Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 15–18/2002
z 21 lutego 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2002


KLINIKA

Choroba hemoroidalna

Hubert Cabaj

Guzki krwawnicze popularnie nazywane hemoroidami, a niewłaściwie żylakami odbytu, to prawidłowe struktury anatomiczne o budowie jamistej, znajdujące się w błonie podśluzowej w kanale odbytu powyżej linii zębatej. Biorą udział w uszczelnianiu kanału odbytu. Umocowane są do mięśnia zwieracza odbytu wewnętrznego oraz zewnętrznego za pomocą więzadła Parksa oraz więzadeł wieszadłowych guzka. Krew dopływa do guzków głównie przez tętnicę odbytniczą górną będącą gałęzią tętnicy krezkowej dolnej, lecz również przez tętnicę odbytniczą środkową - gałąź tętnicy biodrowej wewnętrznej i tętnicę odbytniczą dolną - gałąź tętnicy sromowej, odbierana jest przez żyłę odbytniczą górną - do układu żyły wrotnej, żyłę odbytniczą środkową i dolną - do układu żyły głównej dolnej (...)


Żylaki kończyn dolnych

Zbigniew Rybak

Żylaki to poszerzone i często poskręcane naczynia żylne powierzchowne leżące nad powięzią mięśniową. Bywają żylaki śródskórne (wenulektazje), siatkowate podskórne, żylaki bocznic oraz głównych pni żylnych. Do ich powstania predysponują zmiany genetyczne odziedziczone po rodzicach, sposób odżywiania, wykonywana praca, styl życia, ciąża, stosowane używki i leki (...)


Profilaktyka i leczenie zatorowości płucnej

Karina Jahnz-Różyk

Zatorowość płucna jest najczęściej powikłaniem zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Dane epidemiologiczne wskazują, że żylna choroba zatorowo-zakrzepowa występuje objawowo u pięciu milionów obywateli Stanów Zjednoczonych w skali roku, a u 10% manifestuje się zatorem tętnicy płucnej. Zatorowość płucna jest przyczyną 100-200 tys. zgonów w skali roku. U 50% chorych z zakrzepicą żył głębokich stwierdza się bezobjawowo przebiegającą zatorowość płucną, a z kolei u 70% chorych z objawami zatorowości płucnej występuje niema klinicznie zakrzepica żył głębokich (...)


Nadciśnienie wrotne - żylaki przełyku

Jacek Kubiak

Obraz kliniczny nadciśnienia wrotnego nie jest jednorodny i zależy od przyczyn je wywołujących. Objawy choroby w czystej postaci występują jedynie w około 9% przypadków zaburzeń drożności żyły wrotnej (jej zewnątrzwątrobowej części lub gałęzi śródwątrobowych). W ostrej fazie choroby objawy kliniczne są nietypowe i mogą to być bóle w nadbrzuszu, a także podwyższona ciepłota ciała (...)


OPINIE

Politycy i menedżerowie oceniają program ministerstwa

Narodowa Ochrona Zdrowia

Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002-2003 oceniają: Władysław Sidorowicz, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, minister zdrowia w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, Anna Knysok, pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia puz i wiceminister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, Andrzej Sośnierz, dyrektor Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych, były lekarz wojewódzki w Katowicach, Prof. Grzegorz Opala, kierownik Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego Śląskiej AM, minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, Elżbieta Hibner, wiceminister zdrowia, a następnie finansów w rządzie Jerzego Buzka (...)


Z listów do redakcji

Nie ma co dyskutować na temat takiego gniota. Minister po raz kolejny sobie z nas zakpił. Widocznie ćwiczy naszą cierpliwość. Czekamy na prawdziwy program zmian, zgodnie z zapowiedziami wyborczymi SLD. A może takiego dokumentu w ogóle nie ma? Swoją drogą - mamy tu do czynienia z nowym rodzajem "fachowości i profesjonalizmu", o którym tak zapewniał premier Miller. Boże, chroń Polskę i służbę zdrowia (...)


AKTUALNOŚCI

Pieniądz pójdzie na Miodową?

Marek Wójtowicz

Martwi mnie, że jednoimienni politycznie decydenci rynku zdrowotnego mają odmienne koncepcje wyjścia z reformatorskiego impasu. Zarysował się już medialny konflikt w tej sprawie pomiędzy centralistyczną koncepcją MZ a racjonalnym liberalizmem prezydenckich ekspertów (...) Kolejna, duża zmiana rynku zdrowotnego wymaga zbudowania klimatu zaufania do jej inicjatorów. Ale czy wiedzą oni na pewno, dokąd zmierzają? Konflikty w tej materii na szczytach władzy powodują, że "na dole" wszyscy głupiejemy. Jaka strategia będzie realizowana, jak tłumaczyć pracownikom i pacjentom, że tam "na górze", w Warszawie, wiedzą, co czynią? Nikt "na dole" nie da się już złapać na populistyczne hasła i strategię: "będzie lepiej". Kredyt zaufania został wyczerpany. Pieniądz nie poszedł za pacjentem. Czemu dla odmiany ma pójść na Miodową? Niech ktoś to wyjaśni prostym, zrozumiałym i apolitycznym tekstem. Niech ktoś nam, ludziom z pierwszej linii reformy, wytłumaczy, jak poradzić sobie z kosztami ustawy "203" czy kosztami innych knotów prawnych (...)


Brońmy się przed ministrem Łapińskim!

Platforma Obywatelska powołuje "Ruch Obrony Pacjentów i Pracowników Ochrony Zdrowia przed Ministrem Łapińskim". W apelu z 14 lutego napisała: Ogłoszona przez Ministra Łapińskiego koncepcja zmian w systemie ochrony zdrowia budzi powszechne zaniepokojenie (...) Apelujemy do wszystkich osób i organizacji, którym nie jest obojętny stan opieki medycznej w Polsce, o wspólne i solidarne opowiedzenie się przeciw koncepcjom Ministra Zdrowia. Ostrzegamy Rząd Leszka Millera przed pochopną akceptacją projektu Ministra Mariusza Łapińskiego. Mamy nadzieję, że niezależnie od podziałów politycznych oraz różnic zdań na temat ostatecznego kształtu ochrony zdrowia w Polsce, wymogiem chwili jest publiczne przeciwstawienie się zamierzeniom ogłoszonym przez Ministra Łapińskiego i dlatego wzywamy wszystkie środowiska, którym ta kwestia nie jest obojętna, do przystąpienia do "Ruchu Obrony Pacjentów i Pracowników Ochrony Zdrowia przed Ministrem Łapińskim" (...)


NRL przeciw nowelizacji

Naczelna Rada Lekarska w stanowisku przesłanym do MZ opowiedziała się przeciw projektowi nowelizacji ustawy o puz, przewidującym zmiany w trybie powoływania rad kas chorych. "Jedną z zasad systemu ubezpieczenia zdrowotnego jest gwarancja państwa, czyli zapewnienie przez organy państwa, że ubezpieczeni będą otrzymywali świadczenia zdrowotne przewidziane w ustawie. Realizacja tej zasady (...) oznacza, że państwo przede wszystkim powinno ustalić nakłady finansowe na funkcjonowanie systemu kas chorych na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne ubezpieczonych" - czytamy w stanowisku. Rada stwierdza, że "nieporozumieniem jest sprowadzenie gwarancji państwa dla systemu ubezpieczeń zdrowotnych do powoływania członków rad kas chorych przez ministra właściwego do spraw zdrowia." (...)


Zagrożenie sepsą

Wypowiedź prof. Andrzeja Küblera, kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu (...)


DYSKUSJA REDAKCYJNA

Stan nadzwyczajny

4 lutego minister zdrowia Mariusz Łapiński przedstawił "Narodową Ochronę Zdrowia - Strategiczne kierunki działań MZ w latach 2002-2003". 12 lutego z dokumentem zapoznała się sejmowa Komisja Zdrowia. Tego dnia również RM zaakceptowała główne założenia programu, wyznaczając - do 20 marca - termin ich konsultacji z samorządami terytorialnymi i zawodowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i in. 5 lutego w redakcji "SZ" odbyła się dyskusja, w której wzięli udział: wiceminister zdrowia Jan Kopczyk, przewodniczący Senackiej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Marek Balicki, członek Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Alfred Owoc, prezes NRL Konstanty Radziwiłł, wiceminister finansów w rządzie J. Buzka Dorota Safjan oraz redaktor GW Elżbieta Cichocka. Prowadziła - Aleksandra Gielewska (...)


RYNEK LEKÓW

Polscy producenci na krajowym rynku farmaceutycznym

Tomasz Sienkiewicz

Niezłą dostępność leków w Polsce w znacznej mierze zawdzięczamy krajowemu przemysłowi farmaceutycznemu. Do 1993 roku chroniono u nas patentem jedynie metodę produkcji leku, nie zaś sam lek - dzięki temu można było uniezależnić się od monopolu i w miarę tanio produkować dość nowe specyfiki. W związku z akcesją do Unii Europejskiej sytuacja polskich producentów pod tym względem zdecydowanie się pogarsza. Prawodawstwo unijne przewiduje oprócz 20-letniej ochrony patentowej także tzw. SPC, wydłużający ten czas dodatkowo o maksymalnie 5 lat. Nie można będzie wytwarzać nowych leków przed upływem ważności ich patentu. Leki objęte SPC będzie można zastępować generykami o ok. 3,5 roku później niż dotychczas. Krajowy przemysł farmaceutyczny to obecnie blisko 180 przedsiębiorstw, z których 61 zatrudnia ponad 50 osób. Największe polskie zakłady wchodziły dawniej w skład zjednoczenia "Polfa". Potencjał tego przemysłu tworzą też 2 instytuty naukowo-badawcze (Instytut Leków i Instytut Farmacji), 10 zakładów zielarskich Herbapolu, kilkanaście wywodzących się ze spółdzielni chemiczno-farmaceutycznych, kilka wytwórni surowic i szczepionek, preparatów weterynaryjnych oraz nieliczne filie producentów zagranicznych, jak Lek Polska, Salco Basel czy Schwarz-Pharma (...)


bot