Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 26–29/2005
z 11 kwietnia 2005 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2005


AKTUALNOŚCI

FOTOREPORTAŻ

Biały Marsz - Warszawa 8-04-2005

Biały Marsz - Warszawa 8-04-2005


REFLEKSJE LEKARZA

Dotyk człowieka

Justyna Kowalska

Jan Paweł II pokazał nam, jak ważny jest osobowy kontakt z drugim człowiekiem. On, który pozostanie w naszej pamięci zawsze z wyciągniętą dłonią gotową dotknąć, wesprze, wziąć w ramiona. Ta fizyczna manifestacja duchowej jedności jest jakże istotna w kontaktach międzyludzkich. Kiedy zapomnieliśmy dotykać chorych? (...)


VOX EX SILESIA

Nadzieja w JP2

Andrzej Sośnierz

Polacy - jako naród - zdali w tych trudnych dniach egzamin na szóstkę. Naprawdę byliśmy wspaniali. Ta zdolność do samoorganizowania, powaga i dyscyplina, bezinteresowność i zdolność spontanicznego, szlachetnego zaangażowania - to ogromny kapitał drzemiący w naszym społeczeństwie. Największym odkryciem było zaś ujawnienie się pokolenia JP2. To, że ono dojrzewa i rośnie, czułem coraz mocniej już od kilku lat. Pokolenie JP2 doszło do głosu, pokazało, co potrafi i jakie jest. (...)


WSPOMNIENIA

Okruszki w oczach lekarza

Marek Dąbrowski

W czasach rządów AWS-u byłem ordynatorem oddziału kardiologii w Szpitalu Klinicznym MSWiA. W czerwcu 1999 r., kilka dni przed przyjazdem Ojca Świętego do Polski, zadzwoniono do mnie z Centralnego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA z pytaniem, czy zgodziłbym się zostać lekarzem Papieża na czas Jego pielgrzymki w Polsce. Potraktowałem to jako wielki zaszczyt i zgodziłem się natychmiast. (...)


OPINIE

Umierać wśród najbliższych

Rozmowa z Olgą Krzyżanowską, córką legendarnego gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka", dowódcy AK na Wileńszczyźnie, zamordowanego po wojnie przez UB. W czasie okupacji była harcerką Szarych Szeregów; jest lekarzem, była m.in. kierownikiem przyzakładowej przychodni przy Stoczni Gdańskiej i współautorką punktu 16. dotyczącego służby zdrowia w Porozumieniu Gdańskim z sierpnia 1980 r. Członkini Krajowej Komisji Służby Zdrowia NSZZ "S" do 1989 r., wicemarszałek Sejmu kontraktowego, wieloletnia posłanka i senator RP. (...)


TYLKO FAKTY

Komu pozwolić odejść?

Marek Nowicki

Śmierć Jana Pawła II pozwoliła nabrać odpowiedniego dystansu do sprawy Terri Schiavo. Papież nie zgadzając się w krytycznym momencie na przewiezienie do szpitala, na własnym przykładzie pokazał to, czego nauczał: życia ludzkiego nie należy uporczywie ratować, za każdą cenę. Jest granica, za którą trzeba od tego odstąpić, poddać się - pomimo że aparatura i leki pozwalałyby na dalszą, beznadziejną już walkę. (...)


Płakałam ze szczęścia

Helena Brzozowska

Górale są tacy sami jak wszyscy ludzie, tylko bardziej otwarci i bezpośredni. Ojciec Święty szczególnie ukochał góry i górali. My kochaliśmy go przeogromnie. W ubiegłym roku po raz czwarty byłam w Rzymie na Światowych Rekolekcjach Góralskich. Ojciec Święty źle się już czuł i nie wiedzieliśmy, czy spotka się z nami. Nagle telefon od arcybiskupa Dziwisza: mamy przyjść do Kaplicy Sykstyńskiej. Dwustu górali z całego świata zasiadło w kaplicy i czeka. (...)


Wzór niedościgniony

Elżbieta Buczkowska

Jestem wdzięczna losowi i wdzięczna Bogu, że dał mi tę jedyną szansę spotkania się z Ojcem Świętym w Watykanie na audiencji generalnej. 27 października 2004 r. uczestniczyłam w pielgrzymce prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego do Ojca Świętego dla uczczenia 26. rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. W imieniu naszego środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych przekazałam Ojcu Świętemu "Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej". (...)


SZPITAL POLSKI

Cierpienie i nadzieja

Z przemówienia Ojca Świętego podczas wizyty w Szpitalu Regina Margherita, 20 grudnia 1981 r

Człowiek cierpiący odczuwa pogłębiającą się samotność, gdy coraz bardziej opuszczają go siły fizyczne; czuje potrzebę zwrócenia się do innych - rodziców, przyjaciół, krewnych, lekarzy - o pociechę i pomoc; słyszy zew modlitwy do Boga, który jedynie może udzielić pomocy i rozjaśnić sens takiego cierpienia. (...)


Szpital Powiatowy im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Witam Wadowice

Gdzie jak gdzie, ale w Wadowicach szpital nie mógłby nosić innego imienia niż najsławniejszego wadowiczanina, wyniesionego na tron papieski. (Przedtem nosił imię Marii Kancewiczowej, radzieckiej lekarki.) O zmianę patrona walkę stoczyła zakładowa "Solidarność", skupiona wokół przewodniczącej Stanisławy Wodyńskiej, pielęgniarki oddziałowej Oddziału Noworodków i Wcześniaków, niestrudzonej inicjatorki licznych przedsięwzięć na rzecz niedoinwestowanego szpitala. Ówczesny dyrektor Lech Babicz dołączył do tych starań. (...)


Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Przez sekretarkę pana Jezusa

Halina Kleszcz

Niewykluczone, że petycja dyrektora Szpitala im. dr Anki w Krakowie w sprawie zmiany patrona przesłana bezpośrednio do Stolicy Apostolskiej była, u progu transformacji 1989 r., posunięciem konformistycznym, skądinąd zacnego lekarza i organizatora. Petycja powróciła, jak można się było spodziewać - w celu zaopiniowania - do krakowskiej kurii. Kościół miał wątpliwości; dotychczasowa patronka cieszyła się powszechnym szacunkiem. Helena Wolff, żydowska lekarka, w czasach pogardy heroicznie niosła pomoc potrzebującym, straciła życie wierna przysiędze Hipokratesa. Przeważyła jednak wola załogi. (...)


Szpital im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Leczenie ciał, kojenie dusz...

Halina Kleszcz

Mało kto pamięta, że największą lecznicą Podhala (budowę rozpoczęto w 1979 r., do tej pory nie ukończono) zarządzać mieli O.O. Bonifratrzy; odzyskanie wiekowego szpitala w Krakowie zmieniło tę sytuację. Fundacja na Rzecz Budowy Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy zakonie bonifraterskim powstała 1990 r. Cegiełki na "Budowę Szpitala Bonifratrów w Nowym Targu", wyemitowane w styczniu 1991 r., zawierały napis: "Przedsięwzięciu temu patronuje Ojciec Święty Jan Paweł II". (...)


Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu

Wstydu nie przynosimy

Imię Papieża Jana Pawła II Szpital Wojewódzki w Zamościu uzyskał ostatecznie 15 lutego 1990 r., uchwałą ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej. - Starania zaczęły się jednak rok wcześniej, od kontaktów między biskupem Archidiecezji Lubelskiej Bolesławem Pylakiem a Instytutem św. Rafała w Mediolanie - wspomina Andrzej Mielcarek, dyrektor zamojskiego szpitala. - Efektem było podpisanie przez rządy Polski i Włoch memorandum, w którym przewidziano pomoc włoską dla młodej polskiej demokracji i jako miejsce jej udzielenia wybrano właśnie Zamość. (...)


Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II w Katowicach

Nadzieja w trudnych chwilach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach działa zaledwie od pięciu lat, choć było budowane przez prawie dwadzieścia. Od początku jego patronem jest Jan Paweł II. Przed wejściem do szpitala stoi pamiątkowa tablica z wizerunkiem Ojca Świętego. Ma kształt otwartej księgi, w której można przeczytać: "Niech będą błogosławione ręce i umysły wszystkich, którzy służą chorym ludziom". Ich autorem jest Jan Paweł II. (...)


Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Papież chory na nowotwór

Marzena Gałaga

Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej ma bardzo bogatą historię. Powstało w 1907 r. jako Szpital Miejski. W październiku 1998 r. zmieniło nazwę na Szpital Onkologiczny (nazwa Beskidzkie Centrum Onkologii została mu nadana 3 lata temu). Dyrektorem placówki został wtedy Rafał Muchacki, który kieruje nią do dziś. To z jego oraz księdza dziekana Jana Sopickiego, proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, inicjatywy patronem szpitala został Jan Paweł II. (...)


Ponadlokalne Centrum Rehab.-Edukacyjne dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. JPII w Szczytnie

Być dla drugich

Inicjatorem nadania imienia Jana Pawła II Ponadlokalnemu Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Szczytnie była dyrekcja Centrum. Wcześniej trzeba było uzyskać akceptację organu założycielskiego - Rady Miejskiej w Szczytnie. Uroczystość odbyła się 1 września 2000 r., uczestniczył w niej biskup diecezji warmińsko-mazurskiej Edmund Piszcz. (...)


Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Codzienna warta

Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o nadaniu Szpitalowi Miejskiemu w Bełchatowie imienia Jana Pawła II 29 marca 1989 r. - Dla podkreślenia rangi i znaczenia szpitala dla miasta, społeczeństwo zaproponowało uhonorować tę placówkę imieniem największego Polaka naszych czasów, Karola Wojtyły - Papieża Jana Pawła II - mówi dr Jolanta Borowiecka-Tenus, zastępca dyrektora szpitala ds. medycznych. (...)


Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Dziękują za Papieża

Uroczystość nadania Szpitalowi Zachodniemu w Grodzisku Mazowieckim imienia Jana Pawła II odbyła się 21 września 2004 r.; mszę świętą celebrował kardynał Józef Glemp. Od pomysłu ks. Eugeniusza Dziedzica, proboszcza miejscowej parafii św. Anny spełniającego też w szpitalu posługę kapłańską, do jego realizacji za pełną akceptacją załogi szpitala - nie upłynął rok. (...)


Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Głogowie

Potrzebni i kochani

Pomysłodawczynią nadania Szpitalowi Powiatowemu w Głogowie imienia Jana Pawła II była dr Janina Marcinów, ówczesna ordynator oddziału chorób wewnętrznych i zarazem radna. Muszę przyznać, że jej wniosek spotkał się z różnym przyjęciem - wspomina dr Wiesława Dec, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Oczywiście, osoba Ojca Świętego nie budziła żadnych wątpliwości, jednak szpital mieszczący się w przedwojennym gmachu znajdował się w opłakanym stanie, było w nim ubogo, gnębiły nas długi, a tu nagle - taki pomysł. (...)


Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

Jesteśmy dumni

Wiesława Jastrząb

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu to placówka z długą tradycją, jej historia sięga 1816 r., kiedy to dzięki składkom zamożniejszych mieszkańców miasta, jak i poczynionym zapasom można było rozpocząć budowę zaprojektowanego już parę lat wcześniej szpitala. Otwarty w 1819 r., przez lata rozwijał się i był najnowocześniejszą jednostką w całych Prusach Wschodnich. Co istotne, cały czas był wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, to znaczy tylko do celów lecznictwa. W 1871 r. do budynku szpitalnego dobudowano barak na 25 łóżek. (...)


Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Na pamiątkę wizyty w Klimontowie

W 1999 r., kiedy Ojciec Święty odprawiał mszę świętą na Polach Klimontowskich w Klimontowie, dzielnicy Sosnowca, poświęcił marmurową tablicę pamiątkową, która stoi w holu Centrum Pediatrii. Przypomina wszystkim pacjentom i ich rodzinom, że patronem tej placówki jest Jan Paweł II. (...)


Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Krośnie

Wolą załogi

O nadaniu imienia Jana Pawła II nowemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu w Krośnie zadecydowało referendum przeprowadzone wśród załogi. "Za" było 98 proc. głosujących. Uroczystość nadania imienia odbyła się 24 maja 1997 r., z udziałem metropolity przemyskiego, arcybiskupa Józefa Michalika, który wcześniej zwrócił się do Rzymu o zgodę na papieski patronat i uzyskał ją u samego Jana Pawła II. (...)


Szpital im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Służyć cierpiącym

Według Janusza Dąbrowskiego, byłego burmistrza w mazurskich Bartoszycach, nadanie imienia Jana Pawła II miejscowemu szpitalowi na początku 1991 r., kilka lat przed oddaniem go do użytku, miało zmobilizować wszystkie siły do szybkiego ukończenia budowy. - Stary szpital popadał w coraz większą ruinę, a budowa nowego ślimaczyła się od początku lat 80., bo stale brakowało materiałów budowlanych i mocy produkcyjnych - wspomina J. Dąbrowski. (...)


Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

Najmłodszy

Najmłodszym spośród papieskich jest Szpital Powiatowy w wielkopolskiej Trzciance. Imię Jana Pawła II nadano mu niespełna dwa miesiące przed śmiercią Ojca Świętego, 11 lutego 2005 r. - w Światowym Dniu Chorego, ustanowionym przez Papieża w 1993 r. Kilka lat wcześniej, na placu przed szpitalem i ratuszem miejskim, odsłonięto pomnik Jana Pawła II ufundowany przez społeczeństwo Trzcianki. (...)


KLINIKA

Nadciśnienie - spojrzenie interdyscyplinarne

Z prof. dr. hab. n. med. Ryszardem Andrzejakiem, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM we Wrocławiu rozmawia Ewa Krupczyńska. (...)


Jak leczyć pacjenta z nadciśnieniem w poz

Urszula Brzezinska, Andrzej Tykarski

Leczenie niefarmakologiczne, polegające na modyfikacji stylu życia, stanowi podstawowy element terapii nadciśnienia tętniczego i powinno być wdrożone u wszystkich chorych. Wykazano, że modyfikacja stylu życia istotnie obniża ciśnienie tętnicze, zwiększa skuteczność leków hipotensyjnych i zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe. (...)


Oporne nadciśnienie tętnicze w różnych grupach wiekowych

Ryszard Andrzejak

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESH/ESC nadciśnienie tętnicze można określić jako oporne na leczenie (resistant hypertension, refractory hypertension), jeśli pomimo wdrożenia zmian stylu życia i stosowania trzech leków hipotensyjnych w odpowiednich dawkach, w tym również leku moczopędnego, nie udaje się wystarczająco obniżyć ciśnienia skurczowego i rozkurczowego (SBP/DBP <140/90 mmHg). (...)


Odrębności leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiet

Kalina Kawecka-Jaszcz, Agnieszka Olszanecka, Wojciech Lubaszewski

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie chorobami układu krążenia u kobiet. Przez długi czas wyniki badań i obserwacji dotyczących chorób serca, które przeprowadzono wśród mężczyzn, odnoszono w tej samej mierze do kobiet. Większość prób klinicznych, stanowiących obecnie podstawę standardów leczenia, obejmowała mężczyzn. Tymczasem doniesienia na temat istotnych odrębności dotyczących epidemiologii, rozpoznawania, patomechanizmu i przebiegu, a także rokowania u kobiet zmieniają w istotny sposób te poglądy. (...)


Jatrogenne nadciśnienie tętnicze

Jan Henryk Goch

Częstość występowania nadciśnienia tętniczego wciąż pozostaje wysoka, zaś kontrola leczenia - niezadowalająca. Do czynników utrudniających uzyskanie pożądanych wartości ciśnienia tętniczego należą m. in.: spożywanie pokarmów z dużą zawartością soli, stosowanie używek, palenie papierosów, nieadekwatna do potrzeb farmakoterapia oraz interakcje leków przeciwnadciśnieniowych z innymi. (...)


Czynniki genetyczne w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym

Kalina Kawecka-Jaszcz, Katarzyna Stolarz

Istnieje wiele przesłanek wskazujących na istotną rolę czynników genetycznych w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Wyniki badań prowadzonych na dużych grupach osób, w których skład wchodziły całe rodziny, wykazały istnienie znaczącej korelacji wartości ciśnienia krwi między rodzicami a potomstwem, jak również między rodzeństwem. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku nadciśnienia tętniczego jest najważniejszym czynnikiem predysponującym do jego wystąpienia. (...)


Zespół metaboliczny

Krzysztof Narkiewicz, Radosław Szczęch, Marzena Chrostowska

Kompleks zaburzeń metabolicznych związanych z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 został opisany przez Reavena już w latach osiemdziesiątych jako "zespół X". Badania ostatnich lat wykazały znaczny wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego również u chorych z zespołem metabolicznym, u których poziomy glikemii nie upoważniają do rozpoznania jawnej cukrzycy. (...)


Zespół bezdechu śródsennego jako przyczyna nadciśnienia tętniczego

Krzysztof Narkiewicz, Jacek Wolf, Dagmara Hering

Badania prospektywne z Wisconsin sugerują, że możemy mówić o związku przyczynowo-skutkowym między występowaniem zespołu bezdechu a rozwojem nadciśnienia tętniczego. W badaniu tym wykazano, że zaburzenia oddychania podczas snu są niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju de novo nadciśnienia tętniczego u osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia. (...)


BIZNES, RYNEK, EKONOMIA

Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, kierowane przez prof. Tomasza Hermanowskiego, jest częścią działającej już od 10 lat Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Kształci m.in. specjalistów, którzy pragną związać swą karierę z branżą farmaceutyczną. Jak odbywa się nabór słuchaczy, kto wykłada w Studium, jaki jest program kształcenia? - zapytaliśmy o to szefa Studium prof. Tomasza Hermanowskiego. (...)


bot