Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 93–96/2003
z 4 grudnia 2003 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2003


AKTUALNOŚCI

Sejm debatował nad możliwościami zapewnienia podstawowej opieki w 2004 r.

W czwartek 27 listopada, na wniosek Klubu Poselskiego PO, Sejm rozpatrzył informację rządu o możliwościach zapewnienia pacjentom podstawowej opieki zdrowotnej w 2004 r. Przedstawiamy szczegółową relację z tego posiedzenia. (...)


PANOPTICUM

KOSA

Marek Wójtowicz

Racje w konflikcie są dwie: NFZ nie ma więcej pieniędzy, a lekarze rodzinni nie chcą po nocy dać się zasztyletować w jakimś podejrzanym zaułku. Żadna ze stron nie chce pierwsza ustąpić pola nawet o kroczek w tył, prezentując modelową twardość stanowiska z miną południowoamerykańskiego "macho". (...)


VOX EX SILESIA

Wojna

Andrzej Sośnierz

W tym sporze - lekarze rodzinni walczą o własną egzystencję. Ich stanowisko jest zrozumiałe. Przyjęcie na siebie zbyt dużych zadań za niedoszacowane pieniądze - tylko przedłuży agonię ich praktyk. Nie rozumiem natomiast, o co walczy Fundusz. Wydaje się, że wyłącznie o potwierdzenie swojej dominującej roli w systemie. Nikt z przedstawicieli Funduszu nie mówi, że chodzi tu o jakieś zasady, o istotne rozwiązania organizacyjne. I jeśli nawet Fundusz dopnie swego, nie będzie w tej wojnie wygranych. Przegrają wszyscy. (...)


Kto ma władzę, ten ma rację

Dorota Pilonis

Podczas głosowania w Sejmowej Komisji Zdrowia (27 listopada, bezpośrednio po zakończeniu obrad plenarnych) posłowie SLD-UP odrzucili projekt nowelizacji ustawy o NFZ, przedłożony przez posłów PSL, a popierany przez opozycję. (...)


Byli ministrowie zdrowia komentują

W obliczu zagrożenia likwidacją części zakładów podstawowej opieki zdrowotnej wskutek niezawarcia przez nie kontraktów z NFZ - redakcja SZ zwróciła się do byłych ministrów zdrowia z ostatnich 14 lat z prośbą o wyrażenie opinii na temat możliwości rozwiązania obecnego kryzysu. Przedstawiamy - ich wypowiedzi. (...)


Apele o rozwagę

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll 27 listopada wystosował list do prezesa NFZ Krzysztofa Panasa. Stwierdził w nim m. in., że propozycja zorganizowania podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem publicznych zakładów, głównie szpitali i stacji pogotowia ratunkowego, budzi istotne zastrzeżenia. I to nie tylko odnośnie do zgodności podejmowanych działań ze statutem zakładu i dokumentami rejestrowymi oraz dotychczasową praktyką, w świetle której zwiększanie zakresu świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów w drodze zamówień realizowanych przez podmioty niepubliczne, stanowi dopuszczalny ustawowo wyjątek od zasady bezpośredniego udzielania świadczeń. (...)


Oświadczenie OZZL

Zarząd Krajowy OZZL wyraził poparcie dla lekarzy skupionych w Porozumieniu Zielonogórskim i innych lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, którzy nie przystąpili do tzw. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Warunki "konkursu", narzucone w sposób bezwarunkowy i bezdyskusyjny przez Fundusz, zagrażają nie tylko funkcjonowaniu placówek opieki zdrowotnej - jeżeli nie mogą lub nie chcą się one zadłużać - ale również bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów. (...)


KONTRAKT

Generał robi porządek

Robert Sapa

Prezes NFZ oznajmił, że lekarze rodzinni nie są już w Polsce potrzebni. No, bo po co? Od kataru nikt nie umarł, a jak będzie musiał zasięgnąć porady lekarskiej, to sobie pójdzie do szpitala. Całą podstawową opiekę zdrowotną zorganizują zaś samorządy. Dlaczego? Bo się im rozkaże. Zrobi się gabinety w szpitalnych piwnicach, domach opieki społecznej, hospicjach, a jak trzeba będzie - to i w remizie strażackiej albo lecznicy dla zwierząt. Prezes prowadzi z lekarzami rodzinnymi wojnę, a w czasie wojny trzeba organizować punkty pomocy medycznej, gdzie tylko się da. (...)


Lekarzu, obroń się sam!

Dariusz Czaczka

Mężczyzna bełkocząc coś bezładnie przez telefon zgłasza bóle brzucha swojej żony i ogólne złe samopoczucie. Jest 1.30 w nocy. Oddział ratunkowy informację zbył prosto: "Z tym, panie, to do lekarza rodzinnego". Lekarz rodzinny po otrzymaniu tej informacji i bojąc się kar nakładanych przez NFZ, wsiada do swojego prywatno-służbowego Daewoo, przecierając półprzytomne po dwu godzinach snu oczy. Nerwowo sprawdza, czy wszystkie niezbędne instrumenty ma na podorędziu - tak, gaz łzawiący jest, paralizator do lewej kieszeni; kija do popularnej w USA gry do tej dzielnicy nie weźmie, by niepotrzebnie kogoś nie wkurzyć. (...)


Dlatego mówimy NIE!

Dariusz Czaczka

Trudno pominąć bez komentarza propagandowe tłumaczenia ministerstwa i NFZ, że "przecież dajemy im więcej pieniędzy niż w 2003 roku". To ma przekonać, że NFZ jest lepszy od kas. Zapomina się o tym, że jest to jednak o blisko 3% mniej niż w 2002 roku. Jak już wspominaliśmy niejednokrotnie, problem nie tkwi jednak w samym finansowaniu. Fundusz zapomina o tym, że warunki ogólne i niektóre szczegółowe umów to główne powody, dla których cała propozycja konkursowa jest nie do zaakceptowania. (...)


Niejaki Prudel

Artur Lech

NFZ-owi nie przysparzają sympatii także zachowania jego lokalnych urzędników, takich jak dyrektor rybnickiej delegatury, lek. stom. Norbert Prudel, który w ostatnim dniu składania ofert dzwonił do placówek medycznych i groził wypowiedzeniem umowy najmu lokali w przypadku niepodejścia do konkursu. Jak się później okazało, właściciel lokali (samorząd) nic o tej inicjatywie Prudla nie wiedział, a tym bardziej - nie upoważniał go do takich deklaracji. Zastanawiamy się, czy nasz "kolega" (ponoć utalentowany pianista) improwizował, czy też dostał wcześniej gotową partyturę. Mamy tylko nadzieję, że nie stał za tym strach przed utratą przez jego żonę znacznej liczby etatów stomatologicznych na terenie podległym delegaturze rybnickiej. (...)


Likwidacja praktyk LR?

Leszek Kryczka

25 listopada zostały otwarte oferty złożone w Oddziale Wojewódzkim Świętokrzyskiego NFZ. Do konkursu w zakresie poz nie przystąpiły 82 podmioty, co stanowi ponad 50% wszystkich jednostek świadczących te usługi. Dyrektorzy zakładów poz, którzy nie przystąpili do konkursu, są przeświadczeni, że monopolistyczne działania NFZ nie służą dobru pacjenta, nie zapewniają mu nawet podstawowych świadczeń. NFZ zmierza prostą drogą do likwidacji istniejących od niedawna praktyk lekarzy rodzinnych. Kłóci się to z założeniami polityki zdrowotnej prowadzonej w Unii Europejskiej. (...)


Stanowisko Porozumienia Zielonogórskiego

Marek Twardowski

Niechęć wobec rozmów z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego, demonstrowana przez prezesa Panasa, jest wyrazem lekceważenia woli ponad 20 milionów naszych pacjentów, a jego ubezpieczonych. Niestety, rozumiemy tę niechęć, bo rozmowy wymagają merytorycznej wiedzy na temat funkcjonowania ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w kraju, której Fundusz na razie zdaje się nie wykazywać. (...)


Czy Polska potrzebuje lekarzy rodzinnych?

Joanna Zabielska-Cieciuch

Konkurs na świadczenia zdrowotne finansowane w ramach ubezpieczenia w NFZ ujawnił prawdziwe oblicze polskich lekarzy rodzinnych. Planują, liczą, organizują, zabezpieczają. A tu - won z tym wszystkim do Europy! W Polsce nie potrzeba lekarzy rodzinnych. Prezes Panas zarządził od 1 stycznia porządek. (...)


Krnąbrnym dziękujemy

Dorota Pilonis

Dyrektorzy publicznych przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, którzy nie złożyli ofert w konkursie NFZ na 2000 r., są zwalniani z pracy. Taki los spotkał dyrektor SP ZOZ w Busku Zdroju Lucynę Krekorę. - Odwołanie, z dniem 30 XI br., wręczył mi zastępca burmistrza, argumentując, że powodem jest niezłożenie oferty - informuje. (...)


Nieliczne oferty w Wielkopolsce - co dalej?

Bogusław Zięta

W Wielkopolsce na 1200 lekarzy POZ złożono 5 do 8% ofert. W 13 do 17 powiatach nie złożono ani jednej oferty, a w pozostałych 24 powiatach - pojedyncze. Jak pisałem w poprzednim "Kontrakcie", lekarze wielkopolscy są zdeterminowani, by doprowadzić do negocjacji warunków nowych umów z NFZ, zapewniających bezpieczeństwo naszych pacjentów i naszych praktyk. Wyraziliśmy taką wolę w listach intencyjnych złożonych na ręce prezesa NFZ, lecz propozycji negocjacji do dziś nie otrzymaliśmy. (...)


LUDZIE I MEDYCYNA

Z pamiętnika lekarza poz

Piotr Ksyster

Po dwóch dniach wolnego - trudno zaczynać tydzień od przyjęcia 30 pacjentów w 5 godzin. A takie właśnie są poniedziałki w naszej przychodni. Mimo tłumku w poczekalni, około 11.00 robię sobie przerwę na śniadanie. Przy okazji trafiam na rozmowę w pokoju socjalnym - jedna z pielęgniarek relacjonuje przypadek nagłego zgonu. Pytam o szczegóły. Okazuje się, że zmarła pacjentka, która badałem w ostatni piątek. Leczyła się od lat na depresję, regularnie przychodziła po przedłużenie leczenia, nigdy na nic nie narzekając. Jej ostatnia wizyta była trochę inna - poprosiła o zbadanie, bo czuła się niezbyt dobrze. (...)


PIELĘGNIARSTWO

Sądzić, karać, a może przemilczeć?

Hanna Paszko

Obdarzona zaufaniem delegatów III Krajowego Zjazdu, funkcję przewodniczącej Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych starałam się wypełniać najrzetelniej jak umiałam, pamiętając o tym, że zaufanie koleżanek jest najwyższym korporacyjnym zaszczytem. Każdego dnia i wszędzie: na swoim stanowisku pracy, wśród tych, z którymi pracuję i współpracuję i gdzie bywałam, swoją postawą świadczyłam o tym, że "Kodeks polskiej pielęgniarki i położnej" jest moją "biblią". Wyznaję bowiem zasadę: aby kogoś oceniać, najpierw trzeba swoją postawą świadczyć o tym, iż wykonywanie zawodu bez naruszania zasad etyki zawodowej jest możliwe. (...)


RAPORTY, ANALIZY

Prezentacja programu środowisk medycznych:

Racjonalny system opieki zdrowotnej

Krzysztof Bukiel, Wojciech Misiński

Chcemy, aby docelowy kształt systemu służby zdrowia został osiągnięty w sposób ewolucyjny. System, który proponujemy, można zacząć budować już dziś, w obecnej sytuacji. Ewolucyjność wprowadzania zmian nie oznacza, że będą one powierzchowne. Wręcz przeciwnie - w wielu dziedzinach zmiany mają charakter zasadniczy. Pozostaną jednak pewne fundamentalne zasady obecnie istniejącego systemu. (...)


KLINIKA

Dlaczego tak popularna, nie tylko w alergologii?

Tzw. medycyna niekonwencjonalna

Jerzy Kruszewski

Można dopatrzyć się pewnej ironii historii, że w dobie ogromnego postępu i sukcesów medycyny, publikowania stanowisk eksperckich i standardów postępowania opartych na niepodważalnych faktach - coraz większą popularnością wśród chorych i lekarzy cieszy się tzw. medycyna alternatywna. (...)


Przykład chorych na cukrzycę w Polsce:

Cele, metody, organizacja edukacji terapeutycznej w chorobach przewlekłych

Jan Tatoń

Cukrzyca typu 1 wymaga długich lat aktywnego leczenia, zmusza chorych do regularnych kontaktów z różnymi, zmieniającymi się osobami z zespołu terapeutycznego. Wykonywanie leczenia zostaje w dużej mierze przeniesione na barki chorego i jego rodziny, gdyż tylko on sam, dzięki samoobserwacji i samokontroli, dzięki umiejętnej analizie codziennie zbieranych informacji jest zdolny zwiększyć jego skuteczność. W tej sytuacji warunkiem skuteczności działania staje się wykształcenie silnych mechanizmów motywacyjnych do codziennej realizacji zaleceń lekarskich. (...)


Alergia i astma poglądy na ich istotę i rozpoznawanie

Tadeusz Płusa

Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie objawów chorób alergicznych stanowi podstawę współczesnych możliwości kontrolowania przebiegu przewlekłego zapalenia alergicznego. W wielu przypadkach obserwacje kliniczne wyprzedziły późniejsze uzasadnienie terapeutyczne. Mając to na uwadze, możliwości w pełni skutecznego leczenia chorych na choroby alergiczne wydają się coraz bardziej realne. Utwierdza nas w tym dokonujący się postęp w naukach podstawowych i szybkie zastosowania nowych rozwiązań w praktyce klinicznej. (...)


Zasady leczenia astmy

Jan Kuś

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych przebiegającą z ich zwężeniem, które jest całkowicie lub częściowo odwracalne samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astmy nie można wyleczyć. Dostępne obecnie leki i metody leczenia pozwalają opanować objawy choroby i umożliwiają choremu prowadzenie normalnego lub zbliżonego do normalnego, trybu życia. (...)


Rola lekarza i pacjenta w kontroli astmy

Anna Doboszyńska

W ostatnich kilkunastu latach poznano wiele nowych aspektów dotyczących chorób płuc, w tym również astmy, wprowadzono wiele leków o nowych mechanizmach lub lepszym profilu działania. Każdy lekarz zajmujący się chorymi na astmę powinien więc znać nie tylko podstawowe informacje na temat patofizjologii astmy, przebiegu klinicznego choroby, ale i nowości dotyczące jej leczenia, a przynajmniej metody i leki, które już są akceptowane przez światowe gremia specjalistów. (...)


Koszty leczenia astmy oskrzelowej

Karina Jahnz-Różyk

Koszty leczenia astmy dzielimy na bezpośrednie, pośrednie i niewymierne. Większość analiz farmakoekonomicznych nie czyni rozróżnienia pomiędzy wydatkami ponoszonymi na leczenie alergicznej i niealergicznej postaci choroby. Według szacunkowych danych koszt leczenia 1 chorego na astmę w USA wynosi od 300 do 1300 dolarów rocznie. (...)


Ekonomiczne korzyści edukacji chorych na astmę

Władysław Pierzchała

Najważniejszą przyczyną wysokiego kosztu astmy jest jej zła kontrola. Wyniki dziewięciu badań prowadzonych w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Kanadzie i Australii wskazują, że niemal 1/3 bezpośrednich kosztów astmy i 3/4 kosztów ogólnych ma taką przyczynę. Potwierdzają to wyniki badań National Astma Compaign w Australii. Wskazują one, że koszt ekonomiczny astmy dobrze kontrolowanej jest niemal dwukrotnie niższy niż źle kontrolowanej. (...)


Udział rodziców dziecka z alergią i astmą w procesie własnej edukacji

Elwira Krok

Reprezentuję rodziców z Koła Pomocy Dzieciom z Alergią, które działa od 1985 r. przy Klinice Pneumonologii i Chorób Alergicznych AM w Warszawie. Koło powstało z inicjatywy Pani prof. Danuty Chmielewskiej-Szewczyk i rodziców. Systematycznie organizuje spotkania szkoleniowe dla rodziców prowadzone przez lekarzy alergologów, dermatologa, psychologa i dietetyka. Po wykładach odbywają się dyskusje z rodzicami, a często także indywidualne konsultacje. Spotkania organizowane są raz w miesiącu w sali wykładowej Szpitala Dziecięcego przy ul. Działdowskiej 1/3 w Warszawie. Koło dyżuruje w każdy 3. piątek miesiąca. (...)


bot