Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 14–17/2006
z 27 lutego 2006 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2006


AKTUALNOŚCI

Pot i łzy

Aleksandra Gielewska

Czy nowa ustawa o ratownictwie medycznym poprawi coś w ochronie zdrowia? Nasza dyskusja redakcyjna na ten temat prowadzi do wniosku, że punkt widzenia - niezmiennie - zależy od punktu siedzenia. Zapewne niczego nie pogorszy, jeśli zostanie uchwalona. Pod warunkiem że już teraz, w marcu, w projekcie ustawy budżetowej na 2007 r., rząd uwzględni wydatki na jej realizację. (...)


PANOPTICUM

Sieć oddziałów?

Marek Wójtowicz

Nie zrealizowanym od lat celem każdej koncepcji sieci szpitali jest zamknięcie 5-10% szpitali publicznych. Każdy polityk zdrowotny zgadza się, że to konieczne, ale pod warunkiem że to nie będzie jego szpital i jego wyborców. Z tego też powodu nie wierzę, że możliwe będzie skuteczne zamknięcie jakiegokolwiek całego szpitala publicznego decyzjami administracyjnymi. (...)


VOX EX SILESIA

Grabarze RUM-u

Andrzej Sośnierz

Złowrogie fatum ciąży nad Rejestrem Usług Medycznych. Mimo upływu lat nikt nie zamierza podjąć decyzji, by upowszechnić w Polsce przynajmniej to, co się udało wdrożyć w latach 2001-2002 na Śląsku. Prezes Miller postanowił wbić ostatni gwóźdź do tej trumny, ogłaszając, że oto śląski RUM nie będzie już kontynuowany, a zamiast tego rozpocznie się wdrażanie tzw. pilotażu wielkopolskiego. (...)


TYLKO FAKTY

Balicki w okopach Woli

Marek Nowicki

Byliśmy ostatnio świadkami groteskowego sporu o to, kto ma zasiadać w fotelu dyrektora warszawskiego Szpitala Bielańskiego. Gabinet szturmem, po czteroletnim bezpłatnym urlopie, chciał zająć Marek Balicki, były senator i były minister zdrowia. Atak jednak został odparty. Polityk SdPl musiał się zadowolić posadą w Szpitalu Wolskim, dwa razy mniejszym od Bielańskiego. (...)


Optyczny tomograf

hp

W marcu ruszy sprzedaż tomografu do badania dna oka, produkowanego w Zawierciu. - Urządzeniem zainteresowani są okuliści z całego świata - mówi Michał Błach, dyrektor firmy Optopol Technology w Zawierciu, która rozpoczęła produkcję tomografów. Pod koniec 1999 r. w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprojektowano i skonstruowano pierwszy w Polsce, oryginalny tomograf optyczny, który różnił się od dotychczasowych przede wszystkim szybkością pracy. Urządzenie umożliwiło przeprowadzanie niezwykle precyzyjnych pomiarów. Jakość obrazu przekroju siatkówki była porównywalna z badaniem histologicznym. Za pomocą aparatu można było mierzyć nie tylko grubość siatkówki, ale również jej poszczególnych warstw. (...)


Teraz zdrowie!

Mariola Marklowska

W przeddzień Światowego Dnia Chorego, swoją działalność zainaugurowała Koalicja Teraz Zdrowie. Jej głównym celem jest doprowadzenie do zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia z obecnych 3,87% PKB do co najmniej 6%, czyli rocznie o ok. 20 mld zł. Wśród założycieli Koalicji są organizacje zrzeszające lekarzy, pielęgniarki, położne, aptekarzy, pacjentów, menedżerów służby zdrowia, firmy farmaceutyczne i producentów sprzętu medycznego. (...)


Pierwsza rekonstrukcja twarzy z użyciem integry

Nowy uśmiech Angeliki

Marcin Mikos

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu po raz pierwszy w naszym kraju przeprowadzono zabieg rekonstrukcji twarzy z wykorzystaniem biokompatybilnej matrycy skóry właściwej, tzw. integry. Operację wykonano u 9-letniej Angeliki, która przed blisko rokiem uległa ponad 70-proc. oparzeniu III stopnia. - To nowa jakość w leczeniu oparzeń - ocenia efekty swojej pracy dr hab. Jacek Puchała, który od ponad 20 lat pomaga ciężko oparzonym dzieciom. (...)


OPINIE

LISTY

Nie czekajmy na katastrofę

Szanowny Panie Premierze, Martwi nas, że naprawa systemu ochrony zdrowia nie jest priorytetem rządu. Świadczyć o tym może przyjęta właśnie ustawa budżetowa. Nie przewidziano w niej wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, mimo oczywistej potrzeby i powszechnych oczekiwań. Niepokój budzi również brak kompleksowego programu zmian w systemie ochrony zdrowia. Zapowiedź stworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych i rychłego uchwalenia ustawy o ratownictwie medycznym jest działaniem oczekiwanym i korzystnym, ale jednak to zbyt mało, aby dać nadzieję na przezwyciężenie kryzysu lecznictwa w naszym kraju. (...)


Wśród najwytrwalszych rozlosowane zostaną nagrody

ZODiAK dla otyłych

(MM)

W Poradni Leczenia Otyłości Śląskiej Akademii Medycznej i kilkunastu katowickich przychodniach Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, od lipca 2004 r. realizowany był program racjonalnego odchudzania ZODiAK. Wzięło w nim udział ok. 500 osób. 16 marca wśród tych, którym udało się zrzucić co najmniej 10% wagi i utrzymać ją przez rok, rozlosowane zostaną rowery stacjonarne do ćwiczeń. (...)


Uzbrojona mina

Ryszard Kijak

Zasadnicze zmiany systemowe muszą być wprowadzone jak najszybciej, gdyż nikt - ze względu na ich ryzykowność - nie podejmie takich decyzji na rok czy dwa przed następnymi wyborami parlamentarnymi, w obawie o utratę punktów spowodowaną normalną w takich przypadkach negatywną oceną pierwszego okresu funkcjonowania każdej reformy. Chodzi więc o to, aby w czasie wyborów reforma znajdowała się już w drugiej fazie, kiedy zaczną się ujawniać jej zalety. (...)


Ratunku!!!

Konrad Pszczołowski

W artykule "Pogoda dla ratownictwa" w pierwszym tegorocznym numerze SZ życzyłem wszystkim owocnej pracy, pełnej gotowości i spokoju. Niestety, to ostatnie życzenie się nie spełniło, a zdjęcie grupy ratowniczej z psami ma dziś inną wymowę. Pisałem też, że dopiero tragiczne wydarzenia powodują ocknięcie się i wzrost świadomości decydentów. I tak się stało. Nagle zaczęło być bardzo głośno o ustawie ratowniczej, politycy ochoczo skorzystali z gorącego (choć lodowatego) tematu, znalazły się nawet jakieś pieniądze (a raczej obietnica pieniędzy). Ciekawe, jak długo potrwa taki stan wzmożonej gotowości. Ci, którzy od lat działają w ratownictwie, zastanawiają się, kiedy wygaśnie szum medialny, skończy się sensacyjny temat - i przejdziemy do szarej codzienności, w której z powodu wypadków i urazów, zatruć oraz nagłych epizodów sercowych i mózgowych umiera w Polsce kilkadziesiąt osób dziennie. (...)


Czy w pogotowiu potrzebni są lekarze?

Połączeni światłowodem

Anna Staśkiewicz

Projekt ustawy o ratownictwie medycznym zakłada, że docelowo w zespołach karetek nie będzie już pielęgniarek czy lekarzy, a tylko ratownicy medyczni. Nie wiadomo, czy na zatrudnienie będą mogły liczyć kobiety z dyplomem ratownika. (...)


DYSKUSJA REDAKCYJNA

Nie mamy licencji na mądrość

O projekcie nowej ustawy o ratownictwie medycznym z Jarosławem Pinkasem, wiceministrem zdrowia, prof. Juliuszem Jakubaszko, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i prof. Andrzejem S. Zawadzkim, szefem Zakładu Medycyny Ratunkowej AM w Warszawie i konsultantem w tej dziedzinie medycyny dla woj. mazowieckiego rozmawiają Aleksandra Gielewska i Mariola Marklowska. (...)


KLINIKA

Schizofrenia i nowe leki

Bartosz Łoza

Możliwe jest skuteczne leczenie schizofrenii, tj. takie, w którym pacjent powraca do realizacji celów społecznych, szkolnych lub zawodowych. Z punktu widzenia farmakoterapii są tego dwa konieczne i (łącznie) wystarczające warunki. Stosowanie nowych generacji neuroleptyków (tzw. neuroleptyków atypowych) oraz długoterminowe ich podawanie (wieloletnie, praktycznie bezterminowe). Minimalny okres leczenia po I epizodzie schizofrenii to dwa lata, po każdym kolejnym epizodzie - 5 lat farmakoterapii. (...)


NAUKA

W szpiku kostnym znaleziono komórki embrionalne

Wybudzenie

Czy odkryto mechanizm regeneracji ssaków? Z pewnością opisano nowe zjawisko biologiczne. Z prof. dr. hab. med. Mariuszem Z. Ratajczakiem, dyrektorem Programu Komórek Macierzystych w James Graham Brown Cancer Center przy Uniwersytecie Louisville (Kentucky, USA), kierownikiem Zakładu Transplantologii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CMUJ rozmawia Halina Kleszcz. (...)


Doniesienia naukowe

tk

- Witamina A a zgony dzieci afrykańskich
- Wyniki badania STRIP


EDUKACJA

MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Paweł Własienko

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


ZJAZDY, KONFERENCJE

Medycyna ratunkowa w Karpaczu

(MM)

Około 400 osób zgłosiło swój udział w Zimowym Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2006, które odbędzie się w dniach 28 lutego - 4 marca br. w Karpaczu. "Służba Zdrowia" jest jego patronem medialnym. Sympozjum będzie miało charakter międzynarodowy. W sesjach panelowych, obok wykładowców krajowych, wystąpią przedstawiciele europejskich, amerykańskich i australijskich ośrodków medycyny ratunkowej. (...)


Dwa dni o geriatrii

(MM)

"Starzejące się społeczeństwa: nowe dziedziny opieki medycznej - potrzeby i rozwiązania systemowe" - pod takim hasłem odbędzie się w Katowicach dwudniowa (2-3 marca), ogólnopolska konferencja naukowa. Jej organizatorami są: Fundacja Pamięć i Pomoc im. dr. Edmunda Gryglewicza, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom związanym ze świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi osobom starszym. Jej celem jest m.in. zainicjowanie dyskusji na temat opieki nad osobami starszymi oraz konieczności zabezpieczenia potrzeb starzejącego się społeczeństwa. (...)


KONTRAKT

Uczniu, zwolnij się sam

Halina Pilonis

Lekarze zrzeszeni w PZ przestają wypisywać zwolnienia z zajęć szkolnych chorym uczniom. Zdaniem ministerstwa edukacji i nauki żądanie przez nauczycieli zwolnień lekarskich od uczniów jest bezprawne. Już wcześniej na łamach Kontraktu pisaliśmy, że Porozumienie Zielonogórskie poparło inicjatywę Stowarzyszenia Obrony Praw Ucznia z Gdańska. Licealiści domagali się respektowania przez nauczycieli zwolnień z zajęć szkolnych wypisywanych sobie przez uczniów pełnoletnich. Stanęli na stanowisku, że dorosłego ucznia nie musi usprawiedliwiać rodzic. (...)


Czy GP w Anglii narzeka z tych samych powodów, co polski lekarz rodzinny?

Niechęć do badań

Michał Laska

Wyjechałem do Wielkiej Brytanii we wrześniu 2004 r. Dlaczego? Sądzę, że każdy mógłby znaleźć podobne powody. Przygotowania były długie i wcale niełatwe. Oczywiście, najpierw musiałem zdecydować, czy w ogóle stać mnie na podjęcie takiego ryzyka. Dziś - z ponadrocznej perspektywy - widzę, że ryzyko było duże. Jednak - nie żałuję. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Babunia

Janina Banachowska

Śnieg padał już trzeci dzień, a odśnieżać nie miał kto, bo wójt twierdził, że to droga powiatowa, a starosta - że gminna. Na drodze była zmrożona przesypka, w której samochody buksowały i zakopywały się na poboczach. Przyjechał po mnie dobrym samochodem z szerokimi oponami, miałam jechać do dziewięćdziesięciopięcioletniej babuni, tej, do której jeździłam stale. (...)


SZPITAL POLSKI

Swissmed czyli alternatywa

Tomasz Sienkiewicz

Roman Walasiński, prezes spółki Swissmed, będącej właścicielem nowoczesnego prywatnego szpitala w Gdańsku, zapowiada wniesienie pozwu przeciwko prezesowi NFZ Jerzemu Millerowi. Zarzut dotyczy bezczynności organu administracji państwowej w zakresie wydawania decyzji, a konkretnie - niewykonania prawomocnego wyroku sądu. 15 czerwca ub.r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję NFZ po tym, gdy Centrala Funduszu nie ustosunkowała się do zarzutów spółki dotyczących rozstrzygnięcia konkursu ofert na usługi szpitalne na 2005 r. Sąd uznał, że w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad prowadzenia postępowania konkursowego - interes prawny Swissmedu doznał uszczerbku, naruszenia miały bowiem istotny wpływ na wysokość przyznanego spółce kontraktu. Nakazał też ponowne przeprowadzenie konkursu. (...)


Sonda redakcyjna

Wybierać najlepszy produkt

(s.)

Zwróciliśmy się do znanych polityków i praktyków o opinię, czy ich zdaniem szpitale niepubliczne są w Polsce dyskryminowane względem publicznych i czym powinien kierować się NFZ przy zawieraniu kontraktów z jednymi i drugimi. (...)


Leczenie na telefon

hp

Monitoring pracy serca, konsultacja wyników badań hemodynamicznych, tomograficznych i radiologicznych przez telefon - takie usługi już wkrótce będzie świadczył Instytut Kardiologii w Aninie, jeśli projekt jego autorstwa zaakceptuje Ministerstwo Zdrowia. (...)


Porozumienie związkowców i pracodawców

Wkrótce układ zbiorowy?

Anna Staśkiewicz

Przedstawiciele dyrektorów 33 szpitali i 16 tysięcy pracowników zatrudnionych w wielkopolskich placówkach ochrony zdrowia podpisali porozumienie o współdziałaniu. - Mamy zapewnienie, że wszelkie przekształcenia własnościowe i organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, które mogą prowadzić do restrukturyzacji zatrudnienia, będą z nami wcześniej omawiane - mówi Urszula Montowska, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" w Wielkopolsce. Jej zdaniem pracownicy żyją w strachu, że przekształcenia czy prywatyzacja szpitali może dla nich oznaczać utratę uprawnień branżowych, np. odpraw. Porozumienie ma im zapewnić pewną stabilizację. (...)


Drastyczny wzrost stawek OC dla szpitali

Czy PZU nadużywa pozycji?

Tomasz Sienkiewicz

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wstępna analiza problemu nie daje wystarczających podstaw do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy PZU stosuje praktyki ograniczające konkurencję. Póki co, stawki ubezpieczeń OC dla publicznych szpitali, opłacanych z kieszeni podatników, mogą rosnąć. Bo szpitale muszą się ubezpieczać. Na przykład w PZU. (...)


Z DROGI...

Odwilż

Andrzej Musiałowicz

Powoli, ale nieuchronnie zbliża się czas roztopów. Brudy i nierówności przykryte dotąd warstwą białego puchu ukazują się w całej okazałości. Spływa również puder z rozwiązanego podobno problemu restrukturyzacji zadłużenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Marszałkowie województw zapewne już coś przeczuwają, stąd ich apel o umorzenie całości pożyczki. Nic się od tego nie stanie, zniknie tylko znów trochę publicznych środków. To jedno, czyli marnowanie publicznego grosza, zawsze nam się udaje. (...)


OKIEM DYREKTORA

Kolej na kolej?

Janusz Atłachowicz

Rząd świętował swoje 100 dni. Bilans dokonań do udanych raczej trudno zaliczyć. Chyba że sam fakt utrzymania się przy władzy. Z ust polityków płyną różnego rodzaju obietnice i zapowiedzi - dajcie nam trochę spokoju, a wszystko się ureguluje. Potrzebujemy czasu na stworzenie projektów ustaw i na ich legislację. A gdzie są projekty przygotowane w czasie kampanii wyborczej? (...)


bot