Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 95–98/2002
z 5 grudnia 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2002


AKTUALNOŚCI

"Rydygier" głoduje

Ewa Krupczyńska

Były już w służbie zdrowia strajki okupacyjne, były głodówki, demonstracje, marsze protestacyjne. 13 listopada w centrum Wrocławia pracownicy Specjalistycznego Szpitala im. Rydygiera żebrali. Z przewieszonymi na szyi tabliczkami: "Jestem pracownikiem Szpitala im. Rydygiera, od września nie dostaję pensji. Proszę o datek na chleb". (...) Dramat pracowników szpitala trwa już prawie dwa lata, od chwili gdy Zarząd Województwa zaczął mówić o likwidacji "Rydygiera". Od tego czasu żyją w niepewności. Sejmik Wojewódzki podjął decyzję o likwidacji szpitala, ale jej wykonanie wstrzymał Naczelny Sąd Administracyjny. Uchylenie przez NSA decyzji Sejmiku Wojewódzkiego o likwidacji "Rydygiera", jako niezgodnej z prawem, nie poprawiło sytuacji placówki, która ma ok. 20 mln zł długu i konta zajęte przez komorników. (...)


"Rydygier" - z kroniki szpitala

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera we Wrocławiu działa w budynkach Szpitala św. Jerzego, założonego w 1899 r. przez niemiecki zakon sióstr boromeuszek. W 1949 r. zniszczone po wojnie budynki przejął skarb państwa. Szpital odbudowano. Zalany i zniszczony wskutek powodzi w 1997 r., został wyremontowany kosztem ok. 7 mln zł. Przeprowadzono m.in. kapitalny remont obu izb przyjęć, sal operacyjnych, wykonano specjalistyczną salę nadzoru kardiologicznego, zmodernizowano sale chorych, sanitariaty, kuchnię. Z dodatkowych środków doposażono szpital w specjalistyczny sprzęt medyczny. (...)


Groźba strajku generalnego?

Obawiam się, że utrzymywanie się tak głębokiego niezadowolenia pracowników służby zdrowia i braku nadziei na poprawę ich sytuacji może doprowadzić do strajku generalnego, którego fatalne skutki byłyby niewątpliwie odczuwalne dla leczących się i potrzebujących pomocy medycznej pacjentów - napisał 21 listopada Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr Andrzej Zoll w piśmie do premiera Leszka Millera. Rzecznik informował Prezesa RM, że od października otrzymuje listy od pielęgniarek i położnych z terenu całego kraju o coraz częstszych przypadkach naruszania przez dyrektorów spzozów przepisów prawa pracy dotyczących terminowego wypłacania wynagrodzeń. (...)


Pasmo nieustających zwycięstw

Aleksandra Gielewska

Każda porażka to kolejne zwycięstwo - zdaje się oznajmiać opinii publicznej minister M. Łapiński. Ogłasza swe plany i strategiczne kierunki zmian, kalendarium ich wdrażania, a gdy realizacja bierze w łeb - z triumfem dowodzi, że tak właśnie być musiało. I przestaje mieć znaczenie, czy firmy ubezpieczeniowe dadzą środki na leczenie ofiar wypadków, czy fundusz zacznie działać 1 stycznia, czy być może dopiero 1 czerwca, a jednolite kontrakty wprowadzi się teraz lub w przyszłym roku. Ważne, żeby było lepiej. A lepiej jest z dnia na dzień. (...)


VOX EX SILESIA

Demontaż systemu

Andrzej Sośnierz

Sytuacja finansowa w służbie zdrowia pogarsza się z tygodnia na tydzień, a przyszły rok zapowiada się wręcz dramatycznie. Oficjalne reakcje na tę sytuację są dwojakiego rodzaju. Pierwsza polega na niedostrzeganiu zagrożeń i zaprzeczaniu rzeczywistości w stylu: Pracujemy nad ujednolicaniem systemu, prace przebiegają zgodnie z planem. Od 1 stycznia zasadniczo poprawi się dostęp do wszystkich świadczeń. Czyli - w skrócie - będzie lepiej. Druga reakcja to dostrzeżenie zagrożeń, lecz zrzucenie winy za wszystko na poprzedników: Wszystkiemu winna jest zbyt pospiesznie wprowadzona reforma, wybujały woluntaryzm, szastanie pieniądzem publicznym i inne niegodziwości. Ani jedna, ani druga reakcja nie dotyka rzeczywistych przyczyn, nie wskazuje też dróg wyjścia. (...)


Uderzenie w śląskie zozy

Dyrektorzy na Śląsku odmawiają podpisania kontraktów. (...) Śląski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej za nie do przyjęcia uznał zasady finansowania świadczeń w zakresie poz i opieki stomatologicznej w 2003 roku, określone w aneksach do umów Śląskiej RKCh ze świadczeniodawcami. Oznaczają one drastyczne obniżenie stawek - w poz do 5,95 zł miesięcznie na jednego podopiecznego (o 15%), w stomatologii - zmniejszenie liczby punktów na jeden etat stomatologa o 30%. (...)


List otwarty śląskich dyrektorów

W ostatnim tygodniu Śląska RKCh zwróciła się do zakładów o podpisanie aneksów do umów, zmieniających na niekorzyść niektóre dotychczasowe postanowienia i ceny świadczeń. Konsekwencją nieprzekazania podpisanego aneksu do 30 listopada 2002 r. ma być - według kasy - wypowiedzenie umów ze skutkiem na 28 lutego 2003 r. Podpisanie aneksów, jak również ich niepodpisanie oznacza brak środków umożliwiających wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla niepełnosprawnych, zadłużenie, likwidację lub upadłość zakładów, zwolnienia grupowe i narastanie fali protestów społecznych. Aneksy stwarzają realne zagrożenie dla funkcjonowania zakładów. (...)


Bez Sośnierza, bez kasy

Tomasz Sienkiewicz

Na żądanie Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych Śląska RKCh ma wypłacić innym kasom, w ramach tzw. wyrównania, 560 mln zł. Kwota ta wynika stąd, że wg danych MZ, na których opiera się UNUZ, kasa ma 4,57 mln ubezpieczonych, podczas gdy zdaniem ŚRKCh - jest ich o 100 tys. więcej. Nie wiadomo, czy nowy zarząd zdecyduje się skierować sprawę przeciwko UNUZ-owi do NSA, co z pewnością uczyniłby poprzedni dyrektor Andrzej Sośnierz, który przed odwołaniem z funkcji wygrał w NSA kilka spraw. Na dodatek - wydatki na leczenie ubezpieczonych na Śląsku mają spaść w przyszłym roku o ponad 600 mln zł. (...)


PANOPTICUM

Tydzień na dywanikach

Marek Wójtowicz

Kierownik powiatowego ZUS bardzo się wkurzył i zagroził "wejściem smoka" na nasze konto, co nie byłoby miłe w okresie jakby nie było przedświątecznym. No więc oczywiście pojechałem na zusikowy dywanik szukać jakiegoś rozwiązania. Tłumaczę, że zawiodła mnie kalkulacja i niesprecyzowane obietnice Głównego Księgowego Kraju w temacie oddłużenia. Wpadliśmy z tego powodu w milionowe zadłużenie wobec ZUS i nijak nie da się tego nadrobić w miesiąc lub dwa. Kierownik, a jakże, pokiwał głową, przyznał nawet, że rozumie motywy, ale nie może tu współpracować, bo zusikowa centrala zaraz mu da po łapkach albo nawet... "po stołku". (...)


8% na zdrowie, leki za złotówkę

Małgorzata Kukowska

29 listopada prezydent podpisał nowelizację ustawy o puz. Dzień wcześniej uchwalił ją Senat. Od 1 stycznia składka na zdrowie wzrośnie o 0,25 proc. - do 8 proc. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zarekomendowała ustawę bez poprawek. Jej członkowie zwracali uwagę, że stawka 8 proc. jest i tak niższa od tej, która powinna obowiązywać w 2003 r. (8,25 proc.), zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o puz. W związku z tym, że jesienią 2001 r. składka została "zamrożona" na poziomie 7,75 proc. (powyżej nie jest już kompensowana podatkiem od dochodów osobistych) - 0,25 proc. dopłacą sami obywatele. Senatorowie uznali, że takie obciążenie dodatkowym podatkiem będzie stosunkowo niebolesne, a dopływ pieniędzy do systemu ochrony zdrowia jest niezbędny i poparli ustawę. (...)


LEPszy minister

Grzegorz Napiórkowski

Po raz pierwszy od czasu wprowadzenia do ustawy o zawodzie lekarza zapisu, nakładającego na absolwentów akademii medycznych obowiązek zdawania Lekarskiego Egzaminu Państwowego - Ministerstwo Zdrowia zakwestionowało zasadność przeprowadzania egzaminu. Zdaniem ministerstwa, egzamin jest dobrze przygotowany, jednak zarówno obecni stażyści, jak i studenci w trakcie studiów - nie są przygotowywani do zdawania egzaminu, brak jest bowiem minimów programowych, a istniejące minima godzinowe nie przekładają się na treści wykładane w poszczególnych akademiach. Dlatego minister postanowił powołać zespół, który przygotuje program ich ujednolicenia. Dopiero po ujednoliceniu programów stanie się zasadne przeprowadzanie egzaminu, co przesunie jego wprowadzenie o 6 lat. (...)


Konsultacje? Ale bez dyskusji

18 listopada minister Mariusz Łapiński spotkał się z członkami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przewodniczącymi okręgowych izb lekarskich. W spotkaniu, do którego doszło z inicjatywy szefa resortu, uczestniczyli także Bolesław Samiliński, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia oraz Sławomir Idzikowski, dyrektor Mazowieckiej RKCh. Jak wynikało z treści zaproszenia, tematem miały być konsultacje w sprawie projektu ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia. Konsultacji nie było, goście zostali jedynie poinformowani o tym, co już od dawna wiadomo.


Medale Gloria Medicinae

15 listopada w Pałacu na Wodzie w Łazienkach uroczyście wręczono odznaczenia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz medale "Gloria Medicinae". Odznaczeniem "Zasłużonemu - PTL" uhonorowano pośmiertnie Marka Kotańskiego. Otrzymali je również dr med. Marek Edelman, prof. dr hab. med. Wiktor Gąsiorowski i dr Barbara Siwińska. (...)


Czy powstanie Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych?

Tomasz Sienkiewicz

Z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie prac nad takim programem zwrócił się do Ministra Zdrowia Senat RP w uchwale z listopada br. Podstawą były opinie naukowców Centrum Onkologii - Instytutu M. Skłodowskiej-Curie i Polskiej Unii Onkologii. Mimo że obecny stan wiedzy umożliwia wczesne rozpoznanie 70% nowotworów, kiedy nie doszło jeszcze do przerzutów odległych, wyleczenie lub 5-letnie przeżycie uzyskiwane jest w Polsce tylko u 30% chorych. Senatorowie uważają, że w okresie najbliższych 10 lat odsetek wyleczonych lub uzyskujących 5-letnie przeżycie powinien zwiększyć się do ok. 40%, co odpowiada obecnym standardom europejskim. (...)


Nowy blok operacyjny w Aninie

Tomasz Kobosz

18 listopada w Instytucie Kardiologii w Aninie otwarto 2 nowe sale operacyjne i 20-łóżkowy oddział pooperacyjny. Dzięki zrealizowaniu inwestycji (jej koszt wyniósł 140 mln zł) liczba operacji w Instytucie wzrośnie z ok. 1,5 tys. do ponad 2 tys. rocznie, co pozwoli na znaczne skrócenie kolejek oczekujących na zabieg. W wyposażeniu nowych sal operacyjnych znalazł się jedyny w Polsce wysokiej mocy laser CO2 do operacji pośredniej rewaskularyzacji serca u chorych z krańcową postacią choroby wieńcowej, trafiły tu także nowoczesne urządzenia do wykonywania operacji antyarytmicznych za pomocą zamrażania lub ablacji prądem o częstotliwości radiowej. W obrębie bloku operacyjnego znajduje się też automatyczne minilaboratorium umożliwiające natychmiastowe wykonanie badań biochemicznych. (...)


Polak zarządza portalem EFORT-u:

Ortopedyczny szczyt w Krakowie

Halina Kleszcz

Tuzy ortopedii i traumatologii z Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii i najliczniej reprezentowanych Niemiec były magnesem przyciągającym na IX Międzynarodowy Kurs EFORT (po raz pierwszy zorganizowany w Polsce). Wzięło w nim udział 700 uczestników z 55 krajów, m.in. tak odległych jak Pakistan, Kuwejt, Filipiny, Płd. Afryka. Głównymi tematami kursu były wrodzone zwichnięcia stawu biodrowego oraz zmiany zwyrodnieniowe kolana, a zwłaszcza postępy w całkowitej alloplastyce stawu kolanowego. Najważniejszym wydarzeniem krakowskiego kursu było oficjalne otwarcie internetowego portalu EFORT (www.portal.efort.org). Jest on częścią globalnego portalu, łączącego ośrodki naukowe zajmujące się problematyką chorób kości i stawów. (...) Portal został technicznie przygotowany przez IBM. Serwer zlokalizowany jest w Colorado (USA). EFORT powierzył zarządzanie merytoryczną - naukową - zawartością portalu doc. dr. hab. med. Edwardowi Czerwińskiemu z Collegium Medicum UJ, przewodniczącemu Polskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów. (...)


LUDZIE I MEDYCYNA

Z dziennika lekarza rodzinnego

Piotr Ksyster

ŚRODA. Badanie bilansowe nowego pacjenta - 18-latka - wysoki, dobrze zbudowany. Ma trądzik, głos jak w czasie mutacji, RR 160/95. Wysłuchuję szmer nad sercem (skurczowy, dźwięczny, 3/6). Zapraszam go więc za 2 tygodnie, a w tym czasie proszę o mierzenie ciśnienia. Na koniec wizyty prosi o receptę na metandienone (anabolik). Mówię, że nie mam zamiaru bawić się w doping i wyjaśniam dlaczego. Po jego wyjściu przeglądam dostarczoną dokumentację. I tu szok - przez ostatnie 6-7 m-cy poprzedni lekarz przepisywał mu właśnie ten lek, wpisując lakoniczne rozpoznanie "zaburzenia apetytu". Chłopak zwiększył swą wagę o 6 kg w 3 miesiące... CZWARTEK (...)


40 lat pracy prof. Jacka Szechińskiego

Ewa Krupczyńska

- Jest Pan człowiekiem wielkiego serca i w imieniu chorych dziękujemy za dobro, które Pan nam wyświadczył - mówiła przewodnicząca Federacji Stowarzyszeń Osób Chorych na Choroby Reumatyczne podczas jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. med. Jacka Szechińskiego. Jubilat kieruje Zakładem Reumatologii AM we Wrocławiu, jest ordynatorem oddziału reumatologiczno-wewnętrznego Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu a także konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii (od 1998 r.) W uroczystościach, które odbyły się 18 listopada we wrocławskim Teatrze Polskim, udział wzięło nie tylko wrocławskie środowisko medyczne, ale także reumatolodzy i interniści z całego kraju.


PROFILAKTYKA

Częste mycie...

Witold Ponikło

Codziennie, w każdej sterylizatorni szpitalnej, na masową skalę niszczone są drobnoustroje. Reklamy telewizyjne zachwalają nam środki dezynfekcyjne, które nawet muszlę sedesowa czynią miejscem w zasadzie pozbawionym życia biologicznego. Nasza żywność - z wyjątkiem nielicznych produktów - z definicji wolna jest od mikroorganizmów. Generalnie, coraz bardziej zawierzamy swoje bezpieczeństwo zdrowotne zewnętrznym czynnikom - takim jak antybiotyki, środki dezynfekujące, sterylne i naukowe warunki przetwarzania żywności - przyjmując, że otoczenie wolne od drobnoustrojów to środowisko bezpieczne, stwarzające leniwy komfort dla naszego systemu immunologicznego. Już tylko niezdyscyplinowani uczestnicy letnich obozów wędrownych mają odwagę wyznawać i wdrażać w życie starą zasadę: "brudna szyja zdrowiu sprzyja". A tymczasem, problem "brudnej szyi" - wbrew pozorom - jest na tyle poważny, że stał się ostatnio przedmiotem prac badawczych. Wyniki tych prac można zakwalifikować jako podważające nasze wyobrażenie o higienie. (...)


OPINIE

Koziołek ofiarny

Ryszard Kijak

Minister zdrowia Mariusz Łapiński skarżył się niedawno w prasie i w telewizji, że legislacja ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia została opóźniona z tej oto przyczyny, iż opozycja stosowała obstrukcję i blokowała postęp prac w czasie posiedzeń sejmowej podkomisji i Komisji Zdrowia. (...) Min. Łapiński potrzebował kozła ofiarnego, na którego mógłby zwalić ewentualny poślizg legislacyjny. Ale koziołek, którego znalazł, okazał się bardzo przyjaźnie nastawiony do swego oprawcy. Być może, doszedł do wniosku, że jeśli będzie współdziałał z katem, to kat mu łba nie utnie? Początkowo więc poszedł na pełną współpracę. Podskakiwać zaczął dopiero wtedy, gdy w zamian za wykazaną dobrą wolę dostał porządnie w kość. (...)


Czasy ekspertów

Krzysztof Bukiel

Służba zdrowia nie jest dla polityków atrakcyjnym tematem. Dużo lepiej czują się oni w takich zagadnieniach, jak prywatyzacja, podatki, służby specjalne, budżet. Dlatego przez znaczną część kadencji parlamentarnej opieką zdrowotną politycy się nie zajmują. Przypominają sobie o niej dopiero w okresie przedwyborczym, gdy dotrze do ich świadomości, że to ciągle jeden z poważniejszych problemów życia codziennego milionów Polaków, na którym można "zarobić" sporo głosów. No i w czasie strajków. W efekcie - ogromna większość polityków nie ma poglądu na to, jak powinna wyglądać opieka zdrowotna w naszym kraju. Im polityk jest większym ignorantem w danej dziedzinie, tym chętniej - co naturalne - sięga po porady ekspertów, zwłaszcza tych, którzy odrzucają proste recepty, przedstawiają skomplikowane teorie, proponują oryginalne rozwiązania. (...) Ministrowi zdrowia, panu Mariuszowi Łapińskiemu, jako zdeklarowanemu socjaldemokracie bliscy są zwłaszcza ci eksperci, którzy potępiają wszelkie elementy rynkowe w służbie zdrowia i chwalą administracyjne zarządzanie lecznictwem. (...)


KONTRAKTOWANIE

Procedury - uzdrowienie czy bałamuctwo?

Halina Kleszcz

Samorząd Województwa Małopolskiego minionej kadencji znakomicie odnalazł się w roli organizatora ochrony zdrowia. Świadczy o tym m.in. dokument planistyczny sięgający roku 2006 oraz realizowane już jego cele, dotyczące m.in. decentralizacji do subregionów pomocy kardiologicznej i kardiochirurgicznej, jak również onkologicznej (radioterapia w Tarnowie). Zasady kontraktowania świadczeń medycznych, przewidywane na rok 2003, mogą radykalnie zmienić sytuację zakładów. Niekoniecznie - na lepsze. (...)


KSZTAŁCENIE

Pod wspólnym szyldem

Anna Jarosz

W czerwcu br. Senat Akademii Medycznej w Gdańsku podjął uchwałę o połączeniu trzech gdańskich szpitali Klinicznych (PSK nr 1 przy ul. Dębinki, PSK nr 2 przy ul. Klinicznej oraz PSK nr 3 przy ul. Kieturakisa) i utworzeniu Akademickiego Centrum Klinicznego. (...) Głównym powodem fuzji jest zadłużenie przekraczające 116 mln zł i wzrastające miesięcznie o ponad 2 mln. (...)


Co uchwalili rektorzy?

Ewa Krupczyńska

We Wrocławiu odbyło się 7 listopada posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych (KRUM). Rektorzy ustalili, że egzaminy wstępne w roku akademickim 2003/2004 będą przygotowywane na dotychczasowych zasadach. Podjęli też uchwałę dotyczącą nazewnictwa uczelni medycznych; będą one mogły używać nazwy: uniwersytet medyczny. Powstał już niedawno Uniwersytet Medyczny w Łodzi, czemu jednak sprzeciwili się rektorzy polskich uniwersytetów, dając temu wyraz w specjalnym stanowisku. KRUM uznała stanowisko rektorów uniwersytetów za ingerencję w autonomię uczelni medycznych, podkreślając, iż nie znajduje ono żadnego umocowania prawnego w obowiązującym ustawodawstwie. (...)


INTEGRACJA

Polskie uczelnie w UE?

Ewa Krupczyńska

"Polskie uczelnie medyczne w Unii Europejskiej" - temu tematowi poświęcono konferencję 8 listopada we Wrocławiu. Przedstawiciele AM wymienili doświadczenia ze współpracy z uczelniami medycznymi w krajach UE, przedstawili też projekty i rozwiązania poszczególnych AM zmierzające do dostosowania struktur organizacyjnych i planów dydaktycznych polskich uczelni do wymogów unijnych. (...)


Współpraca transgraniczna szpitali w Unii

Tomasz Sienkiewicz

Jednym z postulatów obywateli krajów Unii Europejskiej, szczególnie w regionach przygranicznych, jest uzyskanie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania. Regiony przygraniczne pełnią zatem rolę laboratoriów eksperymentalnych integracji europejskiej. Francuska jednostka organizacyjna ds. współpracy transgranicznej, współdziałając z Ministerstwem Pracy i Spraw Publicznych, Federacją Szpitali Francuskich oraz Federacją Szpitali i Ubezpieczeń Prywatnych, przeprowadziła niedawno ankietę wśród francuskich zakładów opieki zdrowotnej, która miała umożliwić ocenę współpracy transgranicznej. Ankietę przekazano do regionalnych wydziałów zdrowia, jak również do 234 zakładów opieki zdrowotnej, głównie szpitali, zarówno prywatnych, jak i publicznych, funkcjonujących niedaleko granicy państwa. Odpowiedziało na nią ponad 50 proc. adresatów i na tej podstawie powstał raport oceniający efekty współpracy transgranicznej w służbie zdrowia. (...)


Portugalia: publiczni z prywatnymi

Tomasz Sienkiewicz

W Portugalii zorganizowana współpraca między obydwoma sektorami w służbie zdrowia trwa ponad 20 lat. W 1979 r., 5 lat po obaleniu dyktatury i powołaniu rządu demokratycznego, istniały już w tym kraju struktury świadczące usługi zdrowotne zgodne ze standardami europejskimi. Od 1986 r. Portugalia jest członkiem Unii Europejskiej. Wraz z wejściem do Unii zauważono tam pilną potrzebę przeprowadzenia reformy opieki zdrowotnej, m.in. innego usytuowania i roli sektora prywatnego. W 1990 r. została uchwalona ustawa o usługach zdrowotnych, w której uwzględniono zapisy dotyczące współpracy między sektorami publicznym i prywatnym w ochronie zdrowia. Ważnym doświadczeniem było też powierzenie prywatnej spółce w 1994 r., w wyniku przetargu, zarządzania szpitalem publicznym położnym niedaleko Lizbony. W dalszym ciągu, podobnie jak kilka innych szpitali, jest on zarządzany przez firmę prywatną. (...)


Lekowa kwadratura koła:

Czy po wejściu Polski do UE pogorszy się nam dostęp do leków?

Bożenna Płatos

Dyskutowane obecnie zmiany w szeroko rozumianym prawie farmaceutycznym Unii Europejskiej opóźnią możliwość wprowadzania na rynek tanich leków generycznych. Mogą też spowodować wycofanie części z nich z produkcji. Jaki cel i zakres mają prace nowelizujące przepisy, które regulują produkcję i dystrybucję leków w Unii? Na to pytanie odpowiadał w ubiegłym tygodniu Greg Perry, dyrektor generalny European Generic medicines Association (EGA), podczas konferencji "Lek krajowy, lek dostępny - przemysł farmaceutyczny w przededniu akcesji do UE", zorganizowanej przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, członka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. (...)


Brakuje nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi:

Dobrzy w statystykach

Iwona Wrześniewska-Wal

Zbliżający się termin wejścia Polski do Unii Europejskiej spowoduje konieczność przyjęcia europejskich standardów kontroli zakażeń szpitalnych i zapobiegania im. Określa je dyrektywa 2119/98 Rady Europy, uchwalona 24 września 1998 r. Jej wytyczne uwzględniono w programie HELICS, którego założenia są realizowane w krajach Unii od 1994 r. - w ramach współpracy narodowych i regionalnych instytucji zajmujących się kontrolą zakażeń. Program ten w kompleksowy sposób ujmuje nadzór nad zakażeniami szpitalnymi, a więc między innymi opracowanie wytycznych dotyczących ich zwalczania w oddziałach szpitalnych, standaryzuje metody rejestracji zakażeń i szkolenie kadr. Tymczasem w Polsce nie ma przepisów prawa nakładających obowiązek rejestracji zakażeń szpitalnych. Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi jest niewystarczający i daleko odbiega od europejskich standardów. (...)


Ubezpieczenia zdrowotne w UE

Grzegorz Jasiński

Od początku lat siedemdziesiątych ukazało się szereg dyrektyw Komisji Europejskiej mających na celu stworzenie wspólnego rynku ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Dotyczyły one zarówno ubezpieczeń na życie (life insurance), jak i innego rodzaju ubezpieczeń (non-life insurance), do których zalicza się m.in. dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Są one właściwie synonimem prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, czyli tych, które działają poza systemem ubezpieczeń powszechnych i obowiązkowych. Dyrektywy te mają bardzo duży wpływ na politykę poszczególnych państw w dziedzinie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz na uregulowania prawne obowiązujące w poszczególnych państwach. (...) Wszystkie dyrektywy, które prowadziły do powstania wspólnego rynku dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dotyczą wyłącznie rynku ubezpieczeń prywatnych. (...)


RATOWNICTWO

Ratownictwo 2003

Anna Jarosz

W ciągu ostatnich 3 lat system ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim przeszedł głębokie przeobrażenia. Obecnie pracuje tu 169 karetek oczekujących na wezwania w 86 wyznaczonych miejscach. W 1999 r. miejsc takich było 55. Zmieniła się także struktura zespołów ratujących życie i zdrowie mieszkańców Mazowsza. Wśród 169 karetek 65 to zespoły reanimacyjne (w 1999 r. było ich 34), 89 wypadkowe (w 1999 r. - 20), a tylko 15 stanowią ogólnolekarskie (1999 r. - 90); te ostatnie wciąż obsługują pacjentów, którzy ze swoimi dolegliwościami powinni się zgłaszać do lekarzy poz. Uruchomiono też karetkę reanimacyjną przystosowaną do przewożenia noworodków. (...)


PRAWO

Prawa pacjenta:

Bolesny problem

Anna Jarosz

Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione? - konferencję pod takim hasłem zorganizowało 27 listopada Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Otwierając ją, prof. Andrzej Zoll podkreślił, że rzecznik praw pacjenta powinien być niezależny od struktur finansujących opiekę zdrowotną, aby mógł rzeczywiście bezstronnie występować w obronie pacjentów. Rzecznicy praw pacjenta działający przy regionalnych kasach chorych twierdzą, że każdego roku trafia do nich kilkadziesiąt tysięcy spraw. Dotyczą one najczęściej odmowy udzielenia świadczeń medycznych lub pobierania za nie opłat. Wiele skarg dotyczy też jakości świadczeń. (...)


TRANSPLANTOLOGIA

Blaski i cienie transplantacji nerek

Witold Ponikło

W kwietniu 2002 r. grupa uczonych z Uniwersytetu w Baltimore (USA) zaprezentowała technologię transplantacji, która pozwala na przeprowadzenie zabiegu nawet przy braku zgodności tkankowej pomiędzy dawcą i biorcą. Powodzenie zabiegu wymaga wówczas przeprowadzenia filtracji krwi u biorcy. Technologia ta wydaje się szczególnie obiecująca w przypadku niewielkich niezgodności typów tkanki - przeszczep u osób spokrewnionych. Filtracja krwi polega na usuwaniu z krwi pacjenta przygotowywanego do zabiegu transplantacji określonych składników lub plazmy, zawierających przeciwciała, czyli "pamięć" układu odpornościowego. Płyn pozbawiony zdolności atakowania obcej tkanki jest ponownie wprowadzany do krwiobiegu. (...)


DOSTĘPNOŚĆ TERAPII

Samoleczenie

Na pytanie zadane przeciętnemu Polakowi, czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni stosował leki przeciwbólowe - 20,7% odpowiada pozytywnie w odniesieniu do leków OTC, a 14,4% - do leków uzyskiwanych na podstawie recept. Dane te sytuują nasz kraj na drugim miejscu pod względem ilości kupowanych leków przeciwbólowych w Europie. Statystyczny Polak zażywa lek przeciwbólowy 9 razy w miesiącu. W 1999 r. Polacy kupili ponad 128 mln opakowań leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty: 60% stanowiły farmaceutyki zawierające kwas acetylosalicylowy (ASSA), 26% - paracetamol, 11% - ibuprofen, 3% - inne substancje czynne. Przytoczone odsetki nie w pełni odpowiadają wskazaniom, według których były używane, gdyż te same leki stosowane są w leczeniu przeziębień i innych zakażeń wirusowych. Można mieć jednak pewność, że zwalczanie bólu było jednym z podstawowych wskazań. (...)


Pokonać ból

Anna Jarosz

Ogólnopolska kampania pod hasłem "Niech życie nie boli - ból możemy pokonać wspólnie" jest pierwszą w Polsce, która problem bólu traktuje kompleksowo, uwzględniając różne typy bólu dotykającego człowieka. Główny nacisk położono na najdotkliwszy i najczęściej występujący - ból przewlekły, który skłania pacjenta do szukania pomocy lekarskiej. Akcja rozpoczęła się 13 listopada i potrwa do końca 2003 r. Jej głównym celem jest przekonanie społeczeństwa, że ból można i należy zwalczać. Kluczowym elementem kampanii jest edukacja lekarzy. Cykl szkoleń i warsztatów na temat bólu realizowany będzie w Szkołach Bólu, gdzie do końca 2003 r. zostanie przeszkolonych 10 tys. lekarzy poz z całej Polski. (...)


Medycyna bólu

Anna Jarosz

Na Mazowszu pacjenci przechodzący pod opiekę hospicjów mają obowiązek wykreślenia się z listy lekarza poz. Okrucieństwo tego wymogu - wprowadzonego przez Mazowiecką RKCh - jest porażające. Odbiera chorym ostatnią nadzieję, stawiając ich w roli skazańców. Stanowi też kardynalny przykład łamania praw człowieka. Na terenie Mazowsza 33 ośrodki - zgodnie z przyjętymi standardami - prowadzą kompleksową opiekę nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Chorzy ci stanowią 90% wszystkich pacjentów hospicjów, pozostali cierpią na chorobę Alzheimera, schorzenia neurologiczne i in. Opieka nad chorymi onkologicznie ma najdłuższe tradycje hospicyjne w Polsce. (...)


Ogólnopolski program walki z bólem nowotworowym:

Życie bez bólu nowotworowego

Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej oraz firma Janssen-Cilag są organizatorami drugiej edycji kampanii "Życie bez bólu nowotworowego". Jej celem jest uświadomienie społeczeństwu, że nawet najsilniejszy ból nowotworowy można uśmierzać. Aby ułatwić pacjentom i ich rodzinom codzienny dostęp do fachowej informacji medycznej, do końca roku, między 8.00 a 22.00 czynna będzie infolinia 0 801 190 000. Pod tym numerem będzie można uzyskać adresy ponad 100 ośrodków zajmujących się leczeniem bólu nowotworowego. (...)


KONFERENCJE

Kardiologia Interwencyjna

Tomasz Kobosz

W dniach 5-7 grudnia odbędą się w Krakowie, pod hasłem "New Frontiers in Interventional Cardiology", trzecie już Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej. Pokierują nimi dr Dariusz Dudek oraz doc. Krzysztofa Żmudka z Instytutu Kardiologii CM UJ w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyć będzie około 500 kardiologów interwencyjnych z Polski oraz krajów Europy Środkowowschodniej. (...)


Gruźlica

Tomasz Kobosz

W dniach 2-6 grudnia w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie odbywa się kurs "GRUŹLICA", zorganizowany na zlecenie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przez I Klinikę Chorób Płuc, kierowaną przez prof. dr. hab. med. Jana Kusia, konsultanta krajowego w dziedzinie chorób płuc. Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i chorobach płuc, ale również osób specjalizujących się w medycynie rodzinnej, pediatrii, zdrowiu publicznym i chorobach zakaźnych. (...)


ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

W nawiązaniu do artykułu "Fuzja na siłę"

W nawiązaniu do artykułu Anny Jarosz pt. "Fuzja na siłę" uprzejmie zawiadamiamy, że dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Ministra Mariusza Łapińskiego udało się zażegnać w dniu dzisiejszym konflikty powstałe przy tworzeniu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i uchronić faktycznie zajmującą się problematyką zdrowia publicznego placówkę, jaką jest PZH, od nierównego traktowania w przyszłym procesie łączenia. Tak więc stan opisany w artykule dotyczy przeszłości. Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Stanisław Kałużewski; dyrektor Państwowego Zakładu Higieny prof. dr hab. Jan K. Ludwicki. Warszawa, 7 listopada 2002 r.


bot