Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 51–54/2004
z 8 lipca 2004 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2004


AKTUALNOŚCI

Nagroda imienia Aliny Pienkowskiej

Ostatnie 15 lat to nieustanne próby reformowania ochrony zdrowia. Ich ocena nie jest jednoznaczna. Do ludzi, którym służba zdrowia ogromnie wiele zawdzięcza, należy śp. Alina Pienkowska: bezkompromisowa, bezinteresowna, odważna, zaangażowana w przemiany po 89 r. mające poprawić sytuację pracowników służby zdrowia i pacjentów. Politycy nie zawsze kierują się dobrem wspólnym. Spróbujmy wyważyć zasługi i błędy tych, którzy wprowadzali zmiany w systemie lub wpływali na ich kształt. Dziennikarze wytypowali listę 10 Nominowanych do nagrody im. Aliny Pienkowskiej. W naszym przekonaniu - osoby te spełniają główne i jedyne kryterium oceny: uczyniły dla systemu ochrony zdrowia więcej dobrego niż złego. Czytelników SZ zapraszamy do podobnej refleksji. Państwa udział w plebiscycie zweryfikuje dokonany przez nas wybór. Wręczenie Nagrody im. Aliny Pienkowskiej odbędzie się podczas jubileuszu 55-lecia naszej gazety, w lipcu br.


Udane wakacje?

Minister Zdrowia Marian Czakański, zaniepokojony niespieszną acz wytężoną pracą Sejmowej Komisji Zdrowia nad projektem ustawy o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych, zaprosił do MZ posłów, by zachęcić ich do zwiększenia tempa rozpatrywania projektu. Przy okazji - osiągnął efekt odwrotny od zamierzonego; na czas spotkania z ministrem tempo prac Komisji spadło bowiem do zera. Czy i kiedy posłowie zdołają te straty nadrobić? (...)


PANOPTICUM

Forum zdrowotne w Katowicach

Marek Wójtowicz

Senator Marek Balicki stwierdził, że prace nad projektem ustawy są trudne, bo nie wiadomo, kto tak naprawdę jest autorem zapisów projektu. Częste zmiany na stanowisku Ministra Zdrowia doprowadziły do sytuacji, że posłowie, a za chwilę senatorowie, nie mają szansy się dowiedzieć, co autor w konkretnym zapisie projektu ustawy miał na myśli, bo... nie ma autora. W kuluarach Domu Lekarza uczestnicy forum suponowali, że to wiceminister Kralkowska stoi za projektem, ale na sali obrad nazwisko to nie padło. Może i dobrze, bo naruszyłoby fundamenty koalicji rządowej SLD-UP i zdenerwowałoby Pana Premiera (...)


Sejmowa Komisja Zdrowia pracuje nad ustawą zdrowotną

Dobre chęci i piekło

Żadnych opłat za ominięcie kolejki do świadczeń zdrowotnych - zgodnie orzekli posłowie wszystkich klubów rozpoczynając pracę nad projektem ustawy zdrowotnej. Komisja Zdrowia postanowiła też wysłuchać opinii środowisk medycznych. (...) Posłanka Elżbieta Radziszewska obawia się, że po kilku tygodniach nieprzerwanej 12-godzinnej pracy nad projektem ustawy cała Komisja Zdrowia trafi do szpitala psychiatrycznego. (...)


Zdrowie w samorządach

Konrad Pszczołowski

W dniach 17-18 czerwca 2004 w Nowogrodzie koło Łomży agencja konsultingowo-edukacyjna ORDO zorganizowała konferencję szkoleniową "Ochrona zdrowia w polityce samorządu". Witający uczestników starosta powiatu łomżyńskiego, Wojciech Kubrak, okazał się żywą ilustracją tematyki konferencji, jest bowiem lekarzem. Większość wykładów prowadzili specjaliści w dziedzinie ekonomii, finansów, zarządzania i informatyki. Nie tracili czasu na narzekanie, że sytuacja w systemie opieki zdrowotnej w Polsce jest tragiczna, ale przedstawiali rzeczowe analizy sytuacji (z których wynikało, że jest tragicznie). (...)


LUDZIE I MEDYCYNA

Z pamiętnika lekarza poz

Janina Banachowska

Młoda dziewczyna ma silne bóle brzucha i krwawi. Więcej nie udało mi się dowiedzieć. Na miejscu zbadałam pacjentkę, stwierdziłam, że jest po prostu w trakcie porodu, a krwawienie jest spowodowane najprawdopodobniej brzeżnie przodującym łożyskiem. Z sąsiedniego domu kazałam wezwać karetkę z położną, a sama zajęłam się rodzącą. Miała już bóle parte, w kroczu ukazywała się główka. W przerwie między bólami płynęła obficie krew. Nie miałam ze sobą żadnych płynów do podania, pacjentka była blada i wyraźnie wykrwawiona, jak powiedziała jej matka - znalazła ją stojącą w kącie obory w kałuży krwi i stąd siłą przyprowadziła do mieszkania. Dziewczyna prawdopodobnie chciała ukryć przed wszystkimi fakt porodu. (...)


OPINIE

Uwagi do rządowego planu uporządkowania sytuacji w opiece zdrowotnej

10 postulatów

Krzysztof Kłos

Zmiany proponowane ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji spzozów, w tym liczne ścieżki likwidacyjne oraz poddanie spółek użyteczności publicznej przepisom upadłościowym - w zderzeniu z wysokim poziomem zadłużenia, trwałą ujemną rentownością większości zakładów oraz sztywnym i niedostatecznym finansowaniem ze strony publicznego płatnika - skutkować będą niekontrolowanymi i burzliwymi procesami upadłościowymi i likwidacyjnymi zakładów, zwłaszcza szpitali. (...)


Wokół projektu ustawy o spółkach użyteczności publicznej

Czy sobie poradzą?

Krzysztof Nyczaj

Niezależnie od wielu wątpliwości zgłaszanych do projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej warto się zastanowić, jaki jest stopień przygotowania administracji państwowej oraz samorządowej, by wdrożyć proponowane rozwiązania, gdzie mogą się pojawić ewentualne trudności, jakie doświadczenia warto wykorzystać. Poniżej - garść refleksji na temat roli, zadań organu restrukturyzującego oraz wskazówek co do organizacji jego pracy. (...)


Widziane z zewnątrz

Zaryzykować?

Stefan Ancerewicz

Zdecydowana większość lekarzy prowadzi prywatne gabinety w niewielkim wymiarze czasowym pracując jednocześnie w publicznej lub niepublicznej służbie zdrowia. Niejednokrotnie te prywatne gabinety są jednocześnie otwartą furtką na szpitalny oddział - dla tych, których stać na prywatne porady. W przyszłości, kiedy zreformowana służba zdrowia stanie na nogi, możliwość prowadzenia takiej cząstkowej prywatnej praktyki powinna zostać wykluczona. Lekarzom należałoby zaproponować wybór: albo praca etatowa, albo na własny rachunek z jednoczesną propozycją kontraktu z jakimś przyszłym NFZ-em. (...)


NAUKA

Doniesienia naukowe medNEWS

oprac. Tomasz Kobosz

- Przedwczesne pobudzenia komorowe indukowane wysiłkiem fizycznym
- Resynchronizacja pracy serca ogranicza częstość zgonów
- Kardiowerter-defibrylator zabezpiecza chorych z ciężką kardiomiopatią rozstrzeniową
- Wczesne infekcje nie chronią przed wystąpieniem atopowego zapalenia skóry
- Karmienie piersią wcześniaków ogranicza rozwój miażdżycy
- Słodkie napoje a nadwaga i otyłość u dzieci


KONTRAKT

O projekcie nowej ustawy

Marek Twardowski

Jestem sceptycznie nastawiony do tego, aby obecny Sejm miał nadal mandat do pracy nad projektem ustawy zdrowotnej. Nie wyobrażam sobie, by parlament, który tak pięknie przysłużył się skompromitowanej ustawie o NFZ autorstwa Mariusza Łapińskiego, mógł teraz tę ustawę gruntownie zmienić na lepsze. Uważam zresztą, że nie posiada on do tego mandatu - ani ze strony społeczeństwa, ani ze strony świadczeniodawców. Podejrzewam zresztą, że jeżeli w ogóle ustawa w projektowanym kształcie zostanie przez obecny Sejm uchwalona, to czekają nas kłopoty nie mniejsze niż pod koniec ubiegłego roku i na początku tego. (...)


PZ wzmacnia struktury

Dorota Pilonis

Federacja wzmacnia wewnętrzne struktury. Na 15 lipca PZ zaplanowało wybory komisarza i komisarza-elekta. Odbędą się one we Wrocławiu. Kadencja komisarza trwa 6 miesięcy. Potem jego miejsce zajmuje komisarz-elekt. Co pół roku funkcję tę będzie sprawował reprezentant innego województwa. Jako pierwszy najprawdopodobniej wybrany zostanie ktoś z Lubuskiego, komisarzem-elektem będzie zaś przedstawiciel Dolnego Śląska. Prezydium wybiera komisarza, by koordynował prace Federacji. (...)


O ustawie w Cedzynie

Dorota Pilonis

Prezydium PZ dyskutowało o projekcie ustawy zdrowotnej 26 czerwca br. podczas spotkania w Cedzynie (woj. świętokrzyskie). Federacji najbardziej nie podoba się artykuł 168, zakazujący świadczeniodawcom zrzeszania się, ale również zapisy o koordynowanej opiece zdrowotnej, brak jednoznacznego oddzielenia transportu sanitarnego od świadczeń poz oraz możliwość wprowadzania zmian w warunkach umowy ze świadczeniodawcami poprzez rozporządzenia ministra zdrowia. (...)


Pracy nie zabraknie

Bogusław Zięta

Prezydium Wielkopolskiego Związku Lekarzy Pracodawców - Porozumienie Zielonogórskie pracuje intensywnie. 26 czerwca prezes naszego Związku Bożena Janicka brała udział w obradach Prezydium Federacji PZ w Cedzynie koło Kielc (woj. świętokrzyskie). Wiceprezes i autor informacji przewodniczył obradom Prezydium. Wypracowane uchwały przekazaliśmy członkom związku. Oczywiście, reagujemy też na kolejne akcje nękające POZ w naszym województwie, podejmowane przez zarząd oddziału NFZ. (...)


Duch moralnej uwagi

Elżbieta Tomiak

Tegoroczny Kongres Medycyny Rodzinnej odbył się w szczególnym momencie. Mamy za sobą protest lekarzy przeciw pozbawianiu Polaków uprawnień do uczciwej, podstawowej opieki zdrowotnej. Protest skuteczny - dzięki poparciu całej wspólnoty lekarskiej dla Porozumienia Zielonogórskiego. Ta skuteczność to żywy dowód możliwości realizowania społecznej misji medycyny rodzinnej. Warunkiem tego jest, by zawód lekarza był zawodem wolnym. Nie może to jednak być wolność izolowana. Muszą jej towarzyszyć: demokracja, wolny rynek, wolne media. (...)


Podstępna profilaktyka

Joanna Zabielska-Cieciuch

Ostatnimi czasy popadłam w marazm i lenistwo. Chyba jednak lepiej czuję się w chwilach zagrożenia i walki. Teraz czytam albo książki filozoficzne, albo rozmyślam na temat zdrowej diety. Projekt nowej ustawy o finansowaniu świadczeń oczywiście też przeczytałam. Wbrew pozorom, z tych 442 stron tylko 3 zawierają treści dla nas istotne. Wszystko, co najważniejsze, tkwi zaś w aktach wykonawczych do ustawy. Bardzo ładną analizę całego projektu ustawy przygotowała Naczelna Rada Lekarska. Nikt nie podjął jednak dotąd mojego ulubionego tematu, czyli problemów profilaktyki. (...)


Co to jest KOZa i komu ona wadzi?

Robert Sapa

KOZa - czyli koordynowana opieka zdrowotna, choć pozornie jest koncepcją nawet rozsądną, to wcale tak nie jest. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jakie pułapki stawia przed lekarzami. W projekcie nowej ustawy zdrowotnej zrezygnowano na pozór z lansowanej wcześniej "koordynowanej opieki zdrowotnej". Zawarto jednak zapis umożliwiający jej wprowadzenie. I tak, zgodnie z artykułem 143.5, minister zdrowia przy określaniu zasad przeprowadzania konkursu ofert uwzględni możliwość jednego ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych łącznie z zakresem podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i lecznictwa szpitalnego. (...)


SZPITAL POLSKI

Powstrzymać katastrofę

Halina Kleszcz

O tym, że wprowadzenie finansowania wedle katalogu procedur NFZ może się zakończyć katastrofą finansów szpitali, pisaliśmy od jesieni ub.r. Dopóki szpitale otrzymywały co miesiąc po 1/12 części środków wynegocjowanych w kontrakcie na ten rok, sytuacja była zła, ale nie beznadziejna. Gdy jednak NFZ uporał się z weryfikacją wykonanych świadczeń i należności za nie (zgodnie z katalogiem), okazało się, że szpitale, szczególnie kliniczne i specjalistyczne, mają pokaźne, zaliczkowe nadpłaty, chociaż przyjęły najczęściej więcej pacjentów niż w ub.r. (...)


Trzy razy P

Halina Kleszcz

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) pozwala na realizację długofalowych celów publicznych z pomocą prywatnych inwestorów. Tak budowane są autostrady, szkoły, hospicja, szpitale, ale także parki wodne, kolejki linowe, wyciągi narciarskie. PPP w ochronie zdrowia ma w świecie ponaddwudziestoletnią historię, najdłuższą bodaj w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Holandii. Są to kraje z bardzo dojrzałą kulturą prawną, posiadające o wiele lepsze niż w Polsce zaplecze finansowe (biznesowe firmy inwestorskie, deweloperskie) oraz dobrze przygotowanych menedżerów. Sektor bankowy traktuje zaś ochronę zdrowia jako wiarygodnego partnera. (...)


Czas prawdy

Halina Kleszcz

- Nie pieniądze są najważniejsze w przypadku migracji pracowników medycznych - uważa dr n. med. Tomasz Romańczyk, zastępca dyrektora ds. medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym ŚAM w Katowicach. - Na Śląsku trudno znaleźć lekarza, który nie miałby w życiorysie zawodowym krótszego lub dłuższego pobytu w zagranicznym szpitalu. Wyjeżdżali, by choć na chwilę odpocząć od chaosu i bałaganu, posmakować pracy w "normalnych warunkach", gdzie szef nie jest satrapą traktującym podwładnych jak parobków na własnym folwarku, nie pozwalającym na najmniejszy przejaw sprzeciwu, gdzie styl pracy i stosunki międzyludzkie nie przyprawiają o bezustanny stres. Zahamować zjawisko migracji kadr medycznych może więc tylko gruntowna zmiana klimatu pracy w systemie ochrony zdrowia. (...)


Staż adaptacyjny

Joanna

Na oddziale doktora Wiażela lekarze przychodzą do pracy wcześnie. Krótkie obchody po salach i zapoznanie się z dokumentacją nowo przyjętych pacjentów zabiera trochę czasu. A parę minut przed ósmą, stłoczeni w ciasnym gabinecie, powinni już oczekiwać na przyjście Ordynatora. Raport zacznie się punktualnie. Jego niestandardowy program nie może zaburzyć pozostałych obowiązków. Najpierw szczegółowa relacja z minionego dyżuru, po niej - ustalenie indywidualnych planów działania w odniesieniu do poszczególnych chorych: główne leki, diagnostyka. W tej konstruktywnej wymianie poglądów uczestniczy zwykle cały zespół - wszyscy znają dobrze nie tylko swoich pacjentów. Szef zapoznaje się z najświeższymi wynikami badań, ogląda najnowsze zdjęcia rentgenowskie, pomaga rozwiać większość wątpliwości. (...)


bot