Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 42–45/2007
z 4 czerwca 2007 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2007


WYDARZENIA

Pomieszało się

Aleksandra Gielewska

Z faktu niestrajkowania szpitali w woj. kujawsko-pomorskim premier i jego otoczenie mogliby wyciągnąć wniosek, że jednak jakiś quasi-rynek w zdrowiu się sprawdza, a lepiej opłacany lekarz, związany ze szpitalem umową cywilnoprawną, jest i dla władz, i dla pacjentów instytucją bezpieczniejszą niż roszczeniowy, w każdej chwili gotów do strajku sfrustrowany związkowiec-etatowiec, z pensją grubo poniżej średniej. I że krótkowzroczne jest ręczne sterowanie płacami za pomocą fatalnych, prowizorycznych ustaw. (...)


Strajk lekarzy trwa

Polityka czy ekonomia?

Aleksandra Kurowska

Lekarze spodziewali się, że walka o reformy, które przyniosą w efekcie podwyżki, nie będzie łatwa. Ale takiego rozwoju wypadków nie przewidzieli. Sądzili, że gdy ograniczą żądania w tym roku do 1 mld zł, który i tak jest w dyspozycji NFZ - rząd pójdzie im na rękę. Miliard to przecież o wiele mniej niż 11 mld, na które premier szacował koszt podwyżek w służbie zdrowia. Premier przyjął wobec strajkujących lekarzy dotychczasową taktykę: choć nie użył słowa "układ", to powtarzał, że sprawa ma podtekst polityczny. Rządzący zagrali też na skłócenie środowiska medycznego. Na rozmowy z OZZL zapraszano inne związki zawodowe, pojawił się argument niesprawiedliwości podwyżek tylko dla jednej grupy pracowników medycznych, wreszcie - próbowano tłumaczyć pacjentom, że podwyżki pogorszą dostęp do leczenia i jego jakość. Strajkujące placówki odwiedzali policjanci, nie zabrakło gróźb, a nawet prób powoływania strajkujących do wojska. (...)


Rząd bez kompetencji, pacjenci, lekarze i personel medyczny - zdesperowani

TS

Platforma Obywatelska na konwencji programowej przedstawiła swój Narodowy Program Ochrony Zdrowia. Proponuje "poważną reformę" systemu, by zwiększyć jakość i dostępność usług, obniżyć ceny podstawowych leków, istotnie podnieść zarobki personelu, a cały system uczynić efektywniejszym. Program ma być "panaceum na całkowitą indolencję rządu w tym zakresie". PO zauważa, iż wydatki na ochronę zdrowia w Polsce są istotnie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych w relacji do PKB. System jest więc w dużym stopniu dotowany przez personel medyczny - stwierdza. Zatrzymanie reformy służby zdrowia po otwarciu rynków pracy dla polskich lekarzy w UE doprowadziło do sytuacji, że grozi nam masowy odpływ personelu medycznego, choć liczba pielęgniarek i lekarzy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest już znacznie niższa niż w pozostałych krajach regionu. (...)


Jak sprawiedliwie rozdzielać organy do przeszczepów?

Marcin Kowalski

Czy sprawiedliwość w tak delikatnej materii jak transplantologia jest w ogóle możliwa? - zastanawiano się w trakcie dyskusji w redakcji "Życia Warszawy", które prowadzi kampanię "Miej serce dla innych". Kryzys w polskiej transplantologii się pogłębia, spada liczba przeszczepów. Na liście oczekujących na przeszczep nerki widnieje obecnie ok. 1200 pacjentów, a w kwietniu br. wykonano zaledwie 34 transplantacje tego narządu. Coraz trudniej o dawców. Po "medialnym" aresztowaniu warszawskiego kardiochirurga oraz "prasowych wątpliwościach" dotyczących metod transplantacji szpiku w klinice prof. Wiesława Jędrzejczaka, zaufanie społeczne do transplantologów znacznie spadło. (...)


Przeszczepić zaufanie

Halina Pilonis

Rusza ogólnokrajowa kampania na rzecz rozwoju polskiej transplantologii. Włączyły się media, politycy, artyści, Kościół i stowarzyszenia pacjentów. Znani Polacy nie tylko oświadczają, że popierają transplantologię, ale również deklarują, iż są potencjalnymi dawcami swoich organów. Jednak, zdaniem ministra zdrowia Z. Religi, liczba przeszczepów nie wzrośnie, jeśli nie uda się odbudować zaufania pacjentów do lekarzy. "Służba Zdrowia" przyłącza się do kampanii medialnej, by odbudować polską transplantologię. Apelujemy do naszych czytelników, szczególnie lekarzy poz, aby sami deklarując zgodę na przekazanie własnych narządów do przeszczepów, zachęcali do tego swoich pacjentów i propagowali polski ruch dawców organów. (...)


W Senacie o korupcji

OK

Podczas gdy OZZL prezentował drugą część "Czarnej księgi niegospodarności środkami publicznymi", w Senacie politycy, lekarze, przedstawiciele resortu zdrowia i NFZ rozmawiali na temat korupcji w służbie zdrowia. Członkowie Senackiej Komisji Zdrowia byli zgodni, że trzeba odróżnić upominki czy prezenty, które są dowodem wdzięczności pacjentów, od korupcji wśród lekarzy. Tymczasem teraz nawet przyjęcie albumu z reprodukcjami obrazów może skutkować poważnymi nieprzyjemnościami. (...)


Spór uniemożliwił rekrutację studentów

OK

Kształcenie lekarzy wojskowych okazało się dla Łodzi tak priorytetowe, że prezydent miasta Jerzy Kropiwnicki przyjechał do stolicy rozmawiać w tej sprawie z premierem Jarosławem Kaczyńskim oraz szefem MON Aleksandrem Szczygło. - Nasz ośrodek ma ogromne tradycje i świetną kadrę, która przez lata kształciła wojskowych lekarzy. W Łodzi jest też jedyny w kraju szpital dla weteranów, który pomaga nie tylko kombatantom, ale też żołnierzom powracającym z misji zagranicznych - mówi "SZ" Kropiwnicki. Dodaje, że w Warszawie całą bazę trzeba by było stworzyć od podstaw. (...)


Podatek Religi

Jan Osiecki

Zaledwie kilkunastoma głosami koalicja przeforsowała w Sejmie pomysł, by obciążyć kierowców kolejną daniną. Z pieniędzy wpłacanych na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej opłacane mają być koszty leczenia ofiar wypadków drogowych. Płacić będą jednak nie sprawcy tragedii na drogach, lecz wszyscy kierowcy. Koszty leczenia poszkodowanych pokrywać będą ubezpieczyciele solidarnie, ze składek OC kierowców, odprowadzając stały ryczałt na konto NFZ. NFZ otrzyma w ten sposób 12-proc. wartości składek płaconych przez kierowców. Ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie od 1 lipca, jeśli Senat jej nie zmieni. Raczej mało prawdopodobne będzie wówczas, aby zawetował ją prezydent. (...)


Kajetany wygrały w Paryżu

MM

Jury 106. Międzynarodowych Targów Wynalazczości "Concours Lepine" w Paryżu przyznało Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu z Kajetan k. Warszawy złoty medal za cement szklano-jonomerowy stosowany w chirurgii rekonstrukcyjnej ubytków w uchu środkowym. Był to jedyny nagrodzony złotym medalem wynalazek z dziedziny medycyny i ochrony zdrowia. IFiPS opracował go we współpracy z Instytutem Szkła i Ceramiki w Warszawie. (...)


Złoty medal dla Kuby

MM

Audiometr przesiewowy Kuba Mikro AS, opracowany w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy we współpracy z chorzowskim Instytutem Systemów Sterowania, zdobył złoty medal na 35. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości i Postępu Technicznego w Genewie. W tym roku zgłoszono ponad 1 tys. wynalazków z 45 krajów świata, zaprezentowanych przez 775 wystawców. Polskę reprezentowało 2 wystawców: Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która zaprezentowała wynalazki i nowe technologie nagrodzone w ubiegłorocznym konkursie "Polski Produkt Przyszłości" (wśród nich zdobywcę głównej nagrody - audiometr Kuba Mikro AS). (...)


Kto zapłaci za szkolenie ratowników?

OK

Ratownicy medyczni będą musieli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach. Taki obowiązek nakłada na nich rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Nie wskazuje jednak, kto ma za nie płacić, a to niebagatelna kwota, bo od kilkunastu do 20 tys. zł w ciągu 4 lat. Przy ratowniczych pensjach, niższych od lekarskich (1200-1500 zł brutto), to dla ratownika wydatek na poziomie kilku miesięcznych zarobków rocznie. Pierwsi ratownicy medyczni będą musieli rozpocząć podnoszenie kwalifikacji zawodowych w połowie roku. (...)


Handel zwłokami w Kalifornii

Marcin Kowalski

W Los Angeles aresztowano dwóch Kalifornijczyków w związku ze skandalem dotyczącym handlu ludzkimi zwłokami. Afera dotyczy głównie ciał osób, które za życia zgodziły się na darowanie swoich zwłok Uniwersytetowi Kalifornijskiemu w Los Angeles (UCLA) w ramach specjalnego programu naukowo- -szkoleniowego oraz zmarłych, których ciała podarowały rodziny. Henry Reid, były dyrektor programu, oraz Ernest Nelson, rzekomy pośrednik, zostali oskarżeni o defraudację, uzyskanie korzyści majątkowych, kradzież i unikanie opodatkowania. Jak podała prokuratura w Los Angeles, Reid przekazywał zwłoki z programu UCLA Nelsonowi. Ten z kolei w ciągu 6 lat trwania procederu (1999-2004) zarobił ponad milion dolarów, sprzedając ciała lub ich części ponad 20 prywatnym firmom medycznym i farmaceutycznym. (...)


FELIETONY

Mniej pracy, więcej płacy

Andrzej Sośnierz

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dzisiejszy felieton powinienem poświęcić dalszemu omawianiu tego, co nowego zaoferujemy pracownikom ochrony zdrowia i ich pacjentom w przyszłym roku, bo nowości planujemy sporo. Wiele z nich stwarza nowe szanse co bardziej przedsiębiorczym. Jednak strajk części lekarzy, a w szczególności ich postulaty, sprawia, że jestem zmuszony przedstawić to, co się może wydarzyć, jeśli zostałyby one choć w części spełnione. Nie po raz pierwszy może się okazać, że to lekarze w pierwszej kolejności padną ofiarą swoich protestów. (...)


PANOPTICUM

Przyduszenie

Marek Wójtowicz

Za sprawą uchwały nr 3 OZZL z 25 maja, w najbliższych dniach może się pojawić nowa forma protestu lekarzy przeciwko obowiązującym warunkom płacy w publicznych placówkach służby zdrowia. Organizacje terenowe OZZL gorączkowo przeprowadzają badania ankietowe w środowisku podliczając, ilu lekarzy może się zdecydować na tak desperacki krok. Zgodnie z art. 32 Kodeksu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę jest i dla pracodawcy, i dla pracownika sposobem na trwałe i zgodne z prawem zakończenie współpracy. (...)


TYLKO FAKTY

Podzieleni

Marek Nowicki

Wystarczy wejść na jedną z kilku internetowych list dyskusyjnych lekarzy, by zobaczyć w miarę wyraźny obraz obecnego strajku w służbie zdrowia. Jasno widać, że tym razem lekarzom z OZZL przyszło walczyć na zbyt wielu frontach. Na zbyt wielu, by walka o podwyżki mogła się zakończyć sukcesem. Po pierwsze (i najważniejsze): zabrakło solidarności zawodowej. Do strajku nie przyłączyli się lekarze z województw lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. W woj. lubuskim i warmińsko-mazurskim strajk wypadł kiepsko. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Dziadek z grypą

Janina Banachowska

W niedzielę rano przyjechał po mnie młody człowiek z prośbą, abym pojechała z nim do 96-letniego dziadka, który ma duszności i dreszcze. Nie miałam nic na duszności poza Dexavenem. Wiek dziadka był niepokojący, nie znałam go, a wieś była oddalona 20 kilometrów od mojej. Poradziłam, żeby wezwali karetkę, bo najprawdopodobniej trzeba będzie dziadka zawieźć do szpitala. Młody człowiek zadzwonił ode mnie po pogotowie i pojechał. Zaparzyłam sobie kawę i czekałam, co dalej, miał do mnie zadzwonić. (...)


NA DWA GŁOSY

Autoprywatyzacja

Leszek Bień / Juliusz Piotrowski

Zdesperowani lekarze coraz liczniej wchodzą na drogę tzw. autoprywatyzacji, która ma się stać ostatecznym narzędziem w walce o wzrost ich dochodów. Jednak nawet w ramach OZZL termin ten rozumiany jest różnie. Według przewodniczącego związku Krzysztofa Bukiela, autoprywatyzacja będzie polegać na tym, że lekarze masowo zwolnią się z pracy i będą świadczyć usługi odpłatnie. Za usługi zapłacą im dyrektorzy szpitali, a w ostateczności - pacjenci. Jednak niektórzy lekarze, ze względu na pracę naukową czy trwającą specjalizację, chcą, a nawet muszą pozostać na etatach; w ramach własnej firmy będą pracować po godzinach. Czy autoprywatyzacja, by okazała się skutecznym środkiem nacisku, musi oznaczać rezygnację z etatu? (...)


RAPORT

Lekarze w liczbach

Halina Pilonis

Lekarzy w Polsce jest coraz mniej. W dodatku - są coraz starsi. Dane dotyczące adeptów medycyny też nie napawają optymizmem. Ministerstwo Zdrowia nie spieszy się jednak z przygotowaniem prognoz dotyczących liczebności kadr medycznych w Polsce w perspektywie najbliższych lat. Z pewnością nie byłyby optymistyczne. Jeszcze kilka lat temu nie wiedzieliśmy dokładnie, ilu jest w Polsce lekarzy czynnych zawodowo - mówi Mirosław Przęstek, kierownik działu informatyki i organizacji w Naczelnej Izbie Lekarskiej. - Każda okręgowa izba miała własną ewidencję, brakowało wspólnego systemu. (...)


PUNKTY WIDZENIA

Lekarskie non possumus

Robert Sapa

Zawody służące człowiekowi, jego duszy czy zdrowiu, cieszyły się ongiś szczególnym zaufaniem, wsparciem, wręcz oddaniem społeczeństwa. Bez względu na ustrój, osoby zaufania społecznego, jak kapłani czy medycy, stanowiły podporę duchową, moralną czy zdrowotną narodu w najtrudniejszych dlań chwilach. Medyk zostawał prezydentem miasta, marszałkiem Sejmu, głową Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Jednak historia uczy, że wielokrotnie grupy te stanowiły problem polityczny czy ideologiczny dla władzy. (...)


Z DROGI...

I co dalej?

Andrzej Musiałowicz

W poniedziałek 21 maja odwróciliśmy się do siebie plecami. Nie musiało do tego dojść, czego dowodzi m.in. wypowiedź dr Katarzyny Tymowskiej dla jednego z kanałów telewizyjnych. Inna rzecz, że szybka ustawa z inicjatywy poselskiej, gwarantująca utrzymanie wysokości tegorocznych podwyżek również w 2008 r., to tylko rozwiązanie doraźne. Nie sądzę, by obustronne brnięcie w coraz głębsze okopy było lepszym rozwiązaniem, jednak mam smutne przeświadczenie, że niestety tak się może dalej zdarzyć. (...)


OKIEM DYREKTORA

Czas płynie

Janusz Atłachowicz

Mój kolega, którego felietony w "Służbie Zdrowia" dosłownie i w przenośni górują nad moimi, zwraca uwagę na czynnik czasu. Wszystko jest i musi być usytuowane w czasie. Oczywiście, możemy tego parametru nie zauważać, ale prędzej czy później on i tak da nam znać o sobie. Czas jest bardzo ważny dla realizacji każdego przedsięwzięcia. A zwłaszcza - zmian w systemie ochrony zdrowia. Tych nam z pewnością nie brakuje i chyba długo jeszcze nie będzie brakować. System jest permanentnie zmieniany od 1999 r. Ocenę skutków pozostawiam Czytelnikom. (...)


Strajk lekarzy

Jesteśmy za, a nawet przeciw

Ewa I. Gołąb-Kosiur, Dariusz Kosiur

Jak nędzne są wynagrodzenia w służbie zdrowia w Polsce - członku UE - w XXI wieku, pisano w prasie medycznej wielokrotnie. Pracując od 25 lat w powiatowym ZOZ i posiadając I stopień specjalizacji medycznej, osiągam dochody (bez dochodu za dodatkową pracę w postaci nocnych dyżurów) niewiele przekraczające miesięczną sumę rachunków za gaz (ogrzewanie), elektryczność, telefon, wodę i ścieki. Średni personel medyczny jest jeszcze gorzej wynagradzany, a przecież często jesteśmy jedynymi żywicielami kilkuosobowych rodzin. (...)


Rzeczywiste przyczyny konfliktu

Piotr Krasucki

Zasadniczym problemem systemu nie jest dziś bezwzględny brak pieniędzy - jest nim niewłaściwa ich alokacja. Baza materialna i zasoby kadrowe służby zdrowia rosną nieustannie - 50 lat temu w Polsce pracowało niespełna 20 tys. lekarzy i około 50 tys. pielęgniarek, zaś łóżek szpitalnych mieliśmy 60 tys. mniej niż dzisiaj. Ale po co się cofać do aż tak zamierzchłej przeszłości. Oto w 1970 r. na 1000 mieszkańców Polski umierało 8,2, gdy po 2000 r. - umiera 9,5. W tym czasie umieralność niemowląt spadła z 37 do 6,5%, ale w przypadku mężczyzn w wieku 40-49 lat wzrosła z 5,4 do 5,9%, a w wieku 50-59 lat - z 12,5 do 13,7%. I to mimo dwukrotnego wzrostu liczby lekarzy, pojawienia się nowych, lepszych technologii diagnostycznych i terapeutycznych oraz skuteczniejszych leków. Większość środków pochłania leczenie stacjonarne, a w nim zwłaszcza wydatki osobowe. (...)


KLINIKA

PROFILAKTYKA

Szczepienia ochronne przed podróżą

Maria Pokorska-Lis, Ewa Duszczyk

Światowa Organizacja Turystyki odnotowała, że w 2004 r. na świecie ludzie odbyli ok. 700 mln podróży zagranicznych. Szacuje się, że liczba ta przekroczy 1 mld w 2010 r., a 1,5 mld - w 2020. Polski Instytut Turystyki podaje, że w ub.r. nasi rodacy odbyli 44,7 mln wyjazdów za granicę (prawie o 10% więcej niż w roku poprzednim), co oznacza, że wiele osób podróżowało kilkakrotnie. Znaczna część tych podróży odbywa się do krajów o gorącym i wilgotnym klimacie, obszarów endemicznego występowania chorób, przeciwko którym przyjezdni z odległych terenów nie mają odporności. (...)


KARDIOLOGIA

Niewydolność serca (1)

Wojciech Brzozowski

Spośród wielu chorób układu sercowo-naczyniowego na szczególną uwagę zasługuje niewydolność serca (HF - Heart Failure), ponieważ jest to jedyna choroba tego układu, której częstość występowania zwiększyła się istotnie w ostatnich latach. Wagę problemu trafnie określa sformułowanie "bardziej złośliwa niż rak", co jest odzwierciedleniem ciężkiego przebiegu, niezmiernego cierpienia pacjenta i ryzyka szybkiego zgonu, mimo stosowanej nowoczesnej terapii. Chociaż HF jest schorzeniem, którym lekarze zajmują się od wieków, to do chwili obecnej nie opracowano jeszcze jednej, powszechnie akceptowanej definicji tej choroby. (...)


ZAKAŻENIA

Zasady racjonalnej terapii zakażeń górnych dróg oddechowych

Danuta Dzierżanowska, Katarzyna Semczuk

Częste i niewłaściwe stosowanie antybiotyków pociąga za sobą poważne konsekwencje w postaci selekcji opornych szczepów bakteryjnych nie tylko wśród potencjalnych patogenów, ale również drobnoustrojów tworzących tzw. mikroflorę fizjologiczną górnych dróg oddechowych. Drobnoustroje te bowiem mogą stanowić w przyszłości źródło genów lekooporności dla drobnoustrojów powodujących zakażenia. Konsekwencją lekooporności bakterii jest brak eradykacji z miejsca zakażenia, a tym samym niepowodzenie zastosowanego leczenia. Niebagatelną kwestią jest też wzrost kosztów leczenia. (...)


REUMATOLOGIA

Zaburzenia wybranych hormonów a reumatoidalne zapalenie stawów

Renata Sokolik

Pewne cechy RZS, a zwłaszcza: występowanie 3-4 razy częściej u kobiet, zwiększona zachorowalność w okresie poporodowym i menopauzy, różna aktywność choroby w zależności od fazy cyklu, remisja w czasie ciąży i bardziej agresywny przebieg u kobiet - stały się przyczyną wielu badań nad udziałem hormonów płciowych w etiologii i przebiegu chorób o podłożu autoimmunologicznym. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na związek między układem immunologicznym, endokrynologicznym i mikronaczyniowym. (...)


NAUKA

Gen otyłości i cukrzycy

Agnieszka Muszyńska

Niemieccy naukowcy (Berndt i wsp.) zaobserwowali zwiększoną ekspresję genu syntazy kwasów tłuszczowych (fatty acid synthase - FASN) w komórkach tkanki tłuszczowej zarówno trzewnej, jak i podskórnej. Ekspresja tego genu w tkance tłuszczowej wisceralnej była dodatnio skorelowana m. in. z poziomem syntazy kwasów tłuszczowych, ekspresją FASN w tkance podskórnej, ilością tkanki tłuszczowej całkowitej w organizmie, poziomem insuliny, interleukiny 6 i leptyny, a odwrotnie skorelowana z poziomem wrażliwości na insulinę, niezależnie od płci, wieku i BMI badanych. (...)


Biochemiczna daktyloskopia

PAP, tk

Z punktu widzenia klasycznej kryminalistyki, sam odcisk palca jest bezużyteczny, jeśli nie ma go z czym porównać. Potrzebny jest sam podejrzany lub rozległa baza danych, w której poszukuje się odcisków podobnych do znalezionego. Być może jednak już wkrótce zwykły odcisk powie nam wiele o życiu i nałogach osoby, która go pozostawiła. Brytyjscy naukowcy pracują nad metodami biochemicznej analizy odcisków palców. Kluczowe mogą się okazć ślady potu pozostawione na powierzchni. (...)


HCV zwiększa ryzyko chłoniaków

PAP, tk

HCV jest przenoszony z człowieka na człowieka głównie za pośrednictwem zakażonej krwi, jak również drogą płciową. Ocenia się, że na świecie żyje około 170 mln osób zakażonych HCV. Naukowcy z amerykańskiego Narodowego Instytutu Badań nad Rakiem oraz Baylor College of Medicine zaobserwowali u nosicieli HCV podwyższone ryzyko zachorowania na chłoniaki nieziarnicze. Jest to grupa nowotworów wywodzących się z limfocytów. Rozwijają się powoli, ale często są nowotworami złośliwymi, dającymi przerzuty. (...)


Przeszczep grasicy w zespole Di George'a

PAP, tk

Zespół Di George'a jest złożoną wadą genetyczną. Dotknięte nim dzieci mają często wady serca i nietypowy wygląd twarzy. U co setnego nie dochodzi do obniżenia odporności spowodowanego brakiem grasicy. Limfocyty T nie mogą się prawidłowo rozwijać, co w krótkim czasie prowadzi do śmierci. Naukowcy z Duke University Medical Center jako jedyni w świecie przeszczepiają grasice dzieciom z zespołem Di George'a. Do tej pory przeprowadzili 44 takie zabiegi. Jak wynika z ich doświadczeń, u 75% chorych przeszczep pozwala przeżyć przynajmniej rok. Pierwszy biorca żyje już 13 lat i ma się dobrze. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Jakub Klimkiewicz

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


KONFERENCJE

Międzynarodowa konferencja w Warszawie

Profilaktyka zakażeń HPV

Maria Pokorska-Lis

Konferencja na temat profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób związanych z zakażeniem wirusem HPV, która odbyła się w kwietniu w Warszawie, została zorganizowana pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Zakażeń HPV i Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV. Konferencja była pierwszym międzynarodowym spotkaniem poświęconym tej tematyce po wprowadzeniu na europejski rynek pierwszej, czterowalentnej szczepionki przeciw HPV. Wzięło w niej udział około 400 uczestników z 20 krajów, w tym światowej sławy wirusolodzy i immunolodzy. (...)


Nikt dokładnie nie wie, ile odpadów wytwarzają placówki służby zdrowia

Potrzeba skuteczniejszego nadzoru

SIEL

Uporządkowanie całej gospodarki odpadami medycznymi to ciągle przyszłość. Poprawę sytuacji ma zagwarantować uchwalony przez Radę Ministrów "Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010". Zorganizowana już po raz 14. Ogólnopolska Konferencja ,,Unieszkodliwianie odpadów medycznych" zgromadziła grono specjalistów, w tym kierowników szpitalnej sterylizacji i dezynfekcji oraz pielęgniarki epidemiologiczne. Nie bez powodu konferencję rozpoczęła prezentacja stanu prawnego w gospodarce odpadami medycznymi w Polsce. (...)


bot