Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 25–28/2003
z 3 kwietnia 2003 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2003


AKTUALNOŚCI

Narodowy Fundusz Zdrowia wystartował

Narodowy Fundusz Zdrowia wystartował. Będzie 6-7 tysięcy wolnych posad do obsadzenia przez baronów SLD oraz jakieś 25-26 mld zł do wydania w tym roku. Deficyt w kasach za dwa pierwsze miesiące br. wyniósł 337,5 mln zł. Hurraoptymistyczni planiści, przewidujący, że środki na zdrowie w 2003 roku wzrosną, mogą się zawieść. Co gorsza - zawód spotka też tych, którzy oczekiwali na lepsze kontrakty po wejściu w życie NFZ. Życzmy sobie zdrowia i wszelkiej pomyślności.


2 kroki naprzód, 3 kroki wstecz

Aleksandra Gielewska

Premier Miller realizuje wobec sektora zdrowia politykę: dwa kroki naprzód, trzy kroki wstecz. Wyrzuciwszy z rządu Mariusza Łapińskiego i powołując na szefa resortu Marka Balickiego - wykonał 2 kroki do przodu. Wręczając nominację b. wiceministrowi zdrowia Aleksandrowi Naumanowi, "prawej ręce" M. Łapińskiego, na stanowisko prezesa NFZ - wykonał krok w niewłaściwym kierunku. Widać wyraźnie, że coraz większy wpływ na premiera ma b. minister zdrowia i baron SLD na Mazowszu. Nominacja Naumana oznacza jedno: że wpływ na obsadę stanowisk w Funduszu, z tylnego siedzenia, będzie wywierał twórca tej firmy, Mariusz Łapiński. I to on będzie rozdawał łupy: 6-7 tys. stanowisk w Funduszu oraz 25-26 mld zł w br. do podziału według własnego uznania. Że to oznacza kolejny etap błyskawicznej destrukcji tego, co w ochronie zdrowia jeszcze się rusza - nieważne. Liczy się fakt, że dynamiczni baronowie SLD odzyskują wpływy. (...)


VOX EX SILESIA

Nie do wiary

Andrzej Sośnierz

Aż trudno uwierzyć, jak bardzo skuteczne są do dziś najprostsze metody zdobywania i utrzymywania władzy. Od lat wiadomo, że tłumy najchętniej słuchają najbardziej nierealnych nawet obietnic wyborczych i z uporem godnym lepszej sprawy głosują właśnie na polityków głoszących te utopie. Potem zapominają o obietnicach i wybaczają demagogom, że ich nie dotrzymali. Taką sytuację mamy też obecnie w służbie zdrowia. Przyjrzyjmy się, jak jest, a jak miało być. (...)


PANOPTICUM

Coś za coś, czyli consolidare

Marek Wójtowicz

Pod koniec marca oficjalnie dotarł do urzędów marszałkowskich i wojewodów "Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia na rok 2003" z budżetem 60 mln zł. Jego autorzy piszą coś tam jeszcze o kolejnych możliwych 110 mln zł z akcyzy, ale powiedzmy sobie szczerze, to już patykiem na wodzie pisane. Taki pic dla uspokojenia środowiska. Papier jest cierpliwy, więc wszystko wytrzyma. (...)


Dolny Śląsk po strajkach - ciągle bez kasy

Ewa Krupczyńska

Akcje protestacyjne na Dolnym Śląsku trwają już ponad cztery miesiące. Dolnośląskie Forum Związków i Samorządów Zawodowych podsumowało 27 marca ich efekty. Za największy sukces uznano niespotykaną dotychczas konsolidację środowiska oraz poparcie ze strony społeczeństwa. Za największą porażkę - brak reakcji rządu na dolnośląskie problemy. Nie podjęto na razie decyzji o strajku generalnym. Dalszą akcję protestacyjną Forum uzależnia od przebiegu prac nad programem restrukturyzacji zadłużenia prowadzonych na poziomie samorządu wojewódzkiego, Ministerstwa Zdrowia oraz rządu (niestety, o przebiegu tych dwóch ostatnich nic konkretnego nie da się powiedzieć). Forum ma też ocenić, czy zwiększenie stawek na leczenie szpitalne od 1 kwietnia przyniesie efekt w postaci zmniejszania się zadłużenia w następnych miesiącach. Wiele będzie zależało również od przygotowywanego programu restrukturyzacji. (...)


Pełnomocnik restrukturyzuje

Ewa Krupczyńska

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego utworzono niedawno stanowisko pełnomocnika ds. restrukturyzacji służby zdrowia, jakiego nie ma w strukturach innych urzędów w kraju. Po co, skoro programem restrukturyzacji zajmuje się już Departament Polityki Zdrowotnej i Wydział Zdrowia UM? Co nowego może wnieść pełnomocnik do prac zespołu? Na jakim etapie jest opracowywany program restrukturyzacji? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do Adama Ugrewicza, pełnomocnika zarządu województwa dolnośląskiego ds. restrukturyzacji służby zdrowia. (...)


Nowy sekretarz stanu w MZ

Leszek Sikorski, b. wicemarszałek województwa wielkopolskiego, został nowym wiceministrem zdrowia. Zakres jego obowiązków obejmować będzie m. in. udział w pracach Komitetu Rady Ministrów i Komisji Trójstronnej, koordynowanie działalności departamentów: ubezpieczenia zdrowotnego, zdrowia publicznego, dialogu społecznego i prawnego oraz nadzór nad Biurem ds. Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. (...)


Lekarze poza klubem SLD?

Skandalem politycznym było niedawne głosowanie Stanisława Jarmolińskiego, posła SLD, lek. ginekologa z Nowego Targu (wsławionego listem do Jerzego Jaskierni, w którym donosił, iż min. Balicki otacza się ludźmi obcymi ideowo i niekoniecznie życzliwymi lewicy) za Alfreda Owoca, kolegę klubowego i również członka sejmowej Komisji Zdrowia. Poseł Owoc, wojażujący po Ameryce Płd., wziął owego feralnego dnia udział w 41 sejmowych głosowaniach. Owoc, anestezjolog z Zielonej Góry, działacz OPZZ i PZPR, jeszcze niedawno był brany pod uwagę jako SLD-owski kandydat na stanowisko szefa resortu zdrowia. (...)


Szpital Miejski w Rzeszowie zastawiony?

ZOZ nr 1 w Rzeszowie gotów jest zastawić Szpital Miejski przy ul. Rycerskiej, by uzyskać kredyt bankowy w wysokości co najmniej 3 mln zł. Szpital jest wart 5 mln zł. Pieniądze potrzebne są zozowi na natychmiastową spłatę długów wobec ZUS. SPZOZ od czerwca ub. r. do stycznia br. nie odprowadzał składek na ubezpieczenia pracowników. Obecnie jego zadłużenie z tego tytułu sięga 4,8 mln zł; ZUS zażądał natychmiastowej spłaty 2,8 mln - za składki, jakie ma obowiązek dopłacać pracodawca. Resztę ZUS zgodził się rozłożyć na raty.


Nagrody za deficyt

R.B.

3 dni przed likwidacją kas chorych, Rada Podkarpackiej RKCh przyznała nagrody nowemu zarządowi tej kasy. Za pracę od 9 września do 31 grudnia 2002 r. zarząd otrzyma nagrody w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, tj. maksymalne, jakie przewiduje tzw. ustawa kominowa. Podkarpacka RKCh zakończyła 2002 r. stratą w wysokości 8,54 mln złotych. Ujemny wynik finansowy miała po raz pierwszy w historii. W pierwszym kwartale 2003 r. postępuje zresztą zadłużanie się tej kasy, które spowodowało już konieczność uruchomienia funduszu rezerwowego. Czy zadłużenie instytucji nie powinno być raczej podstawą do ukarania zarządu przez Ministra Finansów za złamanie dyscypliny finansów publicznych? (...)


Koniec wojny kontraktowej

Jolanta Lenartowicz

Podpisanie umów między dyrektorami szpitali wielkopolskich a kasą chorych (5 dni przed ostatecznym terminem) zamknęło trudny etap wojny na kontrakty. Nie rozwiązało jednak problemów. Owszem, to sukces, że tegoroczne kontrakty będą niższe nie o 10 procent, a tylko o 7,5, ale za te mniejsze pieniądze trzeba będzie leczyć i utrzymywać zakłady. Zanim doszło do zawarcia umów, odbyło się ponad 40 spotkań i wielogodzinnych, wyczerpujących negocjacji. Doszło m.in. do tego, że Wojewódzki Szpital Dziecięcy zaskarżył do sądu kasę chorych, ponieważ nie płaciła szpitalowi za wykonywane zadania. Sąd Okręgowy w Poznaniu nakazał wypłacić Wielkopolskiej RKCh na rzecz Szpitala im. Krysiewicza ponad 3 mln należności. Kasa pieniądze przekazała natychmiast. (...)


Polscreen

Bożena Płatos

Polscreen to największy, realizowany obecnie ogólnopolski program prewencji choroby wieńcowej. Przebadanych zostanie milion Polaków w wieku powyżej 35. roku życia. Założenia badawcze programu opracowała Komisja Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zaś ZF Polpharma - partner i sponsor - zajmuje się stroną organizacyjną i logistyczną. W rok po uruchomieniu badania prof. Jerzy Adamus, przewodniczący Komisji Profilaktyki PTK i koordynator programu POLSCREEN, prof. Wiktor Szostak, dyr. Instytutu Żywności i Żywienia i koordynator merytoryczny oraz Maciej Starachowski, kier. marketingu działu kardiologicznego Polpharmy - przedstawili pierwsze, wstępne jego wyniki. (...)


Nowe nominacje profesorskie

28 marca w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich 70 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W dziedzinie nauk farmaceutycznych tytuł profesora otrzymali: dr hab. Teresa Bobkiewicz-Kozłowska - AM w Poznaniu, dr hab. Władysława Daniel - Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, dr hab. Elżbieta Maria Nowakowska - AM w Poznaniu. W dziedzinie nauk medycznych tytuł profesora otrzymali: dr hab. Maria Chosia - Pomorska AM w Szczecinie, dr hab. Dorota Górecka - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, dr Jolanta Gutkowska - Uniwersytet w Montrealu, Kanada, dr hab. Wiesław Hędzelek - AM w Poznaniu, dr hab. Sergiusz Jóźwiak - Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, dr hab. Jan Krzysztof Łącki - AM w Poznaniu, dr hab. Andrzej Nowakowski - AM w Lublinie, dr hab. Mariola Maria Sulkowska - AM w Białymstoku, dr hab. Edward Ksawery Towpik - Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, dr hab. Anna Józefa Tylki-Szymańska - Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.


Krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego zaleca

Krystyna Piskorz

Krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego zaleca w sprawie sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 88) zalecam, co następuje (...)


Niech życie nie boli

Bożena Płatos

Pod takim hasłem w listopadzie 2002 r. rozpoczęto realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej. Jej głównym celem jest ugruntowanie w świadomości lekarzy i pacjentów przekonania, że ból, szczególnie przewlekły, można i trzeba leczyć. Dla lekarzy poz zorganizowano Szkoły Bólu, prowadzące szkolenia i warsztaty. Z tej formy dokształcania do końca 2003 r. ma skorzystać ok. 10 tys. lekarzy pierwszego kontaktu. Zajęcia mają im pomóc w nabyciu praktycznych umiejętności radzenia sobie z bólem chorego: od diagnozy poprzez badania specjalistyczne i ocenę ich wyników - do leczenia. Obecnie rusza II etap kampanii, poświęcony zwalczaniu bólów reumatycznych, z powodu których cierpi co 4. człowiek na świecie. (...)


Materiały reklamowe niezgodne z prawem muszą być usunięte z aptek i przychodni

medNEWS

Główny Inspektor Farmaceutyczny Dorota Duliban przypomina o konieczności dostosowania reklamy produktów leczniczych do obowiązujących przepisów. Komunikat D. Duliban w tej sprawie skierowany został do podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie reklamy w placówkach służby zdrowia i aptekach ogólnodostępnych. Mimo upływu - z dniem 1 marca 2003 r. - terminu dostosowania prowadzonej reklamy do regulacji zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. nr 230, poz. 1936), nie wszyscy się im podporządkowali. Rozporządzenie (przypomnijmy) określa warunki i formy reklamy produktów leczniczych, kierowanej do publicznej wiadomości, do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz farmaceutów. (...)


LUDZIE I MEDYCYNA

Z pamiętnika lekarza poz

Janina Banachowska

Pacjent zdecydowanie oświadczył, że da się zbadać tylko doktorce na koniu i nikomu więcej. Nie miałam już wtedy konia, ale nakaz był wyraźny. Przyjechało po mnie pogotowie, pytano, czy nie potrzebuję policji na wszelki wypadek, nie potrzebowałam. Zajechaliśmy późnym wieczorem. Dom w środku wyglądał jak z zewnątrz, istna średniowieczna chałupa. Psy w liczbie trzech zachowywały się jednak spokojnie. Pacjent - tak na oko - był umyty zaraz po urodzeniu, a i to nie było pewne. Potwierdziłam, że jestem doktorką, co jeździ na koniu, po czym chory dał się zbadać. Nie było to łatwe, gdyż warstwa brudu utrudniała osłuchanie. Był w kiepskim stanie, pozostawiony w domu na pewno by nie przeżył, a do domu krewnej nie chciał się przenieść. Pomału, jak dzikie zwierzątko, głaskałam go po głowie i cichym głosem starałam się uspokoić. Wreszcie pozwolił się zbadać. W płucach rozsiane świsty i rzężenia, wyraźne odwodnienie, widocznie nie miał mu kto dać pić, w pachwinie ogromna przepuklina, konsystencją przypominająca raczej potworniaka. Szpital był konieczny, ale jak go na to namówić? Po długiej rozmowie i obietnicy, że będę do niego codziennie przyjeżdżała, wsiadł, a raczej wniesiono go na noszach do karetki. (...)


DOSTĘPNOŚĆ TERAPII

Dajmy szansę chorym na schizofrenię

Tomasz Kobosz

Badania farmakoekonomiczne wskazują, że stosowanie leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji oznacza niższe koszty całkowite niż w przypadku leczenia preparatami klasycznymi. Jest to związane z lepszymi wynikami terapii, mniejszym nasileniem działań niepożądanych oraz mniejszym ryzykiem nawrotów psychozy. Należy pamiętać, że koszty leczenia schizofrenii to nie tylko koszty leków, ale także wynikające z przerwanych kuracji preparatami klasycznymi i związanych z tym hospitalizacji. Jak wskazują dane światowe, od jednej do dwóch trzecich całkowitych kosztów opieki nad chorymi na schizofrenię stanowią właśnie koszty hospitalizacji. Istotne są też koszty ponoszone na świadczenia rentowe, a także straty wynikające z przerwania pracy przez osoby w wieku produkcyjnym. Szacuje się, że koszty pośrednie mogą być równie wysokie lub nawet wyższe niż bezpośrednie koszty leczenia. (...)


INTERNET

Jak stworzyć serwis internetowy placówki medycznej

Mateusz Górka

Większość placówek służby zdrowia nie korzysta z internetu jako formy promocji. Mimo że duża część z nich zaznaczyła już w sieci swoje istnienie - poprzez umieszczenie strony www - to witryny te są bardzo schematyczne, zawierają jedynie podstawowe dane, nie są też uaktualniane, a przez to - nie są w stanie zaciekawić internauty. (...) Internet jest medium pozwalającym na odnalezienie wielu informacji; różnica pomiędzy nim a mediami tradycyjnymi wynika głównie z jego interaktywności. Daje to ogromne możliwości wykorzystania sieci do kształtowania wizerunku placówki zdrowia, a przez to - jej promocji. (...)


OPINIE

Miło słuchać

Dariusz Wasilewski

Miło się słucha obecnego ministra zdrowia i jego przemyśleń. Niby normalna rzecz, a cieszy. Szczególnie, jeżeli pamięta się butne zachowania poprzednika. Nie wystarczy jednak kultura słowa i zachowania, jeśli nie stoi za nimi przygotowana koncepcja. Wciąż trudno odnieść wrażenie, że szuflady MZ po dwóch niemal latach działań obecnej ekipy zapełniły się już nowymi opracowaniami zawierającymi propozycje rozwiązań. Natomiast wyraźnie widać, że minister dokonuje rozpaczliwych wysiłków robienia dobrej miny do złej gry. (...)


Transformacja w Polsce a doświadczenia europejskie

Paweł Lipowski

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w sposób radykalny zmienia podstawowe uwarunkowania dotychczasowego systemu ochrony zdrowia. Nadrzędne rozwiązanie, polegające na likwidacji kas chorych i powołaniu w ich miejsce Narodowego Funduszu Zdrowia, ma - w zamyśle autorów kolejnej i nie do końca zrozumiałej dla środowiska medycznego reformy - poprawić opiekę zdrowotną. Jednocześnie zapowiedziano rewizję " od zaraz" przyjętych w ustawie rozwiązań (dotyczących np. tworzenia regionalnych planów zdrowotnych). "Okrągły stół ochrony zdrowia" mógłby wypracować szeroki konsens dla planowanej ewaluacji reformy, ale staje się coraz bardziej wątpliwe, czy rzeczywiście istnieje jeszcze chęć wprowadzenia niezbędnych modyfikacji systemowych? (...)


ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Śladem publikacji: "Pielęgniarki mogą liczyć na dofinansowanie kształcenia"

Anna Grajcarek

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z ogromnym zdziwieniem przyjęła wypowiedź Pana Ministra zawartą w piśmie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 4 lutego oraz w artykule "Pielęgniarki mogą liczyć na dofinansowanie kształcenia", opublikowanym na łamach "Służby Zdrowia" Nr 13-16 z 20 lutego 2003 r. Z wypowiedzi tych wynika bowiem, że opracowane przez MZ standardy nauczania na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji i Sportu celem zatwierdzenia przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Tymczasem już w drugiej połowie grudnia ub.r. powszechnie wiadomo było, że standardy te nie tylko nie zostały przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego przyjęte, ale wręcz przeciwnie - uznane zostały za nie nadające się do przyjęcia (Uchwała Nr 588/2002 r. z 19 grudnia 2002 r.). (...)


POLEMIKI

Budowanie na fałszu

Krzysztof Bukiel / Andrzej Sośnierz

Nie mogę się zgodzić z doktorem Sośnierzem. W kilku miejscach mija się on z prawdą. Jest oczywiste, że jako były dyrektor i twórca Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych jest emocjonalnie związany z tamtą reformą. Zapewne uznał ją za dobrą, skoro w budowanie nowego systemu tak się zaangażował. Nic dziwnego, że krytykę kas chorych uważał - i nadal uważa - za niesłuszną, a fakt, że obecne zmiany wywołują tak wielki sprzeciw, odczytuje jako przyznanie racji, że reforma z 1999 r. była - w zasadzie - dobra. (...)


SAMORZĄDY

XVIII Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie:

Mówić jednym głosem

Halina Kleszcz

Spośród 236 delegatów, w Zjeździe wzięło udział tylko 157 (67 proc.). Czy nie jest to dowód apatii, zniechęcenia, bezsilności środowiska? - Nie możemy i nie chcemy ponosić odpowiedzialności za decyzje polityków, na które nie mamy wpływu - brzmiała jedna z konkluzji spotkania (22 marca) zakończonego apelem do pracowników ochrony zdrowia, aby w czerwcowym referendum poparli wstąpienie Polski do Unii. Wnioskodawca apelu, dr Maciej Dendura, pracował kilka lat w Finlandii. Fińscy lekarze w pięć lat po znalezieniu się w Unii zarabiali 50 proc. więcej - mówił. Jednak nawet to uzasadnienie okazało się słabsze od obaw, oddających głębokie podziały polityczne; przegłosowanie apelu poprzedziła burzliwa dyskusja. (...)


ZARZĄDZANIE

Pomimo protestów załogi kraśnickiego spzozu, zarząd powiatu odwołał dyrektora:

Czy menedżer może leczyć?

Marek Naumiuk

Zarząd Powiatu w Kraśniku (woj. lubelskie) odwołał w trybie dyscyplinarnym Wojciecha Mazura ze stanowiska dyrektora kraśnickiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wypowiedzenie wręczono dr. Mazurowi 10 marca wieczorem, gdy pełnił dyżur na oddziale ginekologicznym. Już następnego dnia rano w dyrektorskim gabinecie zasiadł Piotr Krawiec, ordynator oddziału noworodkowego tutejszego szpitala. Odwołaniu dyrektora Mazura nie zapobiegła akcja protestacyjna załogi SPZOZ. (...)


ZE ZNAKIEM Q

Dwa nowe produkty Ośrodka Akredytacji CMJ:

Wizytacje w poz i szpitalach psychiatrycznych

Halina Kleszcz

Wiosną zainicjowane zostaną pilotowe wizytacje w praktykach lekarskich funkcjonujących w podstawowej opiece zdrowotnej. Projekt ich akredytacji wzorowano głównie na systemie australijskim, gdzie od 1994 r. wydano certyfikaty ponad 3 tys. podmiotów. Jesienią wizyty akredytacyjne w poz ruszą pełną parą. Ośrodek Akredytacji CMJ rozpoczął też niedawno akredytację szpitali psychiatrycznych. (...)


Doniesienia naukowe medNEWS

oprac. Tomasz Kobosz

- Śmiertelność a pokarmowe infekcje przewodu pokarmowego
- Picie kawy zwiększa ryzyko urodzenia martwego płodu
- CPAP zmniejsza objawy refluksu żołądkowo-przełykowego
- Rokowanie po pierwszym udarze mózgu
- Krótki sen zwiększa ryzyko choroby wieńcowej u kobiet
- Kwas acetylosalicylowy w prewencji gruczolaków jelita grubego


IMPONDERABILIA

Szybka diagnoza, mniejsze koszty

Z prof. dr. hab. Jackiem Szechińskim, konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii, kierownikiem Zakładu Reumatologii AM we Wrocławiu rozmawia Ewa Krupczyńska (...)


SZPITAL POLSKI

W pętli długów

Aleksandra Gielewska

Ile wynosi zadłużenie szpitali w Polsce? - nikt tego nie wie. Optymiści szacują, że łączne spzozów 5 mld zł, a pesymiści, że dwa razy tyle. Wydawałoby się, że najwyższa już pora, by to ustalić, zwłaszcza że zakłady mają już niemal gotowe bilanse za ub.r. Wygląda jednak na to, że ministerstwom zdrowia i finansów nie zależy, by poznać te kłopotliwe dane, bo znalazłyby się w trudnej sytuacji: musiałyby powiedzieć prawdę, że nie mają żadnej koncepcji rozwiązania najbardziej palącego problemu w systemie opieki zdrowotnej. Tymczasem obrót wierzytelnościami szpitali to intratny interes dla firm handlujących długami. W ub. tygodniu łódzki "Magellan" poinformował o swych zeszłorocznych sukcesach: jego obrót wyniósł 55 mln zł, a czyste zyski - 3,4 mln zł, prognoza na ten rok jest jeszcze bardziej optymistyczna i przewiduje zysk na poziomie 8 mln zł. Z tego względu 30 mln zł zainwestuje w tę spółkę Polish Enterprise Fund IV, fundusz zarządzany przez EI. Po zakończeniu tej inwestycji EI będzie miał 60% udziałów w "Magellanie". Liczy, że osiągnie zwrot z kapitału na poziomie 30%. (...)


Szpitale resortowe - czy nadal potrzebne?

Jacek Paszkiewicz

Obecnie w Polsce funkcjonują 43 szpitale resortowe, dla których organem założycielskim jest MON lub MSWiA. Szpitale te można podzielić na 2 grupy. Jedna to jednostki kliniczne, dysponujące wysokiej jakości sprzętem i zatrudniające pracowników naukowych. Ta grupa nie jest przedmiotem poniższych rozważań, gdyż problemy i zadania szpitali klinicznych bardziej przypominają te, z którymi borykają się akademie medyczne i instytuty w Polsce. Druga - to wielokrotnie liczniejsza grupa pozostałych szpitali, mających znaczenie co najwyżej regionalne, liczących na ogół 100-300 łóżek i zwykle 3-6 oddziałów szpitalnych. Szpitale te w większości przeżywają obecnie głęboki kryzys, wynikający głównie z braku koncepcji ich funkcjonowania. (...)


Outsourcing: ruchome piaski czy panaceum?

Dariusz Chmielewski

Nie ma na świecie kraju, w którym ilość środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia zadowala zarówno pacjentów, jak i świadczeniodawców. Niedobór pieniędzy wymusza ekonomiczne podejście do zarządzania. Jednym z możliwych rozwiązań jest obniżanie kosztów działalności poprzez wykorzystanie zewnętrznych zasobów, czyli zastosowanie bardzo popularnego w ostatnich latach outsourcingu. Wyróżnia się outsourcing kontraktowy i kapitałowy. Z pierwszym mamy do czynienia, gdy rezygnujemy z pewnych funkcji w strukturze placówki i przekazujemy ich wykonywanie niezależnemu podmiotowi na podstawie kontraktu, tzn. porozumienia lub umowy. Outsourcing kapitałowy istnieje wówczas, gdy funkcja wydzielona ze struktury organizacyjnej placówki przekazywana jest do spółki-córki wyodrębnionej z placówki macierzystej. (...)


Zarządzać i pomagać

Halina Kleszcz

Pomysł połączenia dwóch tarnowskich szpitali: miejskiego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika oraz Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza jest już chyba nieaktualny. Lecznica ze świętym w godle budowana 20 lat działa ledwie sześć, szczytem nowoczesności więc nie jest, ale ma np. własne lądowisko dla helikoptera sanitarnego. Anna Czech, obecna dyrektor szpitala św. Łukasza, 4 lata temu stała na czele komisji, która miała wyłonić nowego dyrektora placówki. Efekt był taki, że członkowie komisji, w tym samorządowcy znający ją z poprzedniej działalności (15 lat w sanepidzie; wszystkie szczeble aż po inspektora wojewódzkiego) zaczęli wywierać presję, by zgodziła się poprowadzić zakład. (...)


Odpady medyczne: Co spalać, co sterylizować?

Grzegorz Wielgosiński

Problem odpadów medycznych wydaje się w Polsce mało zauważalny, choć z pewnością jest bardzo istotny. Nie ma np. wiarygodnych danych dotyczących rzeczywistej ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych powstających co roku w Polsce. Choć znane są średnie wskaźniki ilości odpadów powstających w placówkach służby zdrowia (w przeliczeniu na jedno łóżko chorego dziennie), to sumaryczna ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych nie jest publikowana w żadnych oficjalnych zestawieniach. Szacuje się ją natomiast na ponad 30 tys. Mg rocznie (1 Mg = 1 tona). Klasyfikacja odpadów medycznych nie jest zresztą sprawą jednoznaczną. Może się ona zmieniać w zależności od cechy odpadów, którą weźmiemy pod uwagę, tj. ich właściwości, rodzaju obiektu, w którym powstały, sposobu ich degradacji lub unieszkodliwiania. (...)


Nowa klinika

Dwa dni po uroczystym oddaniu do użytku nowej, 19-łóżkowej (składa się z bloku operacyjnego, 7-osobowej sali pooperacyjnej oraz wyremontowanych sal chorych) Kliniki Kardiochirurgii AM w Poznaniu - doc. Marek Jemielity wykonał operację inaugurującą jej działalność. Istniejąca od 22 lat klinika przy ul. Długiej pracowała wcześniej "kątem u innych", bez własnej sali operacyjnej. Rosła liczba pacjentów oczekujących na zabiegi (jest ich obecnie 700). Jeśli płatnik sfinansuje procedury w dostatecznej liczbie, ich sytuacja zacznie się poprawiać. Po 10 latach budowy klinikę uruchomiono w Szpitalu Przemienienia, dokąd przeniesiono całą kadrę. (...)


bot