Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 88–89/2001
z 15 listopada 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2001


TECHNOLOGIE

Czy telefony komórkowe są bezpieczne?

Witold Ponikło

Telefonia bezprzewodowa, czyli popularne "komórki" to symbol bezprzykładnej rewolucji technologicznej w łączności, jaka się dokonała na naszych oczach w ciągu kilku ostatnich lat. Jej rozwój stworzył poważną konkurencję dla telekomunikacji przewodowej. Wniósł także wiele pytań i wątpliwości natury zdrowotnej związanych z korzystaniem z telefonów komórkowych, a ściślej - z działaniem pola elektromagnetycznego, które stanowi nośnik dla transmisji informacji odbieranych i wysyłanych (...)


KLINIKA

Nowe metody leczenia trądziku pospolitego (2001)

Wioletta Barańska-Rybak, Roman Nowicki

Trądzik pospolity jest jedną z najczęstszych chorób skóry ludzi młodych na całym świecie. Chociaż większość pacjentów prezentuje średnio nasilone objawy, bezwzględnie wskazana jest terapia. Dotychczas nie opracowano leku, który eliminowałby całkowicie i szybko proces chorobowy, ale sukcesywnie pojawiają się coraz skuteczniejsze preparaty, które - używane systematycznie - zauważalnie zmniejszają ilość i nasilenie wykwitów trądzikowych (zaskórników, grudek, krost i torbieli ropnych) (...)


Łuszczyca u dzieci

Aneta Szczerkowska-Dobosz, Roman Nowicki

Łuszczycę charakteryzuje przewlekły przebieg z okresowymi nawrotami i remisjami. Choroba może rozpocząć się w każdym wieku, najczęściej jednak zaczyna się w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Badania epidemiologiczne wskazują, że u ponad 20% chorych łuszczyca rozpoczyna się przed 20. rokiem życia. Dermatoza ta jest jedną z częstszych przyczyn hospitalizacji w oddziałach dermatologicznych, w tym również dziecięcych. U najmłodszych dzieci: noworodków i niemowląt choroba występuje względnie rzadko. Rozpoznanie łuszczycy w tej grupie wiekowej sprawia duże trudności diagnostyczne, ponieważ klinicznie może przypominać łojotokowe zapalenie skóry czy wyprysk dziecięcy. Łuszczyca bywa również błędnie rozpoznawana jako pieluszkowe zapalenie skóry (diaper dermatitis), ponieważ często pierwsze zmiany łuszczycowe lokalizują się w miejscu przylegania pieluszek (...)


Grzybice

Ryszard Żaba

Grzyby chorobotwórcze występują w biosferze różnych stref klimatycznych. Optymalne temperatury dla ich wzrostu wynoszą +20 do +45° C. Mogą atakować skórę, włosy, paznokcie, błony śluzowe, narządy wewnętrzne ludzi. Można je wykryć w ślinie, mleku, wydzielinie pochwy, kale. Grzyby dostają się do organizmu różnymi drogami: przez uszkodzoną skórę, błony śluzowe, poprzez zakażone pokarmy, drogą oddechową, poprzez kontakt płciowy, zabieg operacyjny, uraz paznokcia (...)


AKTUALNOŚCI

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych

Ewa Krupczyńska

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych, w której wzięli udział także prorektorzy ds. klinicznych, dyrektorzy szpitali klinicznych oraz wiceminister zdrowia Aleksander Nauman - odbyła się 9 listopada br. we Wrocławiu pod hasłem: "Szpitale kliniczne - 2 lata doświadczenia w reformowanej służbie zdrowia". Organizator spotkania, prof. Leszek Paradowski, rektor AM we Wrocławiu, nie ukrywał, że lecznictwo kliniczne znalazło się w trudnej sytuacji. Przypomniał, że długi wszystkich szpitali klinicznych w kraju na koniec czerwca br. wynosiły ponad 551mln zł. - Spotkaliśmy się, aby wspólnie zastanowić się nad problemami medycyny klinicznej i przedstawić je nowemu kierownictwu resortu zdrowia - mówił prof. Paradowski. (...)


Po XII Zjeździe STOMOZ

Tomasz Sienkiewicz

Dyskusję delegatów na XII Zjeździe Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, który obradował 8-9 października w Ciechocinku, zdominował temat obarczania zarządzających spzozami wyłączną odpowiedzialnością za panującą w nich sytuację finansową. Podkreślano, że pozycja menedżerów jest celowo osłabiana aktami legislacyjnymi, czego dobitny przykład stanowi "ustawa 203". Jak wiadomo, sądy, do których trafiły pozwy spzozów o stwierdzenie nielegalności ustawy, wstrzymały wyrokowanie do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie przez Trybunał Konstytucyjny (...)


Jesienny pesymizm

Marek Wójtowicz

Cechą charakterystyczną środowiska medycznego jest umiejętność diagnozowania i wskazywania sposobów leczenia wszystkiego, co jest lub może być chorobą. A zatem podejmowanie uchwał krytykujących jakiś aspekt rynku zdrowotnego powinno być uzupełnione wskazaniem przyczyn patologii i sposobów jej likwidacji. I tutaj zaczynają się schody, bo trudno wskazać jednego winnego, zaś wiedza medyczna do tego nie wystarczy. Pracownicy szpitali z niechęcią patrzą na niezły poziom finansowania poz kosztem uszczuplenia budżetów szpitalnych. Pracownicy poz w zamian za niezłe finansowanie mają jednak większy zakres obowiązków, dziwią się więc, że puste szpitale nie dostosowują się do mniejszego popytu. Pielęgniarki są rozżalone, że wyprotestowane przez nie centralne środki na "trzynastkę", a potem "ustawa 203" konsumowane (???) są przez wszystkich. Dyrektorzy zozów mają stany przedzawałowe, bo są "robieni w trąbę" cięciami centralnych dutków na restrukturyzację. Kasy chorych zbierają baty za niewydolny, nie umiejący policzyć ubezpieczonych ZUS i KRUS oraz niski poziom składki zdrowotnej.


TWOJA BIBLIOTEKA

Zagrożenie dla jakości opieki zdrowotnej:

Zespół wypalenia

Malcolm Whitfield, Rafał Deja

Wypalenie jest stanem psychicznym wywołanym stresem w miejscu pracy. Mimo że Freudenbergen wprowadził termin "zespół wypalenia" do literatury z zakresu psychologii już w roku 19741, temat ten nadal nie jest zbyt często podejmowany w literaturze poświęconej zarządzaniu. Trudno przecenić wagę tego zagadnienia, gdyż wywiera bardzo silny wpływ na wyniki pracy grup ludzi stale narażonych na stresy, takich jak lekarze i pielęgniarki. (...) Stres w miejscu pracy wywiera negatywny wpływ nie tylko na wyniki pracy organizacji, lecz także na zdrowie i samopoczucie pracowników. Można go jednak minimalizować. Zaleca się monitorowanie poziomu stresu u pracowników, zwłaszcza tych, którzy narażeni są na największe ryzyko. Wysoki wskaźnik rotacji zatrudnionych w pewnych działach organizacji może służyć jako jeden ze wskaźników obecności problemów związanych ze stresem (...) [Fragment rozdziału "Zarządzanie zasobami ludzkimi" z nowo wydanej książki " Zarządzanie w opiece zdrowotnej" pod red. Marcina Kautscha, Malcolma Whitfielda i Jacka Klicha. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.] (...)


SAMORZĄDY

Starostwo słupskie dla zdrowia

Zbigniew Babiarz-Zych, Joanna OrŁowska / Danuta Rolbiecka

Samorząd powiatu słupskiego jest w skali kraju wyjątkowy, ponieważ jako jeden z nielicznych opracował wieloletni program promocji i ochrony zdrowia, który realizuje od 2000 r. W większości programów ich zleceniodawcy skupiają się na zapobieganiu chorobom kobiecym (raka piersi, raka szyjki macicy). Innym dominującym w programach tematem jest zmniejszenie zjawisk uzależnień wśród młodzieży i związanych z nimi szkód zdrowotnych (...) Od czerwca 2000 r. realizowany jest w powiecie słupskim Powiatowy Program Zdrowego Stylu Życia. Zadania na 2001 r. dotyczą w szczególności usprawnienia wczesnej diagnostyki i zwiększenia efektywności leczenia nowotworów złośliwych u kobiet (...)


RESTRUKTURYZACJA

Ekonomia zawodzi

Z Robertem Stępniem, wiceprezesem Miejskiego Centrum Stomatologii w Krakowie, przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych, rozmawia Halina Kleszcz


TEKST SPONSOROWANY

Wyniki badania CURE

Wyniki przełomowego badania CURE (Clopidogrel in Unstable Angina to prevent Recurrent Ischaemic Events - Klopidogrel w niestabilnej chorobie wieńcowej w prewencji nawrotów incydentów choroby niedokrwiennej) opublikowane 16 sierpnia w czasopismach New England Journal of Medicine i Lancet wykazują, że wczesne włączenie leczenia klopidogrelem i jego przewlekłe stosowanie istotnie zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu i zgonu naczyniowo-sercowego o 20% u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (niestabilna choroba wieńcowa i zawał bez załamka Q) (p<0,001). Opublikowane oddzielnie, towarzyszące badanie PCI-CURE wykazuje, że u chorych poddawanych przezskórnym zabiegom na tętnicach wieńcowych (angioplastyka balonowa z założeniem stentu lub bez) można uzyskać znaczne korzyści, podając klopidogrel przed zabiegiem i kontynuując leczenie do roku po angioplastyce. Łącznie u tych chorych stwierdzono zmniejszenie liczby zgonów sercowo-naczyniowych i zawałów serca o 31% (p=0,002).


KASY CHORYCH

Procedury szpitalne i ambulatoryjne finansowane przez Zachodniopomorską RKCh

Małgorzata Pieleszek

Wdrożenie finansowania procedur medycznych przez Zachodniopomorską RKCh spowodowało, że spora część zarobków szpitala zależy nie od tego, jak długo trzyma się pacjenta w oddziale, ale od tego, co się z nim robi. Pół roku obowiązywania procedur wystarczyło, by liczba hospitalizacji wyraźnie wzrosła, łóżka były lepiej wykorzystywane, a pacjent szybciej wychodził do domu (...)


Aktualności

12 października Rada Podlaskiej RKCh odwołała dotychczasowego dyrektora kasy Jerzego Florysa i wybrała nowego - Adama Kurlutę. Prezes UNUZ Michał Żemojda unieważnił tę decyzję, co doprowadziło do dwuwładzy w podlaskiej kasie. Ostatecznie M. Żemojda wstrzymał wykonanie swojej decyzji do 22 listopada, tj. do czasu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Podlaskiej RKCh z udziałem przedstawiciela UNUZ, które przesądzi, kto będzie dyrektorem kasy. Obecnie obowiązki te pełni Adam Kurluta (...)


Ogłoszenia o konkursach ofert


bot