Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 55–59/2007
z 16 lipca 2007 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2007


WYDARZENIA

Prawda i życie

Aleksandra Gielewska

Wypowiedzi i zachowania stron, świadków i komentatorów obecnego konfliktu w ochronie zdrowia nie tworzą koherentnej całości - do ogarnięcia rozumem. Wskazują raczej na rewolucyjne przesilenie, po którym nie wiadomo, co pozostanie. Świat, jaki był nam dotąd znany - faryzejskiego ładu w służbie zdrowia - kończy się chyba na naszych oczach: w paroksyzmach strajków głodowych, masowych zwolnień i wyjazdów lekarzy oraz - w odpowiedzi - groźbach i postulatach delegalizacji lekarskiego związku. (...)


Recepty po nowemu

Konrad Pszczołowski

Od 1 lipca 2007 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646). Najważniejsze zmiany to: konieczność wpisywania PESEL-u pacjenta na każdej recepcie refundowanej oraz możliwość wypisywania recept na 3 kolejne, miesięczne kuracje (do realizacji po określonej dacie). PESEL obowiązywał dotychczas na receptach IB. Przyniosło to wielomilionowe oszczędności, więc zdecydowano wprowadzić obowiązek jego wpisywania na wszystkich receptach refundowanych (w polu "Pacjent", pod danymi pacjenta). Zgodnie z rozporządzeniem, powinien go wpisać lekarz, a aptekarz może tylko poprawić dane. Bez PESEL-u recepta może zostać zrealizowana tylko jako pełnopłatna. Jednak wobec protestu lekarzy minister zdrowia (w porozumieniu z prezesem NFZ) wydał komunikat, w którym pozwala na dopisywanie tego numeru na podstawie dobrowolnie okazanego przez pacjenta dokumentu, a nawet - na realizację recept jak dotychczas, bez PESEL-u. (...)


Delegalizacja OZZL?

Stowarzyszenie Primum Non Nocere popiera żądania podwyżkowe pielęgniarek, jednocześnie kolejny raz zaapelowało do organizatorów i uczestników protestu lekarzy, by walcząc o wyższe zarobki, nie ograniczali dostępu społeczeństwa do leczenia i nie traktowali chorych jak zakładników. "Nieleczenie czekających w cierpieniu na planowe zabiegi chorych jest okrucieństwem i jako takie jest zakazane przez art. 40 konstytucji" - pisze Adam Sandauer, szef Stowarzyszenia. Przypomina też, że art. 58 konstytucji zakazuje działania organizacji, których cel lub działania są sprzeczne z Konstytucją RP (gwarantującą obywatelom m.in. równy dostęp do leczenia i zakazującą nieludzkiego traktowania). (...)


Nauka kierowania

SIEL

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przygotowuje się do uruchomienia nowego kierunku - ratownictwo medyczne. Czy ta propozycja okaże się takim samym strzałem w dziesiątkę, jak wprowadzone w 1994 r. studia podyplomowe: zarządzanie w opiece zdrowotnej, które ukończyło już blisko 1000 menedżerów, kierujących szpitalami w całej Polsce? Propozycja uczelni dla tegorocznych maturzystów to odpowiedź na wejście w życie ustawy o ratownictwie medycznym, precyzującej czynności, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (m.in. intubacja dotchawicza, bezprzyrządowe i przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, segregacja medyczna, odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych). (...)


Szpitalne długi, bankrutujący samorząd

EK

Starostwo w Lubaniu w 2003 r. przejęło długi tamtejszego szpitala (42 mln zł). Rada powiatu lubańskiego uchwaliła wówczas, że zlikwiduje szpital w ciagu 3 lat. Do tego czasu powinno być spłacone jego zadłużenie. Samorządowi udało się do tej pory spłacić 8,5 mln zł. Pozostało jeszcze 36 mln zł, czyli więcej niż roczny budżet powiatu. Dlatego rada podjęła uchwałę o przedłużeniu likwidacji zadłużonego zozu o kolejne 3 lata. Zgodność z prawem tej uchwały zakwestionował jednak wojewoda dolnośląski. Potwierdził to podczas rozprawy 18 kwietnia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Starostwo w Lubaniu musi jak najszybciej spłacić wierzycieli szpitala. Po uprawomocnieniu się wyroku komornicy będą mogli egzekwować długi z majątku starostwa. Co zrobi stojący przed widmem bankructwa powiat, nie wiadomo. (...)


Pracodawcy proponują

S.

W związku z kryzysem w służbie zdrowia, 2 największe organizacje pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" zwołały konferencje prasowe, aby zaproponować własne pomysły wyjścia z impasu. Zdaniem prezydent "Lewiatana" Henryki Bochniarz, podwyżki dla pielęgniarek i lekarzy, nawet w wysokości przez nich oczekiwanej, nie rozwiążą strukturalnych problemów opieki zdrowotnej. "Lewiatan" zgłosił gotowość do pracy w zespole ekspertów do opracowania kompleksowych rozwiązań; mógłby on zostać powołany po przeprowadzeniu debaty publicznej. (...)


"Kochaj. Nie krzywdź. Pomóż".

Halina Pilonis

To tytuł kampanii zainicjowanej przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Redakcja "SZ" aktywnie wspiera tę inicjatywę. Kampania ma uwrażliwić, szczególnie pracowników służby zdrowia, na problem przemocy wobec najmłodszych dzieci. Policyjne statystyki pokazują, że w ostatnich 5 latach liczba krzywdzonych dzieci wzrosła czterokrotnie. Lekarze i pielęgniarki, poza rodzicami, jako pierwsi mają bezpośredni kontakt z dzieckiem, często są też jedynymi osobami, które mogą zauważyć ślady przemocy lub zaniedbania. - Nikt nie żąda od pracowników służby zdrowia rozpoznawania na zawołanie zespołu dziecka maltretowanego. Chciałabym jednak zaapelować, aby lekarze zawiadamiali o podejrzeniu przemocy, dzięki czemu unikną spraw z powództwa cywilnego, nawet jeżeli podejrzenie się nie potwierdzi - mówi Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka. (...)


Śmiertelna ofiara "afery corhydronowej"

Aleksandra Kurowska

Lubelska prokuratura potwierdziła niemal pewny przypadek śmierci pacjenta po podaniu skoliny zamiast corhydronu. Badanych jest jeszcze kilkanaście innych, kiedy zamiast leku na alergię pacjentom podano lek zwiotczający mięśnie. Potwierdzoną ofiarą zamiany leków miałby być 75-letni mężczyzna, który zmarł po iniekcji wykonanej przez pielęgniarkę w ośrodku zdrowia. Biegli z AM w Lublinie stwierdzili, że objawy kliniczne były u niego bardzo podobne do tych, które występują po podaniu skoliny. - Działanie skoliny jest tak charakterystyczne, że nie mamy wątpliwości, iż to właśnie ta substancja była przyczyną śmierci Bernarda S. - poinformował prof. Marian Wielosz, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Lublinie. Sekcji zwłok nie zarządzono, bo lek szybko rozkłada się w organizmie. (...)


90 lat Pogotowia Ratunkowego w Lublinie

MAN

"Komisya tymczasowa Pogotowia Ratunkowego podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż strażnica tegoż pogotowia, mieszcząca się w gmachu Magistratu - pokój nr 4 na parterze - zostaje oddaną do użytku publicznego" - w ten sposób przed 90 laty prezydent Lublina powiadomił mieszkańców miasta o powołaniu do życia pogotowia ratunkowego. Podczas uroczystości "jubilat" otrzymał sztandar oraz certyfikat ISO 9001: 2000 w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego, nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz szkoły ratownictwa medyczno-sanitarnego. Z tej okazji przeprowadzono też II Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym, w których wzięło udział 21 załóg. (...)


Koszyk nie zaskoczył

Tomasz Sienkiewicz

W wypełnionej po brzegi Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia, 29 czerwca, czyli w zapowiadanym terminie, Zbigniew Religa przedstawił opinii publicznej projekt koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych. Tak rozpoczął pierwszy dzień pracy po miesięcznej przerwie spowodowanej operacją wycięcia guza płuca. Efekt prac, wykonanych pod egidą Agencji Oceny Technologii Medycznych, w które zaangażowanych było kilkaset osób, został zawarty w 4 księgach, które minister zademonstrował. Pierwsze dwie to projekt ustawy o koszyku oraz lista ok. 18 tys. procedur i świadczeń medycznych, które mają być gwarantowane przez państwo. Na wiele z nich będą jednak obowiązywać limity, w ramach dostępnych środków NFZ. Bez kolejek i limitów mają być udzielane, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, świadczenia z 5 kategorii: ratujące życie, kardiologiczne i dotyczące chorób układu krążenia, leczenie nowotworów, opieka nad kobietami w ciąży oraz leczenie dzieci. (...)


Naśladowcy "Magnezomaniaka"

Halina Kleszcz

Podczas jubileuszowego zebrania w Krakowie (14 czerwca) Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza zadecydowało, że będzie przyznawać doroczną Nagrodę im. Profesora osobom i zespołom wyróżniającym się w kontynuowaniu jego naukowej spuścizny. Powrócił temat hormonu grasicy i preparatu TFX (thymus factor X), nad którym przez dekadę pracowało kilka zespołów pod przewodnictwem zmarłego w 1988 r. prof. J. Aleksandrowicza, a którego produkcję podjęła jeleniogórska Polfa. Patent został niedawno odkupiony przez prywatny podmiot; preparat wkrótce powinien się znaleźć na rynku z przeznaczeniem do terapii niedoborów immunologicznych i chorób wynikających z immunoagresji (Sclerosis multiplex). Może być też alternatywą dla kosztownego interferonu w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B. (...)


W systemie brakuje 40 mld zł

29 czerwca, po 6 tygodniach strajku lekarzy, w 11. dniu protestu pielęgniarek i położnych pod kancelarią premiera i w dniu powrotu do pracy po chorobie ministra Zbigniewa Religi - Sejm wysłuchał przedstawionej przezeń "Informacji rządu na temat sytuacji w służbie zdrowia, protestów pracowniczych - lekarzy i pielęgniarek, oraz możliwości rozwiązania narastającego konfliktu". Przedstawiamy obszerne fragmenty wystąpienia prof. Religi. (...)


FELIETONY

Świat postawiony na głowie

Andrzej Sośnierz

Ale się namieszało! Prawie nic już nie jest takie, jakie było, prawie nikt nie jest tym, kim był. Dawni socjaliści bronią rynku, a dawni liberałowie - domagają się pełnego interwencjonizmu państwowego. Wczorajsi reformatorzy nie chcą już niczego zmieniać, a ci, którzy niczego zmieniać nie chcieli, teraz namawiają do radykalnych zmian. Całe to zamieszanie ujawniło się przy okazji fali strajków i protestów, które ogarnęły polską służbę zdrowia. (...)


PANOPTICUM

Budżetowy rynek?

Marek Wójtowicz

Po latach zarządzania w opiece zdrowotnej, a zwłaszcza po ostatnich 8 latach reformy finansowania rynku zdrowotnego, byłem pewien, że nic nie jest w stanie mnie zdziwić. Myliłem się. 2 lipca, po dokonaniu oceny protestu lekarzy i pielęgniarek, Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił, że domaga się zwołania okrągłego stołu sfery budżetowej. Miejsce przy nim powinni mieć, zdaniem ZNP, przedstawiciele służby zdrowia, służb mundurowych, edukacji i nauki. (...)


TYLKO FAKTY

Po kryzysie?

Marek Nowicki

Wreszcie odbiliśmy się od dna. Nurkowanie było jednak głębokie. W czerwcu przeszczepiono 66 nerek, 2 nerki i trzustki, 16 wątrób i 6 serc. To najlepszy wynik w tym roku. Dla porównania, w kwietniu transplantolodzy mieli do dyspozycji jedynie 34 nerki, 9 wątrób i 2 serca. Spełniła się prognoza wiceministra zdrowia Jarosława Pinkasa, który przepowiadał, że kryzys nie potrwa długo, że takie są mechanizmy psychologii społecznej, a pamięć jest krótka. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Stonka

Janina Banachowska

Wpadł do mojego gabinetu zziajany. Wołał od drzwi: - Pani, ratujcież moją mamę, zasłabła na kawołku i tak się jej strasznie krew leje! - Gdzie na kawałku i z czego krew się leje? - zapytałam. - A na ziemniokach, stonkę zbierała. - Daleko stąd? - Ja was poprowadzę. Na kartoflisko trzeba było iść piechotą spory kawał pod górę. Miałam ze sobą wszystko, co mogło być potrzebne, chłopak wziął ode mnie torbę. Nie mogłam iść tak szybko jak on, co chwila przystawał czekając na mnie. Po ostatnich deszczach trawa podrosła, ale była jeszcze niewysoka. (...)


NA DWA GŁOSY

Nocna opieka

Władysław Sidorowicz / Robert Sapa

NFZ zamierza zwiększyć stawki za opiekę nocną w poz. Chce w ten sposób zachęcić lekarzy rodzinnych do świadczenia całodobowej opieki medycznej. Powraca stary problem: czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien objąć swoich pacjentów opieką całodobową? (...)


PUNKTY WIDZENIA

Wieża Babel

Maciej Biardzki

Zrozumienie obecnego sporu między pracownikami ochrony zdrowia a rządem jest szczególnie trudne, bo obie strony mówią zgoła różnymi językami. Trudno im samym się porozumieć, a najważniejszy obserwator konfliktu, czyli opinia publiczna - ma jeszcze mniejsze szanse, by zrozumieć, o co chodzi. Zwłaszcza że przedstawiciele rządu przekazują mediom informacje, które niestety niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, zaś protestujący lekarze i pielęgniarki nie bardzo potrafią je sprostować. (...)


Z DROGI...

Kropla

Andrzej Musiałowicz

Na wróżbach raczej trudno byłoby zarobić, choć z ostatnich moich przepowiedni przynajmniej część się sprawdziła: kamasze stoją w magazynach, a strajk pełza po Polsce; jedni go zaczynają, inni kończą... Jest jednak coś, czego nie przewidziałem - to determinacja części strajkujących. Wydaje się, że wbrew zaklinaniu rzeczywistości przez część osób publicznych, to nie tajemne i cuchnące siarką moce są siłą sprawczą, a raczej wytrzymałość pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej ponad ludzką miarę. (...)


OKIEM DYREKTORA

Czyj interes?

Janusz Atłachowicz

W systemie ochrony zdrowia i wokół niego dzieje się tak wiele, że mimo rozpoczętego sezonu ogórkowego, jest o czym pisać. Strajki w ponad 200 spzozach, okupacja pomieszczeń Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (na szczęście już zakończona), głodówka lekarzy i pielęgniarek, miasteczko namiotowe przed KPRM, ogłoszenie koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - to tematy, które zajmują media. (...)


O TYM SIĘ MÓWI

Całodobowa opieka bez przymusu

Halina Pilonis

NFZ chce zaproponować lekarzom poz korzystne warunki finansowe świadczenia całodobowej opieki w przyszłym roku. Ma nadzieję, że w ten sposób zachęci lekarzy rodzinnych do objęcia pacjentów opieką kompleksową. Kiedy w 2003 r. NFZ próbował zmusić lekarzy rodzinnych do przejęcia całodobowej opieki nad podopiecznymi, doszło do ogólnopolskiego protestu świadczeniodawców poz. W pierwszych dniach stycznia 2004 r. chorzy zastali zamknięte przychodnie. To właśnie próba wymuszenia na lekarzach rodzinnych świadczenia tych usług przyczyniła się do powstania Federacji Porozumienie Zielonogórskie. (...)


BADANIE OPINII

O względy studenta

Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska

Studenci to grupa, która w ciągu kilku lat przeobrazi się w ludzi dobrze wykształconych, świadomych znaczenia wczesnego, kompleksowego dbania o własne zdrowie. Większość znajdzie pracę gwarantującą wysokie zarobki, co z kolei zwiększy ich skłonność do korzystania z pełnopłatnych usług medycznych. Ich wydatki mogą stanowić ważne źródło dochodu dla placówek opieki medycznej. Toteż inne branże, przede wszystkim banki, dawno zauważyły tę szansę i już dziś zabiegają o "względy studenta", dopasowując swoje produkty do jego potrzeb i oczekiwań. Przynajmniej kilka razy w roku organizują całe kampanie skierowane do studentów. (...)


ROZMOWA

Z dr. n. med. Jerzym Szareckim, dyrektorem Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie, rozmawia Marek Naumiuk

Jubileusz z zapaścią w tle

DSK w Lublinie, centrum pediatryczne dla regionu środkowo-wschodniego, liczy 440 łóżek w 18 wysokospecjalistycznych klinikach, wykonuje ponad 20 tys. hospitalizacji rocznie, w tym ok. 6 tys. operacji oraz 700 tys. badań diagnostycznych. Przy szpitalu działa poliklinika z 23 poradniami specjalistycznymi, w których rocznie udzielanych jest ponad 100 tys. porad lekarskich. (...)


ZARZĄDZANIE

Odchudzanie dolnośląskich szpitali

Ewa Krupczyńska

Sytuacja finansowa dolnośląskich szpitali nie pozwala czekać na odgórne zalecenia, musimy szybko racjonalizować ochronę zdrowia na Dolnym Śląsku. Wiadomo nie od dzisiaj, że na naszym terenie niektóre szpitale są po prostu niepotrzebne - twierdzi Marek Moszczyński, wicemarszałek odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Dolny Śląsk, jako drugie województwo w kraju, planował przystąpić w tym roku do pilotażowego programu tworzenia sieci szpitali. Jego realizacja miała uporządkować sytuację w dolnośląskiej służbie zdrowia, umożliwiając uporanie się z problemami nadmiaru szpitali w województwie i ich zadłużeniem. (...)


Makowska Akademia Jakości

Tomasz Sienkiewicz

Uczestniczyłem chyba w każdym z 6 sympozjów nt. jakości w opiece zdrowotnej, które rokrocznie organizuje w czerwcu w Makowie Mazowieckim miejscowy spzoz wraz z tamtejszym, najaktywniejszym w kraju, oddziałem Towarzystwa Promocji Jakości. I zawsze - ze starostą powiatu, niezależnie od jego opcji politycznej. Muszę przyznać, że podobnie jak organizatorom i wielu uczestnikom, sympozja te weszły mi już chyba w krew, bo mają szczególny klimat i atmosferę, cechujące się życzliwością, skromnością, a zarazem prawdziwym zaangażowaniem. I to nie tylko w sprawy tzw. białego personelu, lecz także, i to co najmniej w takim samym zakresie, zwykłego pacjenta. (...)


PRAWO

Sezon urlopowy

Krzysztof Maśliński

W tym roku okres urlopów i wakacji splótł się z czasem lekarskich protestów. Jedną z ich form jest masowe składanie wymówień. Warto prześledzić, jak złożenie wypowiedzenia może wpłynąć na plany urlopowe pracownika. Wbrew pozorom, nie chodzi o to, że odchodząc z pracy udajemy się na "permanentny urlop". Trzeba bowiem zauważyć, że nierzadko lekarze składający wypowiedzenie mają wciąż niewykorzystany urlop (często z poprzedniego roku). Złożenie wymówienia może wprowadzić w ich plany wakacyjne pewne zamieszanie. (...)


TECHNOLOGIE

Inżynieria biologiczna: maszyny, które żyją

Mariusz Kielar, Ewa Trębacz

Połączenie zaawansowanych technologii i specjalistycznej inżynierii w projektowaniu oraz wytwarzaniu tzw. chipów półprzewodnikowych zaowocowało jedną z najbardziej udanych innowacji ostatnich czasów. Dzięki niej pojawiły się perspektywy rozwoju nowego sektora technologicznego, jakim jest produkcja systemów biologicznych. Chociaż pojęcie "inżynierii genetycznej" funkcjonuje już od ponad 30 lat, większość prac badawczych w dziedzinie biotechnologii, prowadzonych z wykorzystaniem organizmów żywych, tak naprawdę nie ma zbyt wiele wspólnego ze ściśle rozumianą inżynierią. (...)


KLINIKA

KARDIOLOGIA

Nagła śmierć sercowa - rola ablacji przezskórnej w profilaktyce

Andrzej Głowniak

Nagła śmierć sercowa (SCD - sudden cardiac death) jest obecnie jedną z ważniejszych przyczyn zgonów. Definiuje się ją jako naturalny zgon z przyczyn sercowych, poprzedzony utratą świadomości, jeżeli objawy poprzedzające go wystąpiły nie wcześniej niż przed 1 godziną. Istnienie stwierdzonej wcześniej choroby serca nie wyklucza rozpoznania nagłej śmierci sercowej, pod warunkiem, że czas i charakter zgonu pozostają niespodziewane. Koniecznym warunkiem rozpoznania SCD jest również brak urazu jako przyczyny zdarzenia. (...)


REUMATOLOGIA

Rola fizyko- i kinezyterapii w chorobach stawów

Magdalena Sokalska-Jurkiewicz

Fizjoterapia jest metodą leczniczą polegającą na stosowaniu różnych form energii fizycznej w celu uzyskania efektów terapeutycznych. Początki stosowania fizjoterapii sięgają prehistorii - w czasach, gdy człowiek pierwotny nauczył się krzesać ogień, odkrył też, że przymocowanie do zranionej kończyny kawałka drewna przynosi ulgę i łagodzi ból. W miarę rozwoju cywilizacji ludzkiej wzrastało zainteresowanie metodami fizjoterapeutycznymi. Już w starożytnych Chinach i Japonii doceniano wartość ruchu jako czynnika wpływającego na prawidłowy rozwój i działanie organizmu ludzkiego. (...)


Racjonalna terapia za każeń układu moczowego

Wanda Kamińska

Zakażenie układu moczowego (ZUM) jest najczęstszym zakażeniem szpitalnym i drugim pod względem występowania zakażeniem leczonym ambulatoryjnie. Już z tego faktu wynika, że preparat stosowany w leczeniu ZUM powinien być tani. O powodzeniu leczenia, często rozpoczynanego empirycznie, decyduje właściwe rozpoznanie (zlokalizowanie zakażenia w układzie moczowym) oraz znajomość czynników etiologicznych, jakie mogą występować w populacji, do której należy pacjent (populacja pacjentów szpitalnych, pozaszpitalnych, młodych kobiet, ciężarnych, starszych mężczyzn itp.). (...)


NAUKA

Naczynia siatkówki w prognozowaniu ryzyka udaru

Michał K. Owecki

Miażdżyca tętnic jest jednym z podstawowych czynników ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu (UN). Ocenę stopnia zaawansowania miażdżycy oraz związanego z nią stopnia ryzyka UN umożliwia ultrasonografia dopplerowska tętnic szyjnych, kręgowych oraz naczyń koła Willisa. Zaletą tej metody jest m.in. jej nieinwazyjność oraz wysoka czułość w obrazowaniu struktury morfologicznej ściany tętnicy oraz oszacowaniu prędkości przepływu krwi. USG doppler pozwala wyłącznie na analizę większych naczyń, nie umożliwia natomiast oceny drobnych tętniczek. (...)


Szczepionka przeciw astmie?

Agnieszka Muszyńska

IL-4 to jedna z ważniejszych cytokin prozapalnych biorących udział w patogenezie procesów alergicznych i astmy oskrzelowej. Odgrywa kluczową rolę w pobudzaniu produkcji przeciwciał klasy IgE, zwiększaniu ekspresji receptora dla IgE, hamowaniu apoptozy limfocytów T i eozynofilów oraz pobudzaniu migracji komórek do miejsca zapalenia. Stosowane dotąd metody zmniejszania aktywności IL-4 poprzez podawanie rozpuszczonych w osoczu receptorów IL-4R lub przeciwciał monoklonalnych redukowały odpowiedź alergiczną w drogach oddechowych, ale efekty te były krótkotrwałe, a same metody drogie i niosły za sobą duże ryzyko działań niepożądanych. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Piotr Domagała

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


KONFERENCJE

IX Lubelskie Dni Reumatologiczne w Kazimierzu nad Wisłą

Od farmakoterapii po wybory terapeutyczne

Marek Naumiuk

Blisko 800 lekarzy i ponad 30 firm farmaceutycznych wzięło udział w IX Lubelskich Dniach Reumatologicznych, dorocznej konferencji naukowo-szkoleniowej (31 maja - 2 czerwca) w Kazimierzu nad Wisłą. Na program złożyło się 15 sesji poświęconych głównie farmakoterapii i zagadnieniom parareumatologicznym. Idea Lubelskich Dni Reumatologicznych zrodziła się w 1997 r., po walnym zjeździe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w Lublinie, przygotowanym przez lubelski ośrodek - wspomina prof. Leszek Szczepański, twórca LDR. - Zjazd zakończył się sukcesem, szkoda było spocząć na laurach. (...)


Chirurgia brzucha u dzieci

MAN

350 chirurgów dziecięcych uczestniczyło (31 maja-2 czerwca) w sympozjum "Nagłe stany chirurgiczne brzucha u dzieci" w Lublinie. Dopisali goście z zagranicy; przybyło prawie 60 lekarzy z Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji i Niemiec. Jak przystało na sympozjum międzynarodowe, część referatów wygłoszono w językach obcych. - Szczególną uwagę poświęciliśmy noworodkom z różnymi wadami w jamie brzusznej zarówno układu trawiennego, jak i moczowo-płciowego - mówi prof. Jerzy Osemlak, przewodniczący komitetu naukowego sympozjum, na co dzień kierownik Kliniki Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej AM w Lublinie. (...)


TWOJA BIBLIOTEKA

Janusz Heitzman (red.)

Psychiatria - podręcznik dla pielęgniarek, ratowników medycznych i fizjoterapeutów

Przystępnie napisany podręcznik, umożliwiający przyswojenie wiedzy o zaburzeniach psychicznych i zasadach interwencji psychiatrycznej. Zaburzenia psychiczne są tu przedstawione na podstawie konkretnego przypadku, a nie od strony rozważań teoretycznych. Książka zawiera również aktualną terminologię diagnostyczną oraz przepisy prawne dotyczące opieki psychiatrycznej. Jest adresowana do studentów wydziału pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i fizjoterapii (...)


Marcin Rawicz

Wziewne środki anestetyczne - przewodnik

W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat wziewnych środków anestetycznych. Szczegółowo omówiono mechanizmy ich działania i sposoby zastosowania w praktyce klinicznej, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie, czyli leków szybko działających, słabo rozpuszczalnych, podawanych metodą anestezji z małymi przepływami. Przewodnik przeznaczony jest dla anestezjologów, lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie, studentów medycyny i pielęgniarek anestezjologicznych. (...)Manny Noakes, Peter Clifton

Dieta doskonałego samopoczucia CSIRO

Dietę opracowała australijska organizacja CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, tj. Ośrodek Badań Naukowych i Przemysłowych) z myślą o osobach starających się zrzucić zbędne kilogramy, a jednocześnie zniechęconych stosowaniem diet zbyt rygorystycznych, niesmacznych czy też niepraktycznych. (...)


LISTY I POLEMIKI

STOMOZ w sprawie protestów

Jarosław Kozera

Obserwowane od lat zaniechanie porządkowania sektora zdrowia skutkuje dzisiejszym, dramatycznym położeniem szpitali i pacjentów. Sytuacja w ochronie zdrowia ma charakter rewolucyjny. Realna jest groźba, iż za chwilę przestaną działać jakiekolwiek hamulce i protest wymknie się spod kontroli. Nie chcą tego, wierzymy, ani lekarze, ani dyrektorzy, ani tym bardziej strona rządowa. Z należytą powagą przyjmujemy uświadamiany nam od lat fakt, iż to nie na kim innym, tylko na nas, dyrektorach, spoczywa ustawowy obowiązek kształtowania płac w zakładach, którymi kierujemy. Zwracamy jednak uwagę, że skala protestów, determinacja białego personelu i eskalacja żądań wykracza poza mury szpitali, a rozwiązanie tego problemu leży poza możliwościami poszczególnych dyrektorów. (...)


bot