Przymiotniki

Janusz Atłachowicz

Lawina żądań płacowych to skutek skumulowania się trzech czynników: nierozwiązanych od lat problemów społecznych, hojnych obietnic przedwyborczych oraz wzrostu gospodarczego. Skoro jest wzrost gospodarczy, chcą go zdyskontować branże, którym kazano czekać na zaspokojenie ich roszczeń płacowych, gdy nie było środków na podwyżki: celnicy, pracownicy oświaty i ochrony zdrowia. Zwłaszcza ta ostatnia grupa długo czekała na swój czas. A politycy, używając różnych przymiotników, grali na zwłokę, zamiast rozwiązywać faktyczne problemy. (...)


PRAWO

Krytyka wzbogaca sztukę leczenia

Żaneta Semprich

Krytyka postępowania kolegów poczyniona w dobrej intencji przez dr hab. Zofię Szychowską została uznana za nieetyczną. Naczelny Sąd Lekarski skwitował ją upomnieniem. Lekarka zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepis Kodeksu Etyki Lekarskiej, na którego podstawie została ukarana. Uzasadnia, że KEL narusza zasady wolności słowa. Skargę postanowił popierać przed Trybunałem dr Jan Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Podziela bowiem pogląd, że art. 52 ust. 2 Kodeksu narusza wolność słowa. (...)


Stare druki recept nadal ważne

Bożena Ciosek, Aleksandra Kunkiel-Kryńska

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich weszło w życie l lipca 2007 r. (Dz.U. nr 97, poz. 646). Warto o nim przypomnieć dlatego, że zgodnie z pierwotną jego wersją, pacjenci mieli prawo wykupić leki przepisane na dotychczasowych drukach recept tylko do końca 2007 r. Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po grudniowej nowelizacji rozporządzenia i obecnie "stare" druki recept można wykorzystywać jeszcze do 30 czerwca 2008 r. Rozporządzenie określa m.in. sposób i tryb wystawiania recept lekarskich, sposób zaopatrywania w druki, przechowywania, realizacji oraz kontroli wystawiania recept, a także nowy wzór recepty. Rozporządzenie z 21 grudnia 2007 r., które weszło w życie 31 grudnia 2007 r., przewiduje przesunięcie do 30 czerwca 2008 r. terminu wykorzystania "starych" druków recept. Powodem jest wysoki i niewyczerpany nakład recept wydrukowanych przed wejściem w życie tych przepisów. (...)


KLINIKA

Klasterowy ból głowy

Sylwester Mordarski

Klasterowy ból głowy, zwany dawniej bólem głowy Hortona, jest znacznie rzadszy niż migrena lub bóle głowy typu napięciowego, ale dokładna częstość jego występowania nie jest znana. Wydaje się, że w wielu przypadkach pozostaje nierozpoznany. Często bywa mylony z migreną czy nerwobólem. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa cluster, które oznacza m.in. zgrupowanie, skupisko, wiązka. Klasterowy ból głowy opisuje się jako atak ostrego, dokładnie jednostronnego bólu zlokalizowanego za gałką oczną, nadoczodołowo i/lub w okolicy skroni, trwający 15 do 180 minut, pojawiający się od jednego do kilku razy dziennie. (...)


ONKOLOGIA

Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego - cz. 2

Marek Derkacz

Głównym objawem wyspiaka jest samoistna hipoglikemia występująca po wysiłku fizycznym lub przedłużającym się głodzeniu i ustępująca po podaniu węglowodanów. Obserwuje się też objawy wegetatywne takie jak: niepokój i drażliwość, uczucie nasilonego głodu, drżenia, wzmożoną potliwość, bladość skóry, kołatanie serca i nudności. Objawy dotyczące CUN, takie jak zaburzenia kontaktu i orientacji, bóle i zawroty głowy, zaburzenia mowy i wzroku, drętwienie kończyn, krótkotrwałe utraty świadomości, senność, drgawki czy zaburzenia osobowości często powodują, że chorzy szukają pomocy w gabinetach neurologów i psychiatrów. (...)


NAUKA

Lekarz przy łóżku umierającego

Marcin Wełnicki

Zaawansowane stadia chorób nowotworowych oraz innych przewlekłych chorób o niepewnych rokowaniach wpływają zarówno na życie chorego, jak i jego rodziny. Styczniowe wydanie "Annals of Interna Medicine" zawiera wytyczne American College of Physicians dotyczące prowadzenia opieki paliatywnej nad umierającymi. Rekomendowane są leki o udowodnionej skuteczności. Zaleca się stosowanie opioidów i niesterydowych leków przeciwzapalnych w zwalczaniu dolegliwości bólowych. W przypadku depresji wywołanej chorobą, dobre efekty przynoszą trójcykliczne antydepresanty, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz psychoterapia. Opioidy i tlenoterapia mogą ograniczać uczucie duszności. Autorzy zastrzegają jednak, że wytyczne należy traktować jedynie jako wskazówki i indywidualnie rozpatrywać każdy przypadek chorego wymagającego opieki paliatywnej. (...)


Bez leków po przeszczepie?

PAP, tk

Coraz bliższe wydaje się opracowanie metody przeszczepiania nerek, dzięki której pacjent nie będzie do końca życia brał leków immunosupresyjnych - poinformował "New England Journal of Medicine". Dwie opracowane w USA techniki pozwoliły biorcom nerek na życie bez potrzeby przyjmowania leków zapobiegających odrzuceniu przeszczepu, a jednocześnie podnoszących ryzyko chorób zakaźnych i nowotworów oraz zagrożenie miażdżycą oraz nadciśnieniem. Naukowcom ze Stanford University udało się bez podawania leków zapewnić tolerowanie przeszczepu przez dwa lata u mężczyzny, który ma nerkę od brata. Jego układ odpornościowy został najpierw osłabiony za pomocą promieniowania i terapii przeciwciałami, a następnie przetoczono mu komórki krwi brata. Wtedy rozwinęła się tolerancja dla przeszczepu. (...)


Leczenie nadciśnienia wydłuża życie seniorów

Marcin Wełnicki

Problem nadciśnienia tętniczego (NT) dotyczy większości seniorów. Choroba wiąże się z ryzykiem wystąpienia udaru mózgu i zawału serca. Dotychczasowe badania skuteczności leczenia NT u osób po 80. roku życia wskazywały na wzrost śmiertelności w tej grupie, mimo redukcji liczby incydentów sercowo-naczyniowych. Londyński Imperial College w celu wyjaśnienia tej kwestii zaprojektował w 2001 r. badanie HYVET (Hypertension In the Elderly Trial). Grupę 3845 seniorów z nadciśnieniem tętniczym poddano randomizacji metodą podwójnej ślepej próby. Aktywnie leczeni chorzy otrzymywali małą dawkę diuretyku tiazydowego (indapamid SR 1,5 mg) oraz inhibitor konwertazy angiotensyny - peryndopryl w dawce 2-4 mg raz dziennie. Leki z tych grup mają udokumentowaną skuteczność w leczeniu NT oraz redukcji incydentów sercowo-naczyniowych. (...)


Strzykwy w walce z malarią

PAP, tk

Strzykwy, zwane też "ogórkami morskimi", to szkarłupnie - krewniacy jeżowców, rozgwiazd, wężowideł i liliowców. Przypominają poruszające się ma małych nóżkach ogórki. Żywią się zawartością mułu, a w razie zagrożenia wystrzykują na zewnątrz własne wnętrzności (stąd nazwa). Jak wykazały badania międzynarodowego zespołu naukowców, zaprezentowane ostatnio na łamach "Public Library of Science Pathogens", strzykwy wytwarzają lektynę - białko zakłócające rozwój zarodźca malarii. Gdy za pomocą genów strzykwy zmodyfikowano komary przenoszące malarię, zaczęły one wytwarzać lektynę w przewodzie pokarmowym. Zakłóciło to rozwój zarodźców, który odbywa się w żołądku moskita - postać zwana ookinetą obumierała zamiast się przebić przez ścianę żołądka, namnożyć i zaatakować gruczoły ślinowe, z których mogłaby trafić do krwi człowieka czy zwierzęcia. (...)


Szybkie antidotum na cyjanek

PAP, tk

Nowa odtrutka na cyjanek może ocalić życie strażakom, pracownikom przemysłu chemicznego czy ofiarom ataków terrorystycznych - informuje "Journal of Medical Chemistry". Cyjanki - sole kwasu cyjanowodorowego (HCN) należą do najsilniejszych trucizn nieorganicznych. Znane głównie z kryminałów i powieści szpiegowskich, znajdują jednak szerokie zastosowanie w przemyśle, na przykład przy hartowaniu stali, w galwanizerniach, albo przy wydobywaniu z rud złota i srebra. (...) Herbertowi Nagasawie, emerytowanemu profesorowi University of Minnesota, udało się uzyskać doustne antidotum na cyjanki, które zaczyna działać w ciągu mniej niż trzech minut i jest skuteczne po dłuższym czasie od zatrucia niż dotychczas stosowane środki. Testy na zwierzętach dały bardzo dobre wyniki, niedługo powinny się zacząć badania z udziałem ludzi. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Maria Pokorska-Lis

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


KONFERENCJE

Gala Interny, Poznań, 26 stycznia

Najważniejszy jest wywiad

Jolanta Sielska

Nie ma dziedzin bardziej i mniej ważnych. Każdy z nas jest lekarzem, a najważniejszym elementem spajającym wszystkie dziedziny medycyny jest interna - mówiła profesor Danuta Pupek-Musialik, otwierając Galę Interny. Organizatorzy spotkania: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Oddział Poznański Towarzystwa Internistów Polskich oraz Wydawnictwo Termedia zaprosili autorytety w dziedzinach, z którymi najczęściej stykają się lekarze rodzinni w codziennej praktyce. (...)


III Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy - 21-27 stycznia 2008

"Zadbaj o życie! Swoje i swoich bliskich"

Paweł Traczewski

Nowe, uaktualnione Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV uwzględniają nie tylko szczepionkę czterowalentną (HPV 6,11,16,18), ale także dwuwalentną (HPV 16, 18), która została niedawno zarejestrowana w Unii Europejskiej. Wskazania do szczepienia zostały także zweryfikowane pod kątem najnowszych doniesień naukowych. W Rekomendacjach postuluje się rutynowe podawanie szczepionek dziewczętom w wieku 12-15 lat, a także starszym dziewczętom i kobietom do 25. r.ż. (szczepionka dwuwalentna) lub do 26. r.ż. (czterowalentna), które nie zostały wcześniej zaszczepione. (...)


Profilaktyka chorób alergicznych u dzieci

Mariusz Kielar

Jak skutecznie zapobiegać chorobom alergicznym wieku rozwojowego? Dyskutowali o tym specjaliści i lekarze rodzinni podczas krakowskiej konferencji szkoleniowo-naukowej "Profilaktyka chorób alergicznych u dzieci". Choroby alergiczne stanowią istotny problem zdrowotny dla ok. 15-30% populacji. Ocenia się, że w niektórych regionach cierpi na nie nawet połowa dzieci i młodych dorosłych. Coraz ważniejszą rolę odgrywa profilaktyka tych chorób prowadzona na trzech poziomach: wśród dzieci z grupy ryzyka bez oznak choroby, u osób z wczesnymi objawami choroby lub markerami alergii oraz wśród chorych z rozwiniętą chorobą. (...)


Najlepsi z najlepszych

Elżbieta Borek

W Krakowie rozstrzygnięty został czwarty już plebiscyt o tytuł Lekarza Roku i Przychodni Roku. W kategorii "Lekarz pierwszego kontaktu" równorzędnymi laureatami zostali: Katarzyna Stein-Sedlak z NZOZ Tyniec koło Krakowa, Krzysztof Dunal z Miechowa i Ryszard Kaim z Jurkowa. W kategorii "Lekarz specjalista" tytuł Lekarza Roku 2007 otrzymali: prof. Marek Pieniążek z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Ręki w Krakowie, Mirosław Szura z krakowskiej przychodni "MEDICINA" oraz Maciej Żabówka z "KARDIOMED-u" w Tarnowie. (...)


Dobra Praktyka Lekarza Rodzinnego

Dorota Rudzka, Beata Stecka

17 grudnia 2007 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów jakości dla wyróżnionych praktyk i nagród ufundowanych przez Urząd Miasta Wrocławia. Zorganizowały ją Dolnośląski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wspólnie z Dolnośląskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych Pracodawców od lat walczące o Jakość Medycyny Rodzinnej. Akredytowanie praktyk było możliwe dzięki tym organizacjom. W trakcie spotkania powołano Dolnośląską Akademię Jakości, w skład której weszły wyróżnione praktyki. (...)


Co na targach SALMED 2008?

W dniach 12-14 marca 2008 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Salonu Medycznego SALMED 2008. Swój udział w targach zapowiedziało ponad 250 wystawców - producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego. W roku 2008 ekspozycja wystawców zlokalizowana zostanie w najnowszym i najbardziej nowoczesnym kompleksie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na obiekt ten składają się 4 pawilony wystawiennicze połączone ze sobą oszklonymi łącznikami komunikacyjnymi z naturalną zielenią. (...)


TWOJA BIBLIOTEKA

Wacław Droszcz

Astma

Znakomita, długo oczekiwana publikacja, napisana przez wybitnego alergologa, pulmonologa i internistę, prof. Wacława Droszcza. W książce omówiono historię badań nad astmą, różne teorie powstawania tej choroby, czynniki przyczynowe, obraz kliniczny, różnicowanie i badania dodatkowe. Szczegółowo omówiono najnowsze osiągnięcia w leczeniu astmy, najbardziej aktualne krajowe i międzynarodowe wytyczne postępowania w różnych postaciach astmy, najskuteczniejsze metody leczenia i najczęściej stosowane grupy leków, a także typowe błędy w leczeniu astmy. (...)


Zbigniew S. Herman

Leki: wpływające na obwodowy układ nerwowy, przeciwzapalne i przeciwbólowe, psychotropowe

W książce omówiono najważniejsze, aktualnie stosowane leki wpływające na obwodowy układ nerwowy, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz leki psychotropowe. Zwięźle opisane zostały: działanie, dawkowanie i interakcje tych leków, a także wskazania i przeciwwskazania do ich podawania. Walorem publikacji jest zaakcentowanie osobistego podejścia autora do prezentowanych zagadnień. Opiera się on w równej mierze na wynikach najnowszych badań naukowych, jak i na własnych przemyśleniach oraz bogatym doświadczeniu klinicznym. Profesor Zbigniew S. Herman jest znanym i cenionym farmakologiem oraz lekarzem praktykiem. (...)


Stanisław W. Majewski

Gnatofizjologia stomatologiczna

Autor w zwięzły i przejrzysty sposób omówił złożone zagadnienia związane z gnatofizjologią układu stomatognatycznego. Przedstawił okluzyjne relacje międzyszczękowe, w tym normy okluzji. Zamieszczone w opracowaniu pytania kontrolne, słownik terminów stosowanych dawniej i obecnie w stomatologii oraz bogaty materiał ilustracyjny - ułatwiają przyswojenie materiału. Publikacja jest znakomitym źródłem wiedzy zarówno dla studentów stomatologii, jak i dla lekarzy praktyków. Prof. Stanisław Majewski jest dyrektorem Instytutu Stomatologii UJ i prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (...)


bot